Председателят на окръжния съд в Благоевград Катя Бельова преднамерено наказва цялото наказателно отделение на съда чрез еднолично и необосновано възлагане на дежурствата през почивните и празничните дни единствено и немотивирано само на магистратите от него. Променянето на реда на дежурствата идва в момент, в който съставът на НО в ОС-Благоевград е редуциран и след като съдиите от това отделение сезираха Висшия съдебен съвет по повод нуждата от заемане на свободен щат в НО. Приемаме това за пряко накърняване на нашите права и грубо нарушение на редица етични правила и норми.

Това се казва в писмо на осем наказателни съдии от Благоевград до Съдийската колегия по повод доклад от проверка, извършена от Софийския апелативен съд. Те настояват ВСС и етичната комисия към СК да предприемат действия съобразно правомощията си, за да не се допуска в бъдеще подобно поведение.

В началото на март т.г. осем наказателни съдии от ОС-Благоевград поискаха да бъдат изслушани от СК на ВСС заради създадена, по думите им, нетърпима обстановка на работа там. Според тях ръководството на съда, вместо да решава проблемите, създава нови. Един от посочените примери беше, че вече само наказателните съдии дават дежурства в празнични и почивни дни, като решението било взето, след като Катя Бельова провела среща в кабинета си само с гражданските съдии и след нея те били освободени от участие в графика.

Освен това осемте наказателни магистрати твърдяха, че от месеци Наказателното отделение е без ръководител, тъй като титулярът е в отпуск по майчинство. Въпреки многократните им настоявания и проведените няколко общи събрания, временен ръководител не бил определен. Много пъти е отхвърляно и искането им да бъде командирован съдия в НО, защото натовареността е висока.

Вместо да изслуша магистратите, СК на ВСС възложи на председателя на Софийския апелативен съд Даниела Дончева да извърши проверка на място. Със своя заповед Дончева е формирала тричленна комисия, която е посетила окръжния съд в Благоевград и излезе със становище, че шефката на окръжния съд в Благоевград не е предубедена към наказателните съдии, нито ги е поставяла в неравностойно положение спрямо гражданските. Комисията предложи и да отпадне правомощието на общото събрание да определя съставите на отделенията, а това да бъде възложено на Съдийската колегия, защото така ще се избегнат конфликти ситуации сред магистратите.

Изводите в доклада на САС доведоха до възражението на осемте наказателни съдии, което наред с резултатите от проверката, ще бъде обсъдено на заседанието на Съдийската колегия във вторник.

Наказателните съдии казват, че в доклада липсва ясна позиция на комисията за „изключително влошения климат в ОС, както и по отношение на редица оплаквания от действия на председателя Катя Бельова, заявени дори в писмен вид“.

Твърдят, че не отговарят на обективната истина констатациите за наличие на конфликтни отношения единствено на лична основа и че противоречията са между гражданските и наказателните съдии.

Съдиите от гражданското отделение бяха мотивирани по различни начини от ръководството да се включат в конфликта впоследствие, след като ръководството не осъществи по никакъв начин организационните си правомощия, с цел да се измести фокуса на недоволството на отделението. Затова допълнително беше подета темата за нежеланието на гражданските съдии да дежурят, като се прикрие по този начин противопоставянето на председателя на цяло едно отделение“, пишат осемте съдии.

Те отбелязват, че многократно са поставяли пред ръководството на съда въпроса за осигуряване на още един магистрат в наказателното отделение, чиято натовареност продължава да расте през годините. Предлагали са различни варианти – да бъде командирован съдия, да се прехвърли бройка от гражданското в наказателното отделение, да бъде определен друг ръководител на НО, защото настоящият е в майчинство, като така има възможност за командироване на човек и т.н. Но всичките им идеи са били отхвърлени. Като отговор получили друго – дежурствата да се поемат само от наказателните съдии.

Те недоволстват и от факта, че в доклада на САС е цитирано изказване на зам.-шефката на съда и ръководител на НО Татяна Андонова пред общото събрание, проведено на 18 януари. (Освен това твърдят, че събранието е нелегитимно, защото е проведено без необходимия за това кворум като не са били поканени и председателите на районните съдилища от района.) Към онзи момент Андонова е в отпуск по майчинство, но дошла специално за общото събрание и изразила несъгласие с прехвърлянето на бройка от гражданското в наказателното отделение.

Осемте наказателни съдии казват, че Татяна Андонова не е обсъдила въпроса предварително с тях, а е изразила лично мнение, което е в разрез с позицията на колегите ѝ. „Съдия Андонова не е била упълномощена по никакъв начин да изразява становище от името на НО. Тя е тази, която на няколко пъти е твърдяла, дори в писмен вид, че отделението е свръхнатоварено и не следва да се командироват или преместват съдии. Това, според нас, ярко илюстрира преднамереността в действията на председателя Бельова – привикване на „правилните“ съдии и неуведомяване на други (председателите на РС), насрочване и провеждане на общо събрание в грубо нарушение на действащата нормативна база, издаване на последващи изцяло немотивирани заповеди, с които се утвърждават графици за дежурствата през почивните и празничните дни единствено на наказателните съдии. Описаният по-горе начин на действие на председателя Бельова показва на практика как се „обличат“ в определени форми изключително спорни действия така, че да им се придаде някакъв квазилегитимен вид. В случая с комисията на САС това явно работи“, твърдят магистратите.

