Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС) изрази недоверие към целия състав на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) и призова членовете му да подадат незабавно оставка. Това решение беше гласувано на финала на почти 12-часовото събрание. То беше взето със 119 гласа „за“, 47 „против“ и 26 „въздържал се“.

Събранието мина под знака на конфликтите във ВАдС. Много от адвокатите отправиха призиви членовете му да се помирят, „да заровят томахавките“ или вкупом да подадат оставки. Следва да се посочи, че ОСАС няма правомощие да прекрати предсрочно мандата на съвета и подаването на оставка е личен акт на всеки от членовете му.

„Когато атовете се хапят, магаретата теглят“, обобщи ситуацията Евгени Попов от Габрово. И допълни: „Но ние не сме магарета, работливи сме, упорити сме, но и ние можем да намерим верния път. Членовете на ВАдС да намерят сили в себе си, да загърбят егото и да намерят верния път. Нямаме време да чакаме да се нахапят атовете. Мисля, че изразявам мнението на голяма част от колегите“.

Да отпадне възможността 5 години юридически стаж да „вкарват“ в адвокатурата без изпит

Да бъдат внесени промени в Закона за адвокатурата (ЗА), с които да отпадне възможността хора с пет години юридически стаж да се вписват като адвокати без изпит. Да се превиди пряк избор на членове на ръководните органи на гилдията и по-широко представителство на членовете ѝ на общи събрания – един делегат на 20, а не на 40 души.

ОСАС задължи председателя на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) да включи тези теми в дневния ред на съвета и да бъдат внесени промени в ЗА в този смисъл, а после те да залегнат и в бъдещия нов закон.

„Принципно в адвокатурата трябва да се влиза с изпит. Ние приехме компрометирани представители на съдебната система и това влияе на имиджа на адвокатурата“, заяви Георги Гайдаров и събранието прие, че в ЗА трябва да се запише: „Без полагане на изпит се вписват кандидатите с научна степен „доктор по право“, както и лицата, които имат повече от пет години адвокатски стаж“.

По предложение на Емил Георгиев ОСАС прие, че с промени в Закона за адвокатурата трябва да се разделят като два самостоятелни института самото ОСАС и изборите за висши органи на адвокатурата. И ОСАС да се формира при намаляване на нормата на представителност на делегатите от 40 на 20. „Избори на всички органи на адвокатурата, в това число висши, чрез пряко активно избирателно право на всички адвокати на принципа един адвокат – един глас, премахване фигурата на пълномощника, избор по електронен път и чрез хартиена бюлетина“, предвижда другото прието предложение.

Освен това събранието гласува да се направят промени в ЗА, с които да се предвиди, че встъпителни вноски се определят от него, а не от ВАдС и че то взема решенията за сделки с имоти на адвокатурата. Както и че когато ОСАС не приеме отчет на съвета, може да прекрати предсрочно мандатите на ВАдС и на председателя му.

Декларацията на адвокатите

ОСАС прие и декларация за тревожното състояние на върховенството на правото. Тя гласи: „ОСАС алармира законодателната, съдебната и изпълнителната власт за тревожното състояние на върховенството на правото и за спешната необходимост от съдебна реформа.

Особено безпокойство буди растящото недоверие в органите на съдебната власт и най-вече в прокуратурата, като за неговото преодоляване трябва да бъдат приети значителни промени на конституционно и законово ниво, особено относно надзора за законност и механизъм за евентуално разследване на главния прокурор.

Адвокатурата е конституционно определеният защитник на правата и законните интереси на гражданите, призвани сме да браним правото, когато се налага дори от прокуратурата, дори и от закона“.

Казусът „Екимджиев“

ОСАС постави много въпроси на ръководните органи на адвокатурата. Един от тях беше за позицията му, която впоследствие беше отречена, за коментар на Михаил Екимджиев пред БНР. По въпроса говориха двете зам.-председателки на съвета, които застъпиха различни позиции.

Първо Ина Лулчева заяви, че основно изискване към адвоката е да проявява уважение към съда и припомни думите на Екимджиев, за които той след това се извини заради тона, но не и за изводите, които прави (виж тук).

„Позицията беше изготвена, защото изказването на адвокат Екимджиев съдържаше недопустимо неуважение към съда, без да съдържа конкретна критика, а използваше недопустими изрази“, каза тя. По думите ѝ текстът на позицията е бил изпратен на всички членове на ВАдС, не са постъпили отрицателни становища и затова е публикувана.

„Плод на лошото разбирателство и противоречията във ВАдС е, че тази позиция стана предмет на масови дискусии. Аз също имам доста критики към работата на съда. Борила съм се срещу неправилните съдебни решения. Но когато критикуваме, да не забравяме, че институционално взаимно уважение между съда и адвокатурата е изначално необходимо за нашата работа. И не следва да се радваме, че председателите на ВКС и ВАС днес не са тук. Те не са тук именно поради причината, която обсъждаме“, каза Лулчева.

Валя Гигова каза, че сигурно става дума за лоша комуникация, защото тя, Йордан Цветанов и проф. Ангел Калайджиев са заявили, че не приемат позицията. „ВАдС не е приемал такава позиция и това е добре да се знае, въпреки че колегите съдии вероятно са ни сърдити. В коментара на Екимджиев ВАдС и адвокатурата не бяха споменати, не му беше работа на съвета да изразява позиция, ако не е засегнат“, каза тя. И изтъкна, че ако срещу пловдивския адвокат бъде образувано дисциплинарно производство, ще възникне проблем при обсъждането му на втора инстанция, защото ВАдС вече е изразил позиция за поведението му.

На финала коментира и председателят на ВАдС д-р Ивайло Дерменджиев, който заяви: „Имахме необходимост от такава декларация. На мен в рамките на деня ми се обадиха двамата председатели на ВКС и ВАС и бяха изключително възмутени. Това не е позиция на ВАдС, но изказването е направено пред национална медия, повтарена е думата адвокат шест пъти пред името на колегата. Смятам, че сме направили необходимото, за да тушираме проблема. Но сега той се върна в изходна позиция“.

