Защо юристите трябва да учат логика и математика, как те допринасят за аналитичното мислене, без което практикуването на правната професия е невъзможно и как да се промени обучението. Всичко това е залегнало в проект за нова методология за обучението на студентите по „Право“, разработен от студентката от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ Изабела Петкова и ѝ донесе важна награда от Националното представителство на студентските съвети.

Петкова получи приза в категорията „Аз – носител на просвета“ на конкурса „Носители на просвета“.

Тя е студент в V-и курс в Юридическия факултет и през годините си на обучение в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” е защитавала позицията за по-иновативен и диференциран подход при обучението на студентите по право – като към задължителните дисциплини да се добавят и модули, които изграждат умения за абстрактно и критично мислене. „Такива могат да бъдат както традиционни свързани с правото науки, например формална логика и правна риторика, така и новоутвърждаващи се сфери на научно познание, като: правна информатика и новото направление, което поставих самостоятелно: Правна математика“, обяснява Изабела Петрова в разработката си, с която печели наградата.

Тя изтъква, че правният анализ първоначално се основава на принципите на формалната логика, а в последствие се обособява и като специална юридическа логика. „Така сформираната правна логика цели абстрактност и формализиране на базови понятия, които да улеснят тълкуването и прилагането на правните норми“, посочва Петкова. Математическата логика пък се стреми да спомогне процеса на изследване на природните закономерности, да улесни разрешаването на функционални проблеми и да въведе рационалност там, където властват измерения на неопределеност. „Обединяващото звено на двете мисловни категории и тяхна изходна точка е  формалната логика. Ако в обучението на студентите се добави и изучаването на правилата на първоизточника, т.е на формалната логика, а след това се приложат и знанията от съответните ѝ дялове, те ще се научат да анализират систематично“, заявява студентката по „Право“.

Според нея са необходими нови техники в обучението на юристите. Като сочи, че логиката и математиката може отначало да се изучават като факултативни или избираеми дисциплини, а след това да се формират кръжоци.

В разработката си тя дава и пример с англо-американската правна система, където изучаването на предмети, свързани с логическите науки, е залегнало в самото обучение. „Математиката е факултатив, тоест не е задължителна, но се упоменава в статистики на различни неправителствени организации, че във факултети, в които се изучава като предмет, се формират много по-адекватно ориентирани дипломиращи се. За юристи занимаващи се с патентно право и данъчно право математиката се счита належаща“, посочва Изабела Петкова (повече за идеята ѝ може да намерите в научната статия на Изабела Петкова, публикувана в специализираното правно списание на ЮФ на ПУ “Studia Iuris”, достъпна тук).

Конкурсът, в който тя спечели награда – „Носители на просвета“, е учреден през 2013 г. и има за цел да отличи добрите практики и заслужили имена в сферата на културната, академичната и научната дейност. Категориите в него са общо пет, а тазгодишната церемония по награждаване се проведе снощи в зала „Галерия” на Националния студентски дом.

Организатор е Националното представителство на студентските съвети, под патронажа на Министъра на образованието и науката.

Според инициаторите на конкурса развитието на културата, образованието и науката са истинските носители на надеждата за по-доброто и устойчиво бъдеще на България. Затова всички добри идеи и примери в тази насока следва да се отбелязват, отличават и насърчават. Конкурсът популяризира именно онези положителни събития, идеи, послания и личности в България, които се свързват с темите за развитието и по-доброто бъдеще на българската култура, образование и наука.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Успех
Успех
24 юни 2019 16:42
Гост

Хубава идея, но за да се реализира трябват много помощ и усилия. Желая ѝ успех в професионалното развитие, а дано има късмет и с идеята си и да получи възможност да я реазлизира на практика.

Петя
Петя
19 юни 2019 16:44
Гост

Много хубава новина! В Юридическия факултет на ПУ има много стойностни юристи като това момиче и признанието е наистина заслужено!

Анонимен
Анонимен
19 юни 2019 16:26
Гост

Горкото дете – като завърши, ще се сблъска челно с житейската математика, а тя няма общо с „правната“ математика. Ще копа за 600 лв. юрисконсулт някъде или да записва докторант да си развива идеите за правна математика, ако някой изобщо ще ги чете тези глупости.

Християнин
Християнин
20 юни 2019 0:00
Гост

Неведоми са пътищата Божи.

Профан
Профан
19 юни 2019 13:36
Гост

Не съм много съгласен за математиката, още повече, че явно става въпрос за математическо моделиране – рядка и много сложна специалност, която ще изисква огромен ресурс за преподаване и най-вече за усвояване, без това усилие да си заслужава чак толкова за неспециалисти.

Анонимен
Анонимен
19 юни 2019 12:51
Гост

А дано да има по-добро бъдеще на българската култура и най-вече образование. Но такива амбициозни млади хора все още вдъхват надежда.

Правен анализатор
Правен анализатор
19 юни 2019 12:40
Гост

Успях да разгледам цялата публикация, посочена в линка и меко казано, като човек, който е дълго време в тази сфера, мога да каже че останах впечатлен. Трудът е сериозно научно изследване и според мен не трябва да остане като самостоятелна статия, а да има някакво продължение. Дано авторката да реши да развие темата с нов материал, за да видим още интересни примери, да научим нещо ново и да се заредим с вдъхновяващи идеи!

Анонимен
Анонимен
19 юни 2019 12:39
Гост

Ето това се казва „да пиеш вода от извора“. Студентите са като барометър за подхода към обучението.