Съдиите да ограничат разглеждането на дела в открити съдебни заседания, чието отлагане няма да причини последици, непропорционални на защитата на човешкия живот. Такъв призив отправи днес Съюзът на съдиите в България до всичките си колеги от цялата страна заради увеличаващия се брой на заразени с COVID-19, включително и в съдебната система.

Съзнаваме, че ситуацията поставя всички ни пред редица неудобства и несигурност, но сме убедени, че когато гарантираме прозрачност на взетите от нас решения и административни мерки и поемем отговорност за тях на основата на ясен ценностен избор, по-лесно ще се справим с трудностите, пред които неминуемо сме изправени.

Длъжни сме да внесем разум и успокоение в обществото, че никога не бихме допуснали правосъдието вместо да даде защита, да постави в опасност човешкия живот“, казва в апела си ССБ.

От организацията обясняват, че съдиите са длъжни да си дадат ясна сметка за собствената си отговорност за организацията на делата така, че явяването на граждани, адвокати и прокурори по тях, да не се превръща в епидемичен риск за заразяване и неконтролируемото разпространение на заразата.

Можем да бъдем недоволни от липсата на навременни мерки от страна на компетентните органи да създадат адекватно на ситуацията позитивно право, което да разшири възможностите за провеждане на виртуални съдебни заседания чрез съвременните постижения на информационните технологии. Можем да сме разочаровани от забавеното с десетилетия осигуряване на необходимите технологични предпоставки и подготвяне на обучен човешки ресурс за въвеждане на електронното правосъдие. Можем да се възмущаваме от непригодността на част от съдебните сгради да осигурят елементарна вентилация на въздуха и минимална дистанция между участниците по делата в съдебните зали, коридорите и деловодствата или на съдиите в съдийските кабинети. Всичко това обаче не влияе на факта, че именно съдиите са правораздавателните органи на власт, които следва да осигурят на страните справедлив процес, но преди всичко дължат да не допуснат нарушение на позитивното задължение на държавата да осигури защита на абсолютното им основно човешко право на живот по чл. 2 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС) и чл. 28 от Конституцията на Република България. След като Народното събрание не предвиди изрична компетентност на административните органи на съдебната власт да извършват преценка кои дела да се разглеждат в кризисна епидемична обстановка и кои не, правомощията за преценка на предпоставките за разглеждане на делата остават единствено на същинските органи на съдебна власт – съдиите“, казват още от ССБ.

И обясняват, че сблъсъкът между защитата на правото на живот, което е абсолютно право и правото на разглеждане на делата публично и в разумен срок изисква от всеки от магистратите да прецени баланса между тях.

Сложната ситуация и разрастваща се епидемична заплаха налагат съдиите да вземат мерки, които, от една страна, да не поставят фактически в опасност ничий живот и здраве, а от друга – да не се откаже правосъдие по дела, които засягат функционирането на държавата в извънредната епидемична ситуация или се отнасят до права, чиято защита е от несъмнен държавен и обществен приоритет и не търпи отлагане, посочват още от ССБ.

И напомнят, че председателите на съдилищата и Съдийската колегия на ВСС имат правомощия единствено да подпомагат правосъдието, но те не го осъществяват. „Те не могат и да попречат на съда да изпълни конституционното задължение на държавата по чл. 4, ал. 2 да гарантира живота на гражданите, както и да не нарушава забраната за нечовешко отношение по чл. 3 КЗПЧОС, тъй като по съдебните дела държавната власт е персонифицирана като съд.

Това, което обаче сме длъжни да направим оттук нататък, е да си дадем ясна сметка за собствената си отговорност за организацията на съдебните процеси, така че явяването по делата на гражданите и професионалните участници (прокурори и адвокати) да не се превръща в епидемичен риск за заразяване и неконтролируемо разпространение на заразата.

В този смисъл е недопустимо страните или останалите участници да бъдат поставяни в ситуация, в която да трябва да избират между процесуалното си право (или задължение) за участие в процеса и правото си на живот“, казват още от организацията.

Затова призовават да се пренасрочат всички дела, които не са неотложни.

Считаме, че не може да спре разглеждането на делата, за които никога ние, съдиите, не сме имали съмнение, че не бива да бъде прекъсвано, и съдебната практика показва, че това не е било допускано никога. Това са делата, свързани със защитата на основните права на живот и сигурност (наказателни и за защита от домашно насилие), делата за издръжка, родителски права на ненавършили пълнолетие деца, за осиновяване и за незаконно уволнение, за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител, делата по несъстоятелност; дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец, както и специфичните дела, свързани с епидемичната ситуация – за нарушаване на епидемичните мерки и защита от административните актове, които на основание извънредната епидемична ситуация ограничават основни права“, изтъкват от ССБ.

Те призовават председателите на съдилища да обсъдят с колегите си създаването на подходяща организация за отлагане на част от делата като за целта е необходима не само информационна кампания сред хората, но и да се осигурят обучени служители в коридорите на съдебните палати, които да следят за спазването на епидемичните мерки и да подпомагат безопасното влизане и престой в залите, когато е допуснато от съответния съд.

