В каква степен съдия Милен Василев от Софийския апелативен съд притежава етични и нравствени качества и ако оценката за тях бъде драстично намалена, това репресия и реваншизъм ли е спрямо него? По тези въпроси поспориха днес членовете на Съдийската колегия, които трябваше да гласуват по възражението на Василев срещу изготвената му комплексна оценка от атестирането и да решат колко точки заслужава за поведението си.

Атестационната комисия е определила оценка „много добра“ – 99 от максимум 100 точки за Милен Василев. Намалила е с една точка критерия за правните познания. Предложението на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК) пък е той да получи 93 точки като е отнела шест по критерия „спазването на правилата за етично поведение“.

Драгомир Кояджиков обаче изрази несъгласие. Според него Милен Василев трябва да получи 89 точки, защото няма етично поведение. „Не само, че обижда колегите си, но има и недопустим тон. Цялото наказателно отделение на Софийския апелативен съд обръща внимание на неговия изказ“, коментира Кояджиков.

Олга Керелска беше на обратната позиция. Тя цитира становището на етичната комисия към САС, чието заключение в крайна сметка е, че Милен Василев притежава необходимите нравствени качества, въпреки че в документа има противоречия. От една страна се споменава, че той използва недопустим език и обиди към колегите си съдии, но от друга заключението за него е положително.

Освен това Керелска посочи и данни, от които се вижда, че Василев притежава изключително високи професионални качества. През атестирания период той е разгледал стотици дела, като отменените му актове представляват една нищожна част от тях.

Според нея това, че Василев не поздравявал колегите си и разкази за това кой какво е чул или видял, са „несериозни неща“, които не могат да послужат за изготвяне на оценка на съдия.

По думите ѝ, ако оценката му бъде намалена още повече, това би било „репресия за това, което си е позволил да каже“.

И после се обърна към членовете на СК на ВСС с думите: „Не ви ли смущава тишината, която идва от общите събрания на съдилищата. Никой не се изказва или изказванията са само положителни. Такъв сигнал ли даваме на съдиите от системата?“.

Севдалин Мавров обаче се присъедини към позицията на Кояджиков. Той определи поведението на Василев за неетично и даде пример с това, че всеки месец на таблото в САС закачал изготвен от него отчет за работата на наказателните съдии. „Ако счита, че му е много работата в Търговското отделение, има възможност да стане наказателен съдия“, коментира Мавров. Той се възмути и от факта, че Василев прави изводи без да познава спецификата на наказателното отделение и най-вече психическото натоварване на съдиите.

Драгомир Кояджиков отново все думата като заяви, че Василев е използвал „просташки език“ към колегите си, поведението му и цялостната му стилистика били крайно неетични и по този начин създавал предпоставки за излишна конфронтация.

Той напомни и случая с иззетото дело за КТБ от края на 2017 г. като заяви: „Лепи бележки в съда, в които обвинява председателя на САС Даниела Дончева в корупция“.

Кояджиков поясни, че на Василев трябва да бъдат дадени 2 точки за етично поведение за времето, през което е бил в Софийския градски съд. „От 2016 г. е в САС и до 2019 г. не спира да обижда всеки един от колегите си, било председателя на САС, било заместник-председателя и ръководителя на Наказателното отделение Елена Каракашева, било ръководителя на Търговското отделение. Бил страшно добър професионалист. Добрият съдия е съвкупност от решения и поведение. Не може да пита своя колежка от кого е детето ѝ и защо не го е обявила (има се предвид бащата – б.а.)“, каза още Кояджиков.

Атанаска Дишева сподели позицията на Керелска, като призова колегите си да подкрепят становището на КАК.

Тя напомни, че ВСС има наредба за атестирането, в която са посочени три показателя за оценка на етичното поведение – първите две са по резултати от допълнителни проверки на ИВСС, а третият е становище на етичната комисия към съответния орган на съдебната власт. По думите ѝ в случая може да се приеме, че има неизпълнение на един от тези три показателя и то по отношение на критерия „вежливост и толерантност“ – един от принципите в етичния кодекс.

Дишева напомни, че в края на 2017 г. Съдийската колегия е обсъждала качествата на Василев при заявлението му да бъде повишен във ВКС в 9-месечния срок след приключването на конкурса (по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ). И тогава не е имало сигнали, нито данни за негово неетично поведение.

Тя също коментира писмото на Василев от 2017 г. по повод заповеди на председателя на САС, с които бяха извършени няколко рокади на съдии в различни състави в Търговското и Гражданското отделение. Дишева напомни, че заради това Даниела Дончева е завела частно наказателно дело срещу Милен Василев. Самата Дишева призна, че не би си позволила използването на остър език, но извън това, Василев е изразил становище по организацията на работата в съда и добави, че според нея сега има опити не за репресия, а за реваншизъм.

Точка на спора сложи председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, който постави принципния въпрос – как СК на ВСС да разбира становището на етичната комисия на апелативния съд в столицата. По думите му то е противоречиво – от една страна се казва, че Милен Василев има неетични прояви, но от друга заключението е, че той притежава необходимите нравствени качества.

В този ред на мисли Чолаков предложи материалите да се върнат на КАК, която на свой ред да поиска от етичната комисия на САС да изясни позицията си.

Със 7 на 5 гласа Съдийската колегия подкрепи идеята.

ВСС за Светлана Йонкова: Жалко, че дойде времето за голямата отпуска

Друга точка в дневния ред обаче сплоти и трогна някои членове на Съдийската колегия. Става дума за предложението за пенсиониране на съдия Светлана Йонкова от Върховния административен съд.

Георги Чолаков каза, че Светлана Йонкова е последният съдия, който е във ВАС от възстановяването му през 1996 г. И сподели, че тя е причината за неговата голяма любов към Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Боян Магдалинчев на свой ред заяви, че е постъпил във ВАС месец и 20 дни след Светлана Йонкова и каза, че тя е изключителен професионалист, учтива, вежлива и винаги готова да помогне на колега.

Опитвам се да кажа нещо по-различно от изразеното до момента“, започна Атанаска Дишева, която изрази своето уважение към Светлана Йонкова, която беше определена като изключителен специалист по делата по ЗУТ и действащия преди него Закон за териториално и селищно устройство. „Жалко, че е дошло време за голямата отпуска. Жалко за системата“, каза Дишева.

Единодушно Съдийската колегия реши да отличи съдия Йонкова с „личен почетен знак – първа степен златен“ и с награда от 1000 лева.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Ужас
Ужас
10 април 2019 11:41
Гост

Чета и не вярвам – това, приятели, е български съдия, еталон за професионализъм, и пример за всички останали магоистрати!

анонимен
анонимен
10 април 2019 13:41
Гост

Според теб вероятно еталон са изброените „обиждани“, а?

Анонимен
Анонимен
09 април 2019 13:32
Гост

Съдия Светлана Йонкова със сигурност ще липсва на колегите си. Невероятен човек и професионалист!

Анонимен
Анонимен
09 април 2019 13:30
Гост

Становището на етичната комисия на САС е противоречиво. Трябва да изразят по-твърда позиция.

Колега
Колега
09 април 2019 13:28
Гост

Моите уважения към Милен Василев като професионалист, но поведението му е недопустимо. Това с лепенето на бележките беше пълен фарс.

Марина
Марина
09 април 2019 14:11
Гост

Нищо особено като съдия.

Анонимен
Анонимен
09 април 2019 13:23
Гост

Драгомир Кояджиков е напълно прав. При този език, който държи на колегите си, трябва да му се отнемат повече точки.