Изказването на председателя

Събранието реши да се представят резюмета от отчетите на висшите органи на адвокатурата. Вместо сбит вариант на доклада за дейността на ВАдС, председателят му д-р Ивайло Дерменджиев направи свой коментар по част от дейността му през миналата година. Акцент в изказването му, което започна с благодарност за адвокатите, които са се включили в кампанията за набиране на средства за пострадалите от земетресението в Турция, беше предложението адвокатурата да купи част от сградата, в която сега се помещава Центърът за обучение на адвокати.

„Моя инициатива по-скоро, отколкото на съвета, беше запазването на финансовата стабилност на адвокатурата. Имаше предложение за закупуване на сграда за 9 млн. евро и смятам, че беше погрешно. Беше представено във вид готов за гласуване, направих всичко възможно това да не се случи“, каза Дерменджиев. Той допълни, че сградата е била оценена на 8 млн. евро от две банки, а за ремонт ще са необходими по 500 евро на квадрат, което изчисли, че е 3-3,5 млн. евро. „Аз съм за Дом на адвоката, всички да бъдем на едно място, но не при тези условия“, каза председателят на ВАдС.

„Други неща, които ми създават проблеми в работата“, с тези думи започна коментара си той по друг въпрос, който определи като „липса на институционалност между нас и властите“. Дерменджиев обърна внимание, че на събранието днес няма нито един представител на съдебната власт, няма и поздравителни адреси. „За мен причината е ясна. Като председател трябва да поддържам адвокатурата на необходимото институционално ниво и да не позволявам създаване на напрежение с институциите, независимо на каква цена. Ние сме 14 000 адвокати с 14 000 мнения“, каза той. От думите му не стана ясно дали визира случая с адвокат Михаил Екимджиев, огласената след негов коментар позиция на ВАдС, за която след това беше обявено, че никога не гласувана.

„Повечето от моите инициативи бяха неглижирани и вкарвани в руслото на гласуване, което не беше в полза на тези инициативи“, каза д-р Дерменджиев, като не уточни какво има предвид, при положение че по закон решенията на ВАдС се приемат с гласуване и мнозинство.

Той даде пример с увеличението на нормативно признатите разходи, за което посочи, че лично е настоявал и е трябвало да се позове на решение на стария съвет, за да го прави, тъй като е бил попитан защо го прави, без да има решение на ВАдС. От това Дерменджиев направи следното заключение: „Това е вече липса на интегритет. Дали това ще продължи, зависи от мен и от членовете на ВАдС и ние да работим като екип. Ще направя всичко възможно това да стане“.

Председателят на Висшия контролен съвет Валентин Бенатов също коментира темата с офертата за купуване на сградата. Той обаче изрази различна позиция от тази на Дерменджиев. „Намерението за разширяване на базата не се разясни. Сделката беше компрометирана именно заради липсата на популяризация и недобро обяснение, че този имот би бил полезен за адвокатурата“, каза той.

Председателят на Висшия дисциплинарен съд Илонка Райчинова отбеляза, че са се увеличили сигналите на съдии и прокурори срещу адвокати. Тя обърна внимание на факта, че в Етичния кодекс на магистратите няма норма, която да ги задължава да оказват уважение на адвокатите, докато адвокатът е длъжен да го прави.

„Този факт има съществено значение и за формиране на дисциплинарната ни политика, когато решим един ден в бъдещия новия закон дали да допуснем съдебен контрол върху решенията за налагане на наказания на адвокати. За мен наличието на собствена дисциплинарна политика на адвокатурата чрез собствените ѝ органи е гаранция за независимост и саморегулиране. Не следва да допускаме по тези въпроси да се намесва съдът“, каза Райчинова. И посочи, че когато адвокати се оплакват от съдии и прокурори, няма реакция от Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Зам.-председателят на САК Ива Згурова реагира на думите на председателя на ВАдС така: „От отчета на председателя си задавам въпроса аз присъствала ли съм на заседанията на ВАдС, защото нищо от казаното не кореспондира на това, което реално се е случило на тях. За никого не остава скрито, че де факто именно председателят е този, който се опитва да наложи разделението, което за мое огромно съжаление се случва“. Тя посочи, че е присъствала на заседанието на ВАдС, на което е обсъждана офертата за купуване на сграда и посочи: „Много се спекулира по този въпрос. Никой от членовете не е настоявал и гласувал да бъде купуван такъв имот“.

Главният секретар на ВАдС Красимир Краев пък изтично посочи, че темата за купуването на част от сградата на ЦОА е приключена, защото тя вече не се продава.

Спорът за задължителната медиация

Тема на събранието станаха промените в Закона за медиацията (ЗМ), с които беше въведена задължителна медиация по няколко вида дела. Както „Лекс“ многократно е писал, позицията на ВАдС беше срещу въвеждането ѝ, като той изрази остро несъгласие с предложението независимо от изхода от делото, страната да понася разноските за него, ако не е участвала в медиация (повече виж тук и тук). Именно по настояване на депутат-адвокат – Петър Петров от „Възраждане“, тази санкция отпадна от закона.

На събранието Албена Пенова от САК цитира реплика на зам.-председателя на ВАдС Валя Гигова на заседание в работната група по промените в ЗМ, че „изобщо не се интересува, че има адвокати-медиатори“. След това посочи, че има решение на ОСАС членове на ВАдС да не влизат в ръководството на Центъра за обучение на адвокати, а Гигова е член на управителния му съвет.

Пенова поиска събранието да препоръча промяна в управата на ЦОА и да бъде освободена Гигова (впоследствие решението беше подкрепено от ОСАС)„Не може да прави такива изявления и да разделя колегите си“, заяви Пенова.

Валя Гигова настоя да отговори и да изложи пред събранието фактите около измененията в ЗМ. Тя посочи, че има единодушно решение на ВАдС след националната есенна конференция на адвокатурата, че адвокатурата е против въвеждането на задължителна медиация, защото тя не съответства на българските правна система и традиция и на практика ограничава достъпа до съд. Тя и членът на съвета Асен Георгиев са определени за негови представители в работната група по законопроекта. Междувременно доц. Таня Градинарова изработва становище, което Гигова внася в работната група. То застъпва тезата, че делата не трябва да се спират докато тече процедура по медиация, че трябва да се премахне санкцията с разноските и че при постигнато споразумение с медиация, се връщат 75% от внесената държавна такса. Следва да се отбележи, че и трите предложения бяха приети от депутатите и са залегнали в публикувания в Държавен вестник закон (виж тук).

