Съдиите нямат работодател, но могат да съдят Висшия съдебен съвет (ВСС) за пропуснати ползи, ако той не актуализира своевременно таблицата, в която определя заплатите им.

Това става ясно от решение на Софийския градски съд (СГС), с което окончателно се слага точка на спора за това кой е работодател на съдиите (пълния текст на решението виж тук ). Той възникна в хода на делото, което Валерия Ватева от Софийския районен съд (СРС) заведе заради мораториума върху заплатите на магистратите преди 6 години.

Процесът се проточи заради няколко отвода и последвали противоположни тези в решенията на няколко съдии. Първоначално ВСС беше осъден да плати близо 2000 лева на съдия Ватева, след това решението беше отменено и делото няколко пъти се прехвърляше между СРС и СГС, в зависимост от това дали според съдебните състави работодател на съдиите е ВСС, или съдът, в който работят. В началото на тази година СРС отхвърли иска на Ватева, след като прие, че работодатели на съдиите са и ВСС, и съдилищата, но ръстът на заплатите е законово определен само за младшите, а за останалите съветът решава дали и как да актуализира възнагражденията им.

В крайна сметка искът на съдия Ватева е отхвърлен и от СГС и тя няма да получи пари заради „замразените“ заплати преди години, но не защото не са ѝ се полагали.

Искът ѝ беше за недоизплатена заплата от януари 2014 г. до август 2015 г., а основанието – чл. 218 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Именно той определя минималните магистратски възнаграждения. Според разпоредбата „основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност е в размер на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера“. Практиката на ВСС е периодично да утвърждава промени в Tаблица №1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни заплати на магистратите. Принципът е, когато има увеличение на средната заплата в бюджетния сектор, което по закон налага актуализация на най-ниските магистратски заплати, ВСС да залага съответното увеличение и на останалите възнаграждения с изменение в таблицата. Именно това не се случи в периода, заради който съдия Ватева заведе делото, а тогавашният финансов министър Владислав Горанов беше казал по този повод, че „не е нормално да се увеличават заплати, само защото го изисква законът“.

Отделно са определени само заплатите на тримата големи в съдебната власт и шефа на следствието, които получават 90% от заплатата на председателя на Конституционния съд.

Съставът на СГС с председател Анелия Маркова и докладчик младшият съдия Любомир Игнатов на първо място се аргументира защо съдиите нямат работодател и не са страна по трудово правоотношение.

„За разлика от работника или служителя, и за разлика от държавния служител, самият съдия е висш орган на държавната власт и носител на властнически правомощия. Той е длъжен да осъществява правомощията си в полза на гражданите, а не в полза на ВСС или на съответния съд. Редът за придобиването на статуса на съдия се извлича от ЗСВ, а не от КТ или Закона за държавния служител. Препращането към КТ е субсидиарно и не бива да води до извода, че съдията е страна по трудово правоотношение (както също и препращането на Закона за държавния служител към КТ не води до извода, че държавният служител е страна по трудово правоотношение). След като съдията не е страна по трудово правоотношение, следователно е непрецизно да се говори и за негов „работодател“. Затова нито ВСС, нито съответният съд може да се определи като такъв“, пише в решението на СГС.

В него градските съдии са категорични, че ЗСВ урежда автоматично единствено заплатите на най-високите и най-ниските длъжности в съдебната система.

„За всички останали случаи, към които спадат и възнагражденията на районните съдии, промяната настъпва не по право, а въз основа на издаването на административен акт от ВСС. Правната норма е ясна и не подлежи на тълкуване. Доколко правилен е възприетият законодателен подход е отделен въпрос, който следва да се преценява в рамките на законодателния процес, а не на съдебния“, се казва още в решението.

За разлика от СРС обаче, според градските съдии ВСС не е свободен да решава, а е длъжен да издаде този административен акт.

„Бездействието на ВСС да определи нов размер на възнаграждения при наличието на необходимите предпоставки за това, е незаконно и причинява имуществени вреди на засегнатите лица във формата на пропуснати ползи“, подчертава съдът. В решението СГС разяснява още, че съдебният съвет има правомощия да определя заплатите на районните съдии, каквато е и Ватева и възнагражденията трябва да бъдат отразени в бюджета на съдебната власт, за чието изпълнение следи пак кадровият орган.