Необходимо е страните по отсрочените дела своевременно да бъдат информирани за това, след като бъде изготвен план-график за предстоящото разглеждане на делата чрез максимално ефективно усвояване на съдебните зали и помещения, пригодни за разглеждане на дела с по-малък брой участници, както и за проактивно проучване на нагласите на страните за провеждане на онлайн открити заседания, връчване на съобщения и съдебни книжа на електронен адрес“, посочват още от ССБ.

 

34
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Тъпаци
Тъпаци
13 ноември 2020 20:47
Гост

Третото българско царство, за 66 години е участвало в 5 войни. Докато са траели са вьрлували епидемии тиф, холера, малария, испански грип, туберкулоза.
Знаете ли кога в тези години съдът не е работил?
Само по време на жътва…

Любител
Любител
12 ноември 2020 11:56
Гост

Това явно е повелята на чичко Сорос. Пък и като гледам отдолу колко хора са захапали адвокатите, явно е успял в промиването на мозъци. Но защо отлагане на делата ? Например на въззивна инстанция по граждански и търговски дела, където няма искане за събиране на доказателства, защо трябва да се отлагат, като може становище да се вземе и неприсъствено, а документи да се представят електронно. Зная, има много възражения, но все пак , 21 век сме, и короната просто дава път на прогреса. Но явно, по удобно е просто да откажеш правосъдие.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 13:10
Гост

Защото не спирате да се явявате и търсите поле за изява, може би извън съдебната зала нямате, а и клиентите си водите.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 17:59
Гост

Организация от 20 човека призовавала. След дъжд качулка, както винаги!

,fjbjfnljfsbn
,fjbjfnljfsbn'sinb;'
11 ноември 2020 13:43
Гост

Никой не е застрашен, когато се спазват мерките за несъбиране на народ из зали и коридори без маски и на разстояние под 1,5 метра. Няма нужда от ново лежане по къщите. Проснто всеки да си върши работата при указаните налични мерки за сигурност и това е.
То иначе е ясно – на тия, на които са им осигурени заплатите, им се лежи и предлагат всеки да лежи. Но после не те ще седят без средства и работа.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 17:55
Гост

Ей, голямо виене сте това адвокатите. Няма да останете без работа, не се бой. Стига да сте здрави. А кога вземеш да дишаш като риба на сухо на респиратора, знаеш ли колко ще те топли има или открити заседания или не… Как може да сте такива коне с капаци?!

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 20:42
Гост

AЛЧНИ ДРЕБНИ ДУШИЦИ. КАТО СИ ДАДЕТЕ ПАРИТЕ ЗА ЛЕКАРСТВА ИЛИ ПО- ЛОШО, ЗА ВАС И БЛИЗКИТЕ ВИ, ДОВОЛНИ ЛИ ЩЕ СТЕ? КАКЪВ ХОНОРАР ЩЕ ПОЛУЧИТЕ КАТО СТЕ ПРИНУДЕНИ ДА СТОИТЕ ВКЪЩИ, ЗАЩОТО СТЕ ПОД КАРАНТИНА?

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 10:35
Гост

И точно такива адвокати като вас ходят по дела дори и когато са с неразположение и дори и с със симптоми, макар и леки. Умишлено нито посещават лекар, нито се тестват. Точно вие напирате да се гледат делата.
Повече няма какво да коментирам.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 20:27
Гост

Ако говорите за провинциален съд с постъпления от 100 дела годишно, разбира се, че всичко това е приложимо. За софийките съдилища обаче е само в сферата на формално разписаните на хартия правила. След това точно вие, адвокатите, плачете, че има струпвания в съда и сигнализирате за това медиите. Колко са ви спешни делата, нищо няма да стане, ако 1 месец не се разглеждат дела. Такива адвокати сте способни дори и болни да ходите в съда, за да не си изпуснете хонорара. Някой помисли ли и за вещите лица, със средна възраст 70 години, които са принудени по цял ден да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 20:38
Гост

Х и Y се делят години наред, непрестанни оспорвания и искания, караници. Мисля, че ще е фатално за тях, че 1 месец или два н1ма да се разглеждат дела. Да, фатално ще е, но не защото делото им е с особена спешност, а зашото през този период няма да имат възможност да се видят и скарат пред публика. Z пък няма да може да отиде и каже какъв монополист е Топлофикация.
Разбирам за какви велики каузи се борите, поддръжниците на това да не спира разглеждането на дела.

