Съдийка, забавила с години стотици дела, заради което дори се е стигнало до искове по Закона за отговорността на държавата за вреди (ЗОДОВ), е окончателно уволнена. Това реши петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС).

Става дума за Йорданка Ваклева от Софийския районен съд (СРС), която въпреки предишно наказание за същото провинение и предприетите през годините мерки в нейна подкрепа, e продължила системно да не спазва сроковете по делата и необосновано да бави актовете си. Стигнало се е дори до там, че заради нейните забавяния има заведени искове по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Срещу Йорданка Ваклева имаше три предложения за налагане на наказания. Две са от 2017 г. и са на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) и на бившия шеф на Софийския градски съд Калоян Топалов, който поиска нейното уволнение. Те дойдоха само два месеца, след като СК на ВСС я беше наказала с намаляване на заплатата с 20% за една година. Третото предложение е от 2018 г. и е на председателя на Софийския районен съд Александър Ангелов.

В предложението си Топалов беше посочил, че към януари 2017 г. Ваклева е имала над 240 дела с просрочени решения, като по някои от тях забавянето е близо 5 години. Извършената от ИВСС проверка по срочната книга на съдия Ваклева установи и несъответствие в датите на съдебните актове, което предизвикало съмнение за антидатиране при обявяването им. Като в предложението си ИВСС подчерта, че така се създават и неясноти за действителната дата на съдебния акт и за сроковете за оспорването му.

Предложението на Ангелов също беше заради забавени дела.

Съдийската колегия обедини трите в едно производство. На 28 януари 2020 г. го прекрати частично по отношение на една част от забавените дела, но за другата наказа Ваклева с уволнение, заради системно неспазване на сроковете и действия и бездействия, които неоправдано забавят производството по делата.

Съдийката обжалва пред ВАС, но тричленен състав потвърди решението на кадровиците, като един по един отхвърли всичките ѝ аргументи. Тричленният състав отбеляза в мотивите си, че според доказателствата по делото, нарушенията започват още през 2011 г. и продължават дори към 2019 г., т.е. след образуването на дисциплинарното производство. Тримата върховни съдии изтъкнаха още, че на съдия Ваклева многократно са предоставяни възможности за извършване на промяна по отношение изпълнението на служебните ѝ задължения, но без ефект. „Следва да се отчете изключително важният факт, че забавянето на съдебното производство лишава гражданите от своевременно правосъдие и с това създава правна несигурност в обществото. Бавната правораздавателна дейност е негативно явление, за което българската съдебна система е многократно критикувана (вкл. от страна на Европейската комисия). Премахването и ограничаването на прекомерните процесуални забавяния в рамките на съдебните производства има за цел да защити страните и да гарантира общественото доверие в правораздаването. Налагането на дисциплинарни наказания за системно неспазване на сроковете или за неоправдано забавяне при постановяване на съдебните актове същевременно изпълнява функциите на гаранция за повишаване на ефективността на правораздаването“, посочи още тричленният състав (виж повече тук).

Петчленният състав на ВАС с председател Любомир Гайдов и членове Георги Георгиев (докладчик), Севдалина Червенкова, Росен Василев и Славина Владова напълно споделя доводите на първата инстанция.

Петимата върховни съдии изтъкват, че чл. 307 от ЗСВ регламентира видовете дисциплинарни нарушения, сред които е и системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони действие или бездействие, което неоправдано забавя производството.

Няма законова конкретизация относно количеството и качеството на тези действия, по колко дела следва да са налице, като по отношение системността следва да се приеме, че това са количествени случаи на „три и повече“. На следващо място, уредбата в ЗСВ не изброява и примерно какъв е характерът на действията или бездействията и неспазването на кои срокове е в хипотезата на дисциплинарното нарушение. Поради това във всеки конкретен случай дисциплинарно наказващия орган следва да установява характера и вида на нарушението и да излага мотиви относно установения фактически състав, защо приема, че попада в хипотезата на чл. 307 ЗСВ“, обяснява петчленният състав на ВАС.

Той добавя, че в конкретния случай по безспорен начин са установени броят и видовете дела, по които има забавяне на съдебните актове, както и неспазването на сроковете за произнасяне, „като количеството е напълно достатъчно за обосноваване на извод относно системност и действия или бездействия които неоправдано забавят производството“.

Забавянето с години по множество дела да се напишат съдебните актове е предостатъчно от фактическа страна за обосноваване на извод за наличие на фактическия състав на дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 2 ЗСВ, което е свързано и с нарушението по т. 1“, казва ВАС.

Той отхвърля аргументите на Йорданка Ваклева, че първата инстанция е трябвало да отмени наказанието, защото дисциплинарното производство срещу нея се е забавило, като се е позовала на две други решения на ВАС, с които бяха отменени наказания „забележка“ на двама съдии, защото ВСС неоправдано е забавил дисциплинарните производства срещу тях (виж тук и тук). При Ваклева дисциплинарката е образувана през юли 2017 г. и е приключила с решение на СК през януари 2020 г.

