Остра критика и категорично несъгласие с премахването на вековна правна традиция, което ще засегне законността и сигурността в оборота и се прави така, че да се спести истинско прозрачно обществено обсъждане, отправят съдиите по вписванията в отворено писмо. Повод за него са измененията в десетки закони, предложени в проекта на Закона за бюджет за 2022 г., с които се премахва институтът на съдиите по вписванията.

Отвореното писмо е изпратено на президента Румен Радев, председателя на Народното събрание Никола Минчев, премиера Кирил Петков и всички министри и депутати. То е подкрепено от всички съдии по вписванията в цялата страна.

Както „Лекс“ писа, с преходните и заключителни разпоредби на бюджета за тази година се правят изменения, свързани със структурни реформи в изпълнителната власт. Една от тях е създаването на Държавна агенция по вписванията, в която да се слеят Агенцията по вписванията, Агенцията по кадастъра, дирекция ГРАО в МРРБ и регистърът на особените залози. Заедно с тази промяна обаче се предлага премахването на съдиите по вписванията и прехвърлянето им от районните съдилища в новата агенция под формата на длъжностни лица по вписванията на подчинение на директора ѝ (подробности виж тук).

Предлаганите изменения разбуниха духовете в цялата правна общност и заради тях в понеделник Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет, който обединява организации на юристи от всички професии, ще се събере на извънредно заседание.

Днес от Асоциацията на съдиите по вписванията се срещнаха с министъра на правосъдието Надежда Йорданова.

По информация на „Лекс“ по време на разговорите съдиите по вписванията са изложили аргументите защо производството по вписване не трябва да е административно и какви проблеми може да породи подобна промяна. Основният е свързан с това, че разпореждащият вписването вече няма да има независим статут, а ще е в отношение на власт и подчинение с директора на новата агенция и той ще може да упражнява административен контрол над вписването на актовете и издаването на удостоверения.

Освен това съдиите по вписванията са изтъкнали, че в така написаните изменения не е помислено за друга важна тяхна роля – там където няма нотариуси и държавни съдебни изпълнители, те поемат техните функции и архив.

Очаква се в петък всички проблеми да бъдат поставени на среща между съдиите по вписванията и министрите на ефективното управление, на електронното управление и правосъдието Калина Константинова, Божидар Божанов и Надежда Йорданова.

В отвореното си писмо съдиите по вписванията настояват за спешна среща с всички отговорни институции.

„Настоящото правителство със заявената в коалиционното споразумение политика пое ангажимент към гражданите на Република България да осъществи необходимите реформи, които да гарантират не само върховенство на закона, но и решаване на назрелите проблеми в обществото. Същевременно държавността изисква тези реформи да не внасят сътресения в действащи институти, които охраняват значим обществен интерес. Акцентът следва да е „защита на правата и законните интереси на гражданите и стопанските обекти“, напомнят в писмото си съдиите по вписванията.

И заявяват, че с предложеното в ПЗР на бюджета за 2022г. се прави „безпрецедентна подмяна на едно съдебно-охранително производство и превръщането му в административно такова, като инструмент на изпълнителната власт“.

„Държим да подчертаем, че въпросните текстове, съставени незнайно от кого и къде, не фигурираха в проекта на ЗДБ, качен за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на финансите. В качения проектозакон на страницата на МФ на 21.01.2022г., ПЗР се състоят от 17 параграфа. За сметка на това в Народното събрание е представен законопроект, чиито ПЗР се състоят от  106 параграфа. Кога и по какъв начин тези 89 допълнителни параграфа са се появили в ЗДБ, за нас е загадка. Отворен е въпросът: С решение №42/31.01.2022 г. на Министерски съвет кой от двата текста е приет?“, пишат те.

В отвореното писмо се заявява, че Министерският съвет е злоупотребил с правомощията си, изменяйки с преходни и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет редица други закони, които не само не са с бюджетен характер, но и в голямата си част нямат пряко отношение към формирането на приходите и разходите. И се изразява позиция, че „това е направено с цел да се спести провеждането на законовите процедури, предназначени да обезпечат прозрачността и ефективността на законодателния процес“.

„Бюджетният закон е формално закон, тъй като не съдържа правни норми,  уреждащи обществени отношения по смисъла на Закона за нормативните актове. Този закон представлява управленски (административен) акт, който обаче е издаден в присъщата на актовете на Народното събрание форма на закон. Формата на издаването му не променя основната му юридическа характеристика на план-сметка или списък от заложени приходи и предвиждани разходи на държавата. С ежегоден бюджетен закон не може да се „моделират държавните органи и съотношението помежду им съобразно с годишното структуриране на парламентарното мнозинство и малцинство” (Решение № 17 от 01.10.1995 г. по к.д.№ 13/1995 г., Конституционния съд)“, изтъкват съдиите по вписванията.

В отворено им писмо се припомня, че въпросът за статута и мястото на съдиите по вписванията не се поставя за първи път. И обясняват защо досега той не е променен: „Осъзнаването от управляващите правителства до този момент на значимостта на регулирания кръг отношения и риска, който следва от неглижиране на охранителното производство по вписване, предотврати един огромен и безпрецедентен хаос по отношение на собствеността. Винаги се е съблюдавало съответствието на системата за вписване с цялостната правна уредба по прехвърляне на собствеността, както и дълбоките културни и исторически процеси, правни традиции и икономически възможности. Необходима е оптимална правна сигурност за гражданите и бизнеса по отношение на недвижимата собственост, а не абсолютна централизация на изпълнителната власт и липса на контрол върху нотариалното производство“.

