Магистрати от Върховния касационен съд (ВКС) са се „подразнили“ на изказване на представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев във връзка с избора на председател на ВКС и призовават да се предприемат действия, ако съветът „не уважи“ номинацията на Галина Захарова за поста. Това става ясно от пълния протокол (виж тук) от изслушването на зам.-шефката на ВКС и ръководител на Наказателната колегия от Пленума на съда, което се проведе вчера.

На него са присъствали 81 върховни съдии. С 80 гласа „за“ (във вота не е участвала самата Захарова), те приеха следното: „Пленумът на ВКС изразява становище, че кандидатът за председател на ВКС Галина Захарова притежава качествата по чл. 170, ал. 4 и ал. 5 от ЗСВ и изразява категорична подкрепа за Галина Захарова – кандидат за председател на Върховния касационен съд, която притежава необходимите качества да отстоява независимостта на съда и на съдебната власт“.

Причината за този диспозитив е изказване на Боян Магдалинчев пред Нова ТВ от 4 януари 2022 г., когато по повод процедурата за избор на председател на ВКС, той заяви следното: „За поста има само един кандидат. Надявахме се да има поне още един, това би било добре за вътрешната конкуренция. Ако беше предложен такъв от ВСС, щеше да има сериозни критики. Министърът на правосъдието също се въздържа да предложи човек. Не е задължително обаче да бъде одобрен този един кандидат. Важно е да бъдат оценени неговите професионални качества. Ако един административен ръководител не може да взема решения във важните моменти, не виждам смисъл от такъв ръководител. Той трябва да умее да отстоява независимостта на съдебната власт и на съда”.

Именно последните думи са подразнили и притеснили съдии от ВКС. „Притеснена съм от изявите на някои членове на ВСС. Имам предвид г-н Магдалинчев, който някак завоалирано ми подсказа, че не е задължително да бъде избран нашият кандидат, защото ако той не може да отстоява независимостта на съда и на съдебната власт и ако не може да взема решения във важни моменти, то тогава такъв човек не ни трябва. Това изключително много ме подразни, разбира се, но и притесни. И затова, колеги, аз имам предложение, всъщност споделям на глас, че имам притеснение и апелирам да вземем някакво становище, да заявим категорично не само нашата подкрепа, ние сме я заявили, но и това, че предложеният от нас кандидат е действително човек, който може и да отстоява и да взема решения“, казва съдия Камелия Ефремова.

Колегата ѝ Маргарита Георгиева подкрепя предложението с думите: „Действително, аз също имам опасения за това какво ще се случи в крайна сметка с избора на председател на ВКС и от гледна точка на това, че Пленумът на ВКС за първи път номинира свой кандидат.

Бих искала действително да вземем някакво решение или поне да имаме готовност за някакви действия, в случай че ВСС не уважи тази номинация.

Зам.-председателят на ВКС и ръководител на Търговската колегия Дария Проданова също изразява опасенията на съдиите за резултата от избора на Галина Захарова. Тя обяснява и какво има предвид: „Опасенията ни не са от открити атаки срещу кандидата, който сме номинирали и на които атаки така или иначе би могло да се отговори, а от това, което всички усещаме – някакви подмолни движения, някакви подмолни договорки, които вървят по повърхността, които не се обозначават, които не се озвучават, но които най-вероятно ще рефлектират при гласуването. Така че, както реши Пленумът за някаква форма на изразяване на подкрепа и несъгласие с изказването, че номинираният от нас кандидат няма качествата, които са посочени от този или онзи. Качествата той ги има, това е безспорно“.

Дария Проданова е категорична, че подкрепя съдия Захарова за поста и добавя, че се надява ВСС „да изхожда не от тесните си индивидуални интереси, от интересите не само на ВКС, а и от интересите на качественото правосъдие, качественото правораздаване, качественото законодателство в България“.

