Магистрати от районния съд в Пловдив поискаха да бъде проверена организацията на работа в съда заради начина на управление на председателя Иван Калибацев.

В писмо до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и шефката на окръжния съд в града Розалия Шейтанова магистратите изреждат редица действия на Калибацев, които по думите им са в разрез със Закона за съдебната власт и съдържат намек за упражнявана репресия спрямо някои от тях.

Като основен проблем в писмото се откроява голямата разлика в натовареността между съдиите от Гражданското и Наказателното отделение и това, че председателят не предприема мерки, за да организира работата по „честен и справедлив начин“.

Магистратите отбелязват, че РС-Пловдив е с висока за страната натовареност – Гражданското отделение е с 20 състава при предвидени 23, Брачното е с пет при толкова предвидени, а Наказателното е с пълни 22 състава. Средната натовареност на съдиите в Гражданското отделение е между 170-300 висящи дела, а тази на Наказателно отделение – между 20-60 висящи дела, изтъкват магистратите в сигнала си до СК на ВСС.

С оглед спецификата на правораздавателната дейност на съдиите от Наказателно отделение намираме, че не следва да е налице равнопоставеност между броя на разглежданите дела по брой. Нормално е наказателните съдии да имат по-малко като бройка дела на доклад, но следва обаче съставите на съда да са разпределени по начин, че между всички съдии в съответните отделения да е налице равнопоставеност от гледна точка на натовареността“, пишат районните съдии.

В тази връзка те изтъкват, че въпреки тези данни за неравномерна натовареност, председателят на РС-Пловдив разпределя новопостъпилите съдии в Наказателното отделение, вместо в Гражданското и Брачното, където има нужда от тях. И отбелязват, че това се прави въпреки че разпределението по отделения е правомощие на Общото събрание по чл. 79, ал. 2, т. 4 от ЗСВ.

Мерки за облекчаване на работата на гражданските съдии, което е съответно правомощие на административния ръководител, не се вземат. В контрапункт на това, в Районен съд-Пловдив са установени времеви стандарти за работа на съдиите в Гражданско и Брачно отделение, които стандарти са непостижими.

Стандартите са приети еднолично от председателя на съда и нерядко се използват не по предназначение. Въпросните стандарти са установени със заповед на председателя на Районен съд-Пловдив, чието спазване е стриктно съблюдавано от страна на административния ръководител на съда.

Установени са изключително кратки срокове, а отношението на ръководството към магистратите е насочено към осъществяване на проверки, искане на писмени обяснения и свикване на събрания, на които дейността на съдиите се омаловажава и неглижира.

Административният ръководител осъществява косвен и пряк натиск по отношение на съдиите, като набляга на допусканите грешки и нарушения на установените времеви стандарти.

Съдебната администрацията извършва несвойствени дейности във връзка с контрола, упражняван от ръководството“, пишат съдиите до ВСС.

Те изтъкват и че в РС-Пловдив не се спазват противоепидемичните мерки, залегнали и в правилата за работа на съдилищата при пандемия, одобрени от Съдийската колегия.

Налице е нарушение на т. 12.2., която предписва изпращането на съдебни книжа по електронен път на заявените от страните и/или техните представители електронни адреси. Това е така, тъй като в Районен съд-Пловдив действат вътрешни правила, които установяват забрана за изпращане на книжа по електронен път, в разрез с установената за това възможност по реда на ГПК. Разпорежданията на съдията за електронно връчване на адвокат, който не е член на АК-Пловдив, не се изпълняват от съдебните деловодители и секретари“, казват още магистратите.

Нарушават се и разпоредбите в правилата, които указват на председателите на съдилища да не провеждат присъствени общи събрания, семинари и др. групови дейности, с цел избягване на струпването на много хора на едно място.

В Районен съд-Пловдив се провеждат единствено присъствени Общи събрания със установено задължително присъствие за магистратите. Годишното отчетно събрание бе проведено присъствено на 12 февруари 2021 г. Обстоятелството, че на посоченото събрание се е изисквало задължително физическо присъствие е и фактът, че административният ръководител отказа да разреши отпуск на магистрат за посочения ден, поради предстоящо провеждане на Общо събрание. Впоследствие на 26 март 2021 г. бе проведено събрание на съдиите от Гражданско и Брачно отделение на Районен съд-Пловдив, което отново бе присъствено. Последното се свика по Вайбър, каквато е практиката за свикване на неформални общи събрания, на които държи на лично присъствие“, се обяснява в сигнала.

