Петя Колева-Рушанова от Апелативния специализиран наказателен съд е повишена във Върховния касационен съд (ВКС). Това реши днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) по приключилия конкурс за повишаване на четирима съдии в Наказателната колегия на ВКС, който беше обявен в края на 2017 г.

Първите трима класирани бяха Красимира Медарова, Невена Грозева и Надежда Трифонова, но последното четвърто място породи и съдебен спор, и дискусия днес в колегията. Класирана и избрана първоначално беше Бонка Янкова от Окръжния съд в Търговище, но Върховният административен съд (ВАС) отмени избора ѝ заради конфликт на интереси, тъй като при участието в конкурса тя е била и член на Комисията за атестирането и конкурсите. Мястото ѝ трябваше да бъде заето от петия класиран – военният съдия Даниел Луков, но членовете на колегията решиха днес, че той няма нужните професионални качества и така се стигна до избора на Рушанова.

Пръв срещу назначаването на Луков се изказа председателят на ВАС Георги Чолаков. Той цитира изводите на комисията, която е проверила по 6 акта на всеки от участниците в конкурса. В тях се казвало, че може да бъде отправена забележка към някои от мотивите на съдебните актове на Луков, в които допускал повторения и най-вече не личала ясната позиция на въззивна инстанция, което според проверяващите е дефицит, който може да се дължи на опита му предимно като първоинстанционен съдия.

„Избираме съдия във ВКС. Смятате ли, че трябва да отива във ВКС да се учи?“, попита Чолаков и подчерта, че тези пропуски са били констатирани в повече от един от проверяваните актове на Луков. Според него е налице противоречие в оценката на комисията, защото е описала тези пропуски, а в същото време оценката на съдията е 5,90.

Атанаска Дишева, Вероника Имова и Драгомир Кояджиков също казаха, че няма да подкрепят назначаването на Луков заради противоречивите мотиви в оценката му. В подкрепа на съдията се изказаха само председателят на ВКС Лозан Панов и Цветинка Пашкунова, а Олга Керелска каза, че не може да оценява професионалните качества на наказателен съдия.

Пашкунова подчерта, че наред със забележките, в констатациите на комисията за Луков пише, че „демонстрира отлични и задълбочени правни познания, че е аналитичен и познава практиката на ВКС“.

Последва дебат дали колегията е обвързана от оценката на конкурсната комисия. Атанаска Дишева обясни, че колегията има оперативна самостоятелност и право да преценява професионалните качества на кандидатите, но в същото призна, че има практика на ВАС, според която решението на конкурсната комисия представлява „експертна оценъчна дейност, поради което не подлежи на съдебен контрол“.

„Това поставя съдийската колегия в условията на обвързана компетентност, а това не следва от съществото на този орган“, посочи Дишева.

Председателят на ВКС Лозан Панов подчерта, че подобни забележки може да има към работата на всеки съдия, който минава от една материя в друга или се качва в горна инстанция.

„Отваряме вратата всеки път да изместваме волята на конкурсната комисия“, заяви Панов, но в крайна сметка само трима от членовете на колегията гласуваха за Луков, а 8 бяха против.

Следващата в класирането беше Петя Колева-Рушанова с оценка от 5,83. Олга Керелска каза, че за нея липсва становище на етичната комисия, защото имало сигнал в прокуратурата и висяща преписка, за която обаче от държавното обвинение не са дали никаква информация. Кояджиков опонира, че становище има и на заседание на 18 юли е било взето решение, че Рушанова притежава нужните качества. Въпреки че Керелска отрече да е подписвала протокола от заседанието на етичната комисия, останалите членове потвърдиха решението.

Лозан Панов подчерта, че ще подкрепи предложението за Рушанова, но изтъкна, че и за нея конкурсната комисия е посочила пропуски – в някои актове имало излишни повторения с изброяване на вещи, обект на престъпления, а е констатирано и отказ за предоставяне на право на лична защита на подсъдим. Председателят на ВКС посочи, че подобни констатации за пропуски има за всички участници в конкурса, с изключение на първите четирима.

Кояджиков и Имова обаче отвърнаха, че констатациите при Луков и Рушанова са много различни и тя получи 10 гласа в своя подкрепа срещу само един против.

Решението на колегията отново може да бъде обжалвано пред ВАС, а ако остане в сила, съдия Рушанова ще трябва да довърши делата си в апелативния спецсъд преди да започне да правораздава във ВКС.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виктор
Виктор
24 юли 2019 20:24
Гост

А това, че колегата Колева-Рушанова е била член на КАК до преди месец, не е ли отново конфликт на интереси? Питам, не изразявам мнение. Работила е съвместно с членове на СК на ВСС в КАК и някой би могъл да каже, че затова е предпочетена за повишаване пред Луков.

Спокоен
Спокоен
24 юли 2019 14:35
Гост

Един от малкото хора, останали в съдебната система, чието мнение ценя и чийто професионализъм не поставям под съмнение – Лозан Панов, е гласувал „за“ Рушанова. Това ми е достатъчно.

Виктор
Виктор
23 юли 2019 22:34
Гост

Не мога да разбера какво е това разминаване между цифровата оценка и мотивираното заключение на комисията? Отделно не виждам смисъл да участваш в конкурс, да те класират на избираемо място и СК на ВСС да кажат: „Не те харесваме, ще класираме следващ!“ Абсурди, които обезверяват гилдията!

конкурсно
конкурсно
23 юли 2019 17:20
Гост

Много интересно как се получава тази оценка?! При положение, че не може да си пише качествено актовете в апелативния съд? тези конкурси за повишаване все повече издишат и се нареждат свои хора. не говоря за конкретния случай, защото не го познавам, а принципно. като са ти другарчета в комисията и си оправен.

Анонимен
Анонимен
23 юли 2019 14:37
Гост

За избора на Петя Рушанова може би допринесе най-вече Лозан Панов със подкрепата си.

Анонимен
Анонимен
23 юли 2019 14:38
Гост

Не е така. Мнението на конкурсната комисия много пъти е накланяло везните.

Анонимен
Анонимен
23 юли 2019 14:34
Гост

Даниел Луков въобще къде е тръгнал. Как от военен съдия се става наказателен и то във въззивен съд?