Висшият съдебен съвет (ВСС) да се раздели на два отделни съвета – един за съдии и един за прокурори и следователи, като мандатът му бъде намален. Да има механизъм за отзоваване на кадровиците, избрани от съдиите. Да се намали числеността на парламентарната квота. Да се ограничи срокът за командироване и да се свие разликата в заплатите на различните нива. Това са темите, по които има широк консенсус сред съдиите, сочат данни от анкета, проведена в периода от 20 до 31 декември 2021 г. от Съюза на съдиите. В нея са участвали 86 съдии от всички нива в системата.

84% от запитаните са на мнение, че ВСС трябва да се раздели на два съвета – един за съдии и един за прокурори и следователи. 97 на сто пък изтъкват, че мандатът на съвета, който в момента е 5 години, трябва да се намали.

90% от съдиите посочват, че трябва да има механизъм за отзоваване на кадровиците, избрани от професионалната квота, а 98 на сто отговарят, че трябва да се намали числеността на парламентарната квота във ВСС.

Ако се запази съотношението 6 на 6 (професионална и парламентарна квота) в Съдийската колегия, трябва да се предвидят квалифицирани мнозинства или друг механизъм, даващи превес на гласовете на съдии, избрани от съдии, посочват 93% от анкетираните. Други теми, които срещат голяма подкрепа са преодоляването на голямата разлика в заплатите на различните нива, както и ограничаването на срока за командироване.

Съдиите обаче дават различни отговори как може да се решат тези проблеми.

По отношение на модела на ВСС, мнозинството от отговорилите (68,6%) посочват, че най-удачен е постоянно действащ, но заседаващ на сесии, съвет, като членовете му не се откъсват от работата си на съдии. 18,6 на сто пък предлагат друг модел – смесен състав от постоянно заседаващи членове и такива, които не са откъснати от съдийската си работа. За запазване на сегашния модел са 10,5%.

Съдиите са разделени в мнението си дали трябва да се ограничат правомощията на Пленума на ВСС. Тези от тях, които искат това да се случи, казват, че той не трябва да избира председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, нито да определя щата в съдилищата и финансирането им.

Що се отнася до мандата на ВСС, една трета от запитаните са на мнение, че той трябва да е тригодишен, също толкова съдии предлагат да е четири години, други 17,4 на сто посочват, че може да е тригодишен с право на повторно избиране, а 12,8% искат да се запази сегашният мандат от пет години.

По въпроса за състава на Съдийската колегия, 44,2% от анкетираните казват, че съотношението между съдиите, избрани от съдии, към членовете на СК, избрани от парламента, следва да бъде 10 към 2; 24,4 на сто – 9 към 3; 20,9% – 8 към 4 и 8,1 на сто – 7 към 5. Т.е. мнозинството от отговорилите са на мнение, че броят на членовете на СК, избрани от съдиите, следва значително да надвишава този на избраните от парламента.

В анкетата са били засегнати и въпроси, свързани с конкурсите.

На питане какъв да е форматът на конкурсите за повишаване и преместване, 10,2% казват, че трябва да се запази сегашното положение. Почти по равно са останалите две основни мнения – че конкурсите трябва да се провеждат по документи и чрез събеседване по въпроси, касаещи констатациите в атестациите, виждането на кандидатите за съответната длъжност, тяхната мотивация за заемането ѝ (без изпит по правни материи), като този конкурс да се провежда от КАК при СК на ВСС или от нарочно избрана комисия. На въпрос как да се обявяват и провеждат конкурсите, 50% са посочили, че това трябва да става едновременно за всички съдилища от едно ниво в системата, а 46,8 на сто – че трябва да се провеждат на отделни конкурси за освободените места в рамките на всеки отделен съд.

Разнопосочни са и мненията за обжалването на резултатите от конкурсите. 58,1% считат, че това трябва да става пред смесен 5-членен състав от съдии от ВКС и ВАС. 20,9 на сто са на мнение, че трябва да се запази настоящата компетентност на ВАС, същият процент – 20,9 пък изтъкват, че конкурсите за общите съдилища следва да се обжалват пред ВАС, а тези за административните съдилища – пред ВКС.

Мнозинството от отговорилите (77,9%) казват, че производството по жалби срещу конкурси трябва да бъде уредено като бързо. Одобрение получават следните предложения: да се предвиди възможност да се обжалва класирането на конкретен участник в конкурса – 34,9%; да се предвиди, че с всяка жалба се обжалва целият конкурс и всички жалби се разглеждат в едно производство (23,3%).

Резултатите от проучването на изпратени на Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание, на президента Румен Радев и на министъра на правосъдието Надежда Йорданова.

Междувременно днес управляващата коалиция се събира, за да обсъди съдебната реформа. Заседанието ще се проведе онлайн и няма да бъде публично, съобщиха от Министерския съвет.