В писмото се посочва, че вписването е естествено продължение на нотариалната дейност и се извършва от съдия по вписванията, „като съдебен орган в режим на независима преценка и контрол, каквото е било в своята стогодишна история“.

И се напомня, че собствеността върху недвижими имоти представлява 90% от националното богатство на България. „Охраната на тези отношения следва да бъде развита към още по-висока степен на гаранции, вместо да бъде администриран този процес и чрез това българската държава да се превърне в наблюдател, провеждайки по административен ред регистрирането на статистическа информация, без възможност за гарантиране и превенция освен по исковия съдебен ред. Това от своя страна ще доведе до драстично повишаване и натоварване на работата на съдилищата, защото исковата защита остава като единствения начин на защита срещу незаконните действия, поради липсата на сега съществуващата държавна превенция в лицето на съдиите по вписванията“, заявяват съдиите по вписванията.

Според тях предвидената реформа ще доведе до задълбочаване на проблеми, произтичащи именно от липсата на достатъчен независим държавен контрол. „Преминаването на съдиите по вписванията към централизиран орган на изпълнителната власт, който към момента е известен със срива на търговския регистър, неуредиците с регистър БУЛСТАТ,  забавеното стартиране на регистър за особените залози и кражбата на множество фирми, няма да доведе до очаквания от гражданите резултат за законност и сигурност на гражданския оборот“, се казва в писмото.

В него съдиите по вписванията излагат и как те виждат решението на проблема: „Производството по създаване на имотен регистър да се осъществява в рамките на съответния районен съд към всеки съдебен район и служителите на службите по вписванията към АВ да бъдат върнати като такива към районните съдилища. Така редица проблеми от процедурен и институционален характер ще бъдат преодолени. Няма други правни механизми, които да доведат до ефективност, както на подготвителния етап, така и на същинския процес по създаване на Имотен регистър, защото последният трябва да съдържа цялата правно-релевантна информация от нотариалните книги, водени и към настоящия момент по персоналната система, а без нормативно определен по обем юридически контрол от независим орган, това е невъзможно“.

106
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
04 февруари 2022 12:48
Гост

Браво Лекс! Изтрихте коментар изцяло, че реформата се прави с корупционни подбуди и описание как точно, ще се случи. Поне се обозначете като сайт близък до ПП, Кирчо и кокорчо, за да не остане някой със заблуда относно вашата „независимост“.

Венета Марковска
Венета Марковска
04 февруари 2022 10:59
Гост

Напред и нагоре!

Дерзайте колеги по вписванията!

Валя Гигова
Валя Гигова
04 февруари 2022 8:05
Гост

Не се прави така. Не може с преходни и заключителни разпоредби към закона за бюджета и с мотива, че променяните закони имали финансово отражение в бюджета, да правиш изменения, които изискват сериозно обсъждане дали да бъдат правени въобще, защото реформа на регистърните производства предполага първо детайлен анализ докъде си го докарал в даден регистър. При положение че имотен регистър в България няма, то няма как този несъществуващ регистър да започне да съществува, независимо дали е подчинен на Министерския съвет или на Министерството на правосъдието. Не можеш да променяш статута на съдиите по вписванията, които към момента са част от районните… Покажи целия коментар »

Адвокат Гигов, председател на САК
Адвокат Гигов, председател на САК
04 февруари 2022 10:55
Гост

Точно така се прави с … ягуара.

до гигов
до гигов
04 февруари 2022 11:25
Гост

Безпомощно злобеене пред едни ясни аргументи на един кадърен юрист.

до гигов
до гигов
04 февруари 2022 13:13
Гост
Анонимен
Анонимен
03 февруари 2022 22:38
Гост

Мокрите сънища на съдиите по вписванията – да са шефове на нотариусите

gfg
gfg
03 февруари 2022 17:25
Гост
Анонимен
Анонимен
03 февруари 2022 17:13
Гост

Вместо да мислим как да направим по-сигурна защита на имотния пазар, как ще се направи качествен имотен регистър, кой може да свърши работата най-добре, къде са недъзите на сегашната система, ние плюем един срещу друг и си говорим, че съдиите по вписванията се борели само за заплати. Трябва да се анализират причините защо толкова години не старитира създаването на имотен регистър.

Цв.Цв.
Цв.Цв.
04 февруари 2022 10:57
Гост

Не само за заплатите си се борят!

За рахат. ЗА РАХАТЛЪКА!

Хе хе хе
Хе хе хе
03 февруари 2022 14:49
Гост

Никога не сме и очаквали!

Работещи безработни регистратори.

хо хо хо
хо хо хо
03 февруари 2022 14:59
Гост

Никога не сме очаквали такова тролене и завист!

