Без ясни критерии Висшият съдебен съвет (ВСС) определи бройките, които да бъдат заети чрез конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища. А това води до извод за произволно прилагане на правото с неясни цели и до усещането, че се цели заемането на тези места от предварително подбрани кандидати, лоялни към определени кръгове.

Това твърди Съюзът на съдиите в България (ССБ) в становище до ВСС по повод обявените наскоро два конкурса.

Първият е външен и е за 45 бройки в 31 районни съдилища, а вторият за 29 младши съдии в 12 окръжни съдилища (виж повече тук и тук).

От ССБ посочват, че до 2021 г. местата за външните конкурси са били 5 до 10 пъти по-малко от тези за младши съдии. Тази година е обратното – бройките за конкурса за първоначално назначаване превишават с 50% тези за младши магистрати. В становището на съсловната организация се казва, че ВСС не е обявил причините за промяната на политиката си, не е вземал становищата нито на професионалната общност (магистрати и други юридически професии), нито на неправителствени организации, нито на обществеността (пълния текст на становището виж тук).

Даването на възможност на лица, които не са магистрати, да заемат съдийски длъжности е възможност, която има разумна цел – избягване на капсулирането на съдебната система, привличане на хора с различен професионален опит в правосъдната дейност,  преодоляване на закостенели модели на мислене в съдебната власт. Въпреки това, когато липсват ясни критерии доколко тази възможност ще бъде използвана и какво определя избора на точно определени места за заемане от конкурс за първоначално назначаване, се създава усещане, че се цели заемането на тези места да става от предварително подбрани кандидати не според най-добрите им професионални и етични качества, а по други критерии, най-вече лоялност към определени кръгове“, пишат от ССБ.

От организацията определят като притеснителен фактът, че „от обявените 45 длъжности за първоначално назначаване на районни съдии, само 14 са в областни центрове“, тъй като според тях това „само по себе си е предпоставка за привличане на хора с по-малко желание за кариерно развитие“.

Ако мотивът за подобно решение е нежелание за преместване на съдии от други съдилища или на младши съдии да заемат места в тези районни съдилища, то това изисква не обявяване на конкурси, а оценка на необходимостта от тези съдийски длъжности. Намираме, че всяко друго решение е опит за абдикиране от задължението на Висшия съдебен съвет да измени съдебната карта на страната, като вместо това се създадат множество други проблеми. Ясен знак за това е, че в последните години много от съдиите, назначени в по-малки районни съдилища биват бързо командировани в други съдилища или съдебни инстанции, или пък биват премествани в по-големи съдилища заедно с щатните бройки. В резултат настъпват серии от размествания при назначаване на младши съдии с приключил мандат в районните съдилища, което демотивира започващите работа колеги“, заявяват от Съюза на съдиите.

И обещават, че ще проследят статистически броя на подобни премествания и командирования. А ако се потвърдят притесненията им за тенденция за подбора на определени хора за заемане на определени длъжности в нарушение на конкурсното начало, ще информират обществеността и ще поискат обяснения от ВСС.

Както вече стана ясно, през януари Съдийската колегия на ВСС обяви два конкурса – за първоначално назначаване и за младши съдии.

Местата във външния конкурс са 45 места в 31 районни съдилища и са разпределени по следния начин – четири от местата в РС-Монтана, по три са в Нова Загора и Разлог, по две във Велинград, Враца, Добрич, Котел, Кюстендил, Кърджали и Чирпан, и по едно в Ардино, Балчик, Берковица, Бяла Слатина, Исперих, Казанлък, Кубрат, Лом, Нови пазар, Омуртаг, Петрич, Плевен, Провадия, Раднево, Радомир, Разград, Свиленград, Севлиево, Стара Загора, Тетевен и Червен бряг.