Галина Тонева пък коментира самата процедура с изслушването. По думите ѝ тя би имала смисъл, ако Съдийската колегия беше номинирала и втори кандидат, защото в момента Пленумът на ВКС изслушва кандидата, който сам е издигнал. „Намирам, че в мотивите към предложението, с което номинирахме съдия Захарова за председател на ВКС, достатъчно ясно и с висока степен на категоричност сме обосновали наличието на нейните качества, дължими по чл. 173а, ал. 6 от ЗСВ, така че тепърва трудно бихме могли да изложим нещо много повече и по-съществено различно от това, което сме казали в тези мотиви“, добавя Галина Тонева.

Междувременно ВСС реши изборът за председател на ВКС да се проведе в сградата на Националния институт на правосъдието (НИП). На извънредното заседание на Пленума на съвета днес стана ясно, че преобладаващата част от кадровиците ще присъстват лично, само четирима ще участват онлайн (виж повече тук).

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков обаче поиска от колегата си Лозан Панов пълния протокол от заседанието на Пленума на ВКС, на което Галина Захарова беше номинирана за шеф на съда. Чолаков отбеляза, че в предоставения на ВСС документ липсват изказванията на съдиите по отношение на номинацията.

Същевременно министърът на правосъдието Надежда Йорданова и Българската асоциация за Европейско право (БАЕП) подкрепиха кандидата за председател на ВКС.

Надежда Йорданова даде днес висока оценка за качествата на съдия Галина Захарова, добави, че не е проблем, че е единствен кандидат, защото по-важни са нейните професионални и нравствени качества. Министърът добави, че очаква задълбочен дебат с ясни аргументи, а не процедурни хватки. Йорданова определи избора за председател на ВКС като тест доколко ВСС е способен да изпълнява функциите си.

В становище до съвета пък от БАЕП посочват, че съдия Галина Захарова категорично се откроява с високия си авторитет, както сред колегите съдии, така и сред всички правни общности в страната. „Съдия Галина Захарова има не само очевидните професионален и административен опит, необходими за бъдещия председател на ВКС, но тя има и осезаемо присъствие в националната правна система, както и сред колегите си от останалите европейски държави. По-специално, бихме искали да подчертаем нейното дълбоко и систематично познаване на европейското и международното право, както и на практиката на Съда на Европейския съюз и на ЕСПЧ, които ще имат все по-голямо значение за българските съдилища“, се казва в становището на БАЕП. И се допълва, че в момента страната е изправена пред наложителността да реализира решителна промяна във вижданията си и действията си за отстояването на една независимата съдебна система, която да възстанови доверието на гражданите и европейските ни партньори в нея, а ВСС е изправен пред важен ценностен избор.

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) също излезе със становище до ВСС в подкрепа на съдия Захарова. В него отбелязва, че изцяло споделя аргументите на Пленума на ВКС, с които тя е номинирана за председател, изтъква, че съдия Захарова притежава безспорна професионална компетентност и организационен опит за заемане на длъжността, а „нейната ерудиция, обективност, безпристрастност, независимост, отдаденост и почтеност като съдия и като административен ръководител са признати единодушно от правната общност“.

Принципът, че няма правосъдие там, където няма защита, е сред основополагащите в съдебните актове, лекциите и публичните изяви на съдия Галина Захарова. Тя е сред най-уважаваните магистрати, които имат доверието на общността заради високия ѝ професионализъм, основан на зачитане на законността, на правилата на справедливия процес и спазването на правата на гражданите. Считаме, че в лицето на съдия Галина Захарова, Върховният касационен съд ще има един достоен и авторитетен председател“, се казва в становището на ВАдС (пълния текст виж тук).

Както вече е ясно, изборът за председател на ВКС ще се проведе на 14 януари. На практика това е третият голям избор, който ще осъществи този състав на ВСС. Той вече избра председател на ВАС и главен прокурор.

През 2017 г. предходният състав избра Георги Чолаков за шеф на ВАС. Той също беше номиниран от Пленума на съда с почти пълно единодушие. И това беше една от причините както предишният състав, така и този, да го подкрепи, макар той да имаше конкуренция в лицето на съдия Соня Янкулова, издигната от трима членове на СК на ВСС.

През 2019 г. Прокурорската колегия единодушно номинира Иван Гешев за главен прокурор. Той остана единствен кандидат и през ноември с.г. ВСС го избра с голямо мнозинство.