Магистратите изтъкват още, че дистанционната форма на работа не се толерира от Иван Калибацев, който държал всички съдии да идват всеки ден на работа. „Административният ръководител, чрез демонстриране на отношения на власт и подчинение с действащите магистрати, посочва, че счита, че когато магистратите отсъстват от работното си място, последните не изпълняват задълженията си“, казват съдиите.

И добавят, че въпреки че правилата за организация на дейността на съда са правомощие на Общото събрание, те се определят чрез еднолични заповеди, като не се подлагат на същинско обсъждане и гласуване.

Съдиите отбелязват още, че не са осигурени дежурства за разглеждане на делата, изискващи непосредствено произнасяне – такива по обезпечение на бъдещ иск по реда на чл. 390 ГПК и по Закона за защита от домашно насилие, които се разглеждат от всички съдии в гражданското и брачното отделение, без заместниците на председателя. „Отказът за съставяне на график с дежурства се обосновава с невъзможност такъв да бъде осигурен, тъй като по този начин би се достигнало до предоставяне на възможност на адвокатите да осъществяват избор на съдия-докладчик“, посочват магистратите.

В сигнала се съобщава и за проблем със съдебните помощници, които в РС-Пловдив са шестима. Нямало правила за тяхната работа, задачи можело да им поставят само зам.-председателите на съда.

Съдиите, ако помолят нещо да бъде изработено от някой съдебен помощник, получават отказ, с довод, че съдебните помощници са изключително заети. Работим при изключително висока натовареност, като вместо адекватна оценка, търпим критики.

След всяко общо събрание, на което конкретен съдия изкаже теза, различна от тази на председателя, започва вътрешна проверка спрямо него“, споделят още съдиите.

Затова те молят Инспекторатът към Висшия съдебен съвет да извърши проверка на организацията на работа в РС-Пловдив, като бъдат дадени конкретни предписания на Калибацев за „осигуряване на равнопоставено разпределение на работата между съответните отделения на съда, с назначаване на новопостъпилите магистрати на работа в отделението, в което нуждата е най-голяма, както и с предписания за разумните срокове, които следва да се спазват от магистратите във връзка с изготвяне на актовете, и за осигуряване на реална възможност за дистанционна работа, въвеждане на заседателни дни и графици на дежурства, както с указния по спазване на етичните стандарти, заложени в Етичния кодекс“.

Сигналът ще бъде разгледан от Съдийската колегия на заседанието ѝ във вторник.

74
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Шшшшш
Шшшшш
22 юни 2021 17:53
Гост

Докато баба му Вероника е във ВСС и на Бил Гейтс да пишете все тая

пак минавам
пак минавам
21 юни 2021 19:34
Гост

Съдиите са ненормиран работен ден.

Единственото което се иска от тях е БЪРЗО и качествено правораздаване. След като си вършат работата, изписват си актовете, а може и в зала да се произнасят и по гражданските дела – какъв е проблема с работното време? Отделен е въпросът, ако ич ги няма и като време и като актове.

О.С
О.С
21 юни 2021 15:52
Гост

Само малка част от тоталитарното управление на ПРС.Много ще е любопитно ако някой изобщо се разрови малко по-надълбоко. Каква ли помия ще излезне ? Как автомобил собственост на „Филикон“ се управлява от Председателя на ПРС ? Как със средства от фонд СБКМ се купуват куп ненужни глупости и то на никуму неизвекстни цени от фирма,чийто собственик е кум на Калибацев ? Как г-н Калибацев премества съдия в по-лек състав,след свършена определена услуга по дело ? Как се назначават хора в ПРС на определени длъжности,без да имат необходимата квалификация за това? Как по настояване на г-н Калибацев банкетите на ПРС се… Покажи целия коментар »

ВСС
ВСС
01 юли 2021 15:30
Гост

Много сте прав ,но да видим дали проверката пак няма да е формална ! Така или иначе ,краят на този герберски некадърник се вижда !