При определянето им кадровиците взеха предвид натовареността и исканията на председателите на съответните съдилища, според които външният конкурс е най-бързият начин за кадрово обезпечаване на тези органи предвид факта, че приключват в сравнително кратки срокове, за сметка на конкурсите за младши съдии, които първо имат 9-месечно обучение в Националния институт на правосъдието, а след това и двугодишен стаж в окръжните съдилища, преди да станат редови магистрати. Освен това става дума за съдилища, които младшите магистрати не смятат за привлекателни и не желаят да работят там. А във външните конкурси могат да участват юристи, които са се установили в съответните градове. Решението за обявяването на конкурса беше взето единодушно от кадровиците и имаше спорове само по отношение на бройката в Балчик. Въпросът за липсата на кадрова обезпеченост на множество малки районни съдилища неведнъж е бил обсъждан от Съдийската колегия като кадровици многократно са посочвали, че единствената възможност са конкурсите за първоначално назначаване.

В конкурса за младши съдии местата са 29 в 12 окръжни съдилища – 15 от тях са в Софийския градски съд, по две са в Хасково, Пловдив и Варна и по едно в Благоевград, Бургас, Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Стара Загора и ОС-София.

При планирането им през януари т.г. кадровиците взеха предвид много фактори. Първият е натовареността както на окръжните съдилища, така и на районните от съответния район. Вторият е предстоящите места, които ще бъдат освободени поради пенсиониране на магистрати и с оглед приключването на конкурсите за повишаване. Третият е предстоящото назначаване на младши магистрати – едните приключват обучението си в НИП и това лято ще отидат на работа в окръжните съдилища, за други пък ще изтече двугодишният стаж в ОС и предстои да станат редови районни съдии и за целта трябва да има осигурени свободни бройки, на които да бъдат назначени. Взети са предвид и местата, които ще бъдат свободни към 2026 г., когато тазгодишните младши съдии трябва да станат редови.

Не на последно място стои въпросът и с желанията на младшите съдии. През последните години ВСС ги назначаваше според техните предпочитания, които рядко съвпадаха с изискването на Закона за съдебната власт да работят в района на съответния окръжен съд, а ако няма места – на съответния апелативен съд. Така някои съдилища оставаха без кадри, заради което пък сега има външен конкурс. И тази година ВСС предпочете да обяви места в съдилища, които по правило са атрактивни за младшите съдии (за дебатите във ВСС виж повече тук и тук).

Освен това ВСС обяви и конкурс за преместване, който също беше отчетен при планирането на местата за младши магистрати.

67
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
14 февруари 2023 11:17
Гост

Пак неразбрали.
Местата за РС и за младши съдии се заемат все от „външни“ кандидати, не ли?
Или някой твърди, че за тези места имало наплив от желаещи за преместване?

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2023 11:26
Гост

Младшите минават през НИП и там са обучавани от помагалата на членовете на ССБ и от членове на ССБ или близки до тях, след което са в Окръжните съдилища, където също работят с членовете на ССБ. Другите конкурси – т.нар. ВЪНШНИ са за юристи със стаж, които не седят в НИП 9 месеца, а започват работа директно…след което се обучават на модули за много кратък период от време. Това е порблемът на ССБ. Външните кадри са завършени юристи и не им се връзват на политиките, а и соркът на пормивката на мозъци в НИП е много по- кратък, респективно те… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2023 11:42
Гост

Тези инфантилни глупости могат да минават нейде на пазара. Сега е редно да кажете и че Тачева „промива мозъците чрез ССБ“. „Колко има мъка на този свят, Боже“, като се четат поредни безсмислени „коментари“.

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2023 11:49
Гост

Не, не промива. но Емо Дечев лично е писал актове против нея точно по тази причина. Значи вече не сме троли, а инфантили…е, така или иначе парите в сметката на ССБ са за ГОЛЕ хора…а и постовете, които заемат членовете му също…

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2023 11:50
Гост

ГОЛЕМИ хора

Тачева Марчева все тая Дишева Керелска Дечев
Тачева Марчева все тая Дишева Керелска Дечев
15 февруари 2023 1:08
Гост

Ами и Тачева си е Дежндър ама от др лоби

Трол на свинята, ментата, тиквата и каскета
Трол на свинята, ментата, тиквата и каскета
14 февруари 2023 10:44
Гост

Колеги, лошите американци също са от ССБ! Дайте всички мощно един кафяв залп и много опорни точки за ССБ и „Америка за България“

Според САЩ първата задача на следващия парламент е да се заеме с Гешев

https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/spored-sasht-purvata-zadacha-na-sledvashtiya-parlament-e-da-se-zaeme-geshev

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2023 11:06
Гост

Американците просто са си купили ССБ заедно с всички съдийчета – както си купуват домашно любимци или осиновяват деца -сирачета. Цялото това нещо се крие под благородна кауза: да оправим съдебната система на България. Няма нищо кафяво в това – само цифри и факти.

