Да отпадне задължението съдебните служители да подават имуществени декларации и такива за конфликт на интереси и несъвместимост от антикорупционния закон, най-малкото защото категорично длъжностите, които заемат не съвсем не са висши. За това настоява Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) в становище до Народното събрание като посочва, че се обръща към депутатите от името на 10 000 служители (виж пълния текст тук).

Повод за писмото са приетите вече на първо четене от правната комисия промени в антикорупционния закон (виж повече тук).

В тази връзка от сдружението предлагат да се конкретизира §2 (1), т. 1 от настоящия закон в частта, отнасяща се до съдебните служители. Разпоредбата сега предвижда следното: „Разпоредбите на глави пета, осма и петнадесета се прилагат съответно за служителите в администрацията на президента, в администрацията на органите на законодателната и съдебната власт, на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на Националния институт на правосъдието, в администрацията на органите на изпълнителната власт, в това число на териториалните звена, служителите в местната администрация, служителите в администрацията на органи, създадени със закон, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности“.

Това означава, че съдебните служители подават следните декларации: за несъвместимост, за имущество и интереси и за промяна на обявените обстоятелства.

Приложно поле на ЗКПКОНПИ спрямо служителите от администрацията на съдебната власт трябва да бъде максимално конкретизирано и най-вече ограничено само до ръководните длъжности, а не такива като „деловодители“, „експерти“, „секретари“ и „специалисти“, които категорично не се вписват в категорията „лица, заемащи висша публична длъжност“ и не следва да бъдат приравнявани към нея, както е направено чрез §2, ал. 1, т. 1 от ЗКПКОНПИ“, изтъкват от сдружението.

От там припомнят, че вече четири години съдебните служители са задължени да подават декларации, в които подробно описват всички свои активи и пасиви, но освен това обявяват и имуществото на трети лица, които не работят в съдебната система – съпрузи и интимни партньори.

Т.е. нарушават се основни принципи от Конституцията и Хартата на основните права на Европейския съюз, касаещи опазване на личната свобода и неприкосновеност, включително и неприкосновеност по отношение на личния живот на гражданите. Установеното със закона задължение за деклариране на редица обстоятелства, според нас, съставлява посегателство срещу личната неприкосновеност на служителите на съдебната власт, като се превърна от подход на държавата към гражданите „по изключение“, в подход към тях „по правило“. Обръщаме внимание и подчертаваме, че обстоятелствата, които подлежат на деклариране засягат прекомерно широк кръг аспекти от живота на личността и са крайно непропорционални на функциите, статута и възнагражденията на мнозинството от съдебните служители, както и с това, че те практически не разполагат със съществени правомощия и власт. Законът прогласява за своя цел защитата на интересите на обществото чрез ефективно противодействие на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, в който обхват служителите в органите на съдебната власт явно не попадат и към който не трябва да бъдат приравнявани“, изтъкват от САОСВ.

От сдружението изразяват неодобрението си към корупционните тенденции във всички сфери на властта и посочват, че са солидарни с усилията за справяне с този проблем. Корупционните прояви обаче са многостранни и нямат единствено парично изражение, което всъщност се явява завършения и краен, видим на повърхността продукт на задълбочаващата се корупционна криза в институциите, казват още от организацията. И допълват, че именно корупционните тенденции в обществото обосновават необходимостта от субективния обхват на закона да останат лицата, заемащи висши държавни постове, за които има висок корупционен риск.

Само за тези лица непосилните и дълги декларации, засягащи съществени лични аспекти от живота на човека, са пропорционални спрямо преследваната от закона цел. Само тогава и в тези рамки, въведените в закона задължения и предвидената държавна намеса, съответстват, според Конвенцията за правата на човека, на едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната. Ето защо, неправилно е въплътеното в закона разбиране на законодателя, че длъжности като „секретар“, „деловодител“, „експерт“, „специалист“ и т.н. в съдебната власт се намират във високите етажи на властта, както и че разследването и проверката на тяхното имущество и на техния съпруг, съпруга или интимен партньор, ще допринесе за борбата с корупцията на лица, заемащи висши публични постове. Към настоящия момент с оглед статута на съдебните служители е крайно неоправдано наличието на подобно задължение, още повече че липсва работен механизъм за извършването на административна проверка за съответствие на подадените декларации, което от своя страна води до „излишно“ администриране и съхраняване на подадените декларации“, казват от сдружението и отбелязват, че и към момента ВСС нормативно не е уредил извършването на подобни проверки и последиците от тях.