Васил Левски
Васил Левски
03 февруари 2022 13:24
Гост

„Да си кажем кривините „бакю“. Въпреки високите изисквания в ЗСВ за длъжността на съдия по вписвания/точно като за магистрат/ след 2008г. и към този момент фигурата му, като „първа спирачка“ на некадърни и незаконосъобразни актове на нотариуси, административни органи и съдебни изпълнители бе обезличена до регистратор с редица Тълкователни решения на тати,мама, брат ми,сестра ми, чичо ми, шуранейко, баджанака и др..роднинн, чиито отрочета заемат тези длъжности. За каква законност говорим? Та тези ТР на ВКС подмениха закона и морала изцяло в полза на действащите клики – земеделска, нотариална и съдебно-изпълнителна и е ясно защо. Ако преподавателите на тези съдии станат… Покажи целия коментар »

Земеделски производител
Земеделски производител
03 февруари 2022 14:21
Гост

Пшеничните и маслените култури, там е далаверата. Получаваш т.нар. субсидии от Европа и държавата ни по две- три програми, които са си добра пара, демек ореш,сееш,ториш, жънеш и събираш като някой друг ти е платил масрафа.След това теглиш акциза от горивото на селскостопанската техника, която винаги гори като Боинг 767 при излитане/за да има и за поршетата и фераритата с които се ходи на нивата и някоя друга туба на черно /. Декларираш – не получените примерно 600-900кг от ГМО пшеничните култури, а някакви си 300-350 кг от декар и така плащаш по-малко 10% данък и то не върху цялата… Покажи целия коментар »

Ad nauseam
Ad nauseam
03 февруари 2022 14:46
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Браво
Браво
03 февруари 2022 16:22
Гост

Народ, който бива излъган и вярва, че земята е плоска и от самолетите пръскат с отрови, докато отрича очевидни факти не е хубаво изобщо да има право на референдум … Банда малограмотни няма как да дават наклон на държавата

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2022 13:15
Гост

Ако се направи незавасима ревизия на извършваните вписвания на съдиите по вписване в страната ще се установи, че има в 80 % от случаите пълна некомпетентност, зависимости и липса на законност! Така, че тези набедени „съдии“ са просто регистратори!
Това е! Изваждането им от съдебната система е задължително!
А защо през Преходните разпоредби …. ами има я тази законова възможност, създадена от интелектуалните титани на ГЕРБ за да прокарват лобистични закони и разпоредби….То в този ред на мисли хората на ПРОМЯНАТА я ползват! В това не виждам нищо нередно!

Браво
Браво
03 февруари 2022 13:15
Гост

Падението на едно общество е видимо когато хората не правят разлика между това какви свойства притежава нещо и неговото наименование. Пример – ако наричахме масата „луна“, тя нямаше да промени свойството си, външния си вид, структурата си и т.н. Дали едно длъжностно лице по вписванията ще се нарича „съдия“, „магьосник“, „ловец на мечки“, това няма никакво значение и няма да промени функцията на това длъжностно лице. Ако на дъската за шах-мат започенем да наричаме „белите“ полета „черни“ и обратното, това по никакъв начин нямаше да повлияе на правилата и да промени играта.

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2022 12:32
Гост

„Ако не сме съдии, няма да работим“ ,ами, напуснете.Има достатъчно качествени юристи , които ще работят тази дейност, без да мрънка!

До Марчев
До Марчев
03 февруари 2022 12:53
Гост

Аз пък като гледам какво е качеството и се отчайвам. Уж било елементарно вписването, а само ела ги виж с какви заявления и какви написани искови молби идват. Направо ти идва да му скъсаш дипломата в лицето.

Симеон
Симеон
03 февруари 2022 11:46
Гост

Burn!

Така така
Така така
03 февруари 2022 11:39
Гост

Не само съдиите по вписванията.

И ДСИ-тата. Трябва да са като нотариусите – съдебни изпълнители. На кой ДСИ му е събрал вземане? Работещи безработни!

Трябва т.нар. да се селектират и контролират и да са само съдебни изпълнители!

Така така
Така така
03 февруари 2022 11:42
Гост

Така наречените Частни съдебни изпълнители. Кому е нужно да има и ДСИ и ЧСИ, при положение че първите не вършат никаква работа?

Тъй тъй
Тъй тъй
03 февруари 2022 23:33
Гост

Много „акъл“ струи от коментара Ви! Поне си напишете какво работите, както сте тръгнали да определяте кой, къде и какво…
да Ви видим и Вас къде чините…

При ДСИ-тата са обезпеченията, издръжките, трудовите, общински, предавания на деца, описи на наследство и всички, които са освободени от такси – познай защо… и кой би поел тази функция?!

А „кому е нужно“ мога много дълго да обяснявам, но няма смисъл – съдебната рефома тече във вените Ви – аман от вездесъщи гении в държавата, където всички знаят всичко, а от никой нищо не става.

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2022 10:56
Гост

Няма нито един сериозен аргумент да има съдии по вписванията към районните съдилища !Деловодителите са към Агенция , такси се събират за агенция, а съдия по вписвания към съдилищата !?Има нещо доста сбъркано в тази ситуация!

123
123
03 февруари 2022 10:40
Гост

Председателят на правната комисия в Народното събрание -нотариус,това дава отговор на много въпроси.

запознат
запознат
03 февруари 2022 10:30
Гост

100 годишна традиция! Смях в залата. По -голяма глупост не бях чувал. Всъщност ги въведоха с въвеждането на частните нотариуси. Няма нищо съдийско в дейността им, освен че вземат заплати като на съдии. Иначе работят по 2 часа на ден.