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2023 11:12
Гост

VI. Финансов отчет
Начално салдо на 30.09.2013 г., вкл.
213,927.54
в каса: 2,417.00 лв.; в банка: 211,510.54 лв.
Източници на финансиране през отчетния период:
1. Членски внос
11,962.00
2. Средства по проект „Укрепване на солидарността и
капацитета на съдийската общност“, финансиран от
Фондация Америка за България
120,000.00
3. Средства по проект Дафне (възстановена неправилно
преведена сума)
-36,895.24
4. Средства по проект „Изграждане на благотворна среда за
независима съдебна власт в България
143,203.92
Общо приходи:
238,270.68

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2023 11:16
Гост

Как се изгражда благотворна среда за независима съдебна власт чрез получаване на огромни суми от съдии – макар и в организация – за това мисля, че трябва да напишат ССБ. Да ни разкажат за критриите, по които приемат суми, от къде идват тези суми, кой е зад фондация „Америка за България“? По какви критерии, уважаеми съдии, премате сумите, които Ви се заплащат?

Диана
Диана
14 февруари 2023 10:37
Гост

Каквато ни властта – ВСС, такава ни и опозицията – ССБ !
Вторачени в пъпа си, родени съдии – от младши, та до гроб, поради което щом младши съдии не искат назначения в периферни, провинциални, селски и пр., съдилища, закриваме непопулярните.
Тя системата с нашите/техните претенции оправдава съществуването си, разбира се !
От срам и мъка пред тази чутовна посредственост да се чудя къде да се скрия.

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2023 9:45
Гост

На крив ВСС, ССБ му виновно

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2023 11:02
Гост

Сега, да обясним нещо много важно: ВСС е държавен орган, а ССБ са никои.

16-ти април
16-ти април
14 февруари 2023 9:01
Гост

Към претендиращите, че защитават правата на съдиите: а по какъв критерий не се увеличават ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА на магистратите и съдебните служители? Заложени 20 % от началото на годината и пак мълчание по въпроса?! нали сте големи лобисти, бре! Пак ли ще си заровите главата в пясъка, а? Айде да ви видя как ще защитите това право – на достойно възнаграждение за нашия труд?

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2023 9:01
Гост

Именно ССБ са основната причина да няма ново ВСС. Какво друго? Може би да си покажат имената тези, които са подписали този пореден документ, целящ пряка намеса в независимостта на съдебната власт чрез лоби организация. Кой стой зад ССБ? Знаете те ли, е на събранията им има винаги представители на спонсорите им и тези представители на спонсорите им записват всичко и комуникират с ръководството на НЕЗАВИСИМИЯ съюз твърде активно и лично? До кога тези ще се крият зад съдийската професия правейки политика?

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2023 8:25
Гост

Въпреки че определени медии им правят твърд съпорт, в съдебната власт ССБ е с негативно възприемане. Малко хора с много кресливо и натрапчиво поведение. Нещо като пълномощник на ДаБългария в съдебната власт.

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2023 9:43
Гост

Ако изключим лайнометните атаки срещу ССБ от медиите на Пеевски, троловете им включително тук и другите крепители на мафиотското статукво в съдебната система, медийното отразяване е обективно.

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 20:13
Гост

Тъкмо се чудех, че тези скоро не са излизали с писмо, и те взеха, че се проявиха. Рискът за тях е, че в системата ще влязат външни хора, вероятно със значителен житейски опит, които трудно се манипулират и подлагат на неолиберални обработки.Защо се погрижиха за закриването на спецсъда- защото онези там въобще не се поддаваха на сесебейска култивация и си правеха каквото си решат.