Очаква се да бъдат обсъдени законодателните промени, свързани с разделянето на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) на две комисии, както и измененията в Закона за съдебната власт, свързани с реформа на Висшия съдебен съвет (ВСС), закриването на специализираните съд и прокуратура, въвеждането на механизъм за търсене на отговорност от главния прокурор, както и премахването на кариерните бонуси за членовете на съвета.

Министърът на правосъдието Надежда Йорданова вчера обяви, че до края на тази седмица законопроектите ще бъдат публикувани за обществено обсъждане.

53
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Колко е доверието в съда и съдебната система ?!
Колко е доверието в съда и съдебната система ?!
18 януари 2022 15:40
Гост

А не в любимата ви прокуратура и др. Каскетски. Без който ССБ и амбасадата на Козяк няма да имат смисъл да съществуват. Както САЩ без СССР.

Ето колко :

Лозан Йорданов Панов и Мария Хиндова Касимова-Моасе
ИК за Лозан Панов и Мария Касимова–Моасе – 98 488 или 3.68% от гласувалите.

При 40.50% избирателна активност е точно 1,49% от избирателите с право на глас по данни на ЦИК.

Е, честито! 68 съдии пак си е представително.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Смешки
Смешки
18 януари 2022 15:32
Гост

Всички съдии да са само върховни. И равни.

Всичкото това котило е отдавна за изхвърляне на свободния пазар на юридическия труд. Та да видят те колко струва хляба.

Колко струва продукцията им е ясно за всеки простосмъртен от онези 90 % които не вярват в съда /не в прокуратурата/.

Съдия
Съдия
18 януари 2022 14:41
Гост

А няма ли кой да чуе дългогодишните предложения на всички съдилища извън София за териториални квоти при изборите за ВСС от съдийската колегия ? Така всеки апелативен район да има свой представител във ВСС, а също и административните съдилища да имат гарантирано свой представител. ВАС и ВКС си имат представители по право – председателите. Най-малкото ще се осигури представителност на съвета, ще спестят безумните разходи за избори в сегашния им вариант и всеки, който желае ще гласува за човек когото познава.

Анонимен
Анонимен
18 януари 2022 12:35
Гост

Защо ни занимавате с мнението на 86 съдии, които са яли години наред от софрите на ССБ, ходили са по командировки за тяхна сметка и ще подпишат всичко, което им се даде? Много моля, занимайте се поне веднъж със самото ССБ, начините му на финансиране и реално свършеното от тях по проектите им. Също може да направите анализ на оправдателните решения на членовете им и на скандалите, които са предизвикали във ВСС- колко време и загубено заради тях. Стига с тези измислени реформи, които само разделят и усложняват, за да може да се прокарват по- лесно лобистките им политики.

Минчо
Минчо
18 януари 2022 11:42
Гост

За съжаление считам , че ССБ няма добри намерения , нито достатъчен капацитет да предлага промени в съдебната система . Например , много добре звучи съдиите да се „самоуправляват“ , но какво показва досегашната практика . Всяко „самоуправление“ – например участието на съдии от ВКС – членове на ССБ в конкурсни комисии….. води до…..избиране на други членове на ССБ. Оказва се , че активните членове на ССБ винаги са най-умни и работливи . А това просто не е така – печелещите конкурси активисти на ССБ по правило са мързеливи и бавещи дела , но за сметка на това „политически активни“… Покажи целия коментар »

АНОНИМЕН
АНОНИМЕН
18 януари 2022 9:08
Гост

Мандатност трябва да се наложи и в администрацията! Особено в Районните съдилища, където Съдебните администратори демонстрират огромно влияние, лошо отношение към служители, натиск., назначения по интереси…

Анонимен
Анонимен
17 януари 2022 19:48
Гост

Заглавието има нужда от лека редакция ,,Шепа съдии искат….”

brute
brute
17 януари 2022 18:54
Гост

Явно са питали всичките си членове на ССБ – 86 бр. По-важно обаче е друго, че приписвате тяхното мнение на всички съдии, а техните становища далеч не са представителна извадка. Преди се смеехме на Правен свят заради неприкритите им позиции, да не дойде време да се смеем и на вашата медия по същата приciqpwчина.

Анонимен
Анонимен
17 януари 2022 19:06
Гост

Преди пишехте в преПравен свят, като го закриха взе да ви стяга каскета и дойдохте тук да пишете свински небивалици.

уау
уау
18 януари 2022 14:49
Гост

Много възпитано, а ? Като повечето членове на съюза на съдийките. Деликатни , толерантни, умни, красиви, морални… А също не да са кариеристи, корумпeта, лобисти или интриганти

125
125
17 януари 2022 20:53
Гост

Анкетата е изпратена до всички съдилища в България. Отделно от това е разпространена чрез директно изпращане на персонални мейли до над 1000 съдии. От всички съдилища и съдии, за жалост само 86 са намерили за необходимо да я попълнят. Останалите явно не ги интересува, нямат време или мнение по въпросите.Извадката е представителна, защото са участвали достатъчно съдии от различни инстанции и съдилища в цялата страна, съгласно правилата на социологията.