Те не са съгласни и с друга констатация в доклада, а именно, че гражданските съдии изпитват затруднения с наказателната материя и нямат необходимите познания, за да поемат този вид дела при дежурствата. В писмото до ВСС се казва, че през годините трима съдии са се преместили от наказателното в гражданското отделение, но обратното не се е случвало никога. И заключават, че това не е случайно с оглед натовареността и спецификата в работата им.

Най-сериозни възражения излагат срещу констатацията в доклада, че Катя Бельова не е предубедена спрямо тях. И обясняват защо това е така:

…съвсем преднамерено фактически се наказва цяло НО чрез еднолично и необосновано възлагане на дежурствата през почивните и празничните дни единствено на съдиите от това отделение;

в продължение на година категорично отказва да изпълнява функциите си, като дори открито се противопоставя на попълването на отделението със старши съдия;

отказва да подпомогне НО с преразпределение работата на съдебните помощници, както и с пълноценно действащ зам.-председател и ръководител на отделението;

повече от 6 месеца липсва нормална комуникация с по-голямата част от съдиите в НО“.

Уточняват, че са налице и множество други „преднамерени прояви от председателя Бельова по отношение на отделни съдии в НО, описанието на които би натоварило твърде много настоящото изложение, но които ще бъдат предмет на отделни сигнали“.

Във възражението се сочи, че липсва заповед на шефката на ОС-Благоевград за това, че само наказателните съдии ще дават дежурства, а се издавали отделни такива, в които нямало мотиви. Като се обяснява, че това е трябвало да бъде установено от проверяващите от САС, но не е сторено.

Освен това, базирайки се на практиката на Съда на Европейския съюз, на Хартата за работното време и почивките и на Кодекса на труда, съдиите казват, че извънредният труд е забранен, полага се само при строги правила, като най-същественото е да има съгласие от страна на служителя.

Във всеки подходящ случай и на всякакви нива българските институции заявяват съпричастност към ценностите на Европа и готовност да се прилагат европейски норми и стандарти в пълен обем. Това определено не е достатъчно, за да се утвърдят те на практика и да станат част от нашето ежедневие. С дълбоко безпокойство констатираме, че редица важни решения, включително такива, които пряко влияят на наши права и законни интереси, могат да се вземат от председателя на ОС практически без санкция от каквото и да било естество.

Определено този начин на действие говори за ретрограден тип мислене, което е много далече от всякакви видове концепции, стратегии и виждания, изложени пред ВСС при избора на председателя. Намираме, че по своята същност тези действия съставляват сериозен етичен проблем (нарушение по раздел III на Етичния кодекс на магистратите – чл..8.1., чл.8.4.и чл.8.6)“, заключават съдиите и молят ВСС да се намеси.

 

9
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Борете се
Борете се
26 юни 2019 11:56
Гост

Феодализма и дерибейството в провинциалните администрации почна да се проявява и в провинциалните съдилища. Държавата вече съвсем не работи, няма механизми за справяне с личности с грандомански наклонности.

неизвестен
неизвестен
24 юни 2019 16:32
Гост

Троловете са много последователни…

Ники
Ники
24 юни 2019 14:05
Гост

Я сега да видим утре какво ще се случи. Пак ли ще се потулят нещата.
Според мен – да. А в палатата има и други проблеми и те ако се появят ..

Анонимен
Анонимен
24 юни 2019 11:06
Гост

Не знам колко остава до края на мандата на Катя Бельова, но от край време скандалите намират благодатна почва около нея. Първият й мандат бе белязан с разправии с ръководството на районния съд, а сега със съдиите от наказателното отделение. Не мога да разбера защо, след като и двата случая стигат до ВСС, той я толерира. Това е пълно безобразие – да тормозиш колегите си и да ти се разминава.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2019 13:13
Гост

Хората на Пеевски не ги закачат. Поне от ВСС, в който повечето членове обгижват интересите на Цацаров и Пеевски.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2019 11:03
Гост

Докладът на Даниела Дончева е в пълно противоречие с думите на наказателните съдии.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2019 11:06
Гост

ВСС трябваше да ги изслуша, а не да прехвърля топката. Така проблемът само се задълбочи.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2019 11:13
Гост

A може би не искат, или така им е удобно. А през това време Катя Бельова се е обградила с удобни колеги, които я подкрепят безапелационно.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2019 11:00
Гост

Македонският сериал продължава. Сезон пореден. За да има финал, ВСС наистина трябва да се намеси, а не да прехвърля отговорността си на Софийския апелативен съд.