АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и четирима търговци на електрическа енергия са постигнали спогодба, с която окончателно са уредени претенциите на компаниите срещу държавното дружество, породени от пандемията от COVID-19 в размер на над 100 000 000 лв., научи „Лекс“.

Как се стига до това?

Твърдението на търговците е, че с обявяването на територията на България на 13 март 2020 г. на извънредно положение с решение на Народното събрание, цените на електрическата енергия на „Българската енергийна независима борса“ ЕАД спадат драстично. Проверка на „Лекс“ в публичните данни за цените на електрическата енергия на сайта на БНЕБ (месечните доклади са достъпни тук) показват, че от среднопретеглена цена от 111,25 лв. на пазар „Ден напред“ за месец октомври 2019 г. и 108,98 лв. среднопретеглена цена на пазар „Ден напред“ към месец януари 2020 г. съгласно месечните доклади на БНЕБ, същите спадат на среднопретеглената цена 55,85 лв. през март 2020 г. и 48,91 лв. през април 2020 година.

В този период редица контрагенти на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД – търговци на електрическа енергия, отправят искания до държавното дружество за промени в договорите чрез намаляване на продажната цена на електрическа енергия, научи „Лекс“. Ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД към съответния момент отказва да предоговори условията на договорите. В крайна сметка, четири дружества завеждат дела, твърдейки, че се касае за стопанска непоносимост.

Още в началото на 2021 г., „Лекс“ публикува научна статия на чл. кор. дюн. проф. Иван Русчев по тема, свързана с влиянието на COVID-19 върху изпълнението на договорите (виж тук). Година по-късно „Лекс“ публикува и статия на проф. Огнян Стамболиев на тема: „Искът по чл. 307 от Търговския закон – практически процесуални проблеми“ (виж тук).

Развитието на делата

„Лекс“ разполага с решенията по три от делата, свързани с „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, „Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД и „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД. От тях е видно, че исканията на три от дружествата са изцяло уважени, като съдът е приел, че действително стопанска непоносимост е съществувала в този период. Прави впечатление, че разноските на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за водене на делата възлизат на сума от почти 2 500 000 лв. Извън това, държавното дружество дължи адвокатски хонорари, които предвид интереса от делата и по изчисления на „Лекс“, би следвало да възлизат на поне 3 000 000 лв. за една съдебна инстанция съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Решенията на Окръжен съд-Враца са сходни като се изхожда от сходната фактическа обстановка. По делата са изслушани съответните експертизи, от които става ясно, че стопанска непоносимост би следвало да се приеме от 13 март 2020 г. и че са налице съществени промени на пазара на електрическа енергия в съответния период. Например в решение от 3 май 2022 г., съдът е посочил, че: „.. с обявяването на извънредното положение в Република България на 13.03.2020 г. е настъпила твърдяната от ищеца стопанска непоносимост, която той не е могъл да предвиди при сключването на договора и допълнителните споразумения и при поемането на задължението да закупува ежедневно ел. енергия от ответника. По същите причини ищецът не е могъл да предвиди и невъзможността си да реализира закупената енергия и отказа на своя контрагент да приема и заплаща такава, основан отново на стопанска непоносимост. От установеното от вещото лице по техническата експертиза може да се направи и категоричен извод, че в създадената извънредна обстановка ищецът не би могъл да преодолее негативните последици и да прояви гъвкавост, тъй като обективно е нямал възможност да реализира закупената ел. енергия на пазарни сегменти „Ден напред“, „В рамките на деня“, „Двустранни договори“, ЦПДД, в чужбина и пр. Доказателствата по делото дават основание за извода, че предвид договорените между страните продажни цени на ел. енергията и липсата на възможност за реализация на същата икономическият баланс в договорната връзка е нарушен до степен на пълна нееквивалентност на престациите, което е направило договорната връзка разорителна за ищеца, предвид опасността от натрупването на милиони левове загуба, и това положение е несъвместимо със справедливостта и добросъвестността.“

Справка от сайта на Софийски апелативен съд показва, че и трите решения са обжалвани пред апелативната инстанция, а внесената от страна на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД такса само за това обжалване възлиза на сума в размер на над 1 200 000 лв.

По четвъртото дело ТЕЦ „Марица 3“ АД и АЕЦ „Козлодуй“ сключиха спогодба в края на декември 2022 г.

Развръзката

Доскорошният управител на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД Илия Йорданов каза пред „Лекс“, че дружеството е предложило на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД извънсъдебно уреждане на отношенията като впоследствие към това предложение са се присъединили и останалите трима търговци. В крайна сметка, споразумение е подписано, като по данни на „Лекс“, същото е предхождано от две правни становища на адвокатски кантори, включително становище на одитори, като е налице решение на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и съответното решение на БЕХ.

По повод на това, от АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД потвърдиха, че смисълът на спогодбата е да се предпази държавното дружество от възможни обезщетения в размер на над 100 000 000 лв. предвид изхода на делата до настоящия момент, както и че при това положение, дружеството ще си възстанови поне част от заплатените държави такси по делата, както и ще спести бъдещи разходи за воденето им.