На 1 декември 2022 г. се провежда работна група по законопроекта и там неназовано от Гигова лице коментира, че ВАдС не е свършил нищо по медиацията, няма концепция и позиция по проекта. „Аз реагирам и казвам: „Мен въобще не ме интересува, че има адвокати-медиатори, адвокатите, които не са медиатори, не желаят задължителна съдебна медиация и това е решено на 7 октомври“. Изведнъж председателят сменя представителите на съвета в работната група. Не се провежда нито едно нейно заседание и се оказва, че законопроектът се обсъжда на второ четене. Подписвам предишното ни становище и заявявам, че го поддържаме, но какво се случва – това становище не се изпраща в Народното събрание с мотив, че сме щели да се изложим, ако дадем становище в последния момент. Отивам на заседание на правната комисия и разбирам, че там има друг представител на ВАдС, който защитава въвеждането на задължителната медиация и казва, че само личното мнение на председателя на САК е против нея.

Тогава реагирах и казах, че ВАдС се представлява от мен и адвокатурата не подкрепя задължителната медиация“, разказа Гигова пред събранието и подчерта, че всички предложения на адвокатурата, изразени от нея, са приети от Народното събрание.

„ВАдС е взел становище и се справи прекрасно, точно като съвет, а това, че на някой не му харесва, си е негова работа. Мисля, че тук няма колега, който да мисли, че задължителната съдебна медиация е нещо хубаво за правосъдието“, заключи тя.

Отчетът 

Отчетът (пълния му текст виж тук) на Висшия адвокатски съвет показва, че адвокатите в България са 13 487 и броят им малко намалява (бяха 13 605 миналата годна). Най-големите колегии са тези в София (5910), Пловдив (1243), Варна (1087), Бургас (680), Благоевград (414) и Стара Загора (392), най-малко са адвокатите в Кърджали – 73.

Отбелязани са и важните промени в нормативната база през 2022 г., които пряко касаят адвокатите. Най-голямата беше увеличението на минималните възнаграждения. В отчета на ВАдС се посочва, че тя е предложена от заместник-председателя му Валя Гигова и от ноември новите минимални възнаграждения на адвокатите вече са факт (повече виж тук). Място в него е намерила и друга промяна в правилата за дейността на адвокатите – отпадането на забраните за посредничество и реклама в Етичния кодекс на адвоката (повече виж тук). Тя обаче ще стане факт, когато Народното събрание приеме и промени в този смисъл в Закона за адвокатурата.

Отчетена е и приетата по настояване на адвокатите и в сила от 1 януари 2023 г. промяна в процента на нормативно признатите разходи за представителите на професията – той беше увеличен от 25 на 40 (повече виж тук).

От доклада става ясно докъде е стигнала работата по проекта на нов Закон за адвокатурата. Отчетено е, че към момента комисията, натоварена с изработването му, е приела 163 члена и продължава работа по въпросите за органите на адвокатурата, дисциплинарното производство, производството по несъстоятелност и други.

Интересен факт от отчета е, че средно един служебен адвокат получава 320 лв. Сумата се получава при съпоставка между средствата, платени по реда на правната помощ и случаите, за които е предоставена правна помощ. ВАдС заявява, че това възнаграждение е изключително ниско и поема ангажимент да предприеме действия за увеличение на хонорарите на служебните защитници. В момента почти половината от адвокатите у нас са вписани в регистъра за правна помощ – 6 324 души (повече за правната помощ и за последното увеличение на възнагражденията от 2021 г. виж тук и тук).

От отчета на Висшия дисциплинарен съд става ясно, че миналата година са разгледани 156 дисциплинарни дела срещу адвокати. Големият брой от тях са в София – 118, а в половината колегии въобще не имало дисциплинарни дела срещу техни членове.

74
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Зa протокола
Зa протокола
01 март 2023 19:32
Гост

Трябва да си пълен шизофреник да им гласуваш отчетите за приети и после да им искаш оставките?!?!?!

Преди години не им се приеха отчетите и ЛОГИЧНО им се поискаха оставките, А СЕГА?!?!?!

Не на адвокатския атестационен изпит!
Не на адвокатския атестационен изпит!
01 март 2023 17:43
Гост

Желаещите атестационен изпит са безумци. Аз, с 30 години като адвокат, ще следва да се подлагам на „атестационен изпит“, за да удовлетворя критерия за правно постижение на зубрачките? И колко ли ще знае тази или този, които ме „изпитват“ за правото повече от мен, за да имат статут на изпитващи? Пълно падение на мисловната дейност е идеята а такъв изпит. Срам за предложилите го.

re: Жълтопаветният умнокрасивитет
re: Жълтопаветният умнокрасивитет
01 март 2023 19:36
Гост

Да сте очаквали нещо друго от представителите на ПУЦ-овете, бивши АОНСУ-та?!

Новият Комсомол на сметката на Америка за България.

Има един обективен документален критерий – ЮФ на СУ. Вековна традиция и история.

Кинга
Кинга
09 март 2023 18:16
Гост

За 30 години не се лу научихте да четете? Кой е предлагал атестационен изпит? Няма такова решение, няма дори такова предложение на ОСАС.

Вероятно сте чели коментарите по диагонала и разбрал-недоразбрал, сте побързали да се изкажете.

Язък.

Съдия
Съдия
28 февруари 2023 18:35
Гост

Чудя се на адвокатите. Приели отчета, значи са доволни. А то няма и защо да не са, като им увеличиха възнагражденията и ги застраховат безплатно. Искат оставки на този съвет, защото имало разправии. Ами т.нар. ви ОСАС да не е другарски съд да помирява отношенията в съвета и къде няма… Нали разисквате и отчитате дейността. Като дейността е оценена положително, искането за оставки е „стани да седна“.И кой да седне? Като този ВАдвС досега като професионалисти не е имало. Ето затова сте на това дередже.

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2023 11:11
Гост

Чета ви и ви се чудя на…….Ако си вписан без изпит и на някой му хрумне тази своеборазна ретроактивност-да ви изпитва тепърва, нали ви е ясно тази законова промяна как ще катастрофира в КС.