Анонимен
Анонимен
21 юни 2021 15:44
Гост

Човекът е бизнесмен, така че председателството му е между другото. Имаше кафе срещу МОЛ- а, като за изграждането му помагаха от съдебната охрана и други служители. Сега на същото място е почти завършена жилищна сграда от подставени лица. Така че наказания не го плашат.

Хаха
Хаха
21 юни 2021 22:15
Гост

Шо не подадеш сигнал и ти, а пишеш анонимно във форуми?
Егати, борците за справедливост… има една песен на Подуене блус бенд – Ден след ден – https://www.youtube.com/watch?v=Ai5u53L3Rcg

Та, такива са борците за справедливост днес, затова не е чудно, че няма да бъдат последвани от безкористни индивиди…
Аре, останете си със здраве форумни герои…

Оливия
Оливия
21 юни 2021 15:39
Гост

Отново тъпите ви деления на наши и ваши, на тия и ония, гнусно е това, да се делим така, непрекъснато да ни гледат сеира отстрани. И от кога като не си съгласен с нещо се чувстваш длъжен да събираш подписки за това и да ги внасяш във ВСС все едно катериш Еверест или си открил патент за лекарство за коронавируса? Да не мислите, че хората дето плащат данъци и Вашите заплати искат да Ви слушат лакърдиите и как не се харесвате един друг. Ами то нормално – не сте се събрали да сте си дружки, а да работите! А ето… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 юни 2021 8:08
Гост

Стана ми интересно – как се „открива патент“ за лекарство, или за каквото и да е?

16-ти април
16-ти април
21 юни 2021 15:34
Гост

„Крадецът вика дръжте крадеца….“

Име
Име
21 юни 2021 14:02
Гост

Честно казано съм смутен.
Без да защитавам Калибацев и методите на кариерното му развитие, ми се струва странно съдии да се оплакват, че административният ръководител държи да бъдат на работното си място … по време на работното им време!?

никак даже не е странно
никак даже не е странно
21 юни 2021 15:12
Гост

Защо реши, че съдиите имат работно време? Често работят в къщи, дори в събота и неделя. Често остават и след т. нар. работно време в съда, дори в заседания. Та какво значение има дали ще си пишат делата у тях или в съда? Не случайно в ЗСВ основанията за дисциплинарна отговорност за съдиите са различни от тези в КТ и не включват такива нарушения, като предвидените по чл.190, ал.1, т.1 и т.2 от КТ – за закъснение, преждевременно напускане или неявяване на работа. Та как така той ще следи за нещо си, което си е измислил и го няма в… Покажи целия коментар »

Хаха
Хаха
21 юни 2021 15:47
Гост

Ти би ли се откажел от командировъчни, ако работиш от вкъщи?

Точко
Точко
29 юни 2021 0:40
Гост

Той не е техен началник! Адм.ръководител ,само говори какво е ,не е съдебен ръководител ,не е и техен работодател ! Много си е повярвало това лике,грандоман и пълен профан като “юрист”!

Константин
Константин
21 юни 2021 13:26
Гост

Хайде, Ушев номер 2. И той ще натиска колегите. Срам!

НЕ е изненада
НЕ е изненада
21 юни 2021 13:24
Гост

ИЗОБЩО НЕ СЪМ ИЗНЕНАДАН, ЩОМ СТАВА ВЪПРОС ЗА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО В ПЛОВДИВ! ТАМ ТО Е ОЩЕ В МИНАЛИЯ ВЕК.

Кирил
Кирил
21 юни 2021 13:23
Гост

Недопустимо е да се допуска натиск върху магистрати. Това е в разрез с честното правораздаване.

Адвокат
Адвокат
29 юни 2021 0:49
Гост

Той упражнява натиск към всички,добре че се намери една призовкарка дето го попиля от дела ,ПРС губят и той беснее ,та и съдиите най после намериха смелост !