Сега Пленумът на ВКС издигна единодушно свой кандидат за председател на съда. Съдийската колегия не номинира друг, а министърът на правосъдието (по онова време проф. Янаки Стоилов) заяви, че не вижда смисъл да внася свое предложение предвид кандидатурата на Галина Захарова.

Членовете на ВСС са 25. За да бъде избран председател на ВКС, са необходими поне 17 гласа. В момента три места в съвета са вакантни – едно в Прокурорската колегия и две в Съдийската колегия. През януари 2020 г. Пламена Цветанова, която беше избрана за кадровик от Народното събрание, беше назначена за заместник-главен прокурор. Две години Народното събрание не избра човек на нейно място, а както изглежда няма и да го стори. Мандатът на сегашния състав изтича на 3 октомври 2022 г.

През лятото на 2021 г. пък Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова подадоха оставки. Общото събрание на съдиите не избра на тяхно място кандидатите Марина Михайлова и Деян Денев като сред съдиите имаше призиви за бойкот.

76
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
32 години подмяна
32 години подмяна
12 януари 2022 11:25
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
32 години подмяна
32 години подмяна
12 януари 2022 11:23
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
32 години подмяна
32 години подмяна
12 януари 2022 11:22
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
дивак
дивак
12 януари 2022 2:38
Гост

Според мене кандидатурата на Захарова е вече компрометирана, след като преди ден Съюзът на съдийките в България излезе с пламенна декларация в нейна подкрепа. Но пък може и нарочно това да са целели, за да си постигнат в бъдеще някакви свои схеми и машинации, които непрекъснато им се вътят в главиците.

тъпак
тъпак
12 януари 2022 7:41
Гост

При съдиите, за разлика от прокурорите, подкрепата не е под строй и по инструкция отгоре. А даден кандидат може да се компротетира само със своето собствено поведение, но не и с чужди действия, вкл. с оценка за качествата му от трети лица. Но все пак добър опит, г-н трол на задкулисието, дано Магдалинчев е дал някой лев отгоре, криза е все пак.

Анонимен
Анонимен
12 януари 2022 12:29
Гост

Минат ССБ с подписката и видиш как се подписват всички, които са първи на следващите конкурси – и така години наред – нещата, които пишете за мнението на съдиите изведнъж олекват. И как така мерите единодушието при прокурорите и при съдиите с различи аршини не го разбрах …По подразбиране всички прокурори са тъпи, а съдиите изключителни… При писането на подобни глупости се демотивирам да се обяснявам на тъпаци. Може би и това е целта на поста Ви.

ръководството на ВКС банкрутира
ръководството на ВКС банкрутира
12 януари 2022 10:52
Гост

Кандидатурата на Захарова е изначално компрометиранад, защото е част от напълно провалилия се екип на Лозан Панов. Никой участник в него, в т.ч. председателите на отделения няма повече място в ръководството на ВКС.

Забавни сте
Забавни сте
12 януари 2022 13:50
Гост

Ако слушаме троловете на Пеевски, калинките на ГЕРБ и ДПС са най-успешните, а всички останали са провалени или некадърни.

Съдия
Съдия
11 януари 2022 21:51
Гост

Г. Захарова е не само привъзходен съдия, но и административен ръководител – пръв между равни. Уважава колегите си и те също я уважават. Доказала е качествата си с неуморна работа дълги години. Няма друг по-достоен кандидат за този пост. Именно заради това трябва да бъде избрана. Ако това не се случи, това означава, че този ВСС е провален.

Едуард Сноудън
Едуард Сноудън
11 януари 2022 21:58
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Съдба
Съдба
11 януари 2022 22:11
Гост

Захарова може би не подозира, че е родена да дразни троловете с каскети

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 22:41
Гост

Много жалко призвание, но Бог явно го е допуснал, защото може би не става за друго.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 22:17
Гост

Защо пишете тези суперлативи анонимно? Напишете си името, за да е ясно кой дава тези оценки…Защото това има значение. И ако сте в районката и единственият Ви начин за кариерно израстване е да се мазните на лобистите ССБ – то четящите този пост е редно да знаят това, НАЛИ?