Неоснователни са поддържаните доводи за нарушение на установената съдебна практика по дела във връзка със сроковете на провеждане на административното производство. Тези доводи са неоснователни с оглед спецификата на конкретния случай, в който се наслагва поведение на бездействие и неспазване на сроковете, предмет на образувани дисциплинарни дела и периоди. В случая срокът на административното производство се налага от обема на фактическата страна на нарушението и осигуряване на правото на участие и защита на жалбоподателя в административното производство, с оглед исканията по доказателствата и възраженията му. Обстоятелството, че административният орган не е постановил акт, с който удължава срока на провеждане на производството по никакъв начин в случая не съставлява нарушение в хипотезата на основание по чл. 146, т. 5 АПК за отмяна на решението на СК на ВСС. В такъв смисъл няма нарушение на материалния закон при постановяване на обжалваното решение на съда“, изтъква петчленният състав на ВАС.

И заключава, че както СК на ВСС, така и първата инстанция подробно са се обосновали защо налагат най-тежкото наказание на Ваклева като са взели предвид и отегчаващите, и смекчаващите обстоятелства.

Решението е окончателно.

34
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
УВО 2022
УВО 2022
17 юли 2021 9:00
Гост

Нова Конституция.

Пълна изборност, мандатност, отчетност, отзоваемост на всички съдии и прокурори.

Без ВСС, ИВСС, НИП и прочие.

АМИН

Да обобщим
Да обобщим
17 юли 2021 8:57
Гост

ДБ е реално най-големият фен на статуквото в съда и най-яростният опонент на това в прокуратурата?

Защо?

Заради спонсорът Америка за България.

По простата причина, че ЦРУ /не само в BG/ положи кански усилия през последните 30 години, всячески, да инсталира свои съдии, за да пазят капиите Прокопиеви и с-ие.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2021 18:38
Гост

Съдия ми е – аз не заведох иск, наистина – явно се срути нещо в нея, аз й пожелавам да стои далеч от хаоса на съдебната система и интригите и всякакви идиотщини.

Стопанската колегия е по принцип натоварена.

FIN
FIN
15 юли 2021 16:48
Гост

Уви 2021 за всички като нея, за ВСС, ИВСС, Конституцията. 30 години стигат!

Любител
Любител
15 юли 2021 16:02
Гост

Дълга сага беше,то и отделението и смениха, и от ново разпределение я спряха, но не и не. И толкова години си получаваше заплатата, за да се вясва отвреме на време в съда, да влезе в съдебно заседание,и евентуално да сложи някоя резолюция в закрито.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2021 22:04
Гост

Тя е много добър съдия и е цяла загуба за системата, че направи това – някакъв срив.

ВСС са като някакви пиранки (малки тропически рибки, амазонски), както и да е.

Смешници, не помирисвали никога барут.

само минавам
само минавам
15 юли 2021 15:31
Гост

Окончателно решение несъмнено трябва и се пече! При това – РАДИКАЛНО!

Симо
Симо
15 юли 2021 12:04
Гост

Не е първата. Нито ще е последната.

Окончателното решение на съдебния въпрос
Окончателното решение на съдебния въпрос
15 юли 2021 12:09
Гост

Добро утро. От Голямото добро утро. Вече е обед. Никой вече не го интересува дали ще е първата или последната, а докога ще съществува това Чудовище наречено съдебна система /в този вид разбира се/!

Анонимен
Анонимен
19 юли 2021 11:39
Гост

AМИН

Ваклото агне на съдебната система
Ваклото агне на съдебната система
15 юли 2021 12:00
Гост

Дори в Папуа Нова Гвинея тази ще я уволнят! И ще я изядат по бойковски /Рашков и Борисов/. При това – на часа!

Ако това са „европейски стандарти“ за управление на публична система – здраве им кажи. И си пожелайте онова което отдавна се пече:

Наистина на 95% от съдиите и прокурорите са ако не за уволнение, то поне за смяна! И това всички го знаят прекрасно, само че им липсва кураж да изреват:

ЦАРЯТ Е ГОЛ!

Ad nauseam
Ad nauseam
15 юли 2021 11:49
Гост

Нова Конституция. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори!

Без ВСС; ИВСС; учителски пансион – НИП; 20 бруто след поредната бруталност; съдебни ваканции, щерки, тьотки и аматьорки; милиционери, пуцаджии и рабфакаджии; първа линия на морето; покупко-продажба на правосъдие с Вранеску, или без Калпакчиев, и така до минус безкрайност!

АМИН

Мишо
Мишо
15 юли 2021 11:52
Гост

Би било наистина добре. Но не зная дали в скоро време ще се отървем от ВСС.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2021 14:04
Гост

Гласай за Славуца, и ще ти ги осигури тез неща! Дерзай!

Anonimen
Anonimen
15 юли 2021 11:48
Гост

Добро решение. А за другите й колеги, които също неглежират задълженията си, дали ще има наказания.

Краси
Краси
15 юли 2021 11:45
Гост

Много време са я чакали. Трябваше по- рано да я уволнят.