Младия адвокат
Младия адвокат
21 юни 2021 11:44
Гост

Браво за статията, най-после някой да опише проблемите на РС – Пловдив, където иначе работят някои доста добри съдии. Въпреки законовата възможност за изпращане на книжа по ел. път, деловодителите на същия съд винаги дават едно и също обяснение, че „така бил наредил председателя, защото имали теч на данни преди няколко години“. Отделно, съдът дори не качва протоколи от о.с.з. на сайта си, които следва да са със заличени данни, така че не би следвало да има пречки. Да, ама не. Последно съм бил на заседание там през април и адвокатската им стая все още беше затворена… „заради Ковид“. Справки… Покажи целия коментар »

пак ли този
пак ли този
21 юни 2021 11:14
Гост

За това момченце, с юридически познания равни на кръгла нула, да вземат да проверят как беше докаран в Пловдив от Русе, лансиран и „избиран“ за адм. ръководител на РС Асеновград и РС Пловдив по масонска линия – Ложа Слънце Ориент – Пловдив, т. е. Цацаров – Гергов – Борис Калибацев – чичо му, „приватизирал“ „Пловдивска консерва“, сега „Филикон – 97“ АД. Това е една много интересна история… А за провала на избора му за председател на ОС Пловдив, плюването по Хаджиев му изигра много лоша шега. Точно затова една негова добра приятелка във ВСС резна главата на Ванко, въпреки натиска… Покажи целия коментар »

Без значение
Без значение
21 юни 2021 12:04
Гост

Не смятам, че сте присъствали на събрание, на което Веселин Хаджиев псуваше и обиждаше колегите си, така, че айде по-полека със защитата му като не сте много наясно! Бранил е само тези, които са му се подмазвали! А за Калибацев, така е като си отгледаш едно малко комплексирано диктаторче под крилото и с лансирането от вуйчо му!

със значение
със значение
21 юни 2021 12:14
Гост

Знам само, че Весьо никого не е гонил и не е проверявал, въпреки оказвания му натиск за това отгоре от Сотир и от Станислав, а винаги е гледал да замаже положението и да скатае човека. Доста сигнали и оплаквания от страни и адвокати са отивали в кошчето… А това, че бил обиждал някого е без значение, при положение, че ако не си абсолютна мишка, винаги можеше да му го върнеш тройно, без каквито и да било последствия. Просто такъв му е характерът – шебекчиски…

Я я а
Я я а
29 юни 2021 1:02
Гост

И той нямаше никаква класа ! Селяндур и слаб юрист !

Вуйчовото
Вуйчовото
21 юни 2021 19:49
Гост

На „пловдивска консерва“.

Айде малко по-полека със защитата на Хаджиев! Как пък знаково дело бе при Калибацев и Хаджиев и всички го знаем резултата и на делото и на управлението на пловдивските съдилища!

Здраво
Здраво
29 юни 2021 1:05
Гост

И двамата са поръчкови и корумпета !

СРС
СРС
24 юни 2021 17:27
Гост

Абсолютно вярно. Някаква разработка на ДАНС имаше срещу Веселин Хаджиев . Но, не и реализация. Защо ли? И защо ли още правораздава….?

студио Х
студио Х
21 юни 2021 13:01
Гост

Нали помните кой беше единственият член на ВСС, който гласува за това нищожество? Да, няма грешка, пак тя-Вероника Имова.

първото гласуване
първото гласуване
21 юни 2021 13:35
Гост

Кой ли прецака Ванко с едно гласче? Но така е, когато момчето се надцени и скочи да плюе срещу Весьо… „Със 7 на 6 гласа „за“ Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) не успя да назначи настоящия ръководител на Районния съд в Пловдив Иван Калибацев за ръководител на Окръжния съд в града. За осъществяването на успешен избор бяха необходими гласовете на 8 от съдебните кадровици в негова подкрепа. Пръв „против“ кандидатурата на председателя на Районен съд-Пловдив за ръководител на Окръжния съде се обяви председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, с аргумент, че Калибацев е магистрат на по-ниско… Покажи целия коментар »

Димитър Борянов
Димитър Борянов
23 юни 2021 13:08
Гост

Не че тя не е скочила от районен в окръжен на шефско място без нито ден стаж като редови съдия в окръжния съд…

Сивия кардинал
Сивия кардинал
29 юни 2021 0:59
Гост

Ще побегне и той към затвора като покровителя си Цаци !
Пътят към ПОС му го резна друг ,той още не е на ясно за това !

Анонимен
Анонимен
21 юни 2021 11:10
Гост

Този лично Цацаров си го „отгледа“ за „наследник“ в пловдивския съдебен район, та да не ви изненадва, че стилът му като ръководител е сходен. Говори се обаче, че за разлика от ментора си, Калибацев е още по-комплексиран и озлобен и много често действа ирационално, което му носи само негативи. Като човек на Цацаров явно си е помислил, че е хванал господ за шлифера и първо крайно грозно оплю Хаджиев, който едно време много му помагаше, а след това реши, че в разрез с правилата може за отрицателно време да стане председател на горния съд. И сега очевидно всички го мразят,… Покажи целия коментар »

със значение
със значение
21 юни 2021 12:18
Гост

Добре е, че са се разбунтували хората и са писали до ВСС. Ванко има късмет, че няма някой по-кибритлия колега там, че да му плесне два шамара и да го сложи на мястото му…

Ушев
Ушев
21 юни 2021 13:25
Гост

В днешно време все някой е човек на друг. Въпросът е да си вършиш работата безпристрастно.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2021 11:08
Гост

Може да дава от заповедните по 410 ГПК на наказателните съдии за изравняване на натовареността, ама отде акъл за това?

Анонимен
Анонимен
21 юни 2021 11:08
Гост

Така не се ръководи съд! Трябват човешки качества на първо място.

Колибесов
Колибесов
21 юни 2021 13:27
Гост

И професионални. А на този такива му липсват със сигурност.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2021 10:59
Гост

Ами така е, не е стока Калибацев. Съдиите са свободолюбиви хора и не понасят Гестаповщината.

123
123
21 юни 2021 10:39
Гост

Нещо не разбрах – цялата работа прилича на зле прикрит плач за това, че не им се работи и искат да са на графици, дистанционно и не знам си още какво.

Темелко
Темелко
21 юни 2021 10:35
Гост

Запорожките казаци пишат писмо на турския султан – картината е „Запорожци“, а художникът Иля Репин

Кажете си
Кажете си
21 юни 2021 10:25
Гост

Да не се окаже, че оплакващите се са с висящи дисциплинарни производства и ненаписани забавени дела, докато искат да си почиват с „работа“ от вкъщи. Само питам….

Служител
Служител
21 юни 2021 18:54
Гост

Точно казано

Харпо Маркс
Харпо Маркс
21 юни 2021 10:24
Гост

Доносите – висша ценност и добродетел за някои български магистрати.

баймак съдия с 25г. стаж
баймак съдия с 25г. стаж
21 юни 2021 10:20
Гост

Добре, че дойде младото поколение НИПаджии за да разбера, че да се ходи на работа е пожелателно! Така си бъхтих нахалос!
Чувствам се прецакан!

Анонимен
Анонимен
21 юни 2021 10:51
Гост

Аз също

следовател и прокурор с общ стаж 31г
следовател и прокурор с общ стаж 31г
21 юни 2021 10:56
Гост

И аз! Също имам такива наблюдения. На трънски му се вика: „Настанаше пилци, пое..аше квачки“.

с две думи
с две думи
21 юни 2021 10:09
Гост

Клепарщина и фатмащина в Районен съд – Пловдив.

Няма авторитети
Няма авторитети
21 юни 2021 10:06
Гост

За административни ръководители.

Защо ги криете
Защо ги криете
21 юни 2021 10:03
Гост

И защо се крие кои са тези „репресирани съдии“? Публикувайте цялото писмо да видим гражданите кои са тези магистрати, мрънкащи че трябва да ходят на работа, която сами са си избрали и за която им се плаща

Служител
Служител
21 юни 2021 18:56
Гост

Мишки

Стефка Хр.
Стефка Хр.
21 юни 2021 9:54
Гост

НЕ ме изненадва, че надигнаха глас. Дано се промени нещо.

kalina
kalina
21 юни 2021 9:54
Гост

И в Пловдив Калибацев действа малко, като диктатор.

Репресиран
Репресиран
21 юни 2021 13:28
Гост

Направо да го уволняват. До кога ще върши поразии?

Петрова
Петрова
22 юни 2021 10:30
Гост

Готов е за следващ главен прокурор!

Полковник Галицин
Полковник Галицин
29 юни 2021 1:13
Гост

Ама че малко,той е с диагноза !