Адвокат
Адвокат
11 януари 2022 23:27
Гост

Суперлативите са от ВСИЧКИ колеги на Захарова от ВКС. А и от други колеги съм чувал същото. На анонимните тролове на Пеевски това явно им идва твърде много.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 23:51
Гост

Къде ги видя ВСИЧКИ съдии, колега? Идват твърде много изказвания от тила „Просто Киро“, но от устата на съдии за“Просто Галка“. Според мен не че са ВСИЧКИ, но така е добре да скриете фалшивостта на възгласите си в анонимната масовка на хора…
Ще видите към края на мандата й – ако я изберете точно за какво става. Този път няма да има клипове за марихуана в съдебната палата, а ще я отглеждат там деловодителките по саксиите, за да я употребяват служителите и магистратите с медицинска цел. Либерализъм и лобизъм. Но щом Бог го допуска…

Ако това е така, вече има проблем
Ако това е така, вече има проблем
12 януари 2022 10:56
Гост

И откъде да почерпим сведения какъв административен раководител би била Захарова, като един ден през живота се не е била такава(поне от кадровата й справка не личи)? Бюджет ли е планирала и управлявала, кадрови въпроси ли е решавала, с битовизми като ремонти (планови или спешни) се справила ? В какво се е отстояла или преборила за своята позиция ? Може би с поведението с по-предния ВСС, откъдето си подаде оставка, показа как ще решава принципни проблеми – с лично бягство. Не че сегашния председател на ВКС не е подобен. Бързото кариерно развитие, типично за една група съдии в София,от по… Покажи целия коментар »

......
......
11 януари 2022 21:19
Гост

Защо умните и красивите не си късате ризите и сега, както при избора на Гешев, че има само един кандидат? Че това е състезание с един кон? Това беше основната опорка.
Какво стана? Кандидатът е наш и затова ще си мълчим, нали, а принципите – те са за боклука.
Продажна сган.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 21:44
Гост

Професионалните и нравствените качества на Захарова са несравними с тези на Гешев. Гешев беше избран от куклите на конци на задкулисието, а Захарова е издигната от всички съдии от най-висшата съдебна инстанция у нас, които са независими и не гласуват под строй. Единствените, които си „късът ризите“ са представителите на задкулисието, които неимоверно много олекнаха след последните избори и вече не могат да назначават неграмотни калинки под път и над път.

Открийте приликите
Открийте приликите
11 януари 2022 22:00
Гост

Сами са, други няма.

По американски, изключителни, умни и красиви.

иАнониме123н
иАнониме123н
11 януари 2022 23:05
Гост

Абсолютно прав! Дори Гешев и прокуратурата са за нея.

Адвокат
Адвокат
11 януари 2022 20:50
Гост

,Значи ще въстанат срещу ВСС, ако не избере кандидата им за председател.
Е как биха реагирали тези самозабравили се стрини, ако преди време прокурорите бяха казали, че ще въстанат, ако ВСС не избере кандидата им за главна прокурор

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 21:00
Гост

Забравяте, че съвсем лекинката подробност, че съдиите от ВКС са независими и не гласуват ан блок по команда както ПК на ВСС.

как Сийка
как Сийка
11 януари 2022 21:12
Гост

Не, те гласуват само с оглед собствения си интерес. Както и в случая. На друг ги разправяйте тези утопии, че върховните съдии са еталони за почтеност и обективност.

Г-ца Вера
Г-ца Вера
11 януари 2022 20:39
Гост

Доста къса е паметта на обществото. Не бяха ли същите върховни съдии, които преди три месеца се кълняха публично в декларации как този ВСС не бил достоен да избира председател на ВКС и искаше Дишева, Керелска, Пашкунова и Мавров да си подадат оставките: „Това ще бъде решаващ акт за прекратяване на мандата на този Висш съдебен съвет, защото администриращ съдебната власт колективен орган, който не включва членове, излъчени от съдиите, е напълно лишен от легитимност и не може да продължи да функционира“. Питам как този лишен от легитимност орган сега, според тези същите върховни съдии, ще трябва да избере техния… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 20:53
Гост

Че това е най-позорният състав на ВСС го знае цялото общество. Че Захарова е достоен кандидат го знаят всички нейни колеги и магистрати. В случая искат един компрометиран орган да избере един достоен кандидат. Все пак личността и качествата на кандидата са важни, а компрометираността на органа, който ще го избира е отделен въпрос. Но този орган ВСС всъщност е толкова много компрометиран, че подоризам няма да избере такъв достоен кандидат като Захарова.

