Съдии от Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) приеха като форма на институционален натиск проверката, която председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов нареди заради делото срещу Десислава Иванчева.

Днес 11 от съдиите в АСНС, начело с председателя Георги Ушев, изпратиха до Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) искане за становище по допустимостта на проверката. То не е подписано само от двама съдии – Даниела Врачева и Даниела Росенова.

Пълният текст на становището на 11 съдии от АСНС

От съда пишат, че им е била представена заповедта на Лозан Панов, в която се посочвало, че внезапната проверка е „по повод многобройните медийни публикации във връзка с разглеждането на исканията за промяна на мерките за неотклонение на Десислава Иванчева и Биляна Петрова“. Според съдиите не става ясно какви точно медийни публикации се визират, нито дали те съдържат информация за нарушения в организацията на работата на АСНС, или се касае за публикации, изразяващи мнения за вида на мерките за неотклонение.

От ВКС съобщиха вчера, че проверката ще е на цялостната организация и дейността на съда по всички дела, които е гледал до момента за изменение на мерките на Иванчева и Петрова. Тя трябва да установи колко такива дела са били образувани от задържането на подсъдимите през април, администрирането на документите от страна на първоинстанционния спецсъд и постъпването им в апелативния, регистрирането и образуването на делата, изборът на съдия-докладчик и на членовете на съдебните състави, както и сроковете за произнасяне.

Разпореждането на подобна проверка е правомощие на председателя на ВКС, регламентирано в чл. 114, ал. 1, т. 9 от Закона за съдебната власт. Той предвижда, че шефът на върховния съд „извършва лично или възлага на съдия от Върховния касационен съд проверки на организацията на дейността на съдиите от апелативните съдилища“.

От АСНС искат от Висшия съдебен съвет становище дали е допустима проверка, която включва и неприключило производство. Става дума за последното дело за промяна на мерките на Иванчева и Петрова, които съдия Иво Хинов пусна под „домашен арест“, а прокуратурата протестира и се чака краен акт на апелативния спецсъд.

„От представената от проверяващия екип Заповед № 2807/29.11.2018 г. на председателя на ВКС за проверката е видно, че последната се възлага на основание правомощията му по ЗСВ. В този смисъл Ви молим, да изразите становище, правомерно и допустимо ли е да се нарежда проверка включваща и неприключило производство по чл.270 от НПК, в срока на произнасяне на компетентния съд, без никакви данни и посочване на каквито и да е фактически основания за отклонения в разписаните правила за организацията на дейността на съдебния орган, и съставлява ли това опит за оказване на влияние върху вътрешното убеждение на съдиите, на които предстои да се произнесат по спорния предмет“, пишат апелативните съдии.

Те искат от ВСС да каже още дали заповедта на Панов е проява на тенденциозно отношение към специализираните съдилища и в частност към АСНС, като изтъкват, че спрямо никой друг съдебен орган, не са били предприемани проверки при идентични условия. От съда посочват, че са подложени на постоянни медийни атаки и проверки, някои от които пък били продиктувани именно от медийни изяви, но приемали това като част от отговорността си за гледане на тежките дела за организирана престъпност и корупция.

„Не считаме обаче, че кампанийни медийни публикации, особено изразяващи противоположните субективни становища на заинтересуваните страни по делата, относно очаквания от тях краен резултат, е редно да ангажират каквито и да било форми за институционален натиск върху съда, защото това не обслужва нуждата на българското общество от справедливо правосъдие“, подчертават от АСНС.

От там заявиха, че няма да сезират ВСС по повод писмото на и. ф. ръководителите на спецпрокуратурата и на Апелативната специализирана прокуратура – Димитър Петров и Николай Найденов, подписано и от наблюдаващите делото срещу Иванчева Илиян Рангелов от ВКП и Тихомир Стоев от АСП. След разпореждането на проверката от ВКС четиримата обвинители изпратиха писмо до шефа на апелативния спецсъд Георги Ушев, в което искат делото да не бъде давано на върховните съдии, докато съдът не се произнесе по мерките на Иванчева и Петрова. Като мотивът им за това беше „да се осигури безпристрастно решаване на това дело от съдиите от АСпНС.

От апелативния спецсъд обаче обявиха, че са предоставили всички материали на тримата проверяващи върховни съдии – шефката на Наказателната колегия на ВКС Галина Захарова, Капка Костова и Галина Тонева.

Адвокатът на Иванчева Марин Марковски пък заяви, че ще поиска отвод на прокурорите по делото„По това дело прокуратурата с тези изявления показа, че е силно пристрастна. Сега ще направим отвод на тези прокурори, които влизат в залата, защото те не могат да отправят послания до ръководството на Върховния касационен съд”, каза той.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Възмутен
Възмутен
30 ноември 2018 15:28
Гост

Тези двете побъркаха държавата, егати пиара имат, егати писъците. Вярно е, че ги развяват като прани гащи срещу корупцията, но и те прекаляват.

Минко
Минко
30 ноември 2018 15:12
Гост

Лозане, с твоите самоинициативи пак оплеска нещата.

Не на страха
Не на страха
30 ноември 2018 15:58
Гост

Има пълното право. То е и регламентирано в ЗСВ.

лоза
лоза
30 ноември 2018 16:17
Гост

Панов си заби пореден автогол. За пореден път доказва, че е неадекватен в действията си.

Ариел
Ариел
30 ноември 2018 21:33
Гост

По скоро се лута милия. Чуди се как да си изчисти имиджа след последните му гафове.

Минувач
Минувач
30 ноември 2018 15:11
Гост

Как така не им става ясно какви точно медийни публикации се визират?