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2023 13:00
Гост

Няма да катастрофира, не се тревожи излишно. Защото няма ретроактивно действие. Извършените вписвания на адвокати са валидни, а ще се цели атестационна проверка на знанията, на вече вписани адвокати-по същите тестове и казуси, като за кандидат адвокатите. При провал ще се губят адвокатски права-за в бъдеще. Извършените действия като адвокат, отпреди хипотетичния провал на изпита ще се признават за валидни, ще бъде валиден и адвокатския стаж до момента на хипотетичната загуба на права, при хипотетичен провал(но провал няма да има, вярваме всички-вписаните без изпит-всички ще са със шестици, нали са знаещи!). Тоест последиците от проверовъчния изпит ще са за в… Покажи целия коментар »

Буля Галя
Буля Галя
01 март 2023 19:43
Гост

Оди се прегледай! Но първо си избърши белото около устата (и носа).

Препоръчвам д-р Гълъбова от инициативния комитет. Като боцка изобщо не боли, наистина!

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2023 8:09
Гост

Адвокатските кантори, превърнали се в политически групировки, които закриха Спец., за да са те бухалката на властта, не им стигна завземането на ВАдС, а сега искат да са и без конкуренция, с безумни идеи. Да не забравяме, че адвокатската професия е свободна професия и атестацията, оценката за адвоката я дават клиентите, а не ДБ, Гр Иванов, Зарков, М.Тодорова, бизнесмени. Морал и почтеност, това е изпита!

Диатриби за изпита
Диатриби за изпита
28 февруари 2023 7:41
Гост

Вижте какво мерзавско предложение е направено, според статия в конкурентен правен сайт(но в лицекнигата се оспорва ,че такъв текст е гласуван на ОС-явно ще изчакаме протокола дали е гласувано или само предложено, но все пак подобно предложение има-което далеч надхвърля Бай Ганьовското хитруване-искащите изпити за другите, желаят да се подсигурят никога да не ходят на същия този изпит): -Изпит за всеки кандидат адвокат. -Без атестационен изпит за вече вписаните. Те много искат изпит, ама за другите. – И върха на сладоледа-ако вече си адвокат без изпит, напуснеш професията, после да може да станеш доживотно пак адвокат без изпит(хитростта да 5… Покажи целия коментар »

В ОБОБЩЕНИЕ-твърдо против изпита!
В ОБОБЩЕНИЕ-твърдо против изпита!
28 февруари 2023 7:51
Гост

Да обобщя накратко: -Твърдо против изпита. За свободно вписване за всеки-всъщност искащите изпит са вписани без изпит-тарикатско е, селско хитруване е-да искаш изпит, ама за другите, а и да се подсигуряваш никога да не ходиш на изпит-дори и да напуснеш адвокатурата, и после пак да се върнеш. Да се доверим на държавата, която е провела достатъчно държавни изпити, още по-държавен изпит-пред МП-днес трудността няма нищо общо с трудността преди години. -Ако все пак лобито за изпита победи-както вървят нещата, поне да се проведе същия изпит с цел атестация за вече вписаните без изпит-да видим колко сте знаещи на същия този… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2023 8:07
Гост

Обръщам се към всички юристи. Законът за адвокатурата касае всеки от нас, без значение дали сте адвокати или не. Kе е допустимо съсловна ,монополна организация, да си самонаписва проект, в който лобизмът е мощен, и се предlиждат тежки пречки и спънки за вписване в адвокатурата, но никаква форма на проверка на знанията за вече вписаните. Неизпитвани ще изпитват(то и сега-изпитващи са неизпитвани), включително и неизпитвани с тежки двойки на изпита за съдии по вписванията-например и не само. Не пропускайте да се обявите против въвеждането на изпита, вписването трябва да е свободно-държавата е провела достатъчен на брой изпити, пазарът на адвокатски… Покажи целия коментар »

Иво
Иво
27 февруари 2023 20:44
Гост

Значи ако е бил 4г. адвокат и после е бил некакъв магистрат и иска пак да стане адвокат без изпит не става. Та възниква въпросът, какъв адвокат е бил 4 години, а ако е държал изпит да стане адвокат, пак ли трябва да държи изпит, щото не бил 5 г. адвокат.
А иначе доктори по право под път и над път без никакъв опит. Иначе адвокат свободна професия, да ама не.

Право, куме
Право, куме
27 февруари 2023 18:42
Гост

Драма голяма за Лулчева и подобни, че председателите на ВКС и ВАС не дошли, ей! А трябваше да се излезе категорично с позиция, че са и ще останат нежелани, докато корупцията в съда вилнее безнаказано. Престанете с това тричане на прокуратурата – не защото не е неоснователно, а защото амнистира и легитимира безобразията в съда. Там е голямата корупция, не в прокуратурата! Аман от крясъци за контрола на главния прокурор, докато цари срамно и позорно мълчание за липсата на контрол върху съдебната корупция. В последните месеци паднаха всички скрупули, а за уважение на адвокатите да не говорим. Те плюят и… Покажи целия коментар »

Делегат
Делегат
28 февруари 2023 4:29
Гост

Драмата на Лулчева е подлистника “ Адвокатски преглед“ в чиято редакционна колегия участва и никой не го чете. Въпреки добре организирания от нея“ рев“ на „любознателни“ и близки до нейната кантора адвокатчета, никой не и обърна внимание.

делегат извън София
делегат извън София
27 февруари 2023 16:11
Гост

Личните противоречия между членовете на ръководството на Висшия адвокатски съвет взеха връх в дневния ред на Общото събрание на адвокатите от страната- по закон „най-високия форум на адвокатурата“ и я опозориха. Големите софийски кантори, които превзеха властта на последните избори , се оказаха недостойни да изпълняват високите отговорности, които им се възлагат. Както се видя- личните им интереси стоят над всичко и те нямат намерение да работят в екип. Унизително беше да слушаме кореспонденция между членовете на съвета и да участваме в организирания „жълт сериал“. Разумните изказвания на част от делегатите останаха нечути от тези, които вместо да издигат авторитета… Покажи целия коментар »

Извънредно общо събрание на делегатите?
Извънредно общо събрание на делегатите?
27 февруари 2023 16:57
Гост

Интересно е,че в Закона за адвокатурата не откривам възможност за извънредно общо събрание на делегатите, по тяхна инициатива, освен извънредно общо събрание се допуска при оставка на председателя на ВАдвС-чл 125.

Ако пропускам-моля поправете ме. Наистина ли Висшия орган на адвокатурата-общото събрание не може да бъде свикан извънредно, щом това ОС е провал?

Адвокат от Стара Загора
Адвокат от Стара Загора
28 февруари 2023 0:21
Гост

Особено драматична и напориста беше, разбира се, в свой стил и г-жа Гигова.

Адвокат от Пловдив
Адвокат от Пловдив
27 февруари 2023 16:00
Гост

Не съм фенка на Гигова. Видях я за първи път в Хисаря на конференцията за дисциплинарната дейност. Знае много и може. На събранието в събота бях потресена от пощлост. и некомпетентност. Единствено тя излезе и точно отговори – с факти и законови правила. А вие си пишете, каквото искате.

Корпоративен адвокат
Корпоративен адвокат
27 февруари 2023 15:46
Гост

Дерменджиев още ли е председател на Висшия адвокатски съвет ?

адвокат
адвокат
27 февруари 2023 15:41
Гост

Аз като прост адвокат винаги съм мислил, че в органите на адвокатурата се отива да се даде, а не да се вземе. Затова там трябва да ходят тези, които имат какво да дадат, именно защото си имат всичко. Ако ще ходят хора, които ще черпят дивидент от това, че са заели пост да се саморазпускаме.

Лулчева и Гигова да се отдръпната имат си от всичк
Лулчева и Гигова да се отдръпната имат си от всичк
27 февруари 2023 13:09
Гост

Всичко това е очаквано. При толкова явна борба за изява и власт от стана на кантори и адвокати, които въобще не биваше да се замесват в управлението на Адвокатурата. Това са хора с ярки политически пристрастия и ги вкараха в Адвокатурата, а трябваше да е обратното. Не биваше хора като Лулчева, Гигова Доковска да са в управлението те си имат достатъчно дейност и ангажименти, но замесиха и нас. Трябва да се спре с тези непремерени изказвания срещу съдебната власт, да , критикувайте, но се съобразявайте. По- скоро трябваше да се борите и да изискате нужното уважение и към адвокатите, а… Покажи целия коментар »

Студент в ЮФ
Студент в ЮФ
27 февруари 2023 10:11
Гост

Моите родители си имат адвокатска кантора, бачкат си, но аз нямам желание да се занимава с адвокатската работа, защото адвокатът в днешно време в с етикет “тъппп човек”, моята мечта е да стана следовател или разследващ полицай, да разкривам престъпления и да тормозя наред тези, които се пречкат на пътя ми за разкриването и разследването на дадено престъпление.

Жана
Жана
26 февруари 2023 14:23
Гост

По отношение на задължителните изпити – аз съм твърдо за. Знам колко юристи са назначени във фирмите на съпрузите си като юрисконсулти докато всъщност си стоят вкъщи и си гледат децата без да имат дори минимален досег до правен казус. Изискването за 5-годишен юридически е въведено с презумпцията, че щом си работил като юрист цели 5 години, значи имаш необходимия обем юридическа подготовка. Практиката обаче показва друго и така в адвокатурата попадат хора, които едва са изкретали образованието си, после цели 5 години не са практикували по специалността, стават адвокати и започват да правят зверски глупости както в съда, така… Покажи целия коментар »

Да има изпити-ама за другите
Да има изпити-ама за другите
27 февруари 2023 7:38
Гост

„За“ -изпити за кандидат адвокати, но “ против“ атестационни изпити за вече вписани-без изпит адвокати. Има българска поговорка-на чужд гръб и 100 тояги са малко, та защо да небъдат изпитвани кандидат -адвокати. И то изпитващи да са неизпитвани адвокати.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2023 7:53
Гост

Атестационните изпити, ако се приеме, че това е формулата за проверка на знания трябва да държат всички адвокати на определен период от време. Това, че преди няколко десетилетия си станал адвокат с входен изпит, не означава, че сега си в час. Има колеги, които имената им са непрекъснато по знакови дела, но с покритие на адекватност на знанията ли? По моему се лежи на стари лаври, на познанство с разследващи и съдии. Освен това, след определена възраст и стаж, за адвоката пенсията трябва да е задължителна и да се отнемат права, защото е жалка работа след 70 години някой да… Покажи целия коментар »

Явор
Явор
27 февруари 2023 12:37
Гост

Изпит по какво, колега? Ако вие сте наказателен адвокат, как бихте приели да ви препитват по ЗУЕС и ТЗ?

Съвсем друго е при колегите, които довчера са учили в университетите. Те имат равни знания по всичко и могат да се конкурират помежду си.

До Явор
До Явор
27 февруари 2023 17:07
Гост

Изпитите се предлага да важат за всеки-по проекта, и от лобито, искащо изпита-което вероятно ще се наложи(а по правило изпит искат, тези ,които никога не са изпитвани). И второ-днес може да имаш 20 години стаж-примерно като чиновник в администрацията, но ако не се зачита за юридически-пак ходиш на изпит. Щом юристи с дълъг стаж трябва да ходят на изпит по цялото право, а по проекта-ще важи за всеки, е редно да важи и за адвокатите. Алтернативно-предлагам да няма никакъв изпит. Клиентът ще реши на кого да се довери, а и държавата е провела предостатъчно изпити. Който не става за адвокат… Покажи целия коментар »

Явор
Явор
28 февруари 2023 14:52
Гост

Нека станат повече, така адвокатските колегии ще имат повече пари. Но да са повече от онези, които са приели призванието си като адвокати и са се явили на изпит, а не такива, които са трупали стаж фиктивно или пък имат реален стаж, но нямат никаква представа какво е свободна професия.

И за сведение: аз съм станал адвокат с изпит. Не е толкова страшно.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2023 14:05
Гост

Встъпителните изпити ще отворят пътя на кандидат-адвокати, пратени от определени кантори и ще затворят пътя за конкуренцията на същите кантори. Хайде без глупости, нали затова е пазарна икономика- некадърните нямат клиентела и си заминават след 1-2 години максимум.

Явор
Явор
27 февруари 2023 15:46
Гост

„Пратени от определени кантори“? Извинете, вие адвокат ли сте?

