Съдийската колегия да възрази срещу готвените промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които се въвежда т.нар. кариерен бонус за членовете на Висшия съдебен съвет, отпадат някои ограничения за назначаване на роднини на кадровиците на ръководни постове и се дава възможност да получат обезщетения за прослужено време като част от съвета. Такова предложение е отправила Олга Керелска до колегите си (виж становището й тук). То ще бъде обсъдено на заседанието на колегията във вторник.

Както вече „Лекс“ писа, между първо и второ четене на промените в ЗСВ, депутати от различни групи внесоха свои предложения за изменения в него.

Едно от тях, инициирано от ГЕРБ, предвижда членовете на ВСС да се възстановяват на по-висока длъжност от заеманата преди избора им в кадровия орган. В момента те имат право да се върнат на старата си работа или в равен по степен съд или прокуратура.

Красимир Ципов (ГЕРБ) и Емил Димитров-Ревизоро (Обединени патриоти) пък предлагат в чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗСВ да се добави следното: „Изборен член на ВСС не може да е съпруг, роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство – до трета степен включително или във фактическо съпружеско съжителство с друг член на Висшия съдебен съвет, с административен ръководител на орган на съдебната власт, избран от съответната колегия, на която е член, или с министъра на правосъдието“.

Това на практика означава, че ако съпругът е шеф на някоя окръжна прокуратура, да няма пречка съпругата му да стане член на Съдийската колегия.

Третото предложение се отнася до обезщетенията, които магистратите получават при напускане на системата. И то е на Емил Димитров, но този път съвместно с Хамид Хамид (ДПС). Според двамата членовете на съвета също трябва да получават такова обезщетение, каквото в момента не е предвидено. Т.е. при напускане на ВСС кадровиците ще имат право на обезщетение за прослужено време в размер на толкова брутни месечни заплати, колкото години са били в съвета – най-много пет. А възнагражденията на членовете на ВСС бяха увеличени преди две години, когато депутатите изравниха статута им в това отношение с този на председателите на върховни съдилища и главния прокурор.

Именно тези три изменения са провокирали Олга Керелска да реагира като постави въпроса пред колегите си и настоява заедно да изразят несъгласие с тях.

Като изтъква, че според чл. 84, ал. 2 от правилника за дейността на парламента предложенията, направени след първото гласуване на внесения законопроект, които противоречат на принципите и обхвата на гласувания на първо четене законопроект, не се обсъждат и не се гласуват, Олга Керелска обяснява защо ВСС трябва да се реагира:

Следва да вземем отношение по него не само заради юридическа прецизност и необходимостта от спазването на закона, но и заради това, че направените предложения касаят нашия собствен статут. Неговото премълчаване ще създаде впечатление в обществото и преди всичко сред съдиите, които представляваме, че приемаме предлаганите ни кариерни и финансови бонуси, както и създаването на предпоставки за „роднински назначения“, макар и изборът на съответния административен ръководител, да не се осъществява от колегията, на която сме членове. Тоест въпросът има освен юридическа и морална страна. Дълбоко съм убедена, че управлението на съдебната система, което е наше правомощие по закон, не съставлява единствено отговорност за решаването на кадровите и общите организационни въпроси на системата, но и отговорност за „състоянието на духа“, в тази система, за мотивацията на съдиите да осъществяват своята правораздавателна дейност. А това състояние и мотивация се определя и от обстоятелството дали съдиите се чувстват справедливо поставени спрямо своите представители в органа на управление на съдебната власт“.

Затова Олга Керелска настоява Съдийската колегия да изрази становище като призове народните представители да не обсъждат и гласуват тези предложения. А по същество кадровият орган да каже, че тези изменения са в противоречие на конкурсното начало като основен принцип за кариерно развитие на магистратите, с възнаградителния характер на обезщетението по чл. 225 ЗСВ, което по дефиниция представлява „благодарност“, „награда“ за точно определен труд – в случая този на съдия, прокурор или следовател, предвид особеностите на този труд, както и с гаранциите за вземане на обективни и безпристрастни решения от колегиите при избора на административни ръководители, израз на които е нормата за несъвместимост на чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗСВ.