Анонимен
Анонимен
21 юни 2021 9:53
Гост

Какво падение за тези магистрати един ли е, двама ли са или седем /подали сигнала/, че трябва да ходят на работа. Просто ужас! Защо да се ходи на работа? Другите хора да ходят, балъците, тези МАГИСТРАТИ от Пловдив – от къде на къде. И задължително дежурства за обезпеченията. Ама нямало да има равна натовареност, защото не се знае кога и колко такива дела ще се образуват за различните дни, защото това не е цех за банички, в която да плануваш колко да произведеш, НИЩО! Ама адвокатите ще си избират докладчици по обезпечителните производства? Много важно! Вчера в Русе на волейболен… Покажи целия коментар »

Деловодителка
Деловодителка
29 юни 2021 1:19
Гост

Иване ,сам ли си пишеш тия глупости или караш дебелата Светла , дето те конкурира по слабоумие ?

Павлов
Павлов
21 юни 2021 9:53
Гост

Точкова ме съмнява колко голям експерт е.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2021 9:49
Гост

Да се направи проверка, но дали от този ИВСС. Мандатът му е изтекъл и е уязвим. По-скоро да отидат на място членове на СК и да поговорят със съдиите, защото каквото и да установи ИВСС, то ще е атакуемо. Този орган е извън мандата си и не може да упражнява функциите си, инспекторите трябва да си тръгнат.

9876
9876
21 юни 2021 9:50
Гост

Аз пък изпитват сериозни съмнения в капацитета на Точкова – от самото начало. Доста ми е посредствена

Gerova
Gerova
21 юни 2021 9:56
Гост

И аз

ДА.
ДА.
21 юни 2021 9:59
Гост

И поръчкова естествено.

ДА.
ДА.
21 юни 2021 9:48
Гост

След обаждане следва проверка. Много познат стил майна. От КПКОНПИ. Пък може и консул във Валенсия.

Емил
Емил
21 юни 2021 9:57
Гост

Като нищо поне в Барселона…

Калибацевщина след Цацарoff
Калибацевщина след Цацарoff
21 юни 2021 9:46
Гост

Веднага след като го избраха пожела да яхне по-горния. Та го питаха предишните: не ви задоволява ли?

Радев
Радев
21 юни 2021 9:56
Гост

Гладен е бе.

анонимен
анонимен
21 юни 2021 9:39
Гост

Явно вятърът се обръщаааа… Щом В Пловдив при тази военна досциплина колегите са се изокали до ВСС, значи първо е много зле, второ имат надежда за промяна. Интересноооо

дам
дам
21 юни 2021 9:44
Гост

Положението там е отдавна много зле, Калибацев действа диктаторски и се радвам, че все пак колегите надигнаха глас. Дано се променят нещата

само минавам
само минавам
21 юни 2021 9:38
Гост

Калибацев е страшна калинка като кадър на ЮЗУ. Освен това е любимият административен ръководител на ВСС, че даже и начело на Окръжен искаше да е. Сега да видим. Как ще го махат или галят.

анонимен
анонимен
21 юни 2021 9:41
Гост

Мъжкото на калинка Калин ли е 😁

Анонимен
Анонимен
21 юни 2021 9:47
Гост

Не бих казала, че е чак такъв любимец на ВСС, напротив. Нали си спомняш как не го направиха председател на ОС. Той прекали, позволи си да се държи неетично и към предишния председател Веско Хаджиев като го оплю в концепцията си. Мислеше си, че като се опитва да стане малко Цацаровче, ще се хареса. Да, ама не. Тогава прекали, явно продължава.

Swich
Swich
21 юни 2021 9:56
Гост

Аз мисля, че като решиш да се държиш неетично би трябвало да си излетял отдавна от системата, ама той не е. Та това друго ми говори.

Веско Хаджиев ли?!
Веско Хаджиев ли?!
21 юни 2021 10:02
Гост

Та той бе по-зле от Калибацев. В друг смисъл. Спомням си тютюнопушенето по складовете..как се наказа.

Zeta
Zeta
21 юни 2021 9:55
Гост

Е те калинките гледат да се харесват на тия, дето може да ги махнат. Така са.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2021 9:55
Гост

И аз имам същите наблюдения.

Ваня Монева
Ваня Монева
16 юли 2021 15:25
Гост

Всички съдии трябва да ви направят с мандат, а не да сте несменяеми. Два мандата и да не можете повече да сте съдии в съответния съд, както е с председателите. От вас 99%“велики“ юристи, като отидете в частния сектор ще сте на трудовата борса. Реформат в съдебната система и с мандатност на съдиите!