Хайде, хайде
Хайде, хайде
03 февруари 2022 11:36
Гост

Ако си от Ардино може и по 10 мин на ден да ти се струва, че се работи. Най обичате инкогнито да се правите на разбирачи кой колко работи. Тук продължават да се изказват само нереализирали се юристи, бленували за тази длъжност и които хабер си нямат и не знаят, че работата на СВ не е само слагане на „Да“, подписи и блъскане печати от много отдавна. Но за да знаеш това трябва да си го работил. П. П. Чакам да пишеш сега как си го работил, колко си наясно и още други излияния, които ще ти помогнат да се… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
03 февруари 2022 9:55
Гост

А такаааа- задълбочава се и кризата със “зло/вещите“ лица- сори, малко черен адвокатски хумор- Сметката за ток на Варненския апелативен съд, който се намира на петия етаж в ​ съдебната палата в центъра на града, е скочила главоломно – от 950 лева за декември 2020-та година, на 3 500 лева за същия месец на 2021-ва. Това съобщи Ванухи Аракелян – председател на съда.Аракелян припомни, че освен за електроенергия, в бюджета за издръжка, са предвидени средства за консумативи и най-важното – за експертизи, извършвани от вещи лица.“Голямото ми притеснение е доколко ще са достатъчни общо предвидените разходи в това перо. За… Покажи целия коментар »

Браво
Браво
03 февруари 2022 13:20
Гост

Този коментар е СПАМ

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2022 9:01
Гост

Съдии по вписвания?Моля , къде има такава длъжност?И за каква зависимост или независимост иде реч-да впишат или да не впишат акт на нотариусите!Нямало да сме можели да си учредим ипотека???Че да не би вписвачът да е учредява?!!!Нотариусите са важните !Що за глупост, министърът щял да им указва натиск?!За какво ????На този правен абсурд със съдийството на администратори , трябва да се сложи точка! На всички е ясно!Комунизмът си отиде!!!!

Райко Кръвта
Райко Кръвта
03 февруари 2022 10:01
Гост

Ипотека се учредява чрез вписване, пише го в закона, сега да не питаш в кой 🙂

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2022 10:40
Гост

Като работят към Агенция , няма да я впишат ли?Аха, ипотеките се вписват само от съдии:)

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2022 10:17
Гост

Преди да се изказваш се постарай поне да прочетеш законите! Ипотеката се учредява с вписването й!

Съдия по вписванията
Съдия по вписванията
03 февруари 2022 11:42
Гост

Не е лошо като се пише и малко да се чете. Вписването на ипотека има конститутивно действие, т.е. тя възниква с вписването в Службата по вписвани, а не с изповядването при нотариуса.

Купу
Купу
03 февруари 2022 22:03
Гост

Омръзна ми от глупаци и разбирачи на охранителното производство, които си търсят трибуна да се изхвърлят като чикия на пясък.

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2022 8:50
Гост

Мястото на вписванията е в съда, там трябва да се върнат и служителите, както винаги е било.Прдстои много тежка работа-създаване на имотен регистър.

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2022 8:48
Гост

Имотен регистър с агенцията по вписванията няма да има-усвояват пари за дребни, но несъществени подобрения. Трябват ясни правила, процесуален ред, за да започне да се създава имотен регистър. Иначе както до сега съдиите по вписванията с ограничени правомощия, Агенцията по вписванията ще трупа безразборно много на брой партиди на един и същ имот. Сигурно сега това е целта-да се подпишат грешните партиди, да станат имотни и ще се отчете имотен регистър. Всичко това досега се спира от съдиите по вписванията. Работата обаче е много специфична, малко хора я разбират и най-лесно е да кажат борбата е за заплати.

Национална черта на някои от плевенчанско
Национална черта на някои от плевенчанско
03 февруари 2022 8:17
Гост

Да плюе и да съсипва работещи функции, да гледа в паничката на другия… Пък ако видим, че някой потъва да му помогне като го потопи още по-дълбоко. Знае повече от всеки друг. И куп народни мъдрости за манталитета ни

народна мъдрост от Плевенско
народна мъдрост от Плевенско
03 февруари 2022 6:51
Гост

„Съдиите по вписванията не са съдии“

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 20:56
Гост

Харвардските труженички искат да станат съдии по вписванията. Пътят е открит.
За съдиите по вписванията не берете грижа. Те са професионалисти и ще се реализират в професията си, каквато и да изберат занапред. АВ ще бъде на автопилот дълго време.
Аре, със здраве.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 23:54
Гост

Крайно време беше тези т.нар. “съдии” по вписванията да излезнат от съдилишата. Те са чисти администратори, не правят проверка, която да изисква сложна преценка. Ако има нещо малко по- сложно, веднага отказват, само да не впишат. Измислят невероятни основания за отказ. Поне 80% от отказите са отменени. И въз основа на какво получават заплата колкото районен съдия, те 1/3 от работата му не вършат. А това с йерархическата зависимост е пълна глупост!
Плачат за заплати, за нищо друго !