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Наблюдател
Наблюдател
22 октомври 2019 20:05
Гост

Явно нечии интереси са силно засегнати от предложението на Керелска. Прави впечатление,че вместо да се изрази смислен коментар по становището, недостойно се изсипват лични нападки, жлъч, обиди и откровени лъжи против работещите и компетентните в СК на ВСС с непочтената цел за дискредитация и омаскаряване на тази правилна позиция.

Извод
Извод
22 октомври 2019 16:43
Гост

Малко протестираме против издевателствата на съдебната система явно. Трябва повече.

Въпроси
Въпроси
22 октомври 2019 16:40
Гост

Защо са необходими кариерни бонуси? Нима да си член на ВСС не е морален дълг и престижно признание за професионални качества? Или е някакъв висш компромис, че да трябва да се компенсира с нещо?

Явно
Явно
22 октомври 2019 16:40
Гост

Не всички от ВСС демонстрират морал, тъй че явно не

Оракул
Оракул
22 октомври 2019 16:38
Гост

Кариерните бонуси са легализираната корупция в съдебната власт.

Съгласен
Съгласен
22 октомври 2019 16:41
Гост

Да те изберат във ВСС вече си е признак на обвързаности, за квотата на НС говоря

Маша и мечока
Маша и мечока
22 октомври 2019 13:36
Гост

До Керелска:
А не е ли бонус да си член на ВСС с голяма заплата и нищо да не вършиш?! Защото, ако се погледнат протоколите от комисиите, в които участва Керелска, тя не идва в заседания. Не си чете материалите за СК и вечно не е наясно, вечно иска отлагане и т.н..

Вивиан
Вивиан
22 октомври 2019 13:38
Гост

Да, не е ли време да се види кой какво върши в тази СК, защото аз като съдия се интересувам не от бонусите им, а от това, което правят за системата. Керелска /и Дишева/ досега се е разписала само с една неуспешна процедура по чл.194 ЗСВ. Как точно изпълнява обещанията си тази колега? На това се вика гьонсуратлук. Извинете ме за френския, моля!

Кървавата Мери
Кървавата Мери
21 октомври 2019 12:10
Гост

Керелска нали е върховен съдия, тези бонуси не я ползват, та се изкарва евтина героиня.
Този популизъм дали не е смокиновият лист за изцепките на Панов с обръщението към съдиите от ВКС?!

Колега
Колега
22 октомври 2019 11:18
Гост

Член на ВСС получава възнаграждение по- голямо от това на върховен съдия. Така че и съдия Керелска би имала загуби от това.

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2019 10:10
Гост

И трите предложения са абсолютно неприемливи.

Чочо
Чочо
21 октомври 2019 10:05
Гост

Айде стига, бе. И обезщетение да им дават. Какви са тези лобистки промени.

Anonimen
Anonimen
21 октомври 2019 9:59
Гост

Напълно съм съгласен с предложението относно роднинските връзки. По съдилищата е пълна шуробаджанащина.

Nakov V.
Nakov V.
21 октомври 2019 8:18
Гост

Да видим сега как се отказва съгласие в подкрепа на такава позиция.

Z.Z
Z.Z
21 октомври 2019 9:12
Гост

И аз не знам, но пък съм почти убеден, че ще разберем.

Наглите
Наглите
21 октомври 2019 7:32
Гост

„Патриот“ и депесар загрижени за бонусите на членовете на ВСС…

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2019 7:40
Гост

Точно този патриот от години се опитва да прокара тази поправка. И точно той е в основата НС да гласува големите заплати във ВСС. Крайно несправедливо ще бъде ако наред с паричните облаги, им дадат и кариерно бонуси. Т.е. ВСС вече е компенсира финансово за това, че 5 години не се атестират реално и не могат да се явяват по конкурси.

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2019 10:13
Гост

По- скоро някой ги е подсетил. Иначе сами надали щяха да се трогнат.

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2019 7:30
Гост

А за забраната на магистратските организации няма ли да имат становище?

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2019 7:28
Гост

звучи малко конспиративно, но понеже така се действа там, е и логично.

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2019 7:17
Гост

Права е Олга Керелска. Но прогнозира, че мнозинството в колегията няма да я подкрепи. Слугинаж.

ССССС
ССССС
21 октомври 2019 7:57
Гост

Ами, ако вземе, та я подкрепи, защото всеки иска да има фаца на моралист? Ще се наложи депутатите да им обясняват, че нищо не разбират и че, за да получиш, трябва да дадеш/да се оцапаш.