„Стресиращи“, „фрапантни“, „безобразие“. Тези думи се чуха на заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) вчера, след като бяха оповестени данни за продължителността на някои атестационни процедури.

Най-тежко е положението в Софийския градски съд (СГС), където някои помощни атестационни комисии (ПАК) бавят оценяването на работата на магистрати с години. Като пример беше дадена комисия с докладчик Петя Крънчева, която вече две години и пет месеца не приключва атестацията за придобиване на статут за несменяемост на Маргарита Димитрова от СРС, въпреки че срокът за това е до три месеца.

Затова СК на ВСС даде 15 дни срок на помощните комисии да приключат забавените атестации, а председателите на съдилища трябва да следят за спазването на сроковете.

Заради конкурса за окръжните съдилища

Данните за забавянията бяха изнесени от председателя на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК) Драгомир Кояджиков, за да илюстрира каква е била дейността на помощните атестационни комисии, как са работили във времето, какви резултати са постигнали в рамките на близо три години, откакто бяха възстановени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) с изменения от февруари 2020 г.

Според ЗСВ помощните атестационни комисии се избират към съответните съдилища на случаен принцип за всяка конкретна атестация. Комисията се състои от трима редовни и един резервен член и оценява работата на колегите си от по-долните нива – или при участие в конкурси, или за придобиване на статут на несменяемост, или периодично. В наредбата за атестирането на съдиите е заложен срок от три месеца за изготвянето на атестациите.

Целта е ПАК да подпомага дейността на Комисията за атестирането и конкурсите към Съдийската колегия. Заради това през 2020 г. тези изменения в ЗСВ бяха адмирирани и силно подкрепяни от членовете на съвета.

Три години по-късно беше представена справка за работата на помощните комисии по места като Драгомир Кояджиков заяви, че информацията дава ясна представа за причините, поради които конкурсът за повишаване в окръжните съдилища продължи повече от три години и СК на ВСС все още назначава съдии по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

Според мен тази справка би трябвало да доведе до повишаване на ефективността на помощните атестационни комисии при дейността им занапред. Има доста обявени конкурси за повишаване – и за ВКС, и за апелативните съдилища. Да не се допускат вече тези забави, които бяха допуснати до момента“, каза Кояджиков.

После огласи данните от работата на ПАК във всеки конкретен съд за последните три години.

Какви са конкретните данни

Във Върховния касационен съд са изготвени 35 атестации, 25 от които в срок, няма забавяния над 9 месеца.

Във Върховния административен съд са изготвени 30 атестации, от които 23 в срок, една е отнела до година.

Във Военно-апелативния съд – две атестации в срок.

Но в Апелативен съд-София вече има проблем. Изготвени са 55 атестации, от които само 17 в срок. Кояджиков заяви, че еднo от най-фрапантните забавяния е на атестация, продължила над две години, други две – над година и други пет – от 9 до 12 месеца.

Още по-тежко е положението в СГС. Там са били изготвени 105 атестации, от които само четири в срок. 41 са били готови за малко над година, три са забавени над две години, а други 31 са отнели от 9 до 12 месеца.

В ОС-София е имало 20 атестации, девет от които в срок, а по останалите забавянията не са били големи. В ОС-Благоевград са били изготвени 20 атестации, 16 от които са приключили навреме, в ОС-Кюстендил – 14, пет от които в срок, в ОС-Перник – 15, пет от тях навреме, в ОС-Монтана – 5, като четири са в срок, във Видин и трите са изготвени навреме.

В Апелативен съд-Велико Търново са изготвени 19 атестации, като три от тях са отнели повече от година. В окръжните съдилища във Велико Търново и Плевен са имали по 21, като и на двете места нито една не е в срок, в ОС-Ловеч са отличници – пет от пет в срок, в ОС-Габрово са били шест, като две са приключили навреме, в ОС-Русе са изготвили 21 атестации като само три са били в срок, а три са отнели над година.

В апелативния съд в Пловдив са направили 21 атестации, 16 са в срок, в ОС-Пловдив са били 35, от които 25 са приключили навреме, в ОС-Пазарджик са били 10, шест от които в срок, в ОС-Кърджали – три, една в срок, в ОС-Хасково – 13, осем навреме, в ОС-Стара  Загора – 12, девет в срок, в ОС-Смолян – седем, шест от които навреме.

В АС-Бургас са били изготвени 16 атестации, 11 от които в срок, в ОС-Бургас – 28, само девет в срока по наредбата, в ОС-Сливен – 11, девет са приключили навреме, в ОС-Ямбол – три, две са в срок.