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 21:57
Гост

Отново тролски клишета – не че ССБ допуснаха да се марганализират, но поредният тролски миш-маш идва в повече. Въобще дасодно и противно.

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2023 9:05
Гост

Както им е досадно и противно на ССБ да си пишат актовете, а не да правят политика. Щом нагазват в полето на политиката ще търпят и чуждо мнение и оценки.

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 18:10
Гост

Най-позорният ВСС, който историята помни. Обаче на троловете на ОПГ „Каскет и Тиква“ ССБ са им виновни винаги естествено.

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 18:39
Гост

За каква вина говорите, колега, у ССБ, което не е физическо лице? А пък и физическите лица, членуващи в ССБ не са ХОРА – те са супер герои в тоги с ултра его, които си позволяват да говорят срещу държавата като институция, която е над ВСС и закона, НО ЗАКОНА…КАКТО ТЕ ГО РАЗБИРАТ ….

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 19:03
Гост

Да, позволяват си да говорят срещу завладяната от свине, тикви, менти и каскети държава, както и срещу налаганият от последните модел на задкулисие в съдебната система – пълни безсрамници са тези от ССБ, няма една калинка или трол на родната мафия, която да ги харесва!

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2023 8:56
Гост

Тук не става въпрос за харесване – тези от ССБ не са миски, че да ги харесваме или да не ги харесваме. Много точно сте посочили проблема – в качеството си на съдии си позволяват да правят политически изказвания, криейки се зад съдийската независимост. Това е политическа организация.

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2023 1:11
Гост

По – скоро са овце, които имат нужда от стадо и овчар.

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 17:35
Гост

Статията и писаното от ССБ са жалки. ВСС е държавен орган и най- малко дължи обяснения на няколко съдии – усорпатори на съдийскито самоуправление, които са с компроменитрани лобистки назначения. Не ни занимавайте със ССБ – те скоро освен да пишат пътеписи за платените от спонсорите си екскурзии друго няма да могат да правят. Смешни сте.

Роза
Роза
13 февруари 2023 18:02
Гост

Пише се уЗУрпатори, а не уСОрпатори- две грешки в една дума.
Тези парвописни грешки издават нивото на компетентност и интелигентност, а то е ниско в случая и дискредитира и позицията. Надявам се да сте служител, а на магистрат.

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 18:41
Гост

И аз се надявам да не съдите хората по двете правописни грешки в една дума и да сте магистрат, защото ако е такъв случая горко им…Освен ако не сте от ССБ – там ако си от малцинствата и да не можеш да пишеш ще ти се кланят и ще правят филми за теб 🙂

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 18:45
Гост

Съдържанието за различните от буквоядите е над елементарния правопис…Щом плюете така усърдно – то значи сте го разбрали достатъчно добре въпреки непростимата ултра грешка… И ъпсурт не се пише така, но Ицето направи кариера даже в парламента….

Рони
Рони
13 февруари 2023 15:51
Гост

Как да са неясни целите?

Все недоволни бееее все те прави и все др криви
Все недоволни бееее все те прави и все др криви
13 февруари 2023 13:26
Гост

Как пък все на ССБ не е угодно. нека се явят на избори и да ги изберат в конституционно установеният кадрови орган ВСС. те катурват и определят съдебната карта. Така повелява закона защото те са избрани от гилдията и НС. какво иска ССБ те да кадруват и те да управляват, ми идете на избори и тогава, но колегите не ги припознават вече. Нека си направят изводи защо. То не може все да си против колегите и да забъркваш батаци и да искаш да те избират. Не е редно около 100 човека да се опитват да изземват ролята на хилядите във… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 14:32
Гост

ССБ е представително и най-масовото сдружение на съдиите в България. Което бърка в здравето на задкулисието в съдебната ни система. Предвид което е напълно резонна жлъчта, лееща се от троловете на Борисов, Пеевски, Гешев и сие.