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2022 0:03
Гост

Когато направиш цялостен анализ за отмяна на отказите и представиш точна статистика на отменените откази ще казваш кой къде трябва да бъде, колко да получава и как да си върши работата

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2022 0:49
Гост

Да видим тогава отменените актове на районни или окръжни, които имат мегдан да „преценят“ според камбанарията си… Сложни, сложни, колко да са сложни? То верно, че е сложно да впишеш как някой се е отказал да плаща ипотека, ама човекът иска, и желание има да се „тури печат“.

Съдия по вписванията
Съдия по вписванията
03 февруари 2022 11:48
Гост

Мога да те поканя да дойдеш да правиш ти тази “ НЕ СЛОЖНА “ преценка. Да видим като поработиш какво ще мислиш. Видно от коментара е, че нямаш никаква представа за работата.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 20:49
Гост

Нито предишните управляващи, нито тези разбират от имотно вписване. Това не е търговски регистър да сканишар всичко. Тези безумни глупости за всички ни е ясно, че са творение на Агенцията по вписванията и сие. Отдавнашна мечта на сегашната директорка е да озъпти съдиите по вписванията като ги набута в АВ, където да им подписват грешните предварителни, файлови или както там ги наричат имотни партиди, за да могат тях да слагат на топа като издадат грешно удостоверение, защото видиш ли за имота имало няколко партиди. А никой не си задава въпроса защо има по няколко партиди за един имот. Има защото… Покажи целия коментар »

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
02 февруари 2022 20:43
Регистриран

ПРЕДЛАГАНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСОКА НА ЗАКРИВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА И СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩА АГЕНЦИЯ СА ПРАВИЛНИ, ТЪЙ КАТО ПО СЪЩЕСТВО АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА ИЗВЪРШВА АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ, А НЕ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА. ЗАТОВА НЕ БИ СЛЕДВАЛО ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО РЕГИСТРАЦИЯ ДА СЕ НАРИЧАТ СЪДИИ. СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩА АГЕНЦИЯ КОЯТО ДА ОБЕДИНИ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА ИМОТЕН КАДАСТЪР СЕ ЯВЯВА ПРАВИЛНО И ОБОСНОВАНО, ТЪЙ КАТО ЩЕ СПЕСТИ ВРЕМЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПО-ГОЛЯМА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ ОТ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА И ОТ АГЕНЦИЯТА ПО КАДАСТЪР.

Giule
Giule
02 февруари 2022 20:35
Гост

Какви точно имотни измами са разкрили съдии по вписванията. Един път през живота си не съм чувал съдия по вписванията да е разкрил имотна измама. Май логиката е в обратния смисъл. Защото не прозират такива измами те ги вписват и се случват…

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 20:07
Гост

Кучетата си лаят, керванът си върви.
Като видях, че Богданината псевдоасоциацийка е застанала в защита на съдиите по вписвания, вече съм с две ръце ЗА реформата. Тя обичайно защитава мързеливците и е против всякакви реформи.

адвокат от САК
адвокат от САК
02 февруари 2022 20:28
Гост

„…Кучетата си лаят, керванът си върви…“Докато България „падне“ от суверенна държава – субект на международното право, до нечий чужд протекторат- нали така…Ще помоля съпруга ми да пусне за обсъждане в алумнито на Харвард следната тема- морално и достойно ли е един премиер да погазва конституцията на собствената си държава и как гледа Харвард на факта, че нейн възпитаник е този правен субект… Тази тема ще се разпространи във всички 13 факултета на Харвард- включително, и в алумнито на юридическия- да видим какви ще ги къдри и лена бориславова…

свиреп
свиреп
02 февруари 2022 18:58
Гост

Щом е така, очаквайте дисциплинарни наказания и безработица !

Петър
Петър
02 февруари 2022 18:58
Гост

Добре де, десет години се борихме с ГЕРБ срещу практиките им да заобикалят обществените обсъждания, да ни изненадват с какви ли не законодателни промени и искахме промяна в начина на действие! На власт дойдоха политици, които ни обещаха точно това. И няма и три месеца след като са на власт, те започнаха да правят същото. Какво да си мислим ние, юристите, за тях? Газят Конституцията, газят Закона за нормативните актове. И кой, по ягодите, е авторът на тази идея? Хайде стига анонимници. КОЙ? И по времето на ГЕРБ това се питахме – КОЙ?

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 18:38
Гост

Голям вой за заплатките и благинките!Бъдете честни !Как точно вие ще възпрете имотните измами, като нищо не зависи от вас!Седнете и работете , не оставате на улицата , като много юристи, достатъчно заплатки са ви осигурили!Ставате смешни!

Адвокат
Адвокат
02 февруари 2022 19:27
Гост

Айде поредният, на който не му е минала имотната измамка и сега потрива доволно ръчички. И да минат към Агенцията, още повече пари ще взимат от сега и още повече откази ще ти пишат на некадърните опити за измами!

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 20:27
Гост

интересно теб от къде те изровиха.

Черния отмъстител
Черния отмъстител
02 февруари 2022 17:45
Гост

Другари съдии по вписвания, след като 25 години минавахте между капките и сладко си живуркахте встрани от общественото внимание, ето че колелото на история се спря и за вас.
И не питайте за кого бие камбаната – тя вече бие и за вас!
Вечная память!

главният съдия
главният съдия
03 февруари 2022 16:01
Гост

Голям!

адвокат от САК
адвокат от САК
02 февруари 2022 17:29
Гост

Искам също да попитам политиците- някои от вас, арогантни човешки пра8ета, замислял ли се е върху хипотезата какво точно ще се случи с имагинерната ви “власт“, ако в един и същи момент, на едно и също място, се съберат всички юристи, и заедно и едновременно решат, че отказват да се подчиняват на “реформите ви“ ведно с ясно волеизявление във вид на прокламация, че вие и само вие- политиците от 47НС – рушите българската държавност и поради това, едновременно от един и същ начален момент, ОТКАЗВАМЕ да плащаме всякакви преки и косвени данъци до възстановяване на законосъобразното и конституционносъобразното правно положение… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
02 февруари 2022 17:20
Гост

Както виждам, в най-скоро време на всички аполитични юристи, независимо от юридическата професия, която упражняваме, ще ни се наложи да изберем по кой път да тръгнем- или да “преглътнем“ арогантните противоконституционни деяния на управляващите, които разрушават държавността ни, или ясно да им заявим, че отказваме да ставаме съучастници в това разрушаване. Аз ОТКАЗВАМ да приема некомпетентните, рушащи държавността деяния на още по- НЕКОМПЕТЕНТНИТЕ политици, за действия, с които се извършва правна реформа в България. Искам да попитам политиците- вие наясно ли сте срещу кого заставате и достатъчно добре въоръжени ли сте за този сблъсък…

Гост
Гост
02 февруари 2022 17:02
Гост

Абсолютно недообмислена промяна, направена по начин, който противоречи на Конституцията! Това ще доведе до още по-голям хаос и никак няма да стопира имотните измами! Прави са си съдиите по вписванията да реагират така! ПП за нищо не ставате !

Станой от Софстрой
Станой от Софстрой
02 февруари 2022 16:47
Гост

Управляващите от 1998 насам наистина нямат представа с какво се занимава един съдшя по вписванията, иначе отдавна да бяха взели мерки. 3400 лева чисто за даване гласност на актове, и подпис върху удостоверения, за които не носят отговорност. Царска служба за неамбициозни хора, ценящи спокойствието си.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 16:16
Гост

Вместо да се мисли как да се създадат имотни партиди, от които с едно кликване да знаеш историята на имота, тръгваме да определяме кой къде да бъде. Тази промяна в полза на кой е? Много на бързо и тъмно се върши. А трябва да има дългосрочни стратегии, за да има имотен регистър. Всеки нов кабинет с нова визия за развитието.

Скуби Ду
Скуби Ду
02 февруари 2022 15:48
Гост

Не знам защо, но имам усещането, че този филм вече сме го гледали. Дежа вю от 2005 г., когато срещу проекта за ЗТР се надигна неистов вой от всички окопали се фирмени съдии, от чиито корупционни практики беше пропищял целият бизнес. Помним как на една свикана съдийска конференция зам. шефката на СГС Жаклин Комитова /дясната ръка на Светлин Михайлов/ изчете прочувствена протестна декларация на фирменото отделение на СГС, в която очерта апокалиптични картини за бъдещия Търговски регистър – как светът щял да се свърши, как ДЛР нямало да могат да се справят с тежките и сложни вписвания, как само съдиите… Покажи целия коментар »

Кольо
Кольо
02 февруари 2022 16:01
Гост

Не разбирате проблема. Дори и да е стъпка в правилната посока, начина….. това е притеснителното!

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 22:59
Гост

Моля, не смесвайте укоримия начин, с който се прокарва тази реформа, със замисъла й. Нямате представа каква високоплатена и вегетираща прослойка е това. Създават измислени пречки, а не гарантират сигурността на също така скъпоструващите удостоверения, които издават. И във всеки съдебен район има различна практика. Най-зле са малките райони с по един „съдия“-монополист.

Съдия по вписванията
Съдия по вписванията
02 февруари 2022 16:18
Гост

Живко Сталев ще се обърне в гроба, ако прочете каква голяма глупост си изтърколил тука.

Бесен
Бесен
03 февруари 2022 21:11
Гост

Скуби ду, браво, браво, браво!!! Те били охранително производство! И какво точно охраняват? М? Щяло да има несигурност. А сега е сигурно? Ми не, не е сигурно. Не се заблуждавайте, че те нещо проверяват. Какво прави съдията по вписвания? Обяснявам: начало на работния ден 10 ч., подписване, забележете, не четене на удостоверения за тежести изготвени от раята, т.е. деловодителите на АВ. 12 до 14 почивка. 14-16 ч проверка, отново забележете, не четене, на сделки с недвижими имоти, т.е. имат ли приложена кадастрална схема, данъчна оценка, декл. по 264, такса вписване. Е това е. Марш на свободния пазар! Заслужават да ги… Покажи целия коментар »

Кокорчо
Кокорчо
02 февруари 2022 15:40
Гост

След като се справиха с епидемията ,цените на тока и започна производство на електрически(албански)автомобили,сега трябва да „оправят“ и съдиите по вписванията.Това видимо корелира(курулира) с желанието на ПП да концентрират цялата власт около себе си погазвайки нагло Закона.Това го могат прекрасно – питайте Прост(о)Киро.

Гост
Гост
02 февруари 2022 15:40
Гост

Много жалко, че с промени в последния момент и то с ПЗР на закона за бюджета се правят толкова важни изменения в редица нормативни актове. Неблагоприятните последиците ще се появят съвсем скоро и тогава всички ще се чудят как да върнат старото положение. За промяна на даден закон има сложна процедура, която се пренебрегва от управляващите, които нямат представа каква е дейността на съдиите по вписвания. Съвсем скоро ще възникнат множество въпроси без отговор – подсъдност, заместване на „администраторите“, приемане на архив на нотариус при прекратяване на дейността му, заместване на нотариус, обжалване на актовете на „администраторите“ и още много… Покажи целия коментар »

Съдия по вписванията
Съдия по вписванията
02 февруари 2022 15:37
Гост

Когато голяма част от хората се окажат “ без имот „, когато местейки Службите по вписванията и съдиите по вписванията се окаже, че не може да учредите ипотека на имота си, а порите ви трябват спешно, тогава ще разберете каква грешка са тези промени и как те засягат пряко и единствено вас.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 15:37
Гост

Повечето коментиращи май явно не са чели предвидените промени-пълно е с противоречия и недомислия-6 месеца още вписванията ще се вършат по досегашния ред, а пък съдиите по вписвания ще станат длъжности лица, как го виждат това да стане

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 15:24
Гост

Как ще се работи в държавата, като със закон за бюджета се правят съществени промени в закон като Закона за съдебната власт, това ли е промяната на управляващите, да си правят каквото си искат. Днес ще премахнат съдиите по вписванията, утре да закрият съдилищата и така да си решат всички въпроси.

Съдия по вписванията
Съдия по вписванията
02 февруари 2022 15:16
Гост

Щом ще се върви с острото към нас, окей, и ние можем да вървим с рогата напред, ама ще боли много, обещавам!

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 15:51
Гост

Да боли , да боли колко пък да боли?

главният съдия
главният съдия
03 февруари 2022 15:58
Гост

колега ,от така ба….

анонимен
анонимен
02 февруари 2022 15:05
Гост

Агенция по вписванията още от създаването си през далечната 2004 г. се опитва да създаде Имитен регистър и след похарчени стотици милиони и десетки министри на правосъдието и изпълнителни директори, все още неможе да се справи !!! Сега с тези „промени“ ще е същото положение!

Чавдар
Чавдар
02 февруари 2022 15:02
Гост

Прави са.

Пример
Пример
02 февруари 2022 15:01
Гост

Трябва да се създаде нов съдебен орган, носещ името -прокургражданскоадминистративистика, обединяваща всички местни и родови съдилища в ЕДИН СЪД + прокуратурата, така новите служители ще се наричат -прокургражданскоадминистрат, който хем ще е съдия, хем прокурор, хем следовател, може и ЧСИ и ДСИ…щом ще правим реформа, нека да е до край 🙂 ха-ха-ха

Махатма Ганди
Махатма Ганди
02 февруари 2022 14:57
Гост

На всичките, които са „за“ сегашната кражба на имоти чрез премахването на съдебния контрол при вписването на сделки, им пожелавам да им се случат всичките последствия от това противоконституционно действие. И без това българинът има твърде много собственост в недвижимо имущество.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 14:54
Гост

Съдиите по вписванията ли са най-големият проблем? Навсякъде батаци, говореше се за промяна, и къде е тя? Вместо адекватни реформи, местим едни хора от едно място на друго, напълно непрозрачно, без обсъждане, без реална нужда от това. Вместо напредък, ще си чакаме на гишетата в пощата да ни обслужат по всички административни въпроси. Смешни сте, ПП, много! Да се разтурва това подобие на държава. Днес са съдиите по вписванията, утре ще са други и така, докато всички се специализират да обсужват пощенските гишета.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 14:53
Гост

За всички, които тържествуват, че съдиите по вписванията излизат от системата им пожелавам това да не им изиграе лоша шега. Иначе животът си продължава, заплатата и юридическият им стаж си върви.
Успех и на България по пътя към създаването на имотен регистър!

Сотир
Сотир
02 февруари 2022 14:46
Гост

Твърдо подкрепям премахването на съдиите по вписванията и прехвърлянето им от районните съдилища в новата агенция.

Пенисът Кънчо
Пенисът Кънчо
02 февруари 2022 14:44
Гост

Не съм компетентен по темата, но колегите ми тук са адски възмутени от наглостта на вписвачите и ги наричат „търтеи“, „нищоправници“, „клатик*рци“ и „безполезни мързеливци“.
ВСЕКИ САМ СИ ПРЕЦЕНЯ …

Сукарев
Сукарев
02 февруари 2022 14:41
Гост

Леле, Леле, всички се правят на ощипани, на наранени, милите душички, всичко това е, защото ще им се намали заплатата….

Фики
Фики
02 февруари 2022 14:52
Гост

Страх тресе кочината.

