Въвеждането на електронното правосъдие да се отложи за 1 януари 2021 г. За това настоява Висшият съдебен съвет в предложения за изменения на Закона за съдебната власт. Сега в закона е предвидено, че електронното правосъдие трябва да е факт от 10 август 2019 г.

Но ВСС няма да се справи в този срок, защото всичко е обвързано с приключването на проекта за изграждане на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

Този проект обхваща няколко дейности:

  • разработване на модел за оптимизиране на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури;
  • разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите“;
  • разработване на Единна информационна система на съдилищата.

А изграждането на ЕИСС е от особена важност за съществуването и функционирането на електронното правосъдие. Тя „ще осигури адекватно, оптимизирано и надеждно управление на делата по електронен път с осигуряване на необходимата информационна сигурност за защита на информацията, обработвана и обменяна от органите на съдебната власт“, е мнението на ВСС. Също така ЕИСС ще позволи поддържането и съхранението на електронните дела по начин, който не позволява случайното или умишленото незаконосъобразно унищожаване на данни и недопускане на неправомерен достъп, изменение или разпространение.

С разработването на единна информационна система на съдилищата и внедряването ѝ във всички съдилища (с изключение на административните) и произтичащите от това особености, ще се даде възможност за качествено управление на дела по електронен път, значително оптимизиране работата на органа на съдебната власт и продължаване на стъпките към реализацията на ефективно електронно правосъдие, при спазване на основните принципи за достъпност, прозрачност, еднократно събиране на данните, защита на личните данни, повишаване на бързината и качеството на обслужване, както и улеснен достъп до обществена информация“, казват от ВСС.

На 16 януари тази година е бил сключен договорът с дружеството „Информационно обслужване“, което беше избрано за изпълнител за изграждането на ЕИСС. Срокът на изпълнение на договора е 15 месеца, като през това време системата трябва да бъде разработена, тествана, пилотно внедрена в някои съдилища, а после във всички други с изключение на административните. Следва обучение на хората, които ще работят с нея.

Съгласно актуализирания план-график за изпълнение на дейностите по договора, одобрен от възложителя на 30 април 2019 г., самата разработка на Единна информационна система на съдилищата трябва да приключи на 6 декември 2019 г., след което предстои приемане от страна на възложителя, а самото внедряване трябва да приключи на 15 април 2020 г., ако няма забавяния от страна на изпълнителя или възложителя, или искане за удължаване“, обясняват от ВСС.

И се обединяват около мнението, че срокът в Закона за съдебната власт трябва да бъде удължен до 31 декември 2020 г.

Предложенията ще бъдат изпратени на Министерството на правосъдието, където работната група за изменения в ЗСВ да ги вземе предвид.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Аман
Аман
03 юни 2019 16:09
Гост

Не ви ли е срам, бе? Колко време ще го отлагате? Ако искате да живеете по стандарта на Замунда, ходете в Африка. Европейските граждани на България не могат да търпят повече да живеят в 19 век!

Анонимен
Анонимен
30 май 2019 17:45
Гост

От Световната банка недоумяват как може в 21 век в страна-членка на ЕС да е необходимо плащането на съдебните такси задължително да се удостоверява с изрична молба с приложено платежно нареждане на хартиен носител. Питат ме – ама не може ли по имейл или факс? Не може ли молбата да се занесе на първото съдебно заседание? И не разбират, като им, кажа, че не може. По цял свят направиха своите електронни системи още преди повече от 10 г. и забравиха, само в България си играем на стратегии и отлагания по 100 пъти на елементарни неща. Срам ме е да обяснявам… Покажи целия коментар »

Гейтс
Гейтс
30 май 2019 16:20
Гост

Направо за 2031 г. да го отложат за по-сигурно.

Анонимен
Анонимен
30 май 2019 15:43
Гост

Разсипаха го ЗСВ от изменения!

Анонимен
Анонимен
30 май 2019 15:04
Гост

От кога я гласят тази Единна информационна система на съдилищата? Хората по света си я направиха и забравиха за това.

Анонимен
Анонимен
30 май 2019 15:05
Гост

По-добре късно, отколкото никога.