Върховната административна прокуратура (ВАП) е протестирала решението на Административния съд София град (АССГ), с което съдия Анета Юргакиева остави без уважение искането на държавното обвинение да бъде отменено увеличението на цената на природния газ от април миналата година.

Решението (Act_Content (1)) на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предмет на делото е от 31 март 2017 г. и с него цената на газа скочи с 29,6% от 1 април 2017 г. Прокуратурата го атакува пред АССГ, като изреди серия от пороци, от които страда, но с решение от 12 януари 2018 г. съдия Юргакиева е приела, че протестът е неоснователен, а решението на КЕВР е законосъобразно.

От прокуратурата припомнят, че решението касае цените, по които общественият доставчик „Булгаргаз“ продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и всички клиенти, присъединени към газопреносната мрежа и към мрежа ниско налягане, както и на „Овергаз Мрежи“ АД, както и цените, по които клиентите плащат на крайните снабдители.

„Единствено „Булгаргаз“ ЕАД не възразява срещу повишението на цената на природния газ, което е обяснимо за ВАП, тъй като в атакуваното решение на КЕВР е предвидено през второто тримесечие на 2017г. клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД ще плащат съответно по 370.98 или по 363,26лева за 1000 куб. метра без акциз, ДДС и такса за пренос (19,73 лева за 1000 куб. м). През първото тримесечие цената на суровината беше 280,21 лева за 1000 куб. метра“, посочват от държавното обвинение.

От прокуратурата днес съобщиха, че вече са оспорили решението на АССГ като неправилно, необосновано и прието при съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Според прокуратурата съдът не е отчел, че определяйки новите цени на газа, регулаторът не е спазил разпоредбата на чл.17, ал.5 от Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ. „Целта на тази норма е да гарантира най-благоприятната цена. По този начин са накърнени правата на участници в административното производство, които с изключение на „Булгаргаз“ ЕАД, изразяват несъгласие с повишението на цените, описвано като „шоково“ и „гибелно“, посочват от ВАП.

Освен това от ВАП изтъкват, че в производството пред АССГ не е доказано от КЕВР, че е спазен принципът на прозрачността за определяне на цените (залегнал в чл.31, т.1 Закона за енергетиката). В протеста се сочи още, че решението на регулатора, с което е повишена цената на газа, не съдържа всички конкретни цифрови величини и начина, по който са определени новите стойности. Нарушен е и чл.31, т.2 Закона за енергетиката за икономическа обоснованост на цените, твърдят от прокуратурата.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви