Как да се уеднаквят практиките на длъжностните лица по регистрацията, какво да се промени в Закона за счетоводството, за да се улеснят юридическите лица при внасяне на годишните финансови отчети и промяна в тарифите. Тези теми ще обсъжда новосъздаденият Консултативен съвет към Агенцията по вписванията на следващото си заседание през септември.

Те са набелязани на първото заседание на органа, в който има представители на министерствата на правосъдието, на транспорта, на икономиката, на вътрешните работи, Българската асоциация на съдиите по вписванията, Камарата на професионалните оценители, Националната агенция за приходите, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националният статистически институт, Институтът на дипломираните експерт-счетоводители, Изпълнителната агенция за насърчаване на малък и среден бизнес, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Държавната агенция „Електронно управление“, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, ДАНС.

Друга основна тема на заседанието ще бъдат промени, свързани с функционирането на Имотния регистър. „По-конкретно ще се обсъдят цялостния процес по създаване на имотен регистър, връзката с кадастралната карта чрез кадастралния идентификатор, процеса на дигитализация, и адекватното архивиране. Ръководството на агенцията дава сериозен приоритет на решаване на проблема с липсата на имотни партиди, което спира модернизирането на имотния регистър“, съобщиха от АВ.

Освен това ще бъдат обсъдени и конкретни предложения за промени в технологичното, финансовото и времево организиране на работата на агенцията.

Първото заседание на съвета е открила заместник-министърът на правосъдието Десислава Ахладова. „Приветствам тази инициатива, която е изцяло на Агенцията по вписванията. Считам, че това е ефективният начин на работа – с поставяне и предварително обсъждане на всички проблеми, които са важни за вас„, е казала тя.

Консултативният съвет беше създаден като отворена структура, която ще приема и обсъжда предложения за решаване на всички важни проблеми на гражданите, бизнеса и институциите, свързани с функционирането на регистрите към АВ. „В Консултативния съвет могат да се дават предложения за нови практики на Агенцията по вписванията, но и да се допълват вече съществуващите„, е заявила шефката на агенцията Габриела Козарева.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Смехотворно
Смехотворно
25 юни 2019 14:34
Гост

80% от сегашната работа на гише на АВ може да се трансформира в е-услуги. Тогава съвсем спокойно ще се решат всички дребни проблемчета и няма да има нужда от съвети и комисии. Но като си припомним какво се случи с ТЗ, може би у нас хартията ще продължи да е движещата сила на администрацията до 22 век.

Адриан
Адриан
18 юни 2019 21:44
Гост

Поканени са знайни и незнайни служби и организации. Но тези, които реално работят с прилагането на всички недомислени нормативни актове – адвокатите са пропуснати. Случайно ли???

Колибесов
Колибесов
18 юни 2019 21:51
Гост

Естествено, че е умишлено. В случая адвокатската гилдия е пречка за прокарването на лобистките им наредби и закони.

Цецка
Цецка
18 юни 2019 18:24
Гост

Искрено се надявам Консултативния съвет да промени коренно практиките на АВ. Това ще доведе до коренно различни рвзултати от нейната работа.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2019 18:12
Гост

Безспорно Законът за счетоводството има нужда от съществени промени.

Симо
Симо
18 юни 2019 18:10
Гост

Габриела Козарева изтегли късата клечка като зае този пост.
Но в интерес на истината е амбициозна и работи в полза на гражданите.