FIN
FIN
15 юли 2021 11:38
Гост

Случаят Ваклева е показателен на 95% какво представлява т.нар. съдебна система.

Пълно беззаконие, поради липса на всякакъв контрол в конституцинно призваната власт да брани закона. Абсурд на абсурда!

10 години не стигнаха да отстранят някаква самозабравила се и нагла мързелана. Понеже била … съдийка, видите ли.

Е в чия полза съществува това чудовище което гълта годишно 1 млрд. наша пара?!

В ИМЕТО НА НАРОДА ТРЯБВА НОВА КОНСТИТУЦИЯ. АВГЕВИТЕ ОБОРИ СА ЗА МЕТЕНЕ!

Анонимен
Анонимен
15 юли 2021 11:01
Гост

ВСС наистина бави дисциплинарките. Но Ваклева си е за уволнение. Тя се държа брутално с делата. И мястото й не е в съдебната система

Чавдар
Чавдар
15 юли 2021 11:49
Гост

Изключително нагло поведение.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2021 10:57
Гост

Ваклева е пословична със забравите си и никой и нищо не успя да я накара да си изпише делата

Чочо
Чочо
15 юли 2021 11:54
Гост

Да я бяха махнали по- рано, а не да я държат и да й разпределят нови дела.

Как
Как'Сийка
15 юли 2021 10:56
Гост

За бой са тия, дето трябва да я контролират!
„В предложението си Топалов беше посочил, че към януари 2017 г. Ваклева е имала над 240 дела с просрочени решения, като по някои от тях забавянето е близо 5 години.“
Тя спала – спала. Ами председателя на съда? Ами при отчетите за годината – ВСС, ИВСС? Те къде са дремали?

Анонимен
Анонимен
15 юли 2021 11:07
Гост

Донякъде си прав. Но те през това време са се опитвали да спасят делата, спирали са я от разпределение, давали са й време да ги напише, нейни колеги се опитваха също да помогнат. Има и предишна дисциплинарка. Но уви. Но действително са могли и по-рано да вземат вече крути мерки

Спасител на спасителите
Спасител на спасителите
15 юли 2021 11:53
Гост

Всички трябва да бъдат спасени от себе си посредством упражняването на някоя свободна юридическа професия. Като адвокатската примерно. Ако могат и ако искат. И ако ги допуснат вече, понеже отдавна се пече новия закон за адвокатурата в който най-вероятно ще се запише, че подобни екзепляри не могат да бъдат и адвокати! И с право.

Това е справедливото решение /и накзание/ за онези които приватизираха и обърнаха съдебната власт на КОЧИНА! Те имат свои имена и лица. Все пак!

Re: старите шайкаши от SIC
Re: старите шайкаши от SIC
15 юли 2021 11:54
Гост

Не донякъде?! А изцяло.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2021 15:46
Гост

Ако ѝ бяха спрели заплатата щеше да стане доста по-барзо.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2021 11:55
Гост

Те направо са си дълбоко заспали.

Неразбрал
Неразбрал
15 юли 2021 10:45
Гост

Пълна мърлявщина, но с тези тромави дисциплинарки е така. Чудя се толкова ли е трудно да се запише в ЗСВ, че съдия забавил акт повече от Х-месеца (3, 6, 12 и т.н.), освен ако не се касае за форс мажор, автоматично изхвърча от системата до живот. В крайна сметка тази длъжност не е курорт, а и наплив от нови кандидати има предостатъчен.

Хаха
Хаха
15 юли 2021 10:57
Гост

Това, което предлагаш, е същото като това да лишиш един човек от правото да управлява автомобил доживот понеже веднъж е хванат пиян и ако утре се повтори може да убие човек. Така че с такива популистки предложения трябва много да се внимава.

анонимен
анонимен
15 юли 2021 11:04
Гост

Решението е дисциплиниране на дисциплинарнонаказващия орган 😉 ВСС мотаят с години дисциплинарки за забавени дела – това, ако не е ирония, здраве му кажи

анонимен
анонимен
15 юли 2021 11:07
Гост

Да и ВАС вечезапочна да ги “наказва” като им отменя актовете, не че им пука като гледам

Неразбрал
Неразбрал
15 юли 2021 14:17
Гост

Да кажем, че съм се изразил крайно. Не е казано да е едно нарушение, нито лишаването от права да се упражнява съдийска професия да е до живот. Мисълта ми беше да има обективни критерии, водещи до отстраняване без дълги, тромави производства, просто защото системата трябва да се изчисти бързо и ефективно.

Фики
Фики
15 юли 2021 11:58
Гост

Много добра идея. Дано да допадне на новите ни нормотворци.

Окончателното решение на съдебния въпрос
Окончателното решение на съдебния въпрос
15 юли 2021 12:07
Гост

Това са палиативи! Нова Конституция и премахване на измислените ВСС, ИВСС, НИП и прочие. Това е ясно като бял ден! Горе някой го е писал, ама всичкото е свински черва във всички власти /с или без Пеевски ДБ и прочие/.