Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да отпусне нови шест щата за Софийския апелативен съд (САС). Искане за това беше отправено от председателя на САС Даниела Дончева. Против отказа гласува само Даниела Марчева.

Тя напомни, че въпросът е висящ пред СК на ВСС от лятото. Тогава комисията по натовареност отхвърли предложението на Дончева с по три бройки да бъде увеличен съставът на натоварените Гражданско и Търговско отделения в съда.

Средно на месец един съдия в ГО и ТО на САС разглежда по 15.66 дела, като това е и най-натовареният апелативен съд в страната. Именно това е и основанието за искането на допълнителни бройки.

Всички членове на комисията по натовареност, без Даниела Марчева, през лятото са гласували против искането на Даниела Дончева за разкриване на нови 6 щата в съда. Официалните мотиви са, че „не е налице необходимост от увеличаване на щатната численост на АС – София, тъй като в рамките на съда съществува възможност за вътрешна оптимизация на незаетите щатни длъжности в Наказателно отделение на САС чрез преразпределение с оглед натовареността на отделенията, като тази възможност е изцяло от правомощията на Общото събрание на съдиите в САС“.

Тогава Марчева е предложила няколко варианта на колегите си от комисията как да бъде подобрено положението в апелативния съд, но нито едно не е било подкрепено от тях.

Първият вариант е трима съдии от Военно-апелативния съд (ВоАпС) да бъдат преместени в Наказателното отделение на Софийския апелативен съд по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт. А съществуващите шест свободни щата в Наказателното отделение да бъдат преместени в Гражданското и Търговското отделения по преценка на Общото събрание на съдиите в САС.

Това предложение на Марчева стъпва на изключително ниската натовареност във ВоАпС – там месечно постъпва по по-малко от едно дело на съдия. Един военен съдия гледа по 1.26 дела на месец, а този в САС – 6.59 дела. Тази идея на Марчева обаче е подкрепил само колегата ѝ Драгомир Кояджиков, а останалите членове на комисията – Атанаска Дишева, Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев, са били против.

Без нужната подкрепа е останало и другото предложение на председателката на комисията – шестима съдии от други апелативни съдилища да бъдат преместени в САС по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. Като те да са по двама от Пловдив, Варна и Велико Търново. И в трите съдилища натовареността е от по 7-8 дела месечно срещу 15.66 в Софийския апелативен съд. Но останалите членове на комисията са гласували „против“.

Отхвърлена е била и идеята ѝ двама души от апелативния съд в Пловдив и един от Варна да бъдат преместени в Търговското отделение на САС.

През лятото Съдийската колегия не реши въпроса, защото по него нямаше становище на Комисията за атестирането и конкурсите. Сега вече то е налице и самата комисия също е против отпускане на нов щат и е на мнение, че трябва да се направи вътрешно преразпределение.

Днес Марчева призова колегите си да подкрепят искането на Дончева, защото гражданското и търговското отделения на САС са най-натоварени. И добави, че въпросът с неравномерната натовареност в отделенията на САС няма да бъде решен с вътрешно преразпределение на свободните бройки.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков заяви, че Съдийската колегия не може да дава указания на административен ръководител по организацията на работата в съда. Затова предложи да се гласува само, че отказват отпускането на нови щатове.

Севдалин Мавров добави, че реално свободни места в Наказателното отделение няма, защото на тях са командировани съдии и обяви, че ще подкрепи отказа да се отпускат нови места. „Дайте да не противопоставяме колегите от едно отделение на тези от друго в един много добре работещ съд“, призова Мавров.

Така на финала колегията отхвърли искането на председателя на САС за нови бройки.

23
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Иван Вазов
Иван Вазов
15 октомври 2019 18:27
Гост

Решението на ВСС е правилно . Наистина САС е натоварен съд , но спрямо апелативните съдилища . Натовареност от 15 дела на месец , която включва и частни жалби е много по-малка от тази на СГС , например . Има и районни съдилища , които са много по-натоварени , а да си втора инстанция е все пак по-лесно . За военните съдилища какво да коментираме …ВСС продължава са се излага и да се превръща в абсурдна говорилня . Иначе наказателните съдии у нас /включително и военните , и в САС / са повече от необходимото …

Истина
Истина
15 октомври 2019 20:33
Гост

Не знам каква длъжност заемате и дали въобще сте колега, но 15 дела за въззивен съд са много. В повечето случаи решенията по исковите дела не могат да се напишат за 1 ден, вкл.и частни жалби. Като сметнем, че има и заседания, минаване на доклад, обезпечения и т.н. категорично мога да кажа, че 15 дела са твърде много, за да се свърши качествено и в срок всичко.
Факт е, че делата се насрочват за след 10 месеца, което е наистина фрапиращо.
На фона на рахата на останалите апелативни съдилища, днешното решение е цинизъм!

