Съдийка, измислила си съдебно заседание, е окончателно уволнена от системата. Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди решението на Съдийската колегия, с което Люба Петрова от районния съд в Раднево беше дисциплинарно освободена от длъжност заради уронване на престижа на съдебната власт.

Дисциплинарното производство срещу нея беше образувано през юни 2017 г., а причината за това беше, че Петрова си е измислила съдебно заседание.

Става дума за дело за прекратяване на принудителното лечение на освидетелствана жена отпреди няколко години, по което Петрова е поправила протокола, тъй като провела заседанието в отсъствието на адвокат и без да даде думата на прокурора, който закъснял. От тяхно име съдийката записала, че искат да се даде ход на делото, да се приеме направената експертиза и да се прекрати лечението на жената. Цялото заседание продължило 5 минути, без да се снема самоличност, без да се разяснят правата на вещото лице и без да му бъдат зададени въпроси. Секретарят отказал за подпише протокола, защото нямал нищо общо със случилото се в залата. На свой ред съставил нов, като описал как точно е протекло заседанието. Първият протокол бил подписан само от Петрова, а под втория липсвал нейният подпис. Според правилника за администрацията на съдилищата протоколът се изготвя от секретаря под диктовката на председателя на състава като и двамата трябва да го подпишат.

Заради този случай срещу Петрова бяха образувани както дисциплинарно производство, така и наказателно дело, което приключи през април 2019 г. Тя беше призната за виновна за документно престъпление и осъдена на пробация.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет междувременно беше спряла дисциплинарката, но след присъдата, я възобнови и в крайна сметка уволни Люба Петрова.

Тя обжалва пред ВАС, като тричленен състав потвърди освобождаването ѝ от системата. Сега това стори и петчленен състав с председател Йовка Дражева и членове Донка Чакърова, Галина Карагьозова, Юлия Раева и Таня Дамянова (докладчик).

Върховните съдии приемат, че решението за уволнението на Петрова е правилно и има много доказателства за извършеното от нея нарушение.

Те отхвърлят възражението ѝ, че принципът за независимост на съдиите от ВАС е нарушен, защото ВСС има дисциплинарни, контролни и организационни правомощия спрямо тяхната работа, а председателят на ВАС е член по право на съвета.

Изложените факти сами по себе си не водят до извода, че съдът не е независим. В чл. 117 от Конституцията изрично е прогласен принципът за независимост на съдебната власт. При осъществяване на своите функции съдиите се подчиняват само на закона. Гаранция за тази независимост е чл. 132 от Конституцията, съобразно който при осъществяване на съдебната власт съдиите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер. В конкретния случай липсват дори твърдения, че съдът е бил подложен на натиск при решаването на спора. Ето защо не може да се приеме, че независимостта на съда, решил делото, е подкопана по какъвто и да било начин“, посочва ВАС.

И допълва, че принципът за безпристрастност на съда се гарантира от въведените в процесуалните закони правила за отвод на съдиите, като ГПК дава възможност на всяка от страните да поиска отстраняването на съдия от дело при наличие на основания за това. Люба Петрова обаче не е искала отвод на някой от членовете на тричленния състав, а и в жалбата си пред касационната инстанция също не сочи конкретни факти и данни, нито пък основания за отвеждане на съдия. Заради това ВАС заключава, че принципът за независимост и безпристрастност не е нарушен.

Върховните съдии отхвърлят и твърдението ѝ, че в решението на първата инстанция няма мотиви, а механично са възпроизведени аргументите на дисциплинарния състав.

Петрова е посочила още, че не е отговорено на оплакването ѝ, че е изтекла давността за образуване на дисциплинарно производство.