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 14:58
Гост

Излагате се вече. И то много. Нека някой да направи официална статисктика за решенията на членовете на ССБ и да се видят лицата и актовете им. Какво точно са писали и кой обслужват. Не да се крият зад тогите си и зад управителните органи на организацията. Не ви ли е срам?

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 15:01
Гост

ха ха ха…ССБ е представител единствено на чуждестранни лобита в България, което бърка единствено неговите членове, защото те ще отговарят пред Бог един ден. Другите изброени лица в поста Ви вече са им свикнали и не им обръщат внимание. Не си струва.

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 11:37
Гост

Или може би вместо НЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ, ще уточня срещу какво точно е водената политика от ССБ: СРЕЩУ старомодните понятия като патриотизъм, дисциплина, съвест, любов и грижа за семейството, почтеност, уважение към традицията, морал, християнска вяра и свободна воля.

Лошо
Лошо
13 февруари 2023 10:35
Гост

То да беше само ССБ… ЕС, Венециански комисии, САЩ, списъка „Магнитски“… Всички им го казват, но каскета продължава да стои върху тиквата и за съжаление нищо не се е променило.

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 11:07
Гост

А защо трябва да се променя? Кое нищо не се е променило? Кое точно не работи? Какви са тези тъпотии? От Вашия пост освен да се виждам че ССБ е проводник на интересите на САЩ друго не се разбира…От кога чужденците и предателите управляват по- добре по подразбиране и в интерес на България, а не в собствен лоби интерес?

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 10:29
Гост

ССБ ги бърка това, че в системата ще бъдат приети хора с жизнен опит и юридически такъв, които няма да им се връзват на педерастките неолиберални политики. Защо не пишат за обратното – когато в системата влизат повече младши и не искат обосновка и мотиви за това от кадровия орган на системата? Нека да се сетя – защото лобистите, които обслужва ССБ нямат интерес от осъзнати юристи, а от болно амбициозни току- що завършили кадри, коти да са склонни да направят всичко за кариерата си, включително и да се вържат на глупостите на ССБ. Само моля, напомнете ми ССБ в… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 10:32
Гост

Тролетариатът – моля в друг сайт! Тук се обсъжда управлението на държавни органи в Република България, а не в Путинова Русия или САЩ!

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 11:10
Гост

НЕ, обсъждаме платена организация, пълна с предатели, която се бърка в управлението на държавните органи. Кои са спонсорите на ССБ? Или и този въпрос ме прави трол?

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 11:26
Гост

Нощ друго не Ви прави трол освен написаното от Вас и мисленето Ви!

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 11:44
Гост

Значи да мислиш различно от ССБ и да казваш очевидното е да си „трол“. Разбирам. Тогава аз съм горд, че съм трол по Вашите критерии.

Троловете вън
Троловете вън
13 февруари 2023 10:32
Гост

Фразата „педерастките неолиберални политики“ не би излязла от устата на един средноинтелигентен юрист.

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 11:13
Гост

Не е признак за интелигентност и това, да не правиш разлика между писането във форум и говоренето – ама на…Не ми изплиза през устата фразата, колега…НАПИСАЛ СЪМ Я. И пак ще я напиша. Какво ви смущава ФРАЗАТА? Че отговаря на истината?

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 11:17
Гост

Да виждате в речника думата ПЕДЕРАСТ ДА Е ОБИДНА? Или жаргонна?
https://rechnik.chitanka.info/w/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
Или може би НЕОЛИБЕРАЛНИ Ви притснява? Защото ССБ либира именно за това – по всякакъв начин.

Василев
Василев
13 февруари 2023 10:19
Гост

Все пак основната функция на този най-позорен в историята състав на ВСС е да бди за интереса на каскетно-тиквената мафия и да назначава на ръководни постове послушни калинки, всичко останало е между другото.

магистрат
магистрат
13 февруари 2023 9:48
Гост

Аман от ССБ – що не вземат да пообиколят из страната да види как се работи в действителност при непълен щат, как съдиите са на разположение 24/7, не ползват отпуски, да не говорим за възможност за някакви обучения. Имайки предвид пълната неадекватност на настоящия ВСС, това беше едно от малкото им добри решения – за конкурса за първоначално назначаване – да се намерят хора, които да искат да работят на съответните места

фифи
фифи
13 февруари 2023 21:19
Гост

Точно на място казано. Споделям изцяло, защото знам какво е да се работи в малък съд, при незает щат. Въпреки плачевната кадрова политика на ВСС, приветствам това решение за външен конкурс, защото то е светлина в тунела и единствен начин да се реши кадровия дефицит в редица малки съдилища. Хората в провинцията и по-конкретно в малките общини също има право на достъп до правосъдие, както и живеещите в София (нарочно не ги намирам софиянци или столичани, защото повече от 80% не са такива). Съдиите в малките съдилища също имат право на достойни условия на труд, на нормална натовареност, на почивка,… Покажи целия коментар »

Людмил
Людмил
13 февруари 2023 9:28
Гост

Трагедия

Нино
Нино
13 февруари 2023 9:11
Гост

Не им се занимава просто

Балонерска
Балонерска
13 февруари 2023 9:11
Гост

Това ВСС е страшно изчерпано

Ростислав
Ростислав
13 февруари 2023 16:01
Гост

И то много отдавна. Време им е да си вървят.

Ани
Ани
13 февруари 2023 9:10
Гост

Вие друго ли сте очаквали

CheckMyRota
CheckMyRota
15 февруари 2023 6:44
Гост
Ултимативен
Ултимативен
13 февруари 2023 9:10
Гост

Класика от ВСС

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 9:09
Гост

„През последните години ВСС ги назначаваше според техните предпочитания, които рядко съвпадаха с изискването на Закона за съдебната власт да работят в района на съответния окръжен съд“ – преведено на нежуралистически език означава „ВСС нарушава императивната норма на чл. 243, ал. 1 ЗСВ. “

Вероятно проблемът е в чл. 117, ал. 2 от Конституцията, където изрично е предвидено при осъществяването на своята дейност съдиите, прокурорите и следователите да се подчиняват на закона, но не и Висшия съдебен съвет.

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 9:06
Гост

Първо казват, че се дава превес на външния конкурс пред този за младшите. После питат защо само в 14 области се дават на външен. Не разбирам тази логика. Нека погледнат и конкурса за преместване. Там местата са също на добри места. Да вземем Перник и Хасково. Винаги има желаещи и сега се дава възможност на готов съдия да работи там, а не на външен или да се чака три години младши. Позицията е неясна и с неясна цел, а не решенията на ВСС в този случай

Manol
Manol
13 февруари 2023 9:29
Гост

Еми те не знаят какво правят или по-скоро не им се занимава

Цветан
Цветан
13 февруари 2023 16:04
Гост

По скоро второто. Занимава им се само когато имат личен интерес.

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 8:52
Гост

Имам чувството, че ССБ не са запознати въобще с работата по конкурсите и обсъжданията в съвета. Те текат от месеци, нека проверят стенограмите от заседанията от лятото на миналата до декември и ще видят, че въобще не са прави

Огнян
Огнян
13 февруари 2023 9:29
Гост

Много е вероятно изобщо да не са запознати, така е

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2023 8:49
Гост

Еее, от ССБ прекалиха. Критерии има, но само те не ги виждат. Интересно дали някой не го е подкокоросал за тая безумна позиция

лелките
лелките
15 февруари 2023 1:25
Гост

Дишева Марчева Керелска светата троица

ГГГ
ГГГ
13 февруари 2023 8:31
Гост

Като се казва ВСС, винаги трябва да се добавя „с изтекъл мандат“.

анонимен
анонимен
13 февруари 2023 8:21
Гост

ССБ викат няма критерии, лекса ти изброява критерии, при това логични и състоятелни.

Tani
Tani
13 февруари 2023 9:30
Гост

Ония се имат за по-големи специалисти от лекс

кака сийка
кака сийка
13 февруари 2023 8:19
Гост

Като погледне човек местата за външния, има само 2-3, които биха били привлекателни за младшите. Всичко “най-сочно” е за тях. ССБ този път не сте прави и малко сте търсили под вола теле ми се струва