Изпити по книжовен български за вписване в САК
Изпити по книжовен български за вписване в САК
28 февруари 2023 7:08
Гост

Трябва да има изпит, но по български език. Който измиека-да бъде насочван за вписване в пограничните колегии от далечния изток-а това не е пречка за явяване в софийските съдилища, тоест-проблем-никакъв. Не е допустимо, да не знаеш български език, а да имаш претенции да си в САК. Незнанието на литературен български е функционална неграмотност, неуважение към събеседника, а и към себе си.

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2023 13:08
Гост

За сведение, разликата между магистрата и адвоката е, че първият е арбитър и следва безпристрастно да решава спорове, да гарантира права, а другият работи в свой интерес. Освен това, адвокатът с всяко дело и всеки случай е на изпит, просто оценката му я дават клиентите. Някой магистрати въпреки конкурси, НИП, атестации все толкова си знаят и могат. Същото е за адвокати, които са минали изпит, обаче се държат просташки, надменно, обещават с ясното съзнание, че лъжат клиента, за да му вземат парите. Изпитите и конкурсите в този им вид, никакъв подбор за качества не дават, защото в професията всичко се… Покажи целия коментар »

Име
Име
26 февруари 2023 11:23
Гост

Какво е положението – Валя Гигова има амбиция – както всеки останал човек. Властта е опиат. Иска да вземе микрофона. Всъщност иска да изтегли кредит – да купи сградата на бившият „Кореком“, една постройка над мъничката църква, но – тя е крайно неатрактивна и рискова инвестиция.

Като делови човек – това е нейна амбиция. Аз я подкрепям.

Кредитът е към банка, банката е клиент на адвокатурата и т.н.

Според мен е форма на изява, да блесне в светлината на прожекторите.

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2023 11:23
Гост

За изпита за адвокат – какъв е този спор?! Адвакатурата иска да защити както себе си като уважавана институция, така и основанието, поради което съществува – защитата на правата и законните интереси на гражданите и другите правни субекти. И миска да има конкурси – такива има в магистратурата, защо ли пък някой адвокат не може да стане магистрат с 5 години юридически стаж, без конкрус. Защото смисълът на магистратурата се основа на същите принципи. Ако някога реша да бъда адвокат с 20 годишен юридически стаж (за съжаление стажът върви „ръка за ръка“ с възрастта), ще се съобразя с правилата на… Покажи целия коментар »

анонимен
анонимен
26 февруари 2023 9:42
Гост

Да попитам колегите от ОСА – що за предложение ОСАС да се произнася по финансови въпроси?! Както не може да има референдум за тях, така и не може да се гласуват от подобно събрание, защото никой няма да иска да му вдигнат месечната и съответно всички ще искат да се вдигат встъпителните. Това не ОС на АД, че да има такива правомощия – интересът на акционера е един, на адвоката – друг.

Делегат
Делегат
26 февруари 2023 9:03
Гост

Дерменджиев говори открито срещу съвета и на всички вече е ясно,че той прави интригите. Една дума не каза по същество, а само злословеше. За компетентността му въобще да не говорим, защото е кръгла нула.

Име
Име
26 февруари 2023 11:30
Гост

Не е голям проблем кой е нула и единица, в Европейският съюз ни казаха – няма нужда от вас.

Феодалният модел в адвокатурата е непонятен за свободните хора на Запад.

Кой е феодалът – ми кликата – коя е кликата – ми тя си знае.

Когато си роден простак, ти се прикриваш зад завесата на парите.

Но простакът е полезен, все пак – има икономическа нужда и от простаци.

Всъщност в адвокатурата в момента цари смутно време, разбира се – това е бумеранг.

Тропкане с краченца и такива обществени прояви.

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2023 8:24
Гост

Тези, които са положили „изпит“ и са станали адвокати, гаранция ли е за знания, авторитет, почтеност! Трябва ли да се припомнят имена на адвокати – гнили ябълки, или опасно близки до гнили ябълки -съдии от СГС! Входният изпит нищо не означава, защото не спира компрометирани лекета с диплома за юридическо образование, които не знаят в съд.зала от коя страна да застанат, обръщат се към председателя на съд.състав, цитирам: „Имаш ли връзка с главния мозък“, защото не са допуснати док.искания, или пък при проверка на явилите се, адвокат, седейки на скамейката, без да се представи казва, цитирам: „Тук съм, за да… Покажи целия коментар »

Тия камъни по
Тия камъни по
26 февруари 2023 8:52
Гост

Те тия камъни по-скоро са влезли през вратичката с 5 годишния юридически стаж. Изпитът може да не е гаранция за почтеност, но поне е дава индикации за някаква компетентност.

Защото непочтени има и сред невежите.

Име
Име
26 февруари 2023 11:48
Гост

Адвокатурата е един внезапен старт за индивида-адвокат, още първото дело трябва да вложиш всички умения, на които си способен и така.

Няма значение от материята – разбира се – наказателните адвокати са най-великите. Гражданските са между другото. Това е стар спор между гилдиите и аз не знам защо сме в една купа, в един обор, на една ясла и на един аршин – просто трябва да има отделни съсловия – наказателна адвокатура и гражданска, с подразделения – административно-наказателна и гражданско -административна, евентуално.

Ходил на изпит, взел го от първия път
Ходил на изпит, взел го от първия път
26 февруари 2023 8:08
Гост

Уважаеми гостенино, нарекъл се „Твърдо против изпит за адвокати“… Предложението има своите конкретни съображения. Не става въпрос за намаляване на броя на адвокатите и капсулиране на адвокатурата, а за характера и качествата на лицата, които приемаме в редиците си. Както бе констатирано от председателя на Съюза на Юристите в България, ние губим битката за юридическото образование. При действащата сега редакция на закона, няма как това да не се отрази и в адвокатурата. Адвокатската професия е призвание и трябва да бъдем по-толерантни към онези бъдещи колеги, които са се подготвили за адвокатския изпит, вместо техните места да бъдат заемани от лица… Покажи целия коментар »

Атестационен периодичен изпит за адвокати
Атестационен периодичен изпит за адвокати
26 февруари 2023 8:25
Гост

Кой става за адвокат-решава негово величество клиента. А не комисия от изпитващи , неизпитвани лица, част от които и провалили се на изпита са съдии по вписванията, или дори на магистратски конкурси. Тоест показали незнание, или пък изобщо неизпитвани на какъвто и да е входящ адвокатски изпит-вписани директно без изпит да преценяват чужди знания. Ако нямаш знания ще отпаднеш по естествен път от професията. Този изпит е издържан от 20 процента от кандидатите-лица преминали тежки семестриални и държавни изпити, а и изпита пред МП-тоест успеваемостта е изключително слаба-а дали причината е в телевизора на изпитваните, или в самите изпитващи и… Покажи целия коментар »

Име
Име
26 февруари 2023 11:58
Гост

Това са също брътвежи – аз съм тесен специалист от 20 години и ще ме вкарвате в атестация.

