До прекратяването на извънредното положение всички процесуални срокове по висящите съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства спират да текат, освен тези по наказателните производства. Спира се налагането на запори на банкови сметки на физически лица, на запори върху трудови възнаграждения и пенсии, както и извършването на описи на движими и недвижими вещи, собственост на граждани.

Това се предлага във внