Съдии искат оставките на своите представители в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) – Атанаска Дишева, Олга Керелска, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова, като заявяват, че това ще бъде решаващо за прекратяване на мандата на този съвет, който е претърпял провал в разрешаването на важни за системата въпроси.

Обръщаме се към Вас като към наши колеги, които не са забравили, че същинското им професионално предназначение продължава да бъде съдийската работа и предстои да се върнат да разглеждат дела в съдилищата. Надяваме се да ни разберете правилно, без да търсите основания за персонална обида или конфронтация.

Провалът на кадровия орган на съдебната власт, в който сме Ви гласували доверие да участвате, и необходимостта дейността му да бъде преустановена са единствената тема, която стои за обсъждане помежду ни сега.

Убедени сме, че съзнавайки високата си отговорност на представители на съдийската общност, ще подадете оставка. Това ще бъде решаващ акт за прекратяване на мандата на този Висш съдебен съвет, защото администриращ съдебната власт колективен орган, който не включва членове, излъчени от съдиите, е напълно лишен от легитимност и не може да продължи да функционира“, се казва в подписката, започната от съдии от Върховния касационен съд (ВКС) и се разпространява в цялата страна.

По време на заседанието на Съдийската колегия Атанаска Дишева заяви, че не е запозната със съдържанието на подписката на съдиите, която не ѝ е връчена, нито е постъпила във ВСС. „В кратката почивка, която имахме, не успях да се запозная с мотивите. Когато се запозная, ще изразя публично своето становище. Правя това изказване, че съм наясно с това, което е публикувано в сайта. Не намирам пречка да продължа личното си участие в заседанието на Съдийската колегия. Когато получа официално документа, ще изразя позицията си“, каза Дишева като уточни, че не е говорила с останалите трима свои колеги, чиито оставки също се искат.

В подписката се отбелязва, че провалът на ВСС е очевиден за всички граждани, което на собствено основание уронва доверието в способността на съдебната власт да се самоуправлява и така да гарантира независимостта си и функционирането на конституционния принцип на разделението на властите.

Съдиите изброяват и в какво точно се е провалил този състав на съвета – неспособността за справяне с неравномерната натовареност и развиване на Системата за измерване на натовареността на съдилищата така, че да има практическо приложение и смисъл за всеки магистрат и за управлението на съдийските щатове; провал на атестационната дейност, който стана повод за промяна на закона, което на свой ред е довело до допълнително натоварване на съдиите, които трябва да участват вече в помощни атестационни комисии; крах с конкурсите като тук се отбелязва и „двукратното унижение на Върховния касационен съд“ (отмяната на два конкурса за ВКС), което е достатъчно за оставка; провал с електронното правосъдие и съдебната карта; невъзможността да се защити авторитетът на правосъдието, когато нападките са идвали от управляващата партия, в частност от министъра на правосъдието Данаил Кирилов, и от фигурата с най-голяма оперативна власт в държавата – главния прокурор; провал да се прояви автентична решимост и воля за проверка на твърденията за политическа и/или криминална предрешеност на кадровите решения за назначаване на председатели на съдилища, и не на последно място „провал на Пленума на ВСС да убеди съдиите и обществото, че е способен да разбере какво в действителност означава професионализъм в прокурорската работа и да избере главен прокурор, в чиято компетентност, независимост и нравственост няма съмнение“.

С други думи, дори и при тотален провал на колективния орган съдбата му е оставена единствено в неговите ръце. Но, както всички знаем, никой не може да бъде съдник сам на себе си (nemo judex in sua causa). Изправени сме пред конституционен проблем, който наред с този, свързан с липсата на ефективен процедурен механизъм за ангажиране на дисциплинарната и наказателната отговорност на главния прокурор, предстои да получи своето разрешение“, се казва още в подписката.

И се добавя, че във всяка област на държавна власт, ако се допусне който и да е орган от властите да действа безконтролно, въпрос на време е той да се превърне в източник на деспотизъм и съдебната власт не е изключение, защото тя практически не подлежи на граждански контрол, поради което по отношение на безконтролния ѝ кадрови административен орган тази опасност може да хипертрофира.

Уважаеми избраници на съдиите във ВСС, тъй като не е предвиден какъвто и да било правен механизъм за търсене на отговорност на колективния орган за администриране на съдебната власт за лошо и дори противоконституционно изпълнение на неговите функции, единственият изход от настоящото нетърпимо за правовата държава положение и единствената гаранция срещу административен произвол на ВСС е индивидуалната човешка съвест на всеки един от Вас.

Част от Вас може би все още се заблуждават, че могат да преустановят провала. Дейността на този персонален състав на ВСС, неговите непрофесионални действия и бездействия категорично опровергават подобни илюзии. Достатъчно е всеки от Вас да си зададе в упор въпроса дали е готов да гарантира с авторитета и името си, че този Висш съдебен съвет ще избере председател на Върховния касационен съд, който няма да бъде подобие на избрания от него главен прокурор“, изтъкват съдиите.

Те уверяват четиримата членове на СК на ВСС, че всичко, което са направили или не са направили не е останало незабелязано, а е част от процеса на съзряване на съдийството. „Неравната и трудна история на утвърждаването на съдебната власт след 1991 г. като независима от политическите власти показва, че съдийството притежава сила, професионално достойнство и социален капитал след всяка управленска криза да си дава ясна сметка за допуснатите грешки и втори път да не ги допуска. Убедени сме, че при втория пряк избор на съдебната квота на Висшия съдебен съвет от съдиите ще бъдем много по- осъзнати за набора от професионални качества на членовете му, необходими за изпълнението на непосредствените задачи пред администрирането на съдебната власт. Надяваме се останалите власти също да направят честна равносметка за поредицата неуспешни политически упражнения върху независимостта на съдебната власт, която трябва да бъде техен животоспособен и безпристрастен коректив, и своевременно да променят модела на ВСС“, се казва още в подписката.

Съдиите обещават да направят оценка на работата на всеки един от четиримата членове на СК на ВСС, за да не допуснат омаловажаване на всяко индивидуално усилие.

С доверие очакваме вашите оставки“, завършва писмото.

Новият УС на ССБ с обръщение-подкрепа към всеки съдия, който смело защитава независимостта

Междувременно новият Управителен съвет на Съюза на съдиите в България (УС на ССБ) излезе с обръщение (пълния текст виж тук), в което изразява подкрепата си за всеки съдия, който с действията си смело е защитавал принципа на независимостта и върховенството на правото. В него се казва още, че основните цели на ССБ ще бъдат обединението на съдийската общност, защитата на професионалните и социалните интереси на съдиите, укрепването на общественото доверие в съда. За осъществяване на тези приоритети е необходимо проактивното поведение на всеки съдия като всички предложения и позиции ще бъдат взети предвид от ССБ в работата му.

УС на ССБ призова магистратите да подкрепят искането им за оставка на всички изборни членове на Висшия съдебен съвет като отново изтъкват проблемите, които препятстват ефективната работа на съда: липсата на равномерна натовареност, на справедливи правила за оценка на дейността на магистратите, неспособност за провеждането на своевременни и честни конкурси, липса на система за определяне на справедливо възнаграждение за съдиите, съобразно количеството и качеството на положения труд, както и провал при изграждането на система за ефективно електронно правосъдие.

Отговорността за тези нерешени проблеми и за лошото административно управление на съдебната власт е на членовете на Висшия съдебен съвет. Достойното поведение изисква те да подадат своите оставки“, се казва в обръщението.

УС на ССБ призовава още за незабавно спиране използването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) до отстраняване на недостатъците в нея. Те подкрепят и изразеното мнение на съдията от Софийския апелативен съд Милен Василев, че все повече съдии призовават за бойкот на предстоящия избор на двама членове на ВСС на мястото на подалите оставки Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова.

Изразяваме убедеността си, че дискусията по конституционните въпроси, открита от Българския институт за правни инициативи по повод 30-годишнината от приемането на Конституцията на Република България, следва да продължи. Във връзка с това  Съюзът на съдиите в България поема инициативата да бъде активен и съзидателен участник в междуинституционалните и професионалните дискусии“, се казва още в обръщението.

 

91
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
23 септември 2021 13:56
Гост

Може и още една подписка да се инициира – да се прекрати дейността самото ССБ. Може да се направи в тази връзка анализ, който от подкрепените от тях кандидати във ВСС и ВКС са навредили на репутацията на съдебната власт и с какво. Списъкът ще бъде изчерпателен и обилен.

Анонимен
Анонимен
23 септември 2021 13:54
Гост

Дишева, Керелска! Хайде, чакаме ви!

Анонимен
Анонимен
23 септември 2021 13:46
Гост

Някой трябва да пусне подписка за оставка от съдебната система на членовете на ССБ, които са в управителните им органи и дават постоянно политически интервюта и бълват подписки, създавайки интриги и лобирайки за американски протежета. Това вече би имало смисъл Другото са спонсорирани кампании, които се заплащат с обилна храна, екскурзии и кариера.

В.В.
В.В.
24 септември 2021 4:15
Гост

Точно такива, като Вас трябва да напуснат системата, защото сте кремълски протежета и нямате моралът на съвременни граждани: За вас САЩ е враждебна страна, защото вижда безучастната ви помощ за престъпността и корупцията…

Анонимен
Анонимен
24 септември 2021 14:01
Гост

Да, то не е помощ, а безпомощност, защото по програма на САЩ предишното ВСС беше изпратено на командировка, но частично… членове по техен избор – само който е по- услужлив и либерален…Разделяй и владей. Каква помощ срещу това и от кого? И ако си мислите, че безплатен обяд и екскурзия има, то значи използвате думата „корупция“ без да знаете истинския й смисъл.

Pencho
Pencho
23 септември 2021 0:18
Гост

Обикновено при такива подписка посробно ни иформират колко магистрат са се подписали. Сега нищо. Не е за казване ли?

Островът на д-р Моро
Островът на д-р Моро
22 септември 2021 11:37
Гост

Това е така наречената съдебна система в България.

Обективен
Обективен
22 септември 2021 8:58
Гост

До Nero
Прав си троле – и са глупави и са злобни, и са грозни и кривогледи, и с един по-къс крак са Дишева и Керелска ! Къде могат да се сравняват с „умните“ и „почтените“ и „смелите“ от парламентарната квота в СК (да не ги изреждам). Така пишехте за двете и преди избора на Гешев.

Nero
Nero
22 септември 2021 1:30
Гост

Оставка!
Вечно пияният Мавров, вечно глупавата Керелска, вечно злобната Дишева и мишката Пашкунова- от тях няма и грам полза. Да подават оставки и да се махат. Безсрамници.

Запознат
Запознат
22 септември 2021 8:00
Гост

Какъв просташки коментар ! Колко долнопробно ! Мръсните тролове явно са се развихрили !

b.s.
b.s.
22 септември 2021 15:31
Гост

Просташки, но абсолютно верен, нали?

до b.s.
до b.s.
24 септември 2021 23:21
Гост

По правописа ти личи и че си неграмотен, което е „абсолютно верно“.

Анонимен
Анонимен
30 септември 2021 1:13
Гост

Само че „мишката“ Пашкунова беше първата избрана от съдийската квота с над 50% гласове!

Въх
Въх
22 септември 2021 1:28
Гост

Дишева иска да става главен инспектор. Така че много ще й накривите шапката. Тя си го е уредила чрез партията ДБ, на която мъжа й е съосновател.
Ние съдиите да му мислим, че такава очилата кобра да ни проверява си е голямо нещастие.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2021 14:08
Гост

Ще стане на кукуво лято. Те във ВАС я чакат…

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 23:30
Гост

Не е въпросът в това, че не се постараха Дишева и Керелска. Направиха всичко възможно. Но просто не зависи от тях. Статуквото е бясно и преобладаващо. Не могат да го изборят. Но и не бива да го подкрепят и легитимират. Просто трябва да се махнат.,

Видов ден
Видов ден
22 септември 2021 1:24
Гост

В какво са се постарали? В плямпането със сигурност нямат равни.
Те не осъзнават, че само с приказки не става. Трябват и дела. А те двечките нищо свястно не свършиха, ама нищо.
Брутално глупави и безполезни.

Хе хе хе
Хе хе хе
21 септември 2021 22:35
Гост

Просто смешки. Това е нивото и на ВКС, и на ВСС, и на ИВСС, и на ВАС! И на всеки останали под ВАС.

В съдебната власт не ползват огледала.

Прави са хората, че Всички вкупом съгрешиха и непотребни станаха. Всички на трудовата борса! И на наново на избори с мандат. Ама не само ВСС. Всички без изключение! Къде се намират те, на Марс ли? И на чия сметка по дяволите?

В ИМЕТО НА НАРОДА

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 21:28
Гост

Мавъра и Цветинка няма да подадат оставки. За Дишева и Керелска не знам, а и не ме интересува. По-добре е да се махнат, защото много приказват, а от това смисъл няма никакъв. Обаче не вярвам и те да се махнат. Местата им във ВКС и ВАС така или иначе им се пазят, но дела не им се пишат.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 21:21
Гост

Въпрос: защо чак сега се повдига въпросът колко неудачен е бил изборът на тези членове? А досега да е имало грам коментар за това? Изкарали са почти целия си мандат без да са определяни като грешка, а чак сега. Хм, повече от мистериозен сценарий.

ЗСВ
ЗСВ
21 септември 2021 21:00
Гост

Колеги, някой виждал ли е тази мистериозна подписка?

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 19:09
Гост

Едно е безспорно – това е най-позорният ВСС от 30 години насам. Оставка!

Пижо
Пижо
21 септември 2021 20:20
Гост

Айде стига тая песет я слушам от 20 години… що не опитате вие да се пробвате, да ви видим възможностите

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 21:15
Гост

Бе така викахте и за предния ВСС, а следващия ще ви се види още по-лош и провален съвет. Това е защото не виждате нещата в дълбочина и какви са причините за всичко което се случва.

Кютукова
Кютукова
21 септември 2021 22:22
Гост

Недемократична и комсомолска България, този път номерът ви заради ВКС няма да мине!

Сетила се Мара да се побара!

озадачена
озадачена
21 септември 2021 17:06
Гост

Интересно е, че тези същите от ВКС не наричаха провал трите увеличения с по 10 процента на заплатите им, които ги докараха над 8000 лв. Тогава тези същите приемаха с охота морковът, който им подаваха.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 17:39
Гост

аааа, в близките две-три години няма да има увеличение на нищо. свърши тая.

Puk
Puk
22 септември 2021 10:06
Гост

Ахах какви 8000 лв. Толкова и председателят на ВКС не взема .
И какво общо има увеличението на заплатите с неспособността на ВСС.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 16:37
Гост

Каквато държавата, такъв и Върховния й съд, такъв и Съюза на съдиитe
Фактът, че не се публикуват участниците в подписката, говори за притеснителния размер на бройката им

анонимен
анонимен
21 септември 2021 16:56
Гост

Противно на твърденията в подписката. ВКС беше унижен не от ВСС, а от своите конкурсни комисии, кадрували лобисткиim11 /друга дума, повтаряна от всички политици днес е по-точната/.

Аааааа
Аааааа
21 септември 2021 16:25
Гост

Господа съдии, а за Точкова забравихте ли?

съдия
съдия
21 септември 2021 16:58
Гост

Тя е техен член. Беше номинирана за поста от почетния им председател.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 16:05
Гост

Дишева, Керелска, хайдееее! Прибирайте се ! Чакаме ви!

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 16:06
Гост

с тояги!

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 15:33
Гост

Ми да започнат подписка в цялата страна да видим дали всички други съдии на това мнение, България не е само София и един съд, тези членове са избрани от всички съдии, така да се хвърлят някакви апели към незабавни действия не мисля, че е правилно, да направят подписка,ако резултатите са в полза на оставки, членовете мисля, че ще вземат правилното решение.

делегитимация
делегитимация
21 септември 2021 15:32
Гост

Гледам всички си чешете езиците, кой кого захапал. Какво ставало. Истината е, че ако четиримата подадат оставки и съдиите бойкотират избора на още двама във ВСС, няма да е възможно ВСС да избере нов председател на ВКС. Ще останат 18 парчета. Вярно е, че за избор им трябват 17, но да избереш нов председател на ВКС само с петима съдии и бившия председател и този на ВАС, меко казано не е ок.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 17:11
Гост

Това няма да се случи. Не правете реклама на ССБ. Не им стигат нито гласовете, нито силите, нито възможностите. Да не говорим, че в най-скоро ще се изпокарат зловещо за пари и постове във и от съдебната система. Много шум за нищо. Те, ако можеха да влияят за нещо да го бяха направили. ССБ нито е еманация, нито представителна организация в съдебната система. Отпишете ги. И това трябваше да се случи отдавна.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 17:58
Гост

За интриги членска маса не е необходима. Достатъчно е да познаваш правилните журналисти.

съдия
съдия
21 септември 2021 15:28
Гост

ЛЕКС, дайте да я водим тази подписка от съдии във ВКС, за която съобщавате. Оказва се, че множество техни колеги от съда не знаят за нея, а други са научили от Вас.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 15:39
Гост

Присъединявам се. Колегите във ВКС, които питах, нищо не знаят. Съдии от съседни кабинети или от един състав, чрез медиите ли трябва да си общуват?

Секта на съдиите с последната окончателна присъда
Секта на съдиите с последната окончателна присъда
21 септември 2021 15:07
Гост

НЕ! НЕ! НЕ! НЕ! НЕ! НЕ!

nemo judex in sua causa
nemo judex in sua causa
21 септември 2021 14:57
Гост

Живой ташак! Махнете външната /парламентарна, президентска, професионална или както искате/ квота и се самоизбирайте, самоназначавайте, самонаграждавайте, самобонусирайте, самоповишавайте и самоизяждайте до насита!

С любезната подкрепа и спонсорство на Америка за България. Американската търговска камера си има независим български съд!

bbbbb
bbbbb
21 септември 2021 14:54
Гост

Оставка на Дишева и Керелска!

Черен Мавров
Черен Мавров
21 септември 2021 15:10
Гост

А не може ли да закрием ВКС и да остане само специализирания, а?!

И без това на никой не ми прави впечатление гражданскоправната риформа на Дани де Киро и положението в ОСГТК – ЗАСПА!

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 14:49
Гост

Искам най-голямата специалистка във Вселената по натовареност и съдебна карта, онази с пилещия фалцет, където по думите на представители на партията, по чието искане са я инсталирани във ВСС – са я предложили не защото е страшен авторитет в юридическите среди, а защото просто трябва някой, а към момента даже и се дистанцират от нея и не я подкрепят, да ми отговори на следния въпрос: как едно дело което е разгледано в три-четири няколко часови заседания, с разпити на множество свидетели, с приемане на експертизи, открити производства по чл.193 ГПК и пр. – влиза в бройката от 45 дела на… Покажи целия коментар »

З..
З..
21 септември 2021 15:03
Гост

Натовареността се мери по нива, така че натовареността на окръжните съдии няма отношение към тази на районните съдии. И понеже съм окръжен съдия, а Вие районен, нямате представа от моята работа, докато аз имам представа от Вашата и мога да заявя обективно, че дали пишеш и колко /не мерим в кг/, не е критерий. За да напиша и онези няколко страници, съм изчел всичко, което е съотворено в първата инстанция, тоест, върша същата работа, че и повече.
Много лошо впечатление прави това, че още в началото на кариерата се държите като богопомазан.

Някой
Някой
21 септември 2021 15:17
Гост

Влиза, влиза, даже като го върнат два пъти за администриране на абсурдни основания, генерират от едно дело, три дела

Следващия парламент да приеме ЛУСТРАЦИЯТА
Следващия парламент да приеме ЛУСТРАЦИЯТА
21 септември 2021 14:40
Гост

Предлагам да се проведе лустрация в съдебната система-по Чешки образец-тоест лустрацията засяга и внуците на лустрираните, дори и към 1989г да не са родени. В Чехия за греховете на дядото отговаря и внукът.

Лустрацията да обхваща, по чешки модел:
-забрана за работа в бюджетния сектор
-зе пенсионираните-отнемане на пенсиите.-със задна дата
-секвестиране на имуществото, в т.ч. имоти, пари, влогове, движими вещи
-включване в публичен списък на лустрираните
-да не се зачита за трудов стаж периодът, през който е работил лустриран.

Така е в Чехия, да се препише законът за лустрация на Чехия, без елемент на творчество.

законна държава
законна държава
26 септември 2021 17:32
Гост

Направо си мозък и за най висш съдия

адвокат от САК
адвокат от САК
21 септември 2021 14:17
Гост

Считам, че това ВСС трябва да си отиде и да бъде сменено с изцяло нов състав. Като адвокат не мога да приема за нормално разрешението за използването на Съдебната палата за заснемане на клипа към “песента“ Йерба и считам, че е недопустимо клип с такова съдържание да бъде сниман в сградата на Съдебната палата. Този ВСС тотално срина авторитета на съдилищата като цяло. По отношение на електронното правосъдие и случайното разпределение на делата също оценявам работата му за слаб /2.00/ и с това приключвам този въпрос- не ме интересуват котерийните борби в членският му състав, но е жалко, че магистрати… Покажи целия коментар »

учуден
учуден
21 септември 2021 14:06
Гост

Значи съдиите от ВКС, активирали подписката, вече оценяват Керелска и Дишева за „грешки“. Довчера изразяваха друго мнение. Днес вече са готови да ги жертват като „бушони“.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 14:22
Гост

Случва се. Както при избора на Лозан Панов след кастинг при Пеевски, който обаче много скоро след това изостави интересите на задкулисието и се обяви за независимост на съдебната система от олигархични зависимости. Затова от Доган сарай вече са на принципа „Може да е прост като гьон като Гешев, но поне няма да му стигне акъла да ни обърне гръб“.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 14:45
Гост

Съдия във ВКС съм, но за тази подписка научавам от медиите. Кои са тези съдии от ВКС и като такива ли са я инициирали или като членове на ССБ? Аз не искам оставката на Керелска, Дишева, Пашкунова и Мавров.
ВКС и ССБ не е едно и също.

Неанонимен
Неанонимен
21 септември 2021 15:11
Гост

Напротив! ВКС си е ССБ.

Нищо лично към Дишева , но нека подаде оставка
Нищо лично към Дишева , но нека подаде оставка
21 септември 2021 15:15
Гост

Аз безкрайно уважавам съдия Дишева , но считам , че съдиите са прави в искането си за оставка . Отговорността за провала на колективния орган се носи от всички. И нека това е сигнал към всички настоящи и бъдещи членове на всс .
А един бъдещ Парламент може да помисли за отзоваване на членовете на ВСС от парламентарната квота .

Дежурен Пеевски трол
Дежурен Пеевски трол
21 септември 2021 13:40
Гост

Колеги, всички на амбразурата! Да подкрепим този достоен ВСС, който майцепродавците от ССБ искат да саботират, за да не можем да си изберем нов председател на ВКС по-ентелегентен, способен и независим и от Геши! Шиши обеща двоен надник за всеки коментар днес.

Д-р Ох Боли
Д-р Ох Боли
21 септември 2021 13:35
Гост

На Змията се реже Главата.

А на Змея и Трите – ВСС ВКС, ВАС.

Районен съдия с гайда
Районен съдия с гайда
21 септември 2021 13:32
Гост

Без коментар. Най-добре е да замълчим. Другарска жалейка. За поминалия се ВКС с единната информационна система …

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 13:32
Гост

Този ВСС системно забатачи съдебната система. В цялата хаотичност на действията му обаче, показа целеустремност и постоянство в едно – непрекъснатото неглижиране, принизяване и унижение на районните съдилища. Не е само ножицата в заплащането . По-голяма е тя в отношението към РС от една страна и горестоящите от друга. То не беше безумния вариант 4, при който основната цел беше да се вдигнат изкуствено броя дела в ОС и АС. То не беше арогантното намаляване на нормата за брой дела в горните инстанции на 8 дела месечно?????, без да е ясно на базата на какъв анализ е изведена, без значение,… Покажи целия коментар »