как Сийка
как Сийка
11 януари 2022 21:13
Гост

Троле, не разбрах как най-позорният състав ще избира най-почтената?! Не е ли унизително за светиня й и поддръжниците й?

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 21:47
Гост

Како Сийке, дори мафиотите от ГЕРБ и ДПС да подкрепят някое решение на новата власт, това не компрометира новата власт, защото някой мафиот ги е подкрепил, без да са му искали подкрепата, нали?

новата власт
новата власт
11 януари 2022 22:55
Гост

са старите комуняги и агенти на ДС, както и дечицата им, т. е. компрометирана е изначално и няма да се задължи дълго. Костя Копейкин скоро ще измете поредните боклуци…

32 години подмяна
32 години подмяна
12 януари 2022 11:21
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 20:36
Гост

ВСС ще бламират Захарова отчасти и за да натрият носовете на върховните.

как Сийка
как Сийка
11 януари 2022 18:34
Гост

Тези от ВКС са напълно самозабравили се. Държат се като богове от Олимп- с чувство на огромно превъзходство и липса на какъвто и да е контрол. Над тях няма никого. Това силно е деформирало психиката им и показва колко погрешно е устроена съдебната система. Щом те са посочили човек за поста- няма никакво значение какво мислят другите, особено тези, които по КРБ им е възложено да преценяват.

Каскет Гешев
Каскет Гешев
11 януари 2022 18:20
Гост

Е какъв е проблема, аз бях единствения достоен. Ако не върши работа тая схема, на колегата Цацаров му извадиха сламен човек от Адвокатска колегия- Варна, да се изложи срещу заплащане като конкурент за КОНПИ и пак се случиха нещата 🙂

Супер
Супер
11 януари 2022 16:48
Гост

Интересно време се задава. Самозабравящата се от ден на ден съдебна аристокрация започна да поставя ултиматуми и на ВСС. Защо ли не показаха такава твърдост и принципност като оправдаваха Цветанов ? Специално тази колегия, от която е издигната кандидата се прочу и с други срамни решения. Но това се забравя. Я да си пишат само делата по-добре, видяхме каква я свършиха като кадровици и администратори представителите на този точно съдебен орган в сегашния ВСС…

Главата на рибата е вмирисана
Главата на рибата е вмирисана
11 януари 2022 18:16
Гост

Точно от ВКС тръгват основните лоши практики в системата,като особено видно е това в ТК. Очакваме поредният скандал, който ще произведат с висящия конкурс.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 14:46
Гост

Това същата тази Захарова ли е, която си подаде оставката от ВСС заедно с Капка Костова, защото не успяваха още тогава да прокарат двете политиките на ССБ или бъркам?

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 15:02
Гост

Същата е

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 15:15
Гост

Това не го помня, но със сигурност е трън в очите на задкулисието.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 15:33
Гост

Кое е трън? Да изберат направо Калпака или Куцкова. И те пишат дълги и добре подредени решения.

странно...
странно...
11 януари 2022 18:58
Гост

ДА!Същата !
Според мен смущаващо е поведението на Пленума на ВКС,защото използвайки съдийското самоуправление за пиркритие те искат да изземат функциите накадровици.
Все още ЗСВ казва ,че ВСС избира председателя на Върховния касаионен съд.Те искат да превърнат членовете на ВСС в заложници на политическата обстановка в странат и на апетитите за овладяване на съдебната власт.
ЗАДАВАМ СЛЕДНИЯ ВЪПРОС:А ситуацията не е ли аналогична с избора на Гешев- един кандидат!? И Гешев беше подкрепен от всички прокурори не само тези от ВКП.
Въпросът ми е Дария Проданова и Галина Тонева на улицата ли ще излезнат ако техния кандидат не бъде избран?!