Магистратите от АС-Варна са работили по 19 атестации, 15 от които са приключили в срок. В ОС-Варна са били 25, 15 от които навреме са свършени. ОС-Шумен също е сред отличниците – резултатът е три от три. В ОС-Търговище са били три, две от които в срок, в ОС-Добрич – 11, шест от тях за приключили навреме, в окръжните съдилища в Разград и Силистра са изготвили по шест атестации, като в първия случай две са били в срок, а във втория  – три (виж справката по съдилища тук).

Какво да се прави

След като изнесе данните, Кояджиков обобщи: „Станалото, станало“. После допълни, че в момента са започнали атестационни процедури за 74 магистрати, които участват в различни конкурси. Но дори и по тях вече има забавяния, като даде за пример оценките на работата на съдиите Златка Чолева и Любка Голакова, които участват в конкурса за повишаване в апелативните съдилища.

Председателят на КАК сподели и че има изключителни забавяния и на атестации на магистрати за придобиване на статут на несменяемост.

Най-драстичното е на помощната атестационна комисия към СГС в състав Петя Крънчева (докладчик) и членове Александра Йорданова и Атанас Н. Атанасов. Повече от две години и пет месеца съдия Маргарита Димитрова от СРС чака своята оценка.

Станислав Седефчев от СРС също е „сложен на изчакване“ от година и 11 месеца от ПАК в състав Анелия Щерева (докладчик) и членове Богдана Желявска и Райна Мартинова.

Десислава Влайкова (СРС) чака оценката си вече от година и един месец. Съставът на ПАК, който я изготвя, е с докладчик Петя Георгиева и членове Виолета Йовчева и Вера Чочкова.

Атестацията на Илина Митева (СРС) се бави осми месец. Докладчик е Елена Андреева, а членове Мариана Георгиева и Доротея Кехайова.

Вече шести месец продължава оценяването на работата на друг магистрат от СРС – Милена Каменова. В този случай докладчик е Катя Хасъмска, а Галя Митова и Петя Крънчева са в състава.

И последният пример, който даде Кояджиков, е с извънредното атестиране на Мила Лазарова от СРС, която е участник в конкурса за апелативните съдилища. Докладчик е Петър Стоицев, а членове са Атанас Н. Атанасов и Снежина Колева.

С този начин на работа, ако се счита да се приключат конкурсите… Две години и пет месеца чака магистратът, за да придобие статут на несменяемост. Това аз намирам за безобразие“, каза Кояджиков.

И допълни: „С настоящото обсъждане искам най-напред да има възможност тези забави да бъдат преустановени, да не се допускат такива и конкурсите да вървят регулярно. Искам да се спрат спекулациите, че конкурсите се бавят само и единствено от ВСС“.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков определи изнесените факти като стресиращи.

Олга Керелска пък обърна внимание, че администрацията на ВСС периодично изпраща напомнителни писма, които обаче явно не вършат работа. Затова, по думите ѝ, Съдийската колегия трябва да излезе с позиция по въпроса, защото ще звучи по-сериозно и респектиращо.

Атанаска Дишева припомни, че ВСС отговаря за провеждането на конкурсите. И предложи да се помисли какво могат да направят кадровиците, за да оптимизират конкурсите.

Дали не е време да помислим за някаква промяна в наредбата, която да даде възможност да се смени докладчикът или целият състав на ПАК при някакви обективни данни? Имаме случаи на продължително отсъствие на членове на ПАК. Но нямаме възможност да сменим състава, освен ако не си направи отвод. Дори имахме случаи, в които помолихме членове на ПАК да си направят отвод, за да може атестацията да бъде изготвена. Трябва да сме готови с някакви заместващи механизми и по-конкретни указания как административните ръководители да мотивират съдии да пишат атестации, да ги облекчат от другата им работа, за да изготвят атестациите“, каза Дишева.

Така СК на ВСС даде 15 дни срок на помощните комисии да приключат забавените атестации. Освен това указа на председателите на съдилища да следят за сроковете и да предприемат мерки при тяхното неспазване. И реши всеки месец да получава справка от КАК за движението на конкурсите.

25
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
15 март 2023 17:37
Гост

Станалото, станало… кака се омъжи!

icors
icors
15 март 2023 14:50
Гост

СТРЕСИРАЩО, ФРАПАНТНО И БЕЗОБРАЗНО е, че тези продължават да работят извън мандата си!

Диана
Диана
15 март 2023 11:58
Гост

Голям смях, за да не кажа срам, сте/сме всички ! Та и аз да кажа за пореден път: 1. Без постоянно действащ ВСС; 2. Без КАК, ПАК, ВАК и пр., защото за статист. и обективни данни относно работата на конкр. колега си има предс.-адм.ръководител всеки съд, имаме и Инспекторат за други данни, и накрая ВСС, всеки един от които, вкл. и членовете на колективния ОРГАН, получаващ достойно възнаграждение, сертифициран с много, много професионални, нравствени, делови и пр. качества, обусловили избора му; 3. Без конкурси, в обективността и честността на които никой – даже и спечелилите ги или най-вече те(хахаха), не… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 14:51
Гост

Пише се Немарливост, а не немърливост! Когато научиш български език, тогава може да раздаваш акъли. Инак си мн.прост.