Ибо живяхме Господи
Ибо живяхме Господи
21 септември 2021 13:29
Гост

Абсурдно искане в абсурдна държава до абсурден орган от абсурдно виновни, прегрешили върховни девственици в борбата с корупцията на последния най-висок етаж на съдебната власт.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 13:27
Гост

Цените растат, инфлация, ток също, ковид-криза, изобщо държавата върви към тотален разпад.
СъСъБъ лумпениадата обаче продължава си живее в нейния измислен свят и я интересуват само ВСС, оставки и как да провалят избора на нов председател на ВКС. Ма така е, като взимаш по 5-6 /и нагоре, ако си във ВКС/ бона, само от заплата, като грантовете и лекционните са отделно, загубил си връзка с главния мозък, а ежедневието ти се изчерпва със съдебната палата и папките с делата. Жалка история

Ad nauseam
Ad nauseam
21 септември 2021 13:24
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

само отбелязвам
само отбелязвам
21 септември 2021 14:58
Гост

От един пост са всичките „-„. Страх тресе Съдебният Синедрион!

Божидар
Божидар
21 септември 2021 13:22
Гост

Поздравления за достойната позиция имам да кажа!

Симеон
Симеон
21 септември 2021 14:30
Гост

Да, няма нищо срамно в това да си признаеш грешката. А не тези членове да си стоят във ВСС и да продължават да правят гафове.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 13:22
Гост

Смешно е бе колеги, смешно е!

Симеон
Симеон
21 септември 2021 13:15
Гост

Още преди години Ви го казаха хората, който се е провалил жестоко не пише писма и становища, а седи в ъгъла и мълчи от срам:

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/mnenia/2015/08/16/2590807_sudebnoto_samoupravlenie_ne_se_ravniava_na_nezavisimo/

Американският пациент
Американският пациент
21 септември 2021 13:14
Гост

Наакахме се, но следващия път ще сме чисти.

Искаме пак от същото! Луканка от Луканов.

С любезното съдействие на фондация „Америка за България“.

ps. Миленчо Василев ПАК не си пие розовите хапчетата по жълтата рецепта.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 13:22
Гост

Големи гадове са тези от „Америка за България“! Как подло гледат шкафчетата на обръчите от фирми! И дават пари на съсловни организации на съдии, вместо на останалите без работа тролове от преПравен свят, които безплатно работят на ползу Догану!

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 13:39
Гост

Ти нещо по-различно от Пеевски, Доган и правен свят, няма ли да напишеш, че плочата се изтърка отдавна? На вас ще ви уврат камъните, дето ги имате вместо главите, когато разберете, че ваши опоненти не са „слуги на пеевски, доган и дпс“, а напълно нормални и мислещи магистрати, които не ги интересува политиката и политиците, и се дразнят от сектантските ви изпълнения, с които нанесохте само вреди на цялата съдебна система. Като те вълнува толкова Пеевски и доган, помоли се на Харварда или Ицо Брадата, да те включат в някоя листа, вместо да си кюташ и да ми се правиш… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 13:03
Гост

Малиииии, голям страх тресе сесебейската кочинка, кой ще е следващия председател на ВКС :)))))

Кураж Шиши, Коледа идва!
Кураж Шиши, Коледа идва!
21 септември 2021 13:14
Гост

Страх тресе кочината, защото няКОЙ вижда не само как ще бъде разпуснат ВСС преди да избере поредната подлога на Доган сарай, ами и следващият ВСС може да отстрани гл. каскетолог, а дойде ли някой независим да разследва престъпленията на хунтата…

В крак с времето
В крак с времето
21 септември 2021 13:16
Гост

Обстановката е изборна.

