Общото събрание на столичните адвокати, след което те трябва да изберат новото ръководство на колегията, продължи над 10 часа в емблематичната 272 аудитория на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Началото беше със спорове по процедурата и пожелания за мъдър избор от съдии и от министъра на правосъдието Данаил Кирилов. Основна негова тема след това обаче стана международната дейност на колегията, стигна се до призиви да се обсъждат належащите проблеми на адвокатурата у нас, адвокатите „да се вдигнат“ по почина на колегите си в Сърбия и Франция и дори беше изразена идея за създаване на партия.

За първи път събранието не прие отчета за изпълнението на бюджета за 2019 г.

След съботния ден, прекаран в спорове, предложения, критики и отчтети, в неделя започва гласуването за ново ръководство, в което могат да участват 6000 столични адвокати.

Те трябва да изберат нов председател на колегията, а кандидатите за поста са шестима – Александър Машев, Владислав Янев, Петър Антонов, Пламен Джуров, Райна Аврамова и Стефан Марчев.

Ще гласуват и за 26 членове на Софийския адвокатски съвет. Кандидатите са 81.

Ще се избират и членове на Контролния съвет и на Дисциплинарния съд. Кандидатите за председател на съда също са шестима – Дафинка Стойчева, Милена Калчева, Милчо Занев, Павлин Куюмджиев, Пламен Ангелов и Трендафил Трендафилов.

Началото – приветствия и процедурни спорове  

След като по традиция в началото му, което беше обявено за 8 ч., не се събра необходимият кворум, събранието започна към 10 ч. Дотогава в аудиторията имаше под 200 души, но с времето банките започнаха да се запълват.

Един от първите избори, които трябваше да направят събралите се – кои да са независими наблюдатели на изборите, се оказа труден, тъй като се установи, че всички присъстващи са кандидати или за членове на ръководните органи, или за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната.

Това накара председателя на Софийската адвокатска колегия (САК) Ивайло Данов да се обърне към аудиторията с думите: „Много моля за двама доброволци, които не са ангажирани с изборите, обещавам, че ще ги почерпя след това“. Все пак наблюдатели се намериха.

Избран беше и председател на събранието – адвокат Мария Вълканова.

Като преди това залата настоя да се уточни колко души все пак присъстват на събранието. Чуха се и призиви да не се допуска влизане и излизане. Поставен беше въпросът и дали има кворум и се наложи Вълканова да обясни, че след като в 8 ч. не е имало кворум, след това събранието се провежда без значение колко адвокати присъстват.

Тогава все пак дойде времето за приветствия към столичната адвокатура, която бяха дошли да уважат зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова, зам.-председателката на Върховния административен съд (ВАС) Милка Панчева и зам.-шефът на Софийския градски съд Стефан Кюркчиев.

Ахладова предаде на адвокатите обръщението на министър Данаил Кирилов, който като дългогодишен адвокат, по правило уважава събранията, но този път не е могъл да присъства.

Винаги с огромно задоволство съм приемал поканите ви. За мен е привилегия и чест да съм част от живота на колегията“, бяха част от думите на Кирилов към адвокатите. Като министърът заяви, че засвидетелства уважението си към адвокатурата и заяви: „Безспорна истина е, че, вие колеги, сте едни от най-ценните партньори в осъществяване на реформите в правораздаването“.

От името на председателя на ВАС Георги Чолаков съдия Милка Панчева пожела на бъдещото ръководство на столичната адвокатура успешен мандат, изпълнен с нови идеи и професионални успехи. „В мое лице адвокатурата ще продължава да има партньор и подкрепа в отстояването на принципите на прозрачност и законност“, каза Чолаков на събранието.

Зам.-шефът на СГС се обърна към адвокатите като към колеги. И им напомни, че по Конституция адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се и именно това трябва да демонстрират те на събранието си. „Ние от СГС сме готови да продължим нашата съместна работа след избора на нов съвет, защото нашата цел е една – да налагаме ценностите на гражданското общество. Пожелавам ви мъдрост, единение – като стремеж за постигане на общите ви цели, успех и здраве“, завърши той.

Събранието, както е по дневен ред, продължава с отчета на ръководството с изтичащ мандат, който беше представен от председателя на колегията Ивайло Данов (с него можете да се запознаете тук, Отчет за бюджета за 2019 г., Проект на бюджет за 2020 г).

„Горещата“ международна дейност и търсене на пострадали от 72-и състав

Отчетът на председателя, който включва множество международни посещения, разбуни духовете в 272 аудитория. Пръв един от кандидатите за шеф на САК Владислав Янев попита: „Каква е реалната полза от тези международни форуми?“. След него и адвокат Мария Колева определи отчета като „абсолютно формален, като при социализма“. „Видя се, че посетихме много страни по различни въпроси, но нито веднъж не се посочи какъв е резултатът и каква е ползата от тези посещения и конференции за колегията“, заяви тя. Албена Пенова отправи същата критика и настоя да се оповестяват предстоящите събития, както и да става ясно как се избира кой да посещава международни семинари и конференции, както и той да бъде задължен да представя подробен отчет за добрите практики по света. Тя призова и за ограничение – един адвокат да може да участва в един форум на три или пет години.

Общо събрание на САК

Публикувахте от Обединение на свободните адвокати в Събота, 25 януари 2020 г.

Друг от кандидатите за председател – Райна Аврамова, също поиска да узнае писани ли са доклади от посещенията в чужбина и ако има такива, защо не се огласени на сайта на колегията.

Ивайло Данов отговори, че има правило, че за всяка командировка се прави отчет до един месец, а който е пътувал, докладва устно още на следващото заседание на съвета. Като призна, че е получил отчетите за международни пътувания в последния момент преди да изготви доклада си. „За докладите – търпим критики, поемам ангажимента всички да бъдат качени още следващата седмица“, каза той.

На средата на дискусията възрастна дама се обърна към събранието с молба, всеки който е пострадал от 72 състав на Софийския районен съд да се свърже с нея. Тя не се представи, но каза, че до миналата година е била адвокат и сама е пострадала от този състав, но не посочи от кое отделение на съда.

Адовкат Валя Гигова постави въпроса как се избират хората, които колегията изпраща на международни конференции, форуми и семинари и дали действително отиват специалисти. „Хората, които се изпращат, винаги са добри специалисти – компетентни както като адвокати, така и в конкретната област и ги познават в международната общност“, каза Данов.

На настояването от различни адвокати да каже какъв е ефектът от множеството пътувания в чужбина, той отговори, че са сключени споразумения с колегите в Рим, Мадрид, Барселона, Франкфурт и там ще могат да стажуват млади адвокати. От 24 до 26 септември 2020 г. София ще бъде столица на конгрес на международна адвокатска организация. От 5 до 7  май 2020 г. ще бъде проведен семинар на ELSA.

Дискусията за международната дейност накара адвокат Мария Мусорлиева да изрази идеята: Да си направим партия – за почтеност в правото и политиката. „Да спасим България, а не да се занимаваме тук с Цюрих-мюрих“, каза тя.

Адвокат Борислав Вълчев пък заяви, че е на път да получи алергичен шок от темата с международните командировки.

Пламен Паунов пък отправи призив адвокатите да се вдигнат. „Хубаво е, че кипи международна дейност, имам лични резерви, но сигурно има много контакти. Обаче първото, което трябва да оправим са условията на работа и как се държат съдиите и прокурорите с нас, а после да говорим за парижкото баро и хижата на Витоша. Докато с нашите адвокати не стане това, което е в Сърбия и Франция, нищо няма да се оправи. Но как стана това – просто се вдигнаха на стачка като един. Не подстрекавам към нищо, но не се ли вдигнем, ще си говорим за международна дейност и хижата на Витоша“, каза той.

Велислав Величков пък призова към Софийския адвокатски съвет да се сформира група по законодателните инициативи. „Да изисквме винаги представител на съвета да присъства на заседания на правната комисия и да взема отношение. И после като се сблъскаме с поредните безумия, да видим кой наш представител си е мълчал и не е взел отношение“, предложи Величков. А Данов обеща тази идея да бъде обсъдена още на следващото заседание на съвета.

Общото събрание не прие отчета за изпълнението на бюджета

Общото събрание не прие отчета за изпълнението на бюджета на колегията за 2019 г. бяха поставени множество въпроси към счетоводителя на колегията, като най-много питания имаше за дефицита от 150 000 лв. в него. От отговорите стана ясно, че той е покрит с наличности по банкови сметки.

Адвокатите поставяха въпроси и за това защо колегията плаща за билети за театър, за екипи на футболен отбор и тн. Някои нарекоха бюджетирането на колегията социалистическо.

Данните за 2019 г. показват, че от 329 дисциплинарни дела срещу адвокати 307 са за неплатен членски внос. Общо 27 са временно лишените от права.

Адвокат Ели Христова постави два проблема. „В годините дисциплинарното производство вървеше към все по-голям формализъм, назад са времената, когато председателят можеше да използва личния си авторитет и да тушира конфликти“, изложи тя първия. Другият проблем по думите ѝ е, че адвокатите се споменават само два пъти в Етичния кодекс на българските магистрати във връзка с това, че им се дължи уважение от магистратите, но адвокатите са изброени едва след всички останали в съдебната система и гражданите. Другото споменаване е заради забраната съдиите да обсъждат делата си с адвокатите. „В Кодекса за етично поведение на съдебните служители думата адвокат въобще липсва“, констатира Христова.

Общо събрание на САК-част 2

Публикувахте от Обединение на свободните адвокати в Събота, 25 януари 2020 г.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
стар адвокат
стар адвокат
26 януари 2020 8:55
Гост

Беше пълен цирк, както всичко в султаната Булгаристан ! Адвокатската гилдия съвсем не е оазис. Страхът, равнодушието, опростачването и алчността са повсеместни.

Николай
Николай
26 януари 2020 8:55
Гост

Нищо чудно, че има неясноти в бюджета…

Адвокат
Адвокат
25 януари 2020 23:24
Гост

Във всяка нормална държава, ако не се приеме отчета за изпълнението на бюджета на Адвокатската колегия ръководството си подава задължително оставка!

Росен Ив.
Росен Ив.
25 януари 2020 15:43
Гост

Все едно и също от години!САК има нужда от качествени адвокати, от добри университети, молко на брой. Не 6 хил, които постоянно се множат т.к някой има нужда от пари за кой знае какво. Отвратително! Законодателни промени са нужни! Кочествени! Иначе ще гласуват едни и същи 200 човека

Радост
Радост
25 януари 2020 12:40
Гост

Аз ще им стана наблюдател, за да няма шикалки

Питанка
Питанка
25 януари 2020 12:16
Гост

А защо от ВКС не са изпратили човек. Или не са били поканени

Анонимен
Анонимен
25 януари 2020 12:18
Гост

Лозан Панов пак неглижира поканите. Ако беше събрание за бъдещето на прокуратурата щеше да отиде лично

Запознат
Запознат
25 януари 2020 12:19
Гост

Ти пък откъде знаеш. Доколкото ми е известно, тази седмица е в командировка. Може затова да не е изпратил човек

Меtoo
Меtoo
25 януари 2020 12:19
Гост

Нещо се е разсеял председателят.

Букмейкър
Букмейкър
25 януари 2020 12:15
Гост

Приемам залози – ще има ли победител от първия тур, или ще има балотаж

САКbet
САКbet
25 януари 2020 12:18
Гост

Аз залагам на решаване днес, че не си струва усилието за втора седмица

ССС
ССС
25 януари 2020 12:09
Гост

Насрочете го за 6 сутринта следващия път и се чудете защо няма кворум

Хъм
Хъм
25 януари 2020 12:13
Гост

Може и нарочно да го правят именно по тази причина

да позволят да има и несдружени адвокати
да позволят да има и несдружени адвокати
25 януари 2020 14:29
Гост

Че то винаги си няма кворум в началото, отива се на падащ кворум-и така е било винаги. Справка минали години. Интересът на адвокатите към това ОС е минимален-за съжаление, видно от броя на гласувалите на изборите. Гласуват тези ,които са се кандидатирали-лично и с пълномощно. След като адвокатите не се интересуват от ОС на съсловната си организация възниква въпроса какъвн е смисъла от адвокатската съсловна организация. НЕКА ДА СЕ ПОЗВОЛИ ДА СИ АДВОКАТ, БЕЗ ДА СИ ЗАЪЛЖИТЕЛНО СДРУЖЕН!

обективен
обективен
26 януари 2020 8:46
Гост

Много наивно ! Нима това Народно събрание, което обслужва един диктаторски режим и чуждестранни интереси, а последния-олигарха Шишо, би допуснало това ?!

N.N.
N.N.
25 януари 2020 12:07
Гост

Винаги съм се чудил, какви са мотивите на колегите, за да се кандидатират за подобни постове. Би трябвало да означава безвъзмездно в общи линии натоварване с повече отговорност в подкрепа на колегията, но някак ми е трудно да приема, че е само това.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2020 13:44
Гост

Мотивите са чисто финансови за някои. И некадърност като адвокати. Други просто са идеалисти

стар адвокат
стар адвокат
26 януари 2020 8:50
Гост

Не се чуди изобщо ! Целта е прилапване на клиентела. Някои членове на от ръководствата дори изписват във визитките си съответните постове ! А натоварване за членовете на ССАК има, но главно при оценяване отчетите на служебните защитници, за което получават възнаграждение на парче.

Hristova
Hristova
25 януари 2020 12:05
Гост

Промяна, а не стабилност 🙂