Димитър
Димитър
17 януари 2022 21:34
Гост

Независимо от причините за непопълване факта си е факт,това не отразява пълната картина в съдийското мнение…..

Анонимен
Анонимен
17 януари 2022 22:03
Гост

Никой не сочи и не претендира, че е проведен референдум сред всички съдии. ССБ са направили добросъвестно проучване и обявяват резултатите. Те учудващо много съвпадат с нагласите на болшинството от съдиите. На теб кое не ти харесва от отразените мнения и считаш за непредставително? Или изобщо не си съдия, нали? 😄

Димитър
Димитър
17 януари 2022 22:48
Гост

Извинявай ,а някой пита ли прокурорите какво искат след като ще ги отелят ,не нали…..Повече какво да говоря…..

Анонимен
Анонимен
18 януари 2022 12:39
Гост

Ивадката е представителна само по отношение на това, колко много съдии пазят репутацията си и не искат даже и една анкета свързана със ССБ да попълнят. ССБ е узорпатор на нещо, което не представляват – идеята за съдийска организация е узорпирана от тях, но те не са съдийска организация, а лоби, поркарващо антибългарски либерални и корпоративни политики.

Димитър
Димитър
17 януари 2022 18:34
Гост

Поредната глупост измислена от протестърите. Някой пита ли прокурорската колегия,съгласна ли е промените или не? И аз всичко трябва да промените КРБ,което няма как да го сторите без ГЕРБ и ДПС-180 души са все пак. …Това включва както разделянето,така и квотите и правомощията. Дори и мандата…… Кирчовци ,нищо не четете.Няма да им се получи. Освен това я да питаме Захарова,тя какво мисли за ВСС(з а непрочелите тролове,доволни от избора и „провала на конспирациите-ВСС си остава постоянен,прок. в съдебната власт и НСлС иззема зъбките на Рашков по тежки икономически дела вкл. корупция…“),в петък го каза,та сигурни ли сте че не си… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 януари 2022 19:07
Гост

Абе, колко гласа не достигнаха оня ден ВСС да избере Захарова за председател?

Димитър
Димитър
17 януари 2022 19:57
Гост

Абе ,а как стана така че за нея гласува тоя дето трябваше тя да го изчегърта….? А , някой?

088
088
17 януари 2022 18:02
Гост

Анкетата е представителна извадка и според мен отразява много достоверно настроенията в съсловието. Дано някой се вслуша в тези предложения.

Анонимен
Анонимен
17 януари 2022 17:23
Гост

Много добри предложения, които ще са от полза за цялото съдийско съсловие.

Г-ца Вера
Г-ца Вера
17 януари 2022 17:09
Гост

Анкетираните съдии са 100, а всички съдии са общо 2300 съдии- за каква представителност говорим на тази анкета?

Анонимен
Анонимен
17 януари 2022 17:22
Гост

Предполагам същата като при социологическите агенции, които анкетират 1000 души като представителна извадка за 7 милиона избиратели.

......
......
17 януари 2022 17:29
Гост

Но социологическите агенции включват представители на всички възможни прослойки на обществото, а сектантите от ССБ не представляват останалите съдии.

Напротив
Напротив
17 януари 2022 17:32
Гост

ССБ е най-голямата и представителна за съдийското съсловие организация. Единствено промитите мозъци с каскети не споделят това мнение.

Анонимен
Анонимен
18 януари 2022 12:44
Гост

Да, но това че е единствена и по какви причини е единствена не притеснява никой от т нар. декократи, защото обслужва добре, когото трябва. Иначе щеше да се говори за тоталитаризъм – нали щом някой е единствен, то той е тоталитарен…Но тук те просто са единствени и това даже е плюс…Жалка работа…БКП= ССБ. ЕДИНСТВЕНИТЕ

Любител
Любител
17 януари 2022 16:08
Гост

Да се промени това, кой да контролира съдебната система , не означава , че се провежда съдебна реформа. А заглавието наистина е подвеждащо.

Анонимен
Анонимен
17 януари 2022 14:34
Гост

Малоумниците пак са се сбрали – тоя път да пишат анкети!!