Това е нелепо като идея.

Аз мога да Ви изпитвам с часове – няма да вземете изпита.

Предлагате – викторина „Стани Богат“, това е глупаво.

Искате – Чарли Чаплин да играе във филм по книга на Достоевски.

Всички специалисти в една болница – примерно – са тесни – ако това изобщо вълнува някого.

Лоши времена настъпват, както казва Вера Мутафчиева – кърджалийски.

Или без изпит, или изпити за всеки!
Или без изпит, или изпити за всеки!
27 февруари 2023 7:45
Гост

Че то и кандидат адвокатите са тесни специалисти в дадена област, ама ще ги изпитват по цялото право. Лекарите не са изпитвани, като почнат да упражняват професията. Изпитите от следването и специализацията са достатъчни. Но кандидат-адвокатите-са предостатъчно изпитвани, и пак се предлага да бъдат изпитвани-и то по цялото право. Защо също не се приемат резултатите от изпитите -и държавни и семестриални, и пред МП. По стария закон нямаше изпит за адвокат-подаваш документи-вписват те. Значи-вписан адвокат без изпит не трябвало да бъде атестиран чрез изпит, но кандидат адвокат, който също се е специализирал трябва да бъде изпитван по цялото право? Такъв… Покажи целия коментар »

Доволен
Доволен
26 февруари 2023 8:43
Гост

Най-много ми харесват случаите-лица завършили милиционерското училище, в РусИ, в Благоеврад, в УНСС, в Технически университет-Варна, когато имаше обучение по право, в Нов Български университет да изпитват завършили ЮФ на СУ, а да има казват-ми не знаеш нищо. едва ли не да се изцепи -„Аз, кадърът на Руси, на Симеоново, на Унззззз, на Бургас, изпитах завършилия СУ и прецених, че нищо не знае“. Няма начин да бъде оспорен резултата от изпита, или да се проверят знанията на изпитващия,дори ида е с двойка на изпита за съдии по вписванията. Станал адвокат, член на изпитната комисия, и държи тоягата. А още по… Покажи целия коментар »

Име
Име
26 февруари 2023 12:06
Гост

Има случаи – които няма да поемете.

Разбирам, че сте гений, надушваме се от пръв поглед или пръв пост.

Има случаи на домашно насилие, разни провинциални проблеми.

Всичко това трябва адвокат да присъства, съдейства и ръководи.

Защо отричате новосъздадените ВУЗ – нима ще поемете случай за задържани при наем вещи.

Перемция ще поемете ли.

Бедни клиенти без пари – ще им консултирате ли.

Име
Име
26 февруари 2023 11:51
Гост

Тоест – предложението е да останете само Вие, способни ли сте да обслужите град като София – все пак има вдовства, наследства, всичко това е реалност всеки ден, статистически.

Често съм се сблъсквал с презрение към адвокатската професия.

Ало, ало
Ало, ало
01 март 2023 20:13
Гост

Я си погледни какви са предложенията на кюстендилската колегия за нов закон.

Атестационен периодичен изпит за адвокати
Атестационен периодичен изпит за адвокати
26 февруари 2023 8:02
Гост

Предлагам в Закона за адвокатурата да се запише следния текст: „1.Адвокати, вписани без изпит се явяват на изпит, с цел атестация на знанията в 3 месечен срок от влизане в сила на изменението в закона. 2.Изпитът е по цялото право, и по конспектите на СУ за държавни изпити за абсолвенти, се провежда при условия и ред на наредба, издадена от Министъра на правосъдието. 3. Изпитната комисия е от трима изпитващи, от които -с цел обективност-двама юристи-неадвокати(съдии, прокурори, юрисконсулти, преподаватели по правни науки, държавни служители-юристи) , и един вписан адвокат-вече преминал на провеждан от ВАдвС адвокатски изпит. 4. При оценка „Неиздържал“… Покажи целия коментар »

Име
Име
26 февруари 2023 12:19
Гост

Не ми харесва садистичното Ви отношение.

Адвокатурата е болна – но това не е заради изпитите.

Никой от старите адвокати не сме искали изпити – това го въведоха някакви фанатици по темата.

Има смисъл, но – не е това начинът, не знам.

Аз имам поне 1 път месечно размисъл по теоретични теми за новости в правният живот.

Според мен има желание на младите адвокати да изместят всички възрастни, без оглед на последиците.

Първо се почва с регистрация на фирма – аз така започнах, регистрирах Събирателно дружество.

Чак след това – проникнах в дълбините на материята и така, сливане, вливане, капиталово с акции, публично, така нататък.

Адвокат
Адвокат
26 февруари 2023 5:39
Гост

Дерменджиев отново стана за смях с откровенните си лъжи и самохвалство.

Име
Име
26 февруари 2023 12:32
Гост

Напротив – истината е друга – Валя Гигова е с фикс-идея да закупи сградата на Кореком срещу пряк банков кредит, Дерменджиев се опъва – защото ние нямаме резерв.

Адвокатите имаме непостоянно имущество, не сме за банков кредит.

Амбицията на ръководството е непремерена.
Едва ли е читав такъв кредит, просто не съм чувал за такова нещо.

Дефакто се отпуска кредит на персоналов принцип – аз като редови член на адвокатурата – ще отговарям с цялото си лично имущество за решенията на адвокатурата.
Не е нещо непосилно, ще платим – обаче, защо.

Има неразумност, обаче – нали – както и да е.

Име
Име
26 февруари 2023 2:06
Гост

Синът ми се занимава с друга дейност, слава богу – никога няма да се докосне до тази наука, за съжаление, какво да кажем.

Не ми е жал за прекараното време, но има някаква омраза. Доколкото страстите – сигурно и лекарите се препират така ожесточено.