21
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Jill N. Phillips
Jill N. Phillips
03 декември 2022 10:34
Гост

A commitment of appreciation is all together for sharing, I found a tremendous store of stimulating information here. A striking post, incredibly grateful and obliging that you will make on a very major level more posts like this one. https://www.peryourhealth.biz/

Ало.....
Ало.....
02 декември 2022 16:20
Гост

а какво стана със специалистите ???

Анонимен
Анонимен
02 декември 2022 8:52
Гост

Декларациите в системата въобще са голяма глупост.
Щом ИВСС може да прави проверки, да си ги прови и когато установи нарушения или данни за укрити доходи, просто да си действа.
Да не говорим за тоталната глупост – деклариране на данни за трети лица /съпруг, съжител/. Няма по-тоталто безумие от това.

Anonimen
Anonimen
01 декември 2022 13:13
Гост

Подкрепям предложението.

Филип
Филип
01 декември 2022 13:10
Гост

Недопустимо е да се нарушават основни принципи от Конституцията и Хартата на основните права на Европейския съюз.

Geleto
Geleto
01 декември 2022 12:54
Гост

Знае ли някой конкретен пример от практиката, в който подобна декларация да е спомогнала за каквото и да било – за разкриване на някаква корупционна схема, за предизвикване дори само на медиен интерес и пр.?

Попова
Попова
01 декември 2022 12:03
Гост

По-оперативно ще е да не подават и те имуществени декларации

Баривиева
Баривиева
01 декември 2022 12:02
Гост

Интересно ми е ще отпадне ли това и какъв гняв би си нанесъл този, който го премахне

Анонимен
Анонимен
01 декември 2022 16:39
Гост

Не е много сложно да се прави тест за алкохол и наркотици всяка сутрин, защо да не се прави, че защо не и за бременност

Judge
Judge
02 декември 2022 15:22
Гост

и ДНК тест кой е бащата….да не е някой с висящи производства….

Кокошан
Кокошан
01 декември 2022 12:02
Гост

Е защо да не подават? Много е сложно ли?

Лазар
Лазар
01 декември 2022 13:15
Гост

Не е много лесно. Попълвал съм такива на познати, които работят в съдилища.

Нина
Нина
01 декември 2022 12:02
Гост

Да видим ще отпадне ли. Нищо, че тези декларации за служителите не вършат никаква работа и не спират корупцията, не пречи на партии да се фукат, че спират корупцията, като са продължили да изискват имуществена декларация за служители на съда

Шинев
Шинев
01 декември 2022 12:01
Гост

Би следвало от определена позиция нагоре да се пдоават тези имуществени декларации

Ферди
Ферди
01 декември 2022 12:01
Гост

Мощно се надявам, че тази небивалица ще бъде премахната

Хари
Хари
01 декември 2022 13:16
Гост

Дано да проявят здрав разум.

Araliev
Araliev
01 декември 2022 12:00
Гост

Досега ако това е било пречка за корупция то тя не е вършила работа

Милена
Милена
01 декември 2022 12:00
Гост

Да се надяваме, че ще отпадне това задължение

Зерев
Зерев
01 декември 2022 12:00
Гост

И аз си мисля, че няма смисъл от подобни декларации за тези служители, но явно държавата има друго предвид.

Верев
Верев
01 декември 2022 11:59
Гост

Това като е писано е мислено всички под общ знаменател. Да подава всеки декларация. Защо да подава секретарката на съда?

Симо
Симо
01 декември 2022 13:18
Гост

Защото като са писали, толкова са мислили.