Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет актуализира правилата за работа на съдилищата в условията на пандемията заради обнародваните днес промени в закона за мерките (повече за тях виж тук). Същевременно кадровиците решиха всяка седмица да събират данни за броя на заразените и поставените под карантина магистрати и служители.

Данните към вчерашна дата показват общо 428 заразени и поставени под карантина в 159 съдилища. От тях магистратите са 119 (74 заразени и 45 под карантина), а служителите – 309 (180 заразени и 129 под карантина). 23 съдилища не са подали информация.

Кадровиците днес записаха следния текст в правилата: „При необходимост и въз основа на обективни данни за разпространението на заразата с COVID-19, сочещи на увеличение броя на заболелите в съответния съдебен район и/или орган на съдебна власт, административният ръководител може да вземе решение да се отсрочват насрочените производства за нови дати, да не се провеждат открити съдебни заседания и да се разглеждат само дела с неотложен характер, посочени в чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт при спазване на изискванията на чл. 6а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците“.

Чл. 6а, ал. 3 от закона за мерките пък гласи: „По време на извънредната епидемична обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт предприемат необходимите мерки за защита на живота и здравето на участниците в производствата и делата, както и на съдиите, прокурорите, следователите и служителите в съответната администрация. При усложняване на епидемичната обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт може да създадат организация за отсрочване на насрочените производства и дела за нови дати. Административните ръководители на органите на съдебната власт може еднократно за определен период от време, но не по-дълъг от 14 дни, да разпоредят да не се провеждат открити съдебни заседания и насрочените за този период съдебни заседания да бъдат отсрочени“.

Проблемът е, че въпросната разпоредба е така написана, че на практика изключва разглеждането на делата в открити съдебни заседания.

Проблемът беше поставен от Атанаска Дишева. Тя попита дали през тези 14 дни ще се гледат делата по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ. Дишева обясни, че така написан текстът, означава, че през тези две седмици не се гледат никакви дела, което по думите ѝ е проблемно, защото ще лишат хората от право на защита.

Затова тя предложи Съдийската колегия да даде възможност на съдилищата да разглеждат дела по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ – наказателните, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража; делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение; искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител; дела по несъстоятелност; за осиновяване на дете; по Закона за защита от домашното насилие; дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец; други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков заяви, че законодателят е изтървал делата по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, но това не означава, че същото трябва да направи и Съдийската колегия. И предложи в правилата изрично да бъдат посочени производствата, изброени в обсъжданата разпоредба на съдебния закон.

Ще има открити съдебни заседания по делата по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ. Няма как да ги изключим дори и при тази разпоредба в закона за мерките“, каза Чолаков. Предложението беше подкрепено единодушно.

Същевременно колегията реши всяка седмица да събира данни за броя на заразените и поставените под карантина магистрати и служители, за да има актуална картина на ситуацията. В тази връзка указа на председателите на съдилищата да предоставят такава информация до обяд всеки понеделник.

В съвета бе получено и писмо от шефа на административния съд в Смолян Игнат Колчев, който поиска тълкуване на текст от правилата за работа при пандемия, който гласи следното: „Административните ръководители да осигурят възможността, вкл. финансова, за ефективното тестване поне веднъж месечно за заразяване с COVID-19 на призовкарите и служителите на регистратурата и/или на „едното гише“ във всеки орган на съдебна власт“.

Според Игнат Колчев разпоредбата е неясно и поиска разяснение дали става дума за императивно задължение или за възможност при необходимост да се осигурят средства за тестване.

Членовете на Съдийската колегия заявиха, че не могат да задължат председател на съд да накара служители да се тестват, още повече че имало случаи на откази от страна на магистрати и служители. Затова кадровиците решиха, че мярката е препоръчителна – при възможност и при наличие на симптоми за COVID-19 може да се осигури изследване на призовкарите и служителите на регистратура.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
ала бала
ала бала
18 ноември 2020 8:43
Гост

Абе ей,писачи протестантски! Вий не видите ли кви пътища съм ви направил, красота, Мудис ни даде рейтинг ХХL, Меркел ни похвали, с пандемията съм се справил още презм Март, и в европата ни дават за пример…Тепенари -като съм я смачкал пандемията, кви мерки? Сега ще ви купя самолети за 8 млрд. лв, а на Шкембе Войвода съм казал да купи и 2 кораба….На гол тумбак – чифте пишови бяхме с тези болници а сега вече не сме – тумбака на Шкембе Войвода не е гол, и не са чифте пищови, а чифте кораби….С тях ще атакувам С.Македония, ако не ма… Покажи целия коментар »

Lawyer
Lawyer
17 ноември 2020 19:47
Гост

Съдебната система се затваря за безопасност на съдиите, но ресторантите са пълни с магистрати?!…

По- точно
По- точно
17 ноември 2020 21:33
Гост

С пияни магистрати

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 14:42
Гост

Да им се чуди човек защо има откази от страна на магистрати и служители.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 14:43
Гост

Да, особено ако това е безплатно.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 14:41
Гост

Браво! Адекватни мерки.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 14:41
Гост

Тъжна статистика. Много са заразените.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 11:34
Гост

Подкрепям ангажираността им.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 11:34
Гост

Ами, адявам се да следят нещата и всичко да е ОК

Лимоновски
Лимоновски
17 ноември 2020 11:34
Гост

Добре, дано нещата се подобрят

Nenov
Nenov
17 ноември 2020 11:33
Гост

Тоя вирус ни такова таковата на В С И Ч К О !

Мавродиева
Мавродиева
17 ноември 2020 11:33
Гост

Определено само с отлаания няма да стане. Нали все някога трябва да се случат нещата. Ако някой е здрав да отива и да отмята работа.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 11:33
Гост

Ами то отлагане до даването на ваксините. Вс епак е добре, че се заговори за ваксинация вече

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 11:32
Гост

Добра инициатива. Ще се действа в движение. Няма какво да се направи друго, нали ?

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 11:32
Гост

Да се надяваме, че ще намалеят заразените, но честно казано не ми се вярва преди Март.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 14:39
Гост

Да, прогнозите никак не са добри.

Мавродиева
Мавродиева
17 ноември 2020 11:31
Гост

Твърдо подкрепям случващото се и се радвам, че се ангажират да селдят в релано време какво се случва със заразените

Живко
Живко
17 ноември 2020 11:31
Гост

Друго освен едно нескончаемо отлагане на всичко не ни остава явно

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 14:39
Гост

Здравето е най-важно все пак.