Искане на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков за разкриване на три нови щата за съдии предизвика спор в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Чолаков обоснова предложението си не само с голямата натовареност във ВАС, но и с желанието си да изпълни една от идеите, заложени в концепцията му, а именно създаване на аналитично звено от трима съдии, които да подготвят становища по законопроекти и конституционни дела. Той смята, че в това звено трябва да влязат по един съдия от Първа и Втора колегия, както и магистрат, който разглежда данъчни дела. Георги Чолаков добави, че натовареността им ще бъде редуцирана, но с колко, ще реши Пленумът на ВАС. Даде за пример Наказателната колегия на ВКС и Върховната касационна прокуратура, където има такива звена.

Севдалин Мавров заяви, че ще подкрепи идеята. Но поясни, че в бюджета на съдебната власт на този етап има недостиг от 583 000 лева. „Имаме бройки, които са свободни, но те не са финансово обезпечени. Трябва да се помъчим и за догодина да ги обезпечим“, каза Мавров.

Олга Керелска обаче се обяви против предложението. Тя посочи, че 110 съдии във ВКС и 93 във ВАС прави общо 203 върховни съдии. Този брой, по думите ѝ, е твърде голям за населението на България, което по последни данни вече е под 7 млн. души.

Според Керелска звеното в НК на ВКС не се посреща еднозначно от магистратите, а що се отнася до прокуратурата, тя поясни, че става дума за друга структура, с различен предмет и функционалност, където има възможност за създаване на звена, отдели и т.н.

Предложението не е необходимо, не е правилно и не е обосновано, каза Керелска. Според нея съдиите няма да приемат добре натоварването с чиновнически функции. Това е неравнопоставеност, която дразни и то основателно, заяви тя и напомни, че СК на ВСС е подкрепила предложението на Георги Чолаков за оттегляне на искането за външен анализ на ВАС и системата на административното правораздаване. Тогава един от основните аргументи беше очакваното решение на Конституционния съд. С него КС даде възможност на ВАС да бъде разтоварен, като някои дела могат да преминат като първа инстанция в административните съдилища в страната, посочи Керелска. Тя припомни, че в момента Народното събрание приема промени в Административнопроцесуалния кодекс, които ще станат факт до края на парламентарната сесия, а с тях се очаква ВАС да бъде разтоварен. Затова Керелска заяви, че не приема аргумента за високата натовареност в съда. „Не виждам логика и обосноваване в това развитие на събитията и ще гласувам против“, каза тя.

Красимир Шекерджиев обаче възрази. Категоричен бе, че аналитичното звено в НК на ВКС е определено от общото събрание и въобще не е повод за напрежение между съдиите. Добави, че Комисията за атестирането и конкурсите е изслушала Георги Чолаков и единодушно е гласувала в подкрепа на предложението му. Напомни, че същото е сторила и комисията по натовареността преди няколко месеца, когато е било отправено искането.

Представляващият ВСС и шеф на бюджетната комисия Боян Магдалинчев призна, че има финансов недостиг и че не всички бройки са финансово осигурени. Но все пак бюджетната комисия е подкрепила предложението на председателя на ВАС, защото този съд е много натоварен, стана ясно от думите на Магдалинчев. Той посочи и конкретни данни – до 22 юни са образувани 8000 дела, очаква се до края на годината да има още около 6000, точно толкова са и останалите висящи от миналата година. „Знам за промените в АПК, но тези дела ще трябва да ги довършат колегите от ВАС и това няма да стане тази и следващата година“,  изтъкна Магдалинчев. И добави, че ВСС е органът, който следи за натовареността и ако в един момент тя намалее, той очаква Георги Чолаков да внесе и съответните предложения.

„Три бройки може да осигурим, ако това ще доведе до реализиране на целите и ще помогне в управленската дейност“, заключи Магдалинчев.

Олга Керелска го попита кое му дава основание да смята, че тези бройки ще бъдат бюджетно осигурени. Имаме задължение за увеличаване на заплатите, каза тя.

Има органи, които реализират икономии. Правим преразпределение в бюджетната година и правим икономии по различните параграфи. Следващата година залагаме по-голям бюджет, който ще ни позволи евентуално да увеличим заплатите с 12%, такива са на този етап прогнозите“, отговори Магдалинчев.

Керелска зададе друг въпрос – защо, когато районните съдилища искат бройки, те не им се отпускат с мотив, че няма бюджет. Защо за едни няма, а сега за три бройки има, откъде ще се намерят икономии, от незаетите бройки в другите съдилища ли, попита тя.

Даниела Марчева подкрепи предложението на Георги Чолаков. Основният ѝ аргумент беше голямата натовареност на съдиите във ВАС.

Атанаска Дишева предложи точката да бъде отложена. От една страна, според нея, трябва да се изготви функционален анализ във ВАС, а от друга – съвсем скоро промените в АПК ще бъдат факт. Затова тя намира предложението за преждевременно. По думите ѝ то напомняло за една друга идея за създаване на трета колегия във ВАС и за фаворизиране на определени съдии.  Дишева напомни, че за запълването на тези бройки, трябва да бъде обявен конкурс, който няма да приключи скоро, което ще доведе до заемането на местата от командировани съдии.

И председателят на ВКС Лозан Панов поиска отлагане. Той напомни, че преди няколко месеца е имало искане от Специализирания наказателен съд за отпускане на допълнителни щатни бройки заради промените в НПК, с които той пое делата за корупция по високите етажи на властта. Но тогава СК на ВСС отказа, докато не види с колко ще се увеличи натовареността. Според Панов един от начините за разтоварването на ВАС са законодателни промени, което вече се случва. По думите му трябва да се изчака ефектът от прилагането на измененията в АПК  и тогава да се пристъпи към обсъждане на това предложение.

Населението на България намалява, а пропорционално се увеличава броят на съдиите. За нови бройки на СРС и СНС бюджетът е пречка, а сега разбираме, че не е пречка за ВАС, въпреки че има недостиг от половин милион лева. Откриване на нови щатове ще доведе до увеличаване и на броя на деловодители, секретари, съдебни помощници“, заяви Панов.

Председателят на ВАС Георги Чолаков на свой ред отговори на Атанаска Дишева. Той беше категоричен, че няма да има трета колегия в съда. Очаква се промените в АПК да бъдат приети на тази сесия, добави той, но поясни, че в преходните разпоредби се казва, че всички образувани дела ще се довършат по сегашния ред. „Тези бройки ми трябват и заради колегите, които в момента изнемогват. Да, ако се отпуснат, аз ще командировам съдии по правилата, които са приети“, обясни Чолаков.

С 3 на 9 гласа беше отхвърлено предложението за отлагане, а с 9 на 3 гласа беше решено да се предложи на Пленума на ВСС да разкрие нови три щата във ВАС.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Магистрат
Магистрат
10 юли 2018 13:17
Гост

Олга Керелска е абсолютно права. В СРС натоварването е най-голямо. Колегите по тази причина имат нерешени дела. Субективизмът в случая е показателен.

Анонимен
Анонимен
10 юли 2018 13:12
Гост

Идеята на Георги Чолаков ми допада много. Аналитичното звено би подпомогнало много разрешаването на проблема с натовареността.

Петров
Петров
10 юли 2018 13:19
Гост

Все ще се намерят пари от бюджета за 3-ма съдии. В случая целта оправдава средствата.

Иван
Иван
10 юли 2018 13:36
Гост

Не разбрахте ли, че има финансов недостиг. Абсурдно е за момента да се отварят нови щатове.