Съдебните служители са на крачка от това да могат най-сетне да получават възнаграждения за работата си по международни проекти и програми на Европейския съюз. Бюджетната комисия към Висшия съдебен съвет (ВСС) е изготвила предложение, с което това да стане възможно.

Комисията предлага да се допълнят Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения с още една разпоредба, която да гласи следното:

Условията и редът за изплащане на допълнителни възнаграждения за управление и/или изпълнение на международни проекти и програми, както и такива, финансирани от Европейския съюз, се определят с вътрешни правила от всеки орган на съдебната власт, ВСС, ИВСС и НИП, утвърдени по надлежния ред, при спазване правилата на съответния проект или програма и относимата нормативна уредба“.

В мотивите си към предложението от комисията изтъкват, че всеки съд и прокуратурата, като юридическо лице на бюджетна издръжка, регламентира организацията на работната заплата с вътрешни правила, каквито са изискванията на чл. 22 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Разпоредбата на чл. 13 от същата наредба „дава правно основание и за уреждането на изплащане на допълнителни възнаграждения и извън изрично уредените в трудовото законодателство, а именно допълнителни трудови възнаграждения за участие в екипи за управление и/или изпълнение на международни проекти и програми, и проекти и програми, финансирани от Европейския съюз, с източник на финансиране безвъзмездната финансова помощ на съответния проект или програма“, отбелязва още комисията.

Съдилищата и прокуратурата като бенефициенти по международни проекти и програми, финансирани от ЕС са задължени, чрез договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, да отговарят за финансовото управление на съответния проект и програма.

Това на практика означава, че всеки ръководител на съд и главният прокурор, като работодатели, трябва така да променят вътрешните си правила за трудовите възнаграждения, че служителите да могат да получават такива за работата си по европроекти.

Проблемът е от близо три години. През 2016 г. със свое постановление Министерският съвет обяви за недопустимо служители да получават пари от дейности по европроекти, които се припокриват със задълженията им в длъжностните характеристики. Така беше спряно заплащането и на хората от съдебната администрация, макар те да продължиха да работят по различни проекти. Служителите отчитат средствата, оперативните програми им признават разходите, превеждат парите по сметка на съответния съд, прокуратурата, ВСС или Националния институт на правосъдието и нещата спират дотам.

Затова сега се предлага вариант, при който те да могат да получат възнаграждения за положения труд.

Идеята на бюджетната комисия ще бъде обсъдена на заседанието на Пленума на ВСС на 13 юни.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
служител
служител
13 юни 2019 14:58
Гост

колеги, нали не вярвате, че ще бъдат избрани хора, които могат и знаят, пак ще се наредят връзкарите за пари

МТСП
МТСП
12 юни 2019 16:25
Гост

Когато си свършил някаква работа, повече от логично и редно е, да получиш възнаграждение за нея. Особено като е по международни проекти, защото по тях наистина се работи, няма скатавка.

Някой
Някой
12 юни 2019 15:17
Гост

Това е справедливо, защото тези служители на практика вършат цялата работа по проектите, макар на края друг да се подписва.

Анонимен
Анонимен
12 юни 2019 14:26
Гост

Има съдебни служители, за които това е начин да изкарват допълнителни доходи, тъй като техните заплати са ниски. Не виждам защо МС им отне това чисто човешко право.

Анонимен
Анонимен
12 юни 2019 14:25
Гост

Бюджетната комисия към Висшия съдебен съвет отдавна трябваше да направи това предложение. Постановлението на МС беше безумно.