„Понеже е фактически възможно ВСС да пропусне да организира изпълнението на тази част от бюджета на съдебната власт, това обуславя пасивната му легитимация по иск за изплащане на възнаграждението на районен съдия. Затова настоящият съдебен състав приема, че ВСС е надлежна ответна страна по предявения иск с правна квалификация по чл. 229. от ЗСВ във връзка с чл. 128., т. 2. от КТ“, се казва още в решението.

В случая обаче няма спор, че ВСС изобщо не е издал акт за актуализиране на заплати, който след това да не е изпълнил и затова съдът приема, че заплатата на Ватева не е била увеличена, а оттам и няма как да се приеме, че е дължима на основание чл. 229 от ЗСВ.

„Предмет на отделно производство може да бъде обстоятелството дали ВСС е бездействал неправомерно, поради което ѝ е причинил имуществени вреди (пропуснати ползи) за същия период“, подчертава в заключение СГС, а решението му е окончателно и не подлежи на обжалване.

29
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
рон
рон
05 октомври 2020 13:17
Гост

Съдиите имат работодател, защото не са на пазара на труда и не им се плаща частно. Плаща им се от данъците и осигуровките на бг народ и следва да зависят от него. самоосигуряващото се лице няма работодател, защото никой не му плаща заплата. съдията има заплата, която се взема от нас дананъъкоплатците. И потитиците и те така твърдят, че едва ли не нямат работодател, а реално ако не ни прибират данъците, не могат да изкарат и два лева с това, което могат да предложат

Илия
Илия
08 октомври 2020 15:41
Гост

Съдиите са политически назначени

Следящ
Следящ
03 октомври 2020 11:09
Гост

Само да припомня – за късопаметните и …! Когато съдийката/ищцата преди 6 години заведе делото, от страх да не последват и други искове, ВСС и МФ много бързо намериха решение на проблема и още на следващия месец бяха актуализирани заплатите на всички съдии. Но… след като си получиха паричките, колегите й „забравиха“, че могат да я подкрепят?! Сега – много мнения, много препоръки, че и злоради коментари?!?

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2020 22:19
Гост

Така заведен искът няма докъде да доведе, но пък и на това му се казва да не си гледаш младшия какви ги твори. Първо, пасивно легитимиран по иск за плащане на неплатено възнаграждение е лицето, което е титуляр на задължението да го плати, а не лицето, което е задължено определи неговия размер. Второ, неясно откъде след „сори-мотори, dura lex sed lex“ изведнъж се прави изводът, че ВСС бил длъжен да извърши индексацията, та чак бездействието му било противоправно. Кои са „предпоставките“ за това, след като чл. 218, ал. 3 ЗСВ не обвързва размера на останалите възнаграждения с тези по ал.… Покажи целия коментар »

Пешо
Пешо
02 октомври 2020 13:15
Гост

Във Великобритания мнозинството отк съдиите са неюристи, и не получават заплати! Пари за дрехи-също йок!

https://www.gov.uk/become-magistrate

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2020 17:07
Гост

Оди у Ънглия де. тука и без това не те щем.

мнение
мнение
02 октомври 2020 13:11
Гост

Твърдението,че съдиите нямат работодател е дискусионно, според мен. Съдията при уреждане на трудовите си правоотношения(каквито твърдя,че има, и че има и работодател) НЕ е властнически субект, а е равнопоставен на другите граждани, обикновен субект на частното право-за когото правилата , в т.ч. и трудовите имат еднаква важимост(тоест например е противоконституционно,че съдиите получават драстично по-високи заплати и привилегии-например за неплащане на осигуровки, за 20 заплати при напускане и пенсиониране, 2 процента добавка на година стаж, 2600 лв-пари за дрехи, и то безотчетно-безфактурни, а и е неморално,, грозно и цинично ,че младеж младши съдия получава двойно повече от професор с два доктората… Покажи целия коментар »

благодаря
благодаря
02 октомври 2020 13:58
Гост

Интересно виждане, благодаря за мнението, действително по отношение на възнаграждението, отношението е частно и няма нищо общо с правораздавателната власт на всеки отделен съдия. Струва ми се обаче, както депутатите, президента, премиер и министри нямат „орган“, който да им е работодател, освен клишираното „народа“, то и за съдиите не може да се определи, че ВСС е техният работодател, в този смисъл считам, че решението на състава на СГС е в правилната посока. Съдиите са независими съгласно принципа за правовата държава (или поне по действащата все още конституция) и възнаграждението им се следва от норм. акт, а не от преценка на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2020 17:08
Гост

Zavri si mnenieto otzad! Leka ve4er!

