Съдийската колегия отказа да образува дисциплинарно производство срещу председателя на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев. Решението беше взето с 9 на 1 гласа.

Предложението за образуване на дисциплинарка беше на шефа на Върховния касационен съд Лозан Панов и е от 11 февруари. В него Панов твърди, че ръководителят на АСНС е допуснал безпрецедентно накърняване на основната роля на съда на независим и безпристрастен арбитър.

В предложението се казва, че Ушев е допуснал две нарушения, свързани с проверката, която по разпореждане на Лозан Панов трима върховни съдии извършиха в АСНС по делата за мерките за неотклонение на бившата кметица на „Младост“ Десислава Иванчева, заместничката ѝ Биляна Петрова и предшественика ѝ Петко Дюлгеров.

През декември миналата година зам.-председателката на ВКС Галина Захарова и колегите ѝ от Наказателната колегия Капка Костова и Галина Тонева излязоха с доклад, в който констатираха, че АСНС е нарушил Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), когато спешно спря изпълнението на определение на съдия Иво Хинов от спецсъда, с което на 16 ноември 2018 г. той замени постоянното задържане на Иванчева и Петрова с „домашен арест“.

От доклада освен това стана ясно, че заседанието на 16 ноември, в което съдия Хинов измени мерките на двете подсъдими, е завършило малко преди обяд. Малко повече от час след това вече е постъпил протест с особено искане за спиране на изпълнението на определението на съдия Хинов. Около 13,30 ч. председателят на АСНС Георги Ушев е „посетил съдия Иво Хинов”, като го уведомил за необходимостта „особеното” искане да се администрира „възможно най-бързо” и да се изпрати на апелативния спецсъд с оглед спешността на исканото произнасяне.

Именно това „посещение“ на Ушев е първото нарушение, заради което Лозан Панов предлага шефът на АСНС да бъде наказан. Според него това е „действие, накърняващо престижа на съдебната власт“.

„Извън кръга на своите служебни правомощия като административен ръководител на по-горестоящ съд Георги Ушев е дал устно разпореждане на съдия от по-долустоящ съд, да извърши фактически и правни действия по посоченото дело, които не съответстват на нормативни разпоредби, нито на установена съдебна практика. Това поведение като административен ръководител на по-горестоящ съд представлява намеса в работата на съдия от по-долустоящ съд, която не се основава на законови правомощия, включително такива, касаещи администрирането на делата и жалбите или протестите. Последното е особено значимо като се отчетат конкретните обстоятелства, а именно, че в случая не се установява бездействие от страна на докладчика по делото, нито забавено или несвоевременно извършване на дължимите процесуални действия (по изготвяне на протокола от съдебното заседание, подписването му и т. н.), нито по администрирането на постъпилия протест и съдържащото се в него искане по чл. 343 НПК“, твърди Лозан Панов. Според него с действията си председателят на АСНС е допуснал „безпрецедентно накърняване на основната роля на съда на независим и безпристрастен арбитър за осъществяване на правораздавателната дейност при спазване на принципите на справедливост и точно прилагане на законите спрямо всички страни в процеса“.

Второто нарушение, заради което председателят на ВКС поиска наказание за Георги Ушев, е неизпълнение на други служебни задължения. „А именно, че е образувал в.ч.н.д. № 522/2018 г. по описа на АСНС по протест на прокурор и особено искане по реда на чл. 343 от НПК срещу определение по н.о.х.д. № 2617/2018 г. на СНС, с което са изменени мерките за неотклонение на подсъдимите Десислава Иванчева и Биляна Петрова от „задържане под стража“ в „домашен арест“, при следните нарушения: без да е предвидена възможност за образуване на самостоятелно производство по чл. 343 НПК пред въззивната инстанция; без да са спазени изискванията на процесуалния закон за проверка на редовност и размяна на книжата; при липса на годен, подлежащ на спиране съдебен акт за изменение на мерките за неотклонение на подсъдимите, подписан от съдебните заседатели – членове на съдебния състав, и съдебния секретар съгласно  чл.  311,  ал.  2  от  НПК; без да е преценил, че нерегламентирания в НПК „частичен“ протокол не представлява официален съдебен акт, обективиращ волята на съда. Протоколът по н.о.х.д. № 2617/2018 г. по описа на СНС е изпратен на АСНС на 16.11.2018 г. – 18.05 ч., т. е. след произнасянето на въззивната инстанция по особеното искане“, изреди Панов в искането си до Съдийската колегия.

През януари председателят на ВКС сезира по казуса и Прокурорската колегия на ВСС. Той поиска тя да вземе становище по писмото на четирима прокурори до Георги Ушев, в което го призоваха да не предоставя делото срещу Иванчева и Петрова на проверяващите върховни съдии, докато мярката на двете не бъде разгледана по същество от въззивната инстанция. Колегията прие, че това не представлява опит за институционално въздействие върху съда и намеса в съдебната независимост, а целта на четиримата обвинители не е била да осуетят проверката в АСНС.

 

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
26 февруари 2019 17:12
Гост

Справедливо решение. Сега Панов къде ли ще ходи да се жалва.

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2019 17:13
Гост

Кое му е справедливото. Постоянно бойкотираха съдия Иво Хинов.

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2019 17:09
Гост

някой да е очаквал друго?

Миро
Миро
26 февруари 2019 17:37
Гост

При тези доводи на Панов и то за съществени нарушения, все си мислех, че ще накажат Ушев.