Съдийската колегия единодушно избра Асен Радев за председател на районния съд в Бургас.

Първоначално той имаше конкурент за поста – съдия Дарина Йорданова, но вчера тя е подала заявление за отказ от участие по лични причини. Така Радев остана единствен кандидат.

След изслушването му, Боряна Димитрова, която бе председател на окръжния съд в града и познава колегите си, заяви, че ще подкрепи Радев за поста. „Той ще бъде добър ръководител. Не мога да не споделя с вас и нещо друго. Бургас никога не е работил в ситуация на напрегнатост в колектива, каквато има сега. Основната точка на напрежение е командироването на съдии. Този съд не е от най-натоварените, но искам да ви обърна внимание, че над 90% от делата свършват в тримесечен срок. Това съответно означава по-интензивна работа и повече напрежение за самите съдии. Там има нужда да се наблегне на екипния дух и връщане на старите добри отношения, което Радев може да постигне“, заяви Димитрова.

Красимир Шекерджиев на свой ред също каза, че ще подкрепи кандидата. „Той е човек, който може да се справи с ръководството на съда. Демонстрира скорост, самообладание, нещо, което административният ръководител трябва да притежава. Познава работата на съда, има становище по повечето важни въпроси. Той ще може да обедини съдиите, след които очевидно има някакво напрежение. Радев не даде крайни отговори на въпросите за командироването и разпределението на делата. Каза само, че ще работи наравно с останалите. Това е правилното поведение. Основният проблем очевидно е командироването и той не може да бъде решен чрез противопоставянето на останалите председатели на съдилища“, посочи още Шекерджиев.

Цветинка Пашкунова и Вероника Имова също казаха, че ще подкрепят Радев, защото е „мислещ човек, който познава работата на съда, очерта проблемите, които съществуват и предложи идеи за тяхното разрешаване като заяви желание да се справи с предизвикателството“. И двете изтъкнаха, че той има визия за повишаване на доверието в съда и показа качества на бъдещ административен ръководител.

Така с 12 гласа „за“ и нито един против Асен Радев беше избран за председател на РС-Бургас.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Приятел
Приятел
14 декември 2018 15:53
Гост

Асен е най-подходящият човек за този пост. Познавам го и съм сигурен, че ще работи себеотдадено. Вярвам, че постави нещата в една нова светлина и всички ще го разберат в един момент. Дано има повече хора като него, честни, почтени, принципни.

Фитипалди
Фитипалди
14 декември 2018 14:12
Гост

„Скорост и самообладание“ – този човек да не би да го избират за шофьор? Иначе изглежда свестен.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2018 12:40
Гост

Ще си свършват делата за 3 месеца, защото не са натоварени. Да видят калво е в СРС. Не можем да вдигнем глави.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2018 12:01
Гост

Много го хвалят за сега, но времето ще покаже.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2018 11:33
Гост

Много са важни атмосферата и колектива за работата в екип.