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
03 октомври 2020 7:41
Регистриран

Вие сте перфектен Юрист.

Минчо
Минчо
02 октомври 2020 12:06
Гост

ВСС е бездействал неправомерно за пореден път.

Киро
Киро
02 октомври 2020 12:01
Гост

Добре е да им се напомня, че трябва да използвят правомощията си в полза на гражданите.

Миро
Миро
02 октомври 2020 12:03
Гост

А не да се възползват от служебното си положение.

Пешо
Пешо
02 октомври 2020 13:13
Гост

Тоест съдиите, които доказаха крайна бедност, и получиха преди 13-14 години парцели в несебър-кв Черно море, и не само, като крайнонуждаещи се бедняци , са го направили в интерес на гражданите?

Nikolov
Nikolov
02 октомври 2020 12:00
Гост

Подкрепям решението, честно е спрямо съдийте без които не може да имаме правова държава

съдебната система е основния проблем на държавата
съдебната система е основния проблем на държавата
02 октомври 2020 12:53
Гост

Че в България заради съдебната система не сме в Шенген.
Преди години посланик Ван Кестерен заяви „Корупцията и лошото функциониране на съдебната система са заплаха за шенген“.
Заплатите са прекалено високи в съдебната система, да искаш реформи, като даваш свръхсубсидия, е все едно куче да плашиш с наденица-ефектът ще е нулев, дори обратен.
Съдия от ВКС е нередно да получава повече от професор от СУ, с два доктората. По света съдиите получават по-ниски заплати от заплатата на професор.
Аномалията е до там,че дори младеж младши съдия получава повече от български професор.

Руменов
Руменов
02 октомври 2020 12:00
Гост

Май някой ще се нагуши

Димитрова
Димитрова
02 октомври 2020 11:59
Гост

Добро решение за мен. Няма спор

Lalov
Lalov
02 октомври 2020 11:59
Гост

Искам и аз да мога да съдя някого, за това, че не ми увеличава заплатата, а така имам пропуснати ползи

Авигел
Авигел
02 октомври 2020 11:58
Гост

Браво. Сагата се разплита и време беше!

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2020 11:58
Гост

Нещо тая работа не е много хубава, но знае ли човек. Може идеята да е да са толкова омагьосани от привилегиите си, че да не приемат подкупи от срах да не си загубят добрата работа

Sasho
Sasho
03 октомври 2020 10:31
Гост

Ищецът следваше да се обоснове с ПЕС- вредата следва ли от , действия в нарушение на
“ основната конституционна харта -Догворът “ – С.294 /84 на СЕС.

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2020 11:57
Гост

А кой ще им изисква отговорност за това, че пускат престъпници под домашен арест, защото нямало опасност да се укрият и те на другия ден са избягали извън страната? Пример е онзи турчин дето вече спряха и да го търсят за убийство на пътя!

123
123
02 октомври 2020 11:57
Гост

Работодател е съответният съд, при който съдията полага труд, т.е. изпълнява своите правосъдни функции, но се назначава от специален колегиален кадрови орган – СК при ВСС. Правоотношението, което възниква между съда и съдията, може да се квалифицира като трудово – макар че има спорове по този въпрос (но със сигурност за неуредените в ЗСВ отношения, субсидиарно се прилага КТ). Малко далечна аналогия за магистрата, но е сходно с чл. 61, ал. 2 КТ („В тези случаи трудовото правоотношение се създава с предприятието, в което е съответната длъжност“). Поради тези аргументи – при незаплащане на трудово възнаграждение (основателно или не) ответник… Покажи целия коментар »

Гарван гарвану....
Гарван гарвану....
02 октомври 2020 11:57
Гост

Не сме и очаквали друго решение.

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2020 11:57
Гост

Айде пък тия. Само привилегии къде има бе? Брех брех. Съдия да си бе.

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2020 11:56
Гост

Масово увеличение на парите, това е

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2020 11:55
Гост

Тоест отново им дават привилегии

Симо
Симо
02 октомври 2020 11:54
Гост

Най накрая приключи тази сага.