Иван Вазов
Иван Вазов
15 октомври 2019 21:31
Гост

Ами не , 15 дела , от които половината частни жалби , не са много за въззивен съд . Действително останалите апелативни съдилища са тотален рахат , но защо се сравнявате само с тях . Районните съдии да не са животни , че да пишат по 50-60 дела месечно ! А пък това за насрочване на въззивни дела след 10 месеца е направо безумие . По колко пъти заседавате и с колко дела влизате в зала ??? 80 % от въззивните решения потвърждават „долната инстанция“ . Значи може и да препратите към мотиви и делото е изяснено . Не ни… Покажи целия коментар »

Истина
Истина
16 октомври 2019 7:38
Гост

Между 55-80 % от делата в районните съдилища са заповедни дела, които отнемат по 10-15 мин за доклад. В СРС те са по около 30 на месец и 30 дела искови и чгрд. Катосе вземе предвид материята и сложността на делата, не може да се каже, че апелативните съдии са по-малко натоварени, защото водещото не е броят, а сложността на делата. Това всеки съдия, който е стигнал до апелативен съд, го знае.
Всеки вижда само това, което знае, за съжаление!

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 8:16
Гост

Не е нужно да работиш в апелативен съд, за да знаеш какви дела гледа. Може да се ориентираш по родовата подсъдност. И една делба, в която може да се развият много преюдициални спорове + исковете по сметки, или едно трудово дело, които са подсъдни само на РС като първа инстаснция, също могат да се отличат с висока сложност. А те в СРС не са малко. И ми е чудно как един младши съдия в СГС може да пише на месец по 15-20 решения и поне 10 частни жалби, а един апелативен не може общо 15 дела да изпише.

Иван Вазов
Иван Вазов
16 октомври 2019 9:11
Гост

Ако един апелативен съдия не може да напише една частна жалба за 8 часов работен ден / а наистина има такива / това показва ЛИПСА НА КАЧЕСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА. И не ми каза колко пъти заседаваш в месеца и с колко дела влизаш в зала . Вариантите са два – 1 път със 7-8 дела , което е напълно постижимо за въззив , или 2 пъти с по 3-4 дела , което значи , че твоят доклад е минал за 15-20 минути ако не си забравил как се водят дела . Отлагане…..през 10 месеца ??? Незабавно да се… Покажи целия коментар »

по-голямата истина
по-голямата истина
16 октомври 2019 0:32
Гост

Рахат са всички въззиви – на апелативно и окръжно ниво. Клатят си краката с по от 5 до 15 дела месечно. Я да ги поразредят малко и по 25-30 дела на месец да им станат поне, а не само да лапат големите заплати. То така е лесно да пишеш колко проста е първата инстанция и не се е мотивирала, при положение, че има по 50-60 парчета и нагоре на месец.

Цанева
Цанева
15 октомври 2019 17:31
Гост

Ха, а Магдалинчев защо не се отведе? Дъщеря му е командирована там и точно нейната бройка е ненужна.

Изумително
Изумително
15 октомври 2019 15:44
Гост

Абсолютно неадекватно решение – съдът е важен и претоварен, трябва да бъдат разрешени толкова много спорове, с огромен материален интерес.

Съгласен
Съгласен
15 октомври 2019 15:43
Гост

Много правилно. В този съд трябва дисциплина, за да се разтовари, а не нови бройки.

КАК
КАК
15 октомври 2019 13:00
Гост

Странно, след като само Марчева не е била съгласна с отказа да се отпуснат нови бройки на САС, тогава Гроздев излиза, че е гласувал за този отказ, тоест, доскоршният зам.председател на този съд и председател на най-натовареното отделение- търговско, счита, че не трябва да се дават нови щатове, за да се облекчи работата на неговите колеги.?! Изумително!

Йорданова
Йорданова
15 октомври 2019 15:49
Гост

Явно нелогично решение. За мен е необяснимо.

Енчо
Енчо
15 октомври 2019 12:53
Гост

И сега докато във ВоАпС се „преработват“ с по едно дело на месец, колегите ще се скъсват от работа.

Мнение
Мнение
15 октомври 2019 15:45
Гост

Военните съдилища трябва да бъдат закрити и влети в общите, безумие е да продължават да съществуват в сегашните условия.

Гери
Гери
15 октомври 2019 12:51
Гост

От лятото до сега не взимат решение, защото чакат становище от КАК! Интересно какви са мотивите за отказ в това становище.

И защо?
И защо?
15 октомври 2019 15:48
Гост

Да чакаш становище от КАК е като да чакаш от умрял писмо. А и какво ще реши то?

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2019 12:05
Гост

А при тази натовареност има опасност колегите да не си решат двлата в срок. Обаче на кой му пука? После ги наказват, а не се замислят за причините за забавянето.

Зизу
Зизу
15 октомври 2019 12:03
Гост

Ако има спор, защо не отправят питането до премиера – след недъзите в българския футбол, ще подхване най-после и тези в съдебната система.

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2019 12:02
Гост

Не мога да повярвам. Само Даниела Марчева ли мисли и взема разумни решения.

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2019 12:13
Гост

Първото й предложение би решило този проблем. Обаче останалите са си решили твърдо да не отпускат бройки и това вече ми прилича на бойкот.

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2019 12:01
Гост

истината е, че може да вземат бройките от НО, нищо, че сега има командировани, ще ги откомандироват, но пък си струва примерно да се допълнят с три от военните, което е доста адекватно предложение на Даниела Марчева

Биляна
Биляна
15 октомври 2019 11:55
Гост

Безсрамие!
И сега как точно решиха въпроса в САС?
Пак заметоха под килима проблема.
Нищо, нищо не свършихте за две години, само нови проблеми създадохте!

въпрос
въпрос
15 октомври 2019 12:03
Гост

нима виждате някаква конспирация? връзка с полфрийман ли намеквате?