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 14:39
Гост

Когато ВСС и ССБ се опитват да изземват функциите на ВСС, обличайки действията си в многословие и колегиалност…. Цирк. И никой нищо да не им прави те пак ще са „подразнени“, защото трябва да имат повод да си отворят устите по политически въпроси. Иначе изглежда неестествено вместо да си пишат решенията да се занимават в въпроси, които не са част от тяхната компетентност.

Едуард Сноудън
Едуард Сноудън
11 януари 2022 14:16
Гост

Галинка, Калинка или Малинка няма да са председателки на ВКС

Липса на управленски качества, лобизъм в полза на корпоративни структури, липса на интегритет към суверена.

АМИН

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 13:34
Гост

Всички обичат Захарова. С изключение на представителите на Доган сарай във ВСС.

Желев
Желев
11 януари 2022 13:34
Гост

Георги Чолаков отново търси под вола теле.

Наглост без граници
Наглост без граници
11 януари 2022 13:24
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
нищо лично, но
нищо лично, но
11 януари 2022 13:17
Гост

ВСС няма да я избере, а и по принцип изобщо не е подходящо жена да заема поста председател на ВКС. Най-много за замове-писарушки стават – за доклади, статистики, канцеларска и секретарска работа… Откакто ВКС се феминизира, обърнаха правото с краката на горе. Бълват безумни, лишени от житейска и юридическа логика тълкувателни решения едно след друго…

Miki
Miki
11 януари 2022 13:40
Гост

А защо тогава да може КС да има за председател жена? Хайде стига глупoсти! Отдавна мина времето на патриархата.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 15:17
Гост

Кога я избраха тази жена- председател на КС, че да преценяваме дали има разлика. Тепърва ще се берат плодовете на женското царство… Никак не са глупости – и от религиозна, и от биологична, и от психологическа гледна точка изборът на жена винаги е по- неудачен от този на мъж.

мхм
мхм
11 януари 2022 16:48
Гост

Нещо да кажете против Маргарет Тачър, кралица Елизабет Втора, Екатерина Велика. Моите наблюдения от мъжете юристи, в повечето случаи са, че като прехвърлят една възраст стават мързеливи към работата си и не поддържат достатъчно квалификацията си, за разлика от жените, а това в областта на правото е определено слабост. Те и затова по големите кантори се търсят млади и работливи колеги.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 19:07
Гост

В канторите търсят млади и работливи колеги, за да ги смажат, защото те все още хвъркат и не разбрали, че са попаднали в месомелачки и че тези, които успяват не успяват, защото са супер добри, а по други критерии. А жените, които сочите са единични случаи. В исторически план мъжката доминация е доказана.

кукли на конци
кукли на конци
11 януари 2022 23:09
Гост

ако си мислиш, че нещо е зависело от изброените от теб… Нещата в правото не са особено сложни – нужен е остър ум и желязна логика. Това, което мноооого малко жени притежават, и то вероятно заради някакви хормонални отклонения. Та по-възрастните мъже-юристи са наясно, че трябва да се изразяват кратко, точно и ясно. На лаици като теб, това може да им изглежда и като мързел, но реално си е рутина и опит. Не са необходими дълги, оплетени и нищонеказващи словоблудства, така характерни за жените, включително и юристи. Само сравни ППВС и ТР от преди 1990г., когато във ВС на НРБ… Покажи целия коментар »

Лъчезар
Лъчезар
11 януари 2022 12:54
Гост

Поздравления за колегите й, които я подкрепиха в този важен за нея момент.

Рики
Рики
11 януари 2022 12:55
Гост

Силно се надявам точно тя да заеме този важен пост.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 13:34
Гост

Как да не я подкрепят – след това ще кешират 🙂

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 12:09
Гост

Много чувствителни тези върховни съдии. Личното мнение явно винаги ги дразни, освен ако не е тяхното собствено. Гражданите пък им се дразнят на тях – с цялото им многословие и празнословие, създаване на безсмислени конфликти между институциите и явна надменност. Само че това няма значение, защото тези съдии и ВКС отдавна са се откъснали от истинския смисъл на правото да обслужва хората и живеят заради собственото си съществуване и мнение. Жалка работа.