Кольо
Кольо
02 февруари 2022 14:53
Гост

Напротив, даже ще им се увеличи.. Защото широко тиражирано е, че сега вземат колкото районен съдия, а не е вярно.. Справка ЗСВ… 80% от основната заплата на районен съдия, а сега ще вземат по груби сметки с 200-300 лв. повече. Аз доколко то разбирам от думите им е, че в противоречие на решение на КС се правят промени в действащи закони. Другото което разбирам е, че така ще има възможност да им се нарежда какво да вписват и какво не, докато в сега действащият режим малко или много са коректив на нотариусите и др. То и това е целта… да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 14:27
Гост

Не виждам драма !Що за съдии са „Съдиите по вписвания „, какво правораздават , освен да разпореждат вписване ! Какъв е този напън да са в съдебната система? Имотният регистър може да съществува и извън районния съд !Ще продължат да осъществяват функциите си както до сега!Ами дайте и длъжностните лица от ТР и тях да прикачим към съдилищата?! Това ще е тест за управляващите , дали ще осъществяват реформите , които отдавна следваше да бъдат осъществени, или ще се продължи както преди, когато някой ревне и стопираме !

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 14:43
Гост

Като ви свият имотчето, ще видите драмата. А Имотния регистър не съществува, дано не ви се налага да го разбирате от първо лице. За мен пък е непонятен напъна да се усвояват средства за надграждане на несъществуващи регистри, ама…..

Maximus
Maximus
03 февруари 2022 10:00
Гост

Тъпанар, не очаквам хейтърите като теб да разберат какво правят въобще съдиите, каквито и да са били те. Работата не е в това и под шапката на кой и как ще си изпълняваме задълженията, а начина по който се прави било то от предишни или настоящи политици. Всички неграмотници се опитват да яхнат съдебната система – Важно им е да я контролират, за да разграбват държавата. Айде, съсздраве

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 14:27
Гост

Агенцията по вписванията прави хаос с нейната програма, камо ли да изгради имотен регистър. Колко години вече чакаме?!

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 14:24
Гост

Порочна практика, без общество обаждане, на коляно скалъпен закон, защо е това бързане, без да се огледат и прецизират текстовете. Районните съдии щели да заместват нотариус, само това им липсва и да приемат нотариални архиви-това е огромна работа. Прави са съдиите по вписванията-вместо да им се разширят правомощията, за да могат да се предотвратяват имотни измами, искат набързо да ги направят послушковци

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 14:18
Гост

ГЕРБ са си поставили на маса места техните си хора. В резултат сега се вдига шум до небето за всяка корекция на закон или друго.

Лозан
Лозан
02 февруари 2022 14:55
Гост

След като толкова години властта им беше в ръцете, така ще е.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 14:18
Гост

Много важно!

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 14:18
Гост

В отвореното писмо се заявява, че Министерски съвет е злоупотребил с правомощията си, изменяйки с преходни и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет редица други закони, които не само не са с бюджетен характер……“

А предишните управляващи правеха магистрали незаконно. Защото просто не искаха да губят време да озаконяват всеки километър магистрала. Не че се справиха особено бързо с построяването на магистралите де. Но тогава нямаше отворени писма и мърморене. Значи тогава може да се правят незаконни неща, сега обаче залоупотреби имало от МС. Хайде да идете на едно по-майчино място!

Потрес
Потрес
02 февруари 2022 14:17
Гост

Осемдесет и девет параграфа с промени в купища закони и правни институти са се появили незнайно откъде и как в рамките на няколко дни!!! Новата влсат се издъни с гръм и трясък!

А опитът да се овладее вписването е толкова очевиден, че чак противно подценяващ интелигентността на цялото общество.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 14:16
Гост

Явно опозицията работи активно. На всяка крачка се правят я протести, я се пишат отворени писма. Така се създава медиен шум, който обслужва само ГЕРБ – ДПС. Защото се натяква, че видиш ли коалицията не може да управлява добре и е създала тотален хаос.

Министерски съвет
Министерски съвет
02 февруари 2022 14:21
Гост

Я малко по- сериозно! Този законопроект се внася от Министерски съвет. Там няма никакъв ГЕРБ, никакво ДПС. Или твърдите обратното?! Болезнената истина е, че маските паднаха и ПП са си обикновени влюбени във властта нарциси, на които законите, правилата и процедурите им пречат.

Мини
Мини
02 февруари 2022 14:57
Гост

А, защото ГЕРБ много можеха да управляват.

Радосвет
Радосвет
02 февруари 2022 14:15
Гост

Радев с какво ще им помогне? Той е човек на ПП. Тоест ПП са хора на Радев.

Велизара
Велизара
02 февруари 2022 14:15
Гост

На практика няма как да се направи каквато и да било промяна или корекция на порочна практика от новите управляващи, ако на всяка крачка има отворени писма, мрънкане, протести и негодувание. Никой не иска да излиза от комфортната си зона и го пази това, че смята, че не точно той или неговата служба са отговорни за лошото положение, в което се намираме.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
02 февруари 2022 14:14
Гост

Прави са,няма спор. Всичко в тази държава се върши на тъмно. Само се говори как всичко ще бъде открито и прозрачно…..

Стоян
Стоян
02 февруари 2022 14:59
Гост

Особено реформата, за която само се говори. Но нищо не се прави.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 14:14
Гост

Да, никой не иска да си загуби работата или да трябва да я сменя.

Веспапие
Веспапие
02 февруари 2022 14:14
Гост

Е вековен, ама нека има подобрения.

Пешев
Пешев
02 февруари 2022 14:13
Гост

Този бюджет за 2022 стана голяма драма.