ала бала
ала бала
26 февруари 2023 0:51
Гост

Добре, Лулчева коя е че да решава дали Екимджиев се изразил допустимо или недопустимо? Че тя самата е правила далеч по-недопустими изказвания – че нормален съд нямало до осъди Бобоков, че без съдействие на полицията разпространението на наркотици били невъзможно – това е много по-недопустимо от това да направи една обща оценка, че ВКС становище по законопроект е некомпетентно. А според мен и недопустимо – как съдебна власт ще се участва в законодателен процес? Да не би нещо да му завижда?

Име
Име
26 февруари 2023 13:05
Гост

Всеки търси изява, това – да си адвокат – стана като в Холивуд – Оскарите.

Всичко е суета, господ си знае гяволиите.

Твърдо против изпит за адвокати!
Твърдо против изпит за адвокати!
26 февруари 2023 0:45
Гост

Значи вписани без изпит искат да има изпит, но за другите?! Мерзко е! Подлично-и то спрямо вашите колеги, с които сте били на една банка в 272-ра аудитория. 5 години сте били в Университета с вашите колеги -юристи, невписани като адвокати-към момента, и предлагате такава низост-за тях изпит, на който вие не сте ходили-то народът го е казал-„на чужд гръб и 100 тояги са малко“. Толкова ли мразите вашите колеги-с които заедно сте ходили на лекции , упражнения и изпити. Щях да повярвам в искреността ви, ако бяхте предложили да има и АТЕСТАЦИОНЕН, проверовъчен изпит за всички вписани без изпит.… Покажи целия коментар »

Бай Ганьо
Бай Ганьо
26 февруари 2023 0:54
Гост

Абе сега, някой ти е виновен че не може да вземеш изпита 🙂

Име
Име
26 февруари 2023 13:14
Гост

Адвокат е глупаво с изпит – аз съм виждал адвокати с диплома и хора – адвокати по същност, без диплома. Учил съм всички аспекти на човешката същност, както се казва – хитрец си ти Андрешко, перемции правим всякакви, не е в това темата. Адвокатът е един невидим зрител на човешката сцена на изява – ние сме отстрани – но не на живота или изобщо. Един колега – юрист, не е адвокат, обаче направи обезпечителна заповед – без гаранция, успешно отвсякъде, шести номер, спиране изпълнението. В смисъл – текстова обработка на данни, въвеждане на диспозитивно искане, подпис, приложения, такса. Така че… Покажи целия коментар »

Колегата
Колегата
25 февруари 2023 23:28
Гост

Около 50-100 хил. лв. ще влязат в касата на САК през Март под формата на встъпителни вноски от разни юристи, които ще си кажат „Последният влак заминава. Сега или никога!“

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2023 0:48
Гост

САС няма право да определя встъпителни вноски-такова правомощие не е записано в закона. ВАдвС-има такова право-изрично го пише в закона.

Встъпителните вноски, плащани към колегиите са върло незаконни.

Що никой на това ОС не промъца и дума против това беззаконие? Или идеята е-щом те са се прецакали да платят тази сума, защо да се борят против нея?

аз аз аз аз аз
аз аз аз аз аз
25 февруари 2023 21:23
Гост

Колеги, да си го кажем направо – адвокат съм от 20 години и Марковски, и Доковска, и Негенцова НИКОГА не са употребявали думата аз толкова пъти, колкото днес. Не знам какво се случва във висшия и не ме интересува, но знам какво не харесвам и го чух днес

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2023 21:24
Гост

Не си чувал и толкова откровени лъжи, ама ги чу – нали

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2023 21:20
Гост

Дреме им, че им искат оставките, нищо няма да се случи, ще чакаме следващите избори.

111111
111111
25 февруари 2023 21:19
Гост

Имаше срамни изказвания, четене на кореспонденция, атаки в пълен синхрон. Разочарованието ми е един колега, когато мислех за принципен и уж предлага декларации за съдебна реформа

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2023 21:15
Гост

Слушах събранието, какъв беше тоя спор за библиотеката? За 2 години влезли 27 души, а ще се избият за нея. Да няма някой роднина там?

Калотина
Калотина
25 февруари 2023 21:17
Гост

Роднина, адвокат, роднина, адвокат… Аман от шуробаджанащина и тази уж свободна професия в частен сектор.

Делегат от прованса
Делегат от прованса
28 февруари 2023 4:37
Гост

Има, на Доковска и сие приятелка е библиотекарката. А “ Лили Иванова“ иначе казано Валeнтин Бенатов, както го нарече един колега от София е в „библиотечния съвет“, каквото и да значи това. Старите песове искат всички кокали да си останат за тях.

Hm...
Hm...
25 февруари 2023 21:12
Гост

Абе защо председателя на ВАдС не може да приеме, че в колективен орган решенията се взимат с мнозинство?

Chapay
Chapay
25 февруари 2023 21:12
Гост

В Русия съм… Може и в Куба.

Читател
Читател
25 февруари 2023 21:07
Гост

Като човек извън тази гилдия ми е интересно за какво намират да се бият. За пари, за власт, от суета и завист?

Име
Име
26 февруари 2023 13:36
Гост

От завист, това е всъщност – микро-балкански Холивуд. Най-умната и красивата срещу най-красивата и умната.

Никоя не отстъпва. В момента гледаме – Анджелина Джоли срещу Никол Кидман.

За власт също – но то върви с всичко друго – така че – завист.

Едвам се усмиряват и – пак почват.

А понеже са и некадърни – то става съвсем сложно.

В смисъл – когато атовете се ритат, слоновете реват.

Калоферов
Калоферов
25 февруари 2023 21:05
Гост

Грозно, низко, недостойни за професията дрязги и мерене на его.

Име
Име
26 февруари 2023 21:32
Гост

Няма работа и се опитват да намерят изход от недоимъка – ама нещо не им се получава.

Навремето латинският език беше задължителен предмет, наред със задължителните теми по политика, говорим за курса по право, 1972 г.

Заедно с темите по политика изхвърлиха и изучаването на латински език.

А в Римското право имаше логика и оттам достойнство, впрочем пълен синхрон.

Етиката стана непотребна – а юристите – требва да барват и микро нивото.

Като гледам – не плюят по улиците, ама пък не спират на пешеходните.
Седмично е неприятно да прекарваш сред такава среда.