Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) е излязла с две противоположни становища за това кои съдебни служители трябва да подадат декларации за несъвместимост и за имущество и интереси, и кои не. Това стана ясно на днешното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

На 23 януари т.г. влезе в сила законът за борба с корупцията. Според § 2 от допълнителните разпоредби в него съдебните служители трябва да подадат декларации за несъвместимост и имущество и интереси пред работодателите и пред комисията. Това трябваше да стане до 8 юни.

Преди да влезе в сила антикорупционният закон, служителите са подавали декларации за несъвместимост и за имущество по Кодекса на труда (КТ).

Заради това Висшият съдебен съвет се е срещнал с представители на КПКОНПИ, за да изяснят дали служителите, назначени до 22 януари 2018 г., трябва да подадат имуществени декларации и такива за несъвместимост по антикорупционния закон, или не трябва, защото вече са депозирали такива за 2017 г. по КТ.

На срещата от КПКОНПИ казали, че служителите трябва да подадат декларации по закона за борба с корупцията. Това становище на комисията е било изпратено до всички съдилища от главния секретар на съвета.

Същевременно обаче председателят на ВАС получил съвсем друг отговор от КПКОНПИ. В него комисията изтъква, че служителите, назначените до 22 януари т.г., които са подали декларации за несъвместимост и за имущество и интереси по Кодекса на труда, не подават такива по ЗПКОНПИ.

Така на практика излиза, че служителите в общите съдилища подават на два пъти декларации за едни и същи обстоятелства и за една и съща година – 2017 г., макар и по различни закони, докато колегите им от административните съдилища само веднъж обявяват това, което притежават.

Именно заради това председателят на ВКС Лозан Панов се обърна към Съдийската колегия, която на свой ред реши да сезира Пленума на Висшия съдебен съвет. Той трябва да поиска КПКОНПИ да изчисти позицията си, както каза днес представляващият Боян Магдалинчев. Той добави, че разминаването е факт, което не е приятно нито за съвета, нито за служителите. Според него кадровият орган в спешен порядък трябва да поиска уеднаквяване на практиката, за да могат, ако се наложи, служителите да подадат коригираща декларация.

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Петя
Петя
12 юни 2018 13:17
Гост

Поредната недомислица от страна на КПКОНПИ .

Възхитен
Възхитен
12 юни 2018 13:16
Гост

За сетен път Лозан Панов ме впечатлява със своята далновидност.

Магистрат
Магистрат
12 юни 2018 13:14
Гост

След като сме назначени до 22 януари 2018 г. и сме подали вече декларации не бива да подаваме втори път. Само ни усложняват живота.