Спонсорите чакат отчет за грантовете.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 13:00
Гост

Искат Оставките на Дишева и Керелска??? Това е да получиш удар с нож в гърба от свои, хахаха. Че затова ли ги избирахте бе – да им искате сега оставките? Я изчакайте по лятото на 2022, не остана много, дечица……

Нервна свинска радост
Нервна свинска радост
21 септември 2021 13:16
Гост

Пирова победа за Доган сарай ще е това. Толкова години остро се противопоставяха на задкулисието, а сега ще се окаже, че подаването на оставката им ще е свързана с разпускането на ВСС и невъзможността за избор на поредната кукла на конци за председател на ВКС.

фройд
фройд
21 септември 2021 13:00
Гост

Няколко дами в критическата от ВКС, изгарящи от желание за власт, което е единственият смисъл на живота им гонят личните си цели.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 13:02
Гост

Отдавна са минали критическата. Не е от това….

Д-р Моро
Д-р Моро
21 септември 2021 13:19
Гост

Очаквам в най-скоро време Лозан да бъде изнасилен, разфасован и изяден.

МИР да е само.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 12:49
Гост

Нормалните магистрати няма да бойкотираме и ще гласуваме на изборите. Другите да правят подписки и да бойкотират, но да не забравят да посещават поне веднъж месечно психиатър и да си пият редовно хапчетата. Все пак решават човешки съдби по делата на техен доклад и не е добре да не се лекуват.

Диана
Диана
21 септември 2021 14:35
Гост

Ама, че хубаво си се самоопределил като „нормален“ !
Е, точно от такива – доволни, нормални, самодостатъчни, най ме е е страх!

Експрес
Експрес
21 септември 2021 15:03
Гост

По-добре недоволен човек, отколкото доволен магистрат! Както би казал Ницше.

И по-добре християнин, отколкото Иуда! Както би казал Св. Стефан.

общността на съдиите
общността на съдиите
21 септември 2021 12:45
Гост

Подписката започва от ВКС! Ако това е истина, е достойно за уважение. Крайно време е върховните съдии да поемат инициатива и отговорност за бъднините на системата, а не да гледат мълчаливо от високо и да се активизират само когато са пряко засегнати. Съдиите да бъдат общност

един от тези, които не се хващат на въдицата
един от тези, които не се хващат на въдицата
21 септември 2021 12:51
Гост

Подписката започва от тези върховни съдии, участващи в административното ръководство на съда, което бленува за председател на ВКС от техния кръг. За това предизвикват шум в последните два месеца. Преди това си гледах тихичко далаверките и 8-9 бона месечна заплата.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 12:52
Гост

Напротив. Показва пълен кретенизъм, защото едната част от избраните членове от съдийската квота са именно техни колеги-съдии от ВКС, за които са гласували и те самите. Подписвачите, като се имат за много умни и принципни, да се бяха кандидатирали през 2017 г., а не да мишкуват по кабинетите и сега да искат оставки. Ма то каквато държавата, такъв и „Върховният й съд“.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 12:25
Гост

Няма да е лошо Дишева и Керелска да се изметат от ВСС.

М.м.
М.м.
21 септември 2021 11:53
Гост

Преди да си тръгнат, да предоставят пред цялото общество отчет какво точно са свършили, взимайки над 10 000 лева месечна заплата.

Валя
Валя
21 септември 2021 11:52
Гост

„Отговорността за тези нерешени проблеми и за лошото административно управление на съдебната власт е на членовете на Висшия съдебен съвет. Достойното поведение изисква те да подадат своите оставки“

Точно казано- стига са се крили зад колективната отговорност.

BBDKDK
BBDKDK
21 септември 2021 11:51
Гост

Хайде сега да видим Дишева, Керелска, Мавров какво ще направят. Бас ловя, че понеже нямат достойнство и чест, ще шикалкавят и няма да подадат оставки. Иначе са големи борци за прозрачност и прочие клишета от джендърската пропаганда.

123
123
21 септември 2021 11:49
Гост

Браво! Стига напразна логорея!

456
456
21 септември 2021 15:05
Гост

Змията захапа опашката си по линия Америка за България.

Или „кой ми сра в гащите“, казано по нашенски.

Били гласували за тех?!

Ми тогава къде сте тръгнали и ко искате и от #КОЙ?

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 11:46
Гост

Браво! Силни и правдиви мотиви!