Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не одобри кандидатурите на трима районни съдии за командироването им като национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Става дума за Ивайло Родопски от РС-Костинброд и съдиите от СРС Иван Стоилов и Иво Вътев.

Вакантни позиции за командировани национални експерти (Seconded National Experts – SNE) в генерални дирекции, агенции и служби на Европейската комисия се обявяват от Генералната дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ на ЕК.

Настоящата процедура е за обявена вакантна позиция в ОЛАФ в сектор „Земеделие и структурни фондове III“. Крайният срок за изпращане на кандидатури в Министерството на външните работи е 19 юни.

Дебатът в Съдийската колегия най-напред се съсредоточи върху кандидатурата на Ивайло Родопски. Името му нашумя преди няколко години, когато Инспекторатът на Министерството на правосъдието извърши проверка на дейността на всички синдици в страната във връзка със сигнали срещу синдика Панайот Велков, който пък работеше с Румяна Ченалова по различни дела. Срещу Родопски бе внесено искане за образуване на дисциплинарно производство за нарушения на Етичния кодекс на магистратите и за действия и бездействия, накърняващи престижа на съдебната власт във връзка с работата му по делото за фалита на „Балкан Българска телевизия“ (ББТ). По време на проверката на инспектората на МП станало ясно, че Панайот Велков, като временен синдик, назначен от Родопски по искане на кредитора „Ноу Фрейм Медия България“, сключил договори за охрана с фирмата „Делта гард“ за 25 000 лв. месечно. Стигнало се до там, че за пазенето на едни и същи помещения имало два договора, т.е. сумата набъбнала до 50 000 лв. на месец, с което увредил имуществото на ответната страна.

Дисциплинарният състав по казуса с Ивайло Родопски (който по това време беше командирован в СГС, но през 2015 г. се върна в РС-Костинброд) предложи той да бъде уволнен, но ВСС му наложи наказание намаляване на заплатата с 10% за една година.

Тричленен състав на Върховния административен съд потвърди решението на съвета с мотива, че съдия Ивайло Родопски е превишил и превратно е упражнил правораздавателната власт като умишлено е игнорирал принципите за независимост, законност и безпристрастност при изпълнение на служебните си задължения.

Петчленен състав на ВАС обаче отмени наказанието. Основният мотив беше, че Родопски е извършил нарушения, но те попадат в обхвата на функционалния му имунитет.

Преди четири месеца Съдийската колегия отказа да го повиши в ранг, защото независимо от решението на ВАС, в мотивите към него са изнесени смущаващи факти в работата му.

Днес темата за наличието или не на наложено дисциплинарно наказание на Родопски отново бе поставена на обсъждане. Беше направена специална проверка, която показа, че той няма такива наказания, имал е едно преди време, но то е било заличено. Въпреки това председателят на ВКС Лозан Панов каза, че ще гласува срещу тази кандидатура, защото все пак националният експерт ще представлява съдебната система и страната като цяло пред външни служби.

Атанаска Дишева и Цветинка Пашкунова заявиха на свой ред, че няма да подкрепят нито един от тримата кандидати, защото няма никакви данни, че те отговарят на поставените критерии по отношение на опита в посочената област според изискванията към всяка обява за обявени вакантни позиции за командировани национални експерти.

Според Севдалин Мавров добре би било да има кандидати от окръжните съдилища, но поради липса на такива, ще подкрепи настоящите.

Олга Керелска постави друг въпрос – дали обявата за тези позиции е била достатъчно достъпна, така че повече магистрати да се запознаят с нея, с поставените изисквания и да кандидатстват.

В тази връзка председателят на ВКС предложи тези обяви да не бъдат публикувани само на сайта на ВСС, а да се изпращат и на други съдилища, които да ги качват на интернет страниците си.

В крайна сметка колегията не одобри кандидатите. Същевременно реши да промени правилата за работата си по отношение на критериите, които се поставят пред кандидатите за командировани национални експерти, както и тези за популяризиране на обявите за процедурите. Освен на сайта на ВСС те ще се публикуват и на интернет страниците на ВКС и ВАС и ще се изпращат на председателите на съдилища.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Минувач
Минувач
12 юни 2018 16:23
Гост

Лозан Панов пак извира от идеи.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
14 юни 2018 19:14
Регистриран

Кога ли най-после ще се променят юристите, които ги посочват за съдии, да не са на толкова ниско ниво както в областта на правото, така и в морала си.Да си съдия е задължително когато и петънце застане на ревера ти, да обясниш и да се поправиш, а не да искаш да вървиш все по-нависоко. А ВАС се подвизава подобаващо-отменя дори леките наказания.Смазващо ниско ниво навсякъде, където се обърнеш.Удивително нахалство и липса на себеоценка-нито ИВСС, нито ВСС, нито ВАС усещат колко са недолюбвани съдиите-ако го разбираха отдавна да са се „гръмнали“.Пък отгоре на всичко са и несменяеми-Не ще въведем правото на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 юни 2018 16:22
Гост

Правилно решение. И тримата не стават.

Анонимен
Анонимен
12 юни 2018 16:21
Гост

Ивайло Родопски къде се бута? Трябваше да го уволнят още едно време.