адвокат
адвокат
11 ноември 2020 20:42
Гост

Извинявайте, но в Адм. съд, София в коридори от 1.50 м. пред заличките, чакаме страни по 8 /осем/ дела, насрочени за около 15 мин. Няма как да спазмаш дистанция и няма въздух и каквото и да е проветрение и се задушаваш под маската, а в залата от нея и зад плексигласовата преграда не се чува добре нито какво казва съдията ито другата страна.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 10:30
Гост

Напълно съм съгласен. Нито в Софийския районен съд, нито в Съдебната палата, е възможно. Много състави заседават едновременно, което е невъзможно да се избегне, залите да на едно място, коридорите не се проветряват …. отделно в деловодствата също има хора…
В съдилищата в малките населени места нещата стоят по различен начин, но там е така по принцип.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 10:24
Гост

Нямам впечатления добрите и успешни адвокати да са против спиране разглеждането на дела. Само некадърните и неуспешните протестирате. Вие цял живот ще сте си в това положение, без клиенти и дела 🤣, независимо дали се разглеждат дела. Все пак, ако сте болни, отново няма да може да ходите по дела, ама то явно интелектуалните ви възможности не стигат да го осъзнаете. Свиквайте, още година- две ще е така. Само да не забравите да си предвидите перо за лекарства в бюджета. Хайде, стига сте протестирали, сега поне имате извинение за провалите си.

Анонимна
Анонимна
12 ноември 2020 17:12
Гост

Ей, анонимен, чета ти коментарите и не знам от къде изкара тази злоба към адвокатското съсловие. Как живееш с толкова омраза!? Защо не вземеш да се образоваш и да станеш един адвокат, да усетиш малко професията на адвокат, а пък после да пишеш злостни приказки по адресна адвокатите!

§"""""""""
§"""""""""
11 ноември 2020 12:25
Гост

Пропагандата е хубаво нещо.Има винаги полза от нея.Пропагандата на ССБ е май единственото работещо нещо.Искам да попитам, колко доказани случая има на заразяване в съдебно заседание, масово.Кои са тези доказани случаи, колко лица касаят и в какъв период? Искам още нещо да попитам ССБ, искане за мярка, еми няма как, ще трябва дасе гледа.Доста хорица понякога се събират по тези дела, но няма как.Кои права тогава да мерим? И да заключа, подозирам, че ССБ основно цели да защити не гражданите, не здравето на магистратите, не правосъдието, а частните интереси на определени кречетала, които постоянно вият в редиците му.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 13:14
Гост

50 състав на СРС пръв ще се отзове …. дано поне си мине доклада и напише делата през това време , че е вече трудно се издържа с нея . А след това пък може да и сменят състава и за хората с дела на 50 състав да има светлина

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 11:58
Гост

И как точно ще ни гарантират прозрачност на взетите от тях решения?

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 11:13
Гост

Добра идея да се отлага, но да видим

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 11:12
Гост

Базисно това са разумни препоръки, но не знам какво ще стане със затлачените дела

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 11:42
Гост

В случая превенцията е по-важна.

Filipa
Filipa
11 ноември 2020 11:12
Гост

Подкрепям

Ристевски
Ристевски
11 ноември 2020 11:12
Гост

Е то релано само лятото няма да има нужда да се отлага. Като почнем да отлагаме всичко от Октомври до Април къде ще му излезе края ?

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 11:11
Гост

Наистина е добре да се отлагат, но колко време? После лятото ще рябва да свършат работата за цяла година в рамките на 3 месеца

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 11:56
Гост

Колкото, толкова! Съдебните сгради са развъдник на заразата. Да не мислите, че проветряват периодично. Я вижте какво е дереджето в СРС.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 11:11
Гост

Абе какви са тия мерки дето се вземат на парче бе? Има единни наръчници даващи насоки за това да се носи маска и това е. Всеки сам се спасява после. Не е редно да е така. Трябва единна политика. А сега Мангъров ще иска и без маски да ходим. Да бута системата още повече

Цветков
Цветков
11 ноември 2020 11:10
Гост

Харесва ми това, че се вземат все пак някакви мерки

Саливерстров
Саливерстров
11 ноември 2020 11:10
Гост

Абе аз не съм сигурен, че само с отлагане ще стане, не за друго, а защото може тая пандемия и вълни да продължат още 2-3 години. Трябва приспособяване. Не може пак света да затвори врати

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 11:16
Гост

Има ваксина на финален етап, колега. До 2-3 месеца ще е на пазара, важното сега е да се спасят колкото се може повече животи за това време. Отлагането майната му, няма да избягат делата. Човешкият живот не можеш да го върнеш.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 11:49
Гост

Като гледам как ни вървят нещата, след три месеца кой знае колко заразени ще има.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 11:50
Гост

Да, прогнозите никак не са добри.

Demireva
Demireva
11 ноември 2020 11:09
Гост

Още малко. Намериха ваксина в Германия

Един съдия
Един съдия
11 ноември 2020 12:21
Гост

Намери ли са….трънки….Май наистина простотията из съдийското съсловие е на ниво….Почти колкото мързела.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 11:09
Гост

Няма друг начин

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 14:15
Гост

В СРС масово са натръшкани съдии и деловодители и секретари, може би адвокатурата да им намери място в болниците!