Комисията за натовареността да не може вече да внася предложения за разкриване и закриване на щатни бройки, както и за трансформиране на незаети такива. Такова предложение за промяна на правилата на работа на Съдийската колегия беше внесено днес от Комисията за атестирането и конкурсите.

Заместник-председателят на КАК Красимир Шекерджиев обясни, че това е правомощие на комисията за атестиране, разписано в Закона за съдебната власт, а не е възложено на други помощни органи на кадровия орган.

Даниела Марчева, която е председател на комисията по натовареността, заяви, че предложението е пълен нон сенс, защото всеки член на съвета може да отправя предложения. „Доколкото комисията за натовареност е създадена по силата на ЗСВ и нейната цел е да предлага реални решения за справяне с натовареността, а не само да прави анализи и да обобщава статистически данни“, поясни Марчева.

Тя заяви, че не приема инициирането на процедури по чл. 194 от ЗСВ (за преместване) да зависи от членове на КАК, които не са изборни членове на ВСС и са мнозинство в комисията. Марчева даде пример за недалновидно решение. Според анализа на натовареността за 2017 г. Софийският апелативен съд е най-натоварен, останалите не били, напротив, делата намалявали. КАК обаче, без да се съобрази с това, обявила конкурс за всички свободни длъжности в апелативните съдилища (всъщност решението е на Съдийската колегия – б.а.), като по този начин е препятствана възможността те да бъдат трансформирани в такива за софийските съдилища. Останали са свободни места само в окръжните съдилища, а те били по-натоварени от апелативните, както пък и районните от окръжните, и не било оправдано техните свободни щатове да бъдат прехвърлени в столицата. Тя определи предложението на промяна на правилата като произволно и необосновано.

Красимир Шекерджиев отново взе думата. Той поясни, че е член и на двете комисии и че откакто е дадена възможност на тази по натовареността да прави предложения за щатовете, нищо в работата на съвета не се е променило.

Нямам спомен КАК да е застанала на пътя на друга комисия. Абсолютно некоректно е да се сравнява натоварването на апелативните и окръжни съдилища, също толкова некоректно е сравнението в натоварването на окръжно и районно ниво.

Имам едно усещане, което беше демонстрирано и днес. Част от колегите, които са членове на СК на ВСС, възприемат КАК като част от администрацията на съвета. КАК е единствената структура във ВСС, в която имаме пряко професионално представителство. Състои се от хора, избрани във върховните съдилища, не са случайни хора, следва да им се отчита мнението. Те трябва да правят политиката на този съвет. Не само ние трябва да се занимаваме с това.

Усещането за себедостатъчност беше типично за други съдебни съвети. Не приемам такова отношение и не виждам защо едно искане, което подлежи на гласуване, трябва да бъде обосновано с това каква е ролята на КАК, нещо, което го пише в закона“, заяви Шекерджиев.

Председателят на ВКС Лозан Панов го подкрепи. Според него КАК е единствената комисия, чиито правомощия са регламентирани в закона. „Дали ще има друга комисия и как ще се казва тя, каква дейност ще бъде й бъде възложена е решение на СК. Аз приемам днешното предложение като зов за това какво се случва с КАК. Една друга комисия се опитва да й изземе правомощията. Колегите в КАК и начинът, по който се избират, ясно показва, че тази комисия не може да се приема като администрация, като помощен персонал към дейността на СК. Много от тях имат по-голяма стаж от членовете на съвета тук. Това е част от самоуправлението, което е регламентирано в ЗСВ“, посочи Панов. Поинтересува се защо в днешния дневен ред липсва предложението на Даниела Марчева за това председател на КАК да е изборен член на съвета, каквото тя бе направила миналата седмица, но не бе разгледано, защото трябваше да напусне заседанието заради разглеждането на промените в ГПК в парламентарната правна комисия. Според Панов това предложение е своеобразно отношение към Комисията за атестирането и конкурсите.

Вероника Имова, която беше председател на КАК в предходния състав на съвета, заяви, че тя има изключителни правомощия, че е замислена от законодателя с цел да подсили административния капацитет на колегиите и че тя е връзката между действащите магистрати и ВСС.

Противопоставянето на двете комисии е нелогично. Говорим за това комисията по натовареност да прави реални предложения, свързани с равномерното натоварване. Колегата Шекерджиев реагира ревниво като казва, че нищо не се е променило. Работата на комисията по натовареността е да предлага мерки като тази за инициирането на процедура по чл. 194 от ЗСВ за Софийския районен съд, която е най-смислената мярка за момента“, отново взе думата Даниела Марчева.

Според колегата ѝ Драгомир Кояджиков единственото, което се цели с предложението, е да се отнеме възможността на комисията по натовареността да прави предложения. „Не знам на кои колеги от КАК им хрумна да се отменят предходни решения. Неясно е защо се иска да се забрани друга комисия да прави предложения. Няма логика в това. И не е вярно, че се ограничават правомощията на КАК. 90% от дневния ред са все предложения на Комисията за атестирането и конкурсите“, каза още Кояджиков.

Председателят на ВКС Лозан Панов попита членовете на КАК дали ходят редовно на заседанията ѝ. Той беше уверен от няколко членове на съвета, че присъстват на всяко заседание, стига да не са командировка.

На финала в подкрепа на предложението на КАК гласуваха трима членове на съвета, 8 бяха „против“.

4
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Съдия
Съдия
19 юни 2018 17:12
Гост

Да взимат да излизат във ваканция и да ни оставят за малко на мира.

Анонимен
Анонимен
19 юни 2018 16:13
Гост

Абсолютно съм съгласна с г-н Шекерджиев. Единствено КАК може да прави предложения за щатовете.

Възмутен
Възмутен
19 юни 2018 15:31
Гост

Панов пак извира от абсурдни идеи.

Нина
Нина
19 юни 2018 15:28
Гост

Редно е комисията по натовареността да внася предложения. Не разбиррам защо и отнемат тази функция.