 

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 януари 2023 9:04
Гост
Анонимен
Анонимен
17 януари 2023 17:53
Гост

В цял свят съдебната система се стреми към медиация и спогодби. Закон за медиацията трябва да се приеме, за са се усвои втория транш от плана за възстановяване и устойчивост. Тук всички първоинстанционни дела са в една посока и апелативният съд е одобрил спогодбите. Аз поне не виждам едно лошо нещо.

Пенка
Пенка
17 януари 2023 17:45
Гост

Здравейте, бихте ли споделили номерата на съответните дела?

Иван
Иван
17 януари 2023 16:29
Гост

Интересно кои кантори са имали привилегията да работят по тези дела с чудесен материален интерес.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
17 януари 2023 15:26
Гост

„Още в началото на 2021 г., „Лекс“ публикува научна статия на чл. кор. дюн. проф. Иван Русчев по тема, свързана с влиянието на COVID-19 върху изпълнението на договорите (виж тук). Година по-късно „Лекс“ публикува и статия на проф. Огнян Стамболиев на тема: „Искът по чл. 307 от Търговския закон – практически процесуални проблеми“ (виж тук).“ Абе на мене ли ми се струва, или в момента, в който започнат да „валят“ определен вид дела със значителен материален интерес, иведнъж се появяват като гъби научни становища на именити професори и доценти, които съм сигурен са отделили от своето ценно време и усилия… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 януари 2023 18:04
Гост

Има стотици дела за стопанска непоносимост заради пандемията. В цял свят делата са милиони за стотици милиарди евро в различни валути. Нормално е учените да коментират тези въпроси. Прочетох статиите и там не видях нещо нелогично и да е в разрез с правото. Прочетете ги – заслужава си

Проскубания бухал
Проскубания бухал
17 януари 2023 21:16
Гост

Чел съм тази на Стамболиев, която бяха публикували на този сайт. Не ми хареса в някои части, но той е по-умен, а аз съм само един Проскубан бухал. Конкретно делата за тока са доста апетитни и големите колебания в цените създават предпоставки за подобни съдебни спорове, включително и за повишението им заради войната в Украйна. Малко тъпо се получава частниците, които са длъжни да „обират“ разликите да са все неоправдани, нали затова са ЮЛ и работят тази дейност по занятие.

Лозан
Лозан
17 януари 2023 13:30
Гост

Добра развръзка.

Асен
Асен
17 януари 2023 13:31
Гост

Добре е, че са стигнали до спогодба.

Симо
Симо
17 януари 2023 13:28
Гост

Важното е, че са се разбрали.

Кики
Кики
17 януари 2023 13:27
Гост

Тази пандемия кой и за какво не я използва като оправдание.

Жасмин
Жасмин
17 януари 2023 13:18
Гост

Кашата е тотална явно

Спарска
Спарска
17 януари 2023 13:14
Гост

А хората си правят още АЕЦ-и, ние блеем баирите.

Манолев
Манолев
17 януари 2023 13:13
Гост

Е какво им е виновна държавата, че е имало глобална пандемия.

Arnaudov
Arnaudov
17 януари 2023 13:16
Гост

Ами като случая с разменените бебета в София. Сега подали родителите иск за 600 000 лева към болницата. Нали разбирате. Аз не кзвам, че е било приятно изживяване да са ви разменили бебета. Обаче хайде да сме сериозни – става дума за 15 дни, в които са били разменени, а 600 000 лева за една болница са ужасно много пари. Ще фалира съвсем. Но сега им е паднало на родителите. Фактически с тази размяна, която ще преживеят все пак не са загубли дете, недай си Боже, им дава шанс да си подсигурят детето, да купят апартамент и какво ли още… Покажи целия коментар »

Мавродиев
Мавродиев
17 януари 2023 13:18
Гост

Е. А кажи ми! Ами Виваком, която вдигна с 1 лев услугите си, защото имало пандемия. „По повод глобалната пандемия ние актуализираме цените, като ги увеличаваме с 1 лев“. Защо? Какво ви пречи пандемията да разпространявате интернет? Сега пак го направиха, но с 2 лева заради инфлацията. Това са малоумщини. А Виваком сега е купен на кредит от Шолак. Дори не си харчи личните пари милиардера от Сърбия.

Hari
Hari
17 януари 2023 13:28
Гост

Аз за това ги отсвирих отдавна.

Черков
Черков
17 януари 2023 13:13
Гост

Някаква страшна каша. Какви са тия фирми, каква е тая държава.

Павлова
Павлова
17 януари 2023 13:13
Гост

100 000 лева не са нищо. Те впарламента разменят милиони, като семки. Как няма едни 500 000 или примерно 2 милиона за някой стадион в София.

Чилев
Чилев
17 януари 2023 13:12
Гост

Много е зле положението

Име
Име
17 януари 2023 12:49
Гост

То е предварително оплескано, не е ли трябвало да им реагират предварително.

Но – то е тромава структура, реагират бързо само частните структури, евентуално.

Nina
Nina
17 януари 2023 13:19
Гост

Тромава е. Навсякъде в държавните учреждения е точно така – тромаво. И се спазва един дебилен и тежък процес на комуникация. И това е умишлено. Не питай колегата, не се интересувай в другия отдел какво правят, не помагай на новия – е такива глупости на търкалета. Комунизъм. Ако нямаш работа, а колегата се поти на животно и не смогва – не помагаш. Това си е негов проблем. Няма човечност.