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 11:45
Гост

Трябва да се въведе механизъм за смяна на докладчика на ПАК с някой от членовете при забава над 3-6 месеца. Сега ако се паднеш на бавен докладчик, никой не може да ти помогне. Членовете, дори да искат, не могат да отидат при докладчика и да кажат „абе дай аз да я направя тая атестация, че много се забавихме“, понеже отношенията са между равни по степен съдии. Да не говорим, че когато атестацията не е на техен доклад, най-често членовете се възприемат като „борчета“ и рядко се случва на член на ПАК да му пука дали атестацията е изготвена. Най-много да… Покажи целия коментар »

Хари
Хари
15 март 2023 10:49
Гост

Е, може ли две години и пет месеца не приключваш атестацията!

Лозан
Лозан
15 март 2023 10:47
Гост

Помощните атестационни комисии надали ще се справят за 15 дни.

Магистрат
Магистрат
15 март 2023 10:47
Гост

Колеги време е да ни обърнат внимание на заплащането и обещаниета при пенсиониране, твъде малко заплащане получаваме, 20-те заплати при пенсиониране са малко, трябва да бъдат поне 40 на куп, все пак в работим под голям стрес и лоши условия за разлика от хората в частния сектор

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 9:42
Гост

Поредно оправдание на ВСС – заради множеството командировани по инстанции едни и същи съдии извършват атестациите. Какви мерки ще вземе ВСС и избраникът на Нинова за преодолявана на проблема с „вечния“ командирован, г-н възмутен?! Възмутително е, че този ВСС работи със същите членове след изтичане на мандата – и те са „вечни“.

Ivaylo Radulov
Ivaylo Radulov
15 март 2023 9:23
Гост

А… съдията Райна , приятелката на Топлофикация вече несменяема ли е?! Ура, ура , ура!

адвокат
адвокат
15 март 2023 9:13
Гост

Тези данни са срам. Човек си задава въпроса – след като така „отговорно“ постъпват някои спрямо колегите си, как ли постъпват спрямо страните по делата?

83838383
83838383
15 март 2023 9:14
Гост

Ами адвокате, има сред тези съдии такива, които са безупречни и стриктни в отношението си към страните. Това с ПАК е странична работа. Но едно е вярно, ако не си помогнеш сам, няма да ти помогне и Господ, щом съдиите сами не си помагат за конкурсите, няма кой да им помогне.

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 9:11
Гост

Ех, Крънчева от обикаляне на ресторантите за обяд, няма време за атестации

Пипи
Пипи
15 март 2023 10:50
Гост

Всеки с приоритетите си.

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 9:09
Гост

Предлагам парите, които се дават на оценяващите да отидат при оценяваните като компенсация за забавите

Ivaylo Radulov
Ivaylo Radulov
15 март 2023 9:25
Гост

Права си – при тия град-заплати , още малко парици нэма да са им излишни – инфлацията ги гони и тэх?!

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 9:07
Гост

Едно време на Кръна й дадоха изключително висока оценка на атестацията. Този ВСС го направи, въпреки че още тогава знаеха, че се тутка по дела. А сега се възмущават

OMG
OMG
15 март 2023 9:07
Гост

Когато от тези съдии очакваш обективна оценка за качествена и бърза работа…

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 9:05
Гост

Е това наистина е безобразие. Две години и кусур да чакаш за статут

Ivaylo Radulov
Ivaylo Radulov
15 март 2023 9:27
Гост

Ако ме питат мен тия язе и на сергия не бих ги пуснал да бачкат , ама не ме пита никой…

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 9:04
Гост

А когато атестациите бяха в КАК, да не би да се справиха? Всички помним тези, които попаднаха при „корифея“ от Ямбол, как чакаха с години.
Съдиите и без друго са претоварени /СГС и САС/ и без работата по атестации, за разлика от самия ВСС, където общо взето само философстват и нищо не правят по въпроса.

123
123
15 март 2023 9:08
Гост

Тоест, пак да махнем ПАК и да чакаме на КАК.

========
========
15 март 2023 14:49
Гост

Онази торба с лайна от Ямбол ли?

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 9:01
Гост

Просто цялата организация им куца покрай конкурси и атестации. Не знам на какво се дължи- на мързел ли, на нежелание ли, на некомпетентност ли?!

Ivaylo Radulov
Ivaylo Radulov
15 март 2023 9:31
Гост

Аааа сакън как да не са компетентни бе хора – не си им попадал !? Всеки съдия е в Група с деловодител и призовкар и така ще те изработят , че свэт да ти се завие – компетентни са и то повече от измамкиризите.