Инспекторатът към Висшия съдебен съвет да следи за образуването на т.нар. кухи бройки дела в съдилищата, защото те изкривяват статистиката и това се отразява на натовареността. Това стана ясно на днешното заседание на Съдийската колегия, която със свое решение възложи на ИВСС да следи за строгото спазване на разпоредбата от Правилника за администрацията на съдилищата, регламентираща образуването на дела по видове.

Преди около два месеца комисията по натовареност установи необяснимо увеличение на броя на производствата в някои съдилища, което даде повод за съмнение, че се образуват кухи дела, за да се „вдига“ натовареността. Затова комисията възложи на трима експерти да изготвят анализ на нарушенията на ПАС в края на май. Те трябваше да изследват правилата за образуване и водене на делата в съдилищата в периода от 2016 г. до 2018 г. въз основа на актовете на ИВСС.

Нарушения обаче не бяха открити, защото извършените от ИВСС проверки в този период не са имали за предмет „установяване на спазването на разпоредбата на чл. 80 от ПАС с оглед не само евентуални нарушения, но и противоречива практика при образуването на различните видове дела с оглед статистическите данни за натовареността и ефекта на тези нарушения  на буквата и духа на цитираната разпоредба“.

Затова комисията по натовареност предложи Съдийската колегия да възложи на инспектората стриктно да контролира спазването на разпоредбата от ПАС.

Даниела Марчева днес обясни, че това се налага с оглед неточните данни по отношение на броя на делата, противоречивата практика при образуването им, нееднаквите стандарти, заобикалянето на правилника. А информацията е важна, защото данните се отразяват на натовареността, а от там и на решенията на Съдийската колегия. По думите ѝ, ако има недобросъвестни практики, те трябва да бъдат преустановени.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков подкрепи идеята. Според него трябва да се дадат единни критерии за образуването и отчитането на делата. Той разказа, че при проверките на ВАС в административни съдилища също е констатирал различни начини на образуване на дела, които се и отчитат различно, а това безспорно оказва влияние. „Сигурен съм, че в районните и окръжните съдилища се правят т.нар. кухи бройки. Ако ние вземаме решения, дори и да са непопулярни, те трябва да са ефективни“, каза Чолаков.

Той обаче предупреди, че всичко в крайна сметка зависи и от общото събрание на съответния съд. Ако инспекторатът даде препоръки кухите бройки да се отбелязват в отделна графа, общото събрание може да откаже и тогава ние нищо не може да направим, защото нямаме правомощия, посочи Чолаков.

В крайна сметка колегията единодушно подкрепи предложението на комисията по натовареност.

Същевременно тя отложи избора за председател на Пловдивския окръжен съд, защото единственият кандидат – шефът на РС-Пловдив Иван Калибацев, е болен. Следващата дата е 16 юли.

За трети път Съдийската колегия не успя да събере необходимото мнозинство, за да приеме периодичната атестация на съдия Мирослава Тодорова и възражението на Петя Крънчева от СГС срещу оценката от нейната атестация. Въпросът ще бъде обсъден за четвърти път на 16 юли.

СК на ВСС прехвърли една бройка на служител „Връзки с обществеността“ от окръжния в административния съд във Видин.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Blinded
Blinded
10 юли 2019 9:22
Гост

Не зная за районните и окръжните, но административните съдилища определено знаят как да образуват кухи дела. Практика е да не се произнасят по присъждането на разноските и когато страна по делото се обърне към съда за допълване на решението в тази му част, се образува ново дело.

Съмнително
Съмнително
09 юли 2019 15:56
Гост

ИВСС тепърва ще следи за кухи дела, а в същото време няма никакъв начин да разбере имало ли е досега такива. Е как се води документацията в съдебната система, ако не може да се разбере провело ли се е заседание, имало ли е заведен иск, постановено ли е решение…

Пешо
Пешо
09 юли 2019 13:39
Гост

Иван Калибацев дано не размисли, докато е в болнични, че ОС-Пловдив пак ще осъмне без ръководител.

Анонимен
Анонимен
09 юли 2019 12:20
Гост

Би било крайно неетично общото събрание да откаже отбелязването на този вид дела в отделна графа.

Анонимен
Анонимен
09 юли 2019 12:21
Гост

Най-малкото е, че по този начин спъват работата на инспектората. Дано опасенията на Чолаков са напразни.

Anonimen
Anonimen
09 юли 2019 11:53
Гост

Тези кухи дела изкривяват статистиката за натовареност, което подвежда СК на ВСС в техните решения.