Филип
Филип
11 януари 2022 12:58
Гост

Обаче в случая са напълно прави. Те трябва да имат думата кой ще им бъде ръководител.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 14:57
Гост

Да имат думата- разбира се, но не и да се опитват да оказват натиск върху компетентния конституционен орган да я избере. Нали разбирате разликата?

мхм
мхм
11 януари 2022 16:51
Гост

Значи прокуратурата може да организира подкрепящи писма от трудовите колективи, а ВКС няма право?

Мъкидонски
Мъкидонски
11 януари 2022 14:21
Гост

Абсолютно вредни са. Както винаги.

България – първата съдебна република в света. Законът, това е тълкувателното решение. Съдебната практика, пръв източник на правото!

Мамонът, това е Исус Христос на правото.

АМИН

адвокат от САК
адвокат от САК
11 януари 2022 12:07
Гост

Защо не пуснете статия за най-голямата новина днес в България- че всички на висши държавни длъжности чакат карантиниране, защото са толкова “умни“, че да се събират в една зала за 6/ шест/ астрономически часа, вместо да ползват достиженията на 21 век- видеоконферентната връзка, особено, след като още вчера стана ясно, че заболеваемостта от ковид на 14 дневна база е 1100/ хиляда и сто/ човека на 100 000 и че софийските болници преустановяват всички планови операции…И най-отявления враг на Р.България не би постигнал такъв успех дори при биологична атака над НС….До тук води манталитета на публично горене на медицински маски с… Покажи целия коментар »

uljп
uljп
11 януари 2022 16:53
Гост

Новината е, че държавните ни мъже не вярват , че има пандемия.

наблюдател
наблюдател
11 януари 2022 11:27
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 21:05
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Nenov
Nenov
11 януари 2022 11:23
Гост

След избора „единодушно“ на Иван Гешев ме загубихте.

Николов
Николов
11 януари 2022 11:23
Гост

Разправията по тази ос явно не стихва.

Михаил
Михаил
11 януари 2022 13:01
Гост

Нещо не им изнася на ВСС тази кандидатура като че ли.

Аналог
Аналог
11 януари 2022 11:23
Гост

Повечето от тия хора ми приличат на надути професори в университет, които дори не искат да чуят какъв точно ти е бил проблема, когато не си си предал в срок курсовата работа. Примерно смърт в семейството. Това за тях не е оправдание. Комплексирани и отдадени на професията си пуяци.

Жечев
Жечев
11 януари 2022 13:08
Гост

За съжаление човечността и съпричастието в днешно време не са на преден план.

Dimitrina F
Dimitrina F
11 януари 2022 11:22
Гост

Аз мисля, че избора на Гешев беше грешка и трябва да си посипват главата с пепел от това решение. Но пак дебели чичовци, които гледат лошо, защото са големите „специалисти“, решиха съдбата ни.

Спиридон
Спиридон
11 януари 2022 13:09
Гост

Така им беше наредено по всяка вероятност.

Калина
Калина
11 януари 2022 11:21
Гост

През 2019 г. Прокурорската колегия единодушно номинира Иван Гешев за главен прокурор. Той остана единствен кандидат и през ноември с.г. ВСС го избра с голямо мнозинство.

Е как не. Това беше политическа поръчка.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 11:20
Гост

Твърдо и аз не подкрепям Магдалинчев. И мен ме дразни.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2022 11:20
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Demireva
Demireva
11 януари 2022 11:20
Гост

Галина Захарова трябва да бъде избрана.

Едуард Сноудън
Едуард Сноудън
11 януари 2022 14:24
Гост

НЕ! НЕ! НЕ! НЕ! НЕ! НЕ!

Любенова
Любенова
11 януари 2022 11:20
Гост

Институциите се карат

Лозан
Лозан
11 януари 2022 13:11
Гост

За кой ли път. Поне да имаше ефект от това.