Съдийската колегия да поиска от Върховния административен съд (ВАС) да допусне до предварително изпълнение решението за избора на Алексей Трифонов за шеф на Софийския градски съд. Такова предложение е направил кадровикът Драгомир Кояджиков, което ще бъде разгледано на заседанието на колегията на 22 януари.

На 27 ноември 2018 г. СК на ВСС подкрепи Трифонов за поста председател на градския съд. Той получи 9 гласа, а опонентът му – Евгени Георгиев, четири гласа.

Изборът бе обжалван от Георгиев пред ВАС, а според чл. 187 от Закона за съдебната власт, жалбата спира изпълнението на решението, освен ако съдът не постанови друго.

Самият Трифонов не е поискал от съда да встъпи предварително в длъжност.

В предложението Кояджиков посочва аргументи защо, според него, Съдийската колегия има правен интерес да поиска от ВАС предварително изпълнение. Той се позовава на чл.167, ал.1 от АПК, според който при всяко положение на делото по искане на страна съдът може да допусне предварително изпълнение на административния акт при условията, при които то може да бъде допуснато от административния орган.

Изтъква и че условията за допускане на предварителното изпълнение на административен акт от административния орган са уредени в чл.60, ал.1 от АПК. Според тази разпоредба предварителното изпълнение се допуска, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес.

В настоящия случай считам, че е налице особено важен обществен интерес от допускане предварителното изпълнение на решението на СК на ВСС за избор на председател на СГС, както и това, че от закъснение изпълнението на административния акт могат да настъпят значителни вреди, по смисъла на чл. 60, ал. 1 АПК.

С решението на СК на ВСС е избран административен ръководител на Софийски градски съд, в изпълнение на една от основните функции на съдийската колегия на ВСС за оптимизация на работата и постигане на възможно най-ефективни резултати в работата на съда за максимално кратък срок, от избрания за длъжността кандидат. Отлагане или забавяне изпълнението на решението във времето ще засегне по крайно негативен начин работата на съда, а и на съдебната власт като цяло, с оглед обстоятелството, че СГС е най-големият окръжен съд в страната, пред който се разглеждат и разрешават сериозни и значими правни спорове с голям обществен интерес“, сочи още Драгомир Кояджиков.

Отбелязва, че не е без значение и фактът, че от дълго време СГС се ръководи от изпълняващ функциите председател, както и „почти пълното разформироване на управленския екип поради напускане на зам.-председателите на съда, водещо след себе си до дезорганизация на работата и до постигане на резултати под оптималните за продължителен период от време, невъзможност за провеждане управленската програма на избрания от СК за административен ръководител, които обстоятелства пораждат сериозна опасност от увреждане на особено важни държавни и обществени интереси“.

Напомня, че оставката на Калоян Топалов като шеф на СГС бе приета от Съдийската колегия на 26 септември 2017 г., а за и.ф. ръководител бе определена Десислава Попколева. „Вече година и три месеца този най-голям окръжен съд в страната се ръководи от изпълняващ функциите на административен ръководител, а не от титуляр, което е изключителна пречка за приемане на каквато и да е стратегия за управление на съда и залагането на по-дългосрочни цели. Към това следва да се прибави и голямото текучество на зам.-председатели на същия съд“, изтъква още Драгомир Кояджиков като добавя, че към момента, като се изключи и.ф. ръководителят, практически четири са свободните длъжности за заместник-председатели.

Според него предварителното изпълнение на решението не би могло да засегне неблагоприятно нечии права и интереси, а още по-малко би увредило некласираните кандидати. Добавя и че с него няма да бъде нарушен и принципът на съразмерност по чл. 6 от АПК, тъй като административният акт и неговото изпълнение не засягат права и интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава.

В заключение предлага следното: „Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, като страна по адм. дело 14988/2018 по описа на Върховния административен съд, да отправи искане до съда за допускане на предварително изпълнение решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 2 от Протокол № 37 от 27.11.2018г. за избор на председател на Софийски градски съд“.

„Лекс“ потърси Алексей Трифонов за коментар, но той не отговори на мобилния си телефон.

5
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
18 януари 2019 10:22
Гост

Евгени Георгиев обърка нещата с неговото обжалване. Къде е тръгнал въобще с тези 4 гласа.

Рада Госпожина
Рада Госпожина
18 януари 2019 12:43
Гост

..и с мотивите, които е навел в жалбата си. Пълна излагация!

Анонимен
Анонимен
18 януари 2019 10:19
Гост

На този съд не му върви с шефове.

Анонимен
Анонимен
18 януари 2019 10:19
Гост

Разумното решение в случая е да се допусне предварителното изпълнение на административен акт.

xxx
xxx
18 януари 2019 10:17
Гост

Не е случайно, че самият Трифонов не е поискал предварително изпълнение. Иска да влезе начисто в съда, а не урбулешката. Не, че не намирам логика в аргументите за предварително изпълнение, но тук се поставя въпросът за правния интерес. ВСС, макар и страна по делото, има ли правен интерес? Интересен казус. Не е имало такъв досега