Действително в хода на съдебните прения процесуалният представител на жалбоподателката е заявил становище, че в случая давността по чл. 310, ал. 3 от ЗСВ е изтекла. В мотивите към постановеното решение съдът не е изложил мотиви във връзка с това оплакване, но изрично е посочил, че дисциплинарното производство е допустимо. В решението са установени всички факти, които са от значение за преценката на спазване на сроковете по чл. 310 от ЗСВ – датата на откриване на нарушението и датата на образуване на дисциплинарното производство. Тези факти сочат, че е спазено правилото на чл. 310, ал. 1 ЗСВ, съгласно който дисциплинарно производство се образува със заповед, съответно с решение, на наказващия орган в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението. Дисциплинарното нарушение е извършено на 29 март 2017 г., а дисциплинарното производство е образувано на 20 юни 2017 г., т. е. след период, по-кратък от 6 месеца от извършване на нарушението. Датата на откриване на нарушението не би могла да предхожда датата на извършването му, поради което следва да се приеме, че срокът за образуване на дисциплинарното производство е спазен“, казва ВАС.

Съдът отхвърля и друго възражение на Люба Петрова, а именно, че е липсвало правно основание за спиране на дисциплинарното производство срещу нея до приключване на наказателното. ВАС изтъква, че чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК изрично предвижда спиране на производството, когато в хода му се разкрият престъпни обстоятелства, чието установяване е от значение за издаването на акта.

Срещу Люба Петрова има още едно наказателно дело – то е за лихварство, измама, длъжностни и документни престъпления и все още е висящо в съда.

През 2017 г. тя беше отстранена от длъжност заради повдигнатите ѝ обвинения. След окончателното произнасяне на ВКС Петрова поиска да бъде върната на работа, но през юни 2019 г. кадровиците отказаха да уважат молбата ѝ. Тя обжалва, но ВАС спря делото до приключване на това за уволнението ѝ. И сега ще трябва да го възобнови.

 

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
ГРОБСПежът на десетохилядолетието.
ГРОБСПежът на десетохилядолетието.
02 декември 2020 14:44
Гост

А ко праиме със съдийките, които грубо фалшифицират протоколите??? Имам стотици примери от СРС и СГС???

Анонимен
Анонимен
28 ноември 2020 17:38
Гост

То пък едно заседание….

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2020 20:24
Гост

Един ВАС остана!
Ако не беше, нямаше и да е уволнена тази безсрамница! Другите й дела в Софийски градски съд предстоят да се погасят по давност. За измами, лихварство , лъжесвидетелстване и т.н.
Резил!

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
27 ноември 2020 19:25
Гост

Пълна бутафория – неподписан протокол, това означава, че не е имало дело/заседание.

Това е обаче ежедневието на провинциалният съд – кой знае какво е отлагано това дело и т.н., наистина обаче е трябвало да изчакат адвокати и прокурора – но то така или иначе вреди не е имало.

Показателно за дисциплинарните органи.

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2020 14:48
Гост

Даже иска да бъде върната на работа.

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2020 14:47
Гост

Заради такива като нея хората няма да вярват в съдебната система.

LeeeBooker
LeeeBooker
27 ноември 2020 14:37
Гост

Уволнението е най-малкото, с което се разминава засега. Доколкото знам има още едно наказателно дело, което не знам дали няма да го минат по графата абсолютна давност.

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2020 14:37
Гост

С това криминално минало ще трябва да си търси друго поприще 🙂 например престъпен консултант

Нъц
Нъц
27 ноември 2020 14:38
Гост

Тя и за такъв не става, хващат я

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2020 14:44
Гост

Тази жена е срам за цялата гилдия.

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2020 14:37
Гост

Напълно очаквано решение.

Чичо Сам
Чичо Сам
27 ноември 2020 14:36
Гост

А толкова разчиташе на Узунов 🙂

Хахахаха
Хахахаха
27 ноември 2020 14:39
Гост

Всеки, който е разчитал на Узунов, изгоряяяя

123
123
27 ноември 2020 14:41
Гост

Той мина между капките и в това дело, защото показанията му, сами по себе си, бяха уронващи престижа на съдебната власт.

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2020 14:36
Гост

Тази жена няма място в съдебната система и всички други като нея, които си поправят протоколи, съчиняват си факти и т.н. А такива има

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2020 14:36
Гост

Най-накрая да се свършва с тази сага.

123
123
27 ноември 2020 14:39
Гост

Няма да е скоро, има и други дела

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2020 14:35
Гост

Люба Петрова е изключително нагла. Чак обжалва пред петчленка.

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2020 14:45
Гост

E, длъжна е да се пробва.