Цецко Безимотния
Цецко Безимотния
17 януари 2022 13:48
Гост

В дефакто е написано коректното заглавие, за същото проиучване: „Анкета на ССБ“….

https://defakto.bg/2022/01/17/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%81%d0%b1-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a/

Анонимен
Анонимен
17 януари 2022 13:35
Гост

голяма представителност на анкетата

магистрат
магистрат
17 януари 2022 13:02
Гост

според мен ням алошо да се направи едно истинско проучване сред съдиите относно атестациите и конкурсите.
Ще се получат много интересни резултати /за изненада на ССБ/ – огромната част от колегите, с които сме разговаряли искат децентрализация на конкурсите, като повишаването да е в ръцете на общите на събрания на съответния орган, в който е освободена бройка. Защото в какъвто и да е друг формат конкурсната комисия, дори да приемем, че е добросъвестна, освен да хвърля боб , няма как по друг начин да направи класирането при 99 % отлични атестации

Димо
Димо
17 януари 2022 12:58
Гост

Много добри предложения. Дано ги приемат.

Анонимен
Анонимен
17 януари 2022 12:58
Гост

ССБ са се преброили.

Анонимен
Анонимен
17 януари 2022 12:37
Гост

А пък аз искам сладолед!

Хари
Хари
17 януари 2022 12:59
Гост

В този студ!

Съдия
Съдия
17 януари 2022 12:12
Гост

Ей така се раждат фалшивите новини. В анкетата са участвали под 5,% от съдиите,

Анонимен
Анонимен
17 януари 2022 12:19
Гост

А на теб кой/какво ти попречи да участваш?

Съдия
Съдия
17 януари 2022 12:49
Гост

Участвах

е и?!
е и?!
17 януари 2022 12:36
Гост

Те съдии ли са, съдии са!От всички нива ли са в системата-от там са!Тогава, кое му е фалшивата новина?!Аман от кибици „многознайковци“!!!

Анонимен
Анонимен
18 януари 2022 12:46
Гост

Те първо са членове на ССБ, след това са съдии. Има разлика.

Кристина
Кристина
17 януари 2022 12:04
Гост

Без промени в Конституцията, реформите няма да всеобхватни. Квотите са залегнали в основния закон, правомощията на Пленума и на колегиите и др. Без изменения в Конституцията няма как и да се измисли механизъм за отстраняването на главния прокурор. Така че каквото и да се залегне в закона, то няма да е достатъчно

Друг анонимен
Друг анонимен
17 януари 2022 12:09
Гост

Дори и с промени в КРБ няма да може да се променят квотите във ВСС. Това и студент по право го знае.

Красимиров
Красимиров
17 януари 2022 13:00
Гост

А би било добре да се променят.

4567
4567
17 януари 2022 12:01
Гост

Новите управляващи са си поставили едни доста трудно осъществими цели. Още повече, когато има и такова разединение сред съдиите. Някои искат реформа, но повечето въобще не се интересуват, свели са глави и не се интересуват от света около тях.

fiki
fiki
17 януари 2022 13:01
Гост

За съжаление сте напълни прав/а.

Анонимен
Анонимен
17 януари 2022 11:56
Гост

Не съм чул юрист да иска парламентарната (политическата) квота да е равна или по-голяма от съдийската (професионалната). Напълно адекватни предложения.

Дичо
Дичо
17 януари 2022 13:02
Гост

И мен много ме учудиха с това си искане.

Друг анонимен
Друг анонимен
17 януари 2022 11:45
Гост

Анкета, проведена сред 86 съдии, предимно от ССБ, изразява ,,широкият консенсус сред съдиите“, при положение, че съдиите в България са над 2 000 души? Ще е хубаво автора на статията да се интересува малко повече преди да публикува, а не да копи-пейст статия от сайта на ССБ.

Анонимен
Анонимен
17 януари 2022 11:53
Гост

Вие за представителна извадка не сте ли чувал?

Анонимен
Анонимен
17 януари 2022 12:07
Гост

Какво съм чувал и какво не си е моя работа. Но 86 съдии със сигурност не могат да изразяват съдийското мнение. Има поне 3 съдийски съсловни организации, които не са дали мнение по въпросите (още повече, че ССБ е най-младата съдийска организация сред останалите). Най-просто щеше да бъде ако в статията се посочи, че това е становището по съответните въпроси на самата организация – ССБ, а не от цялото съдийско общество.

Г-н Самсон
Г-н Самсон
17 януари 2022 17:10
Гост

Представителна извадка означава да включиш съдии от различни групи, а не само от сектата на ССБ.

wtf
wtf
17 януари 2022 11:39
Гост

Важен е въпросът за статута и правомощията на ВСС. Но всъщност за магистратите далеч по-важни са атестациите и конкурсите, възможността кариерно да израстват като това става сравнително ритмично. Този ВСС тотално забатачи конкурсите.

Анонимен
Анонимен
17 януари 2022 11:37
Гост

На думи всичко звучи лесно, но да седнеш да го изработиш на проект, хич не е лесно

Симеон
Симеон
17 януари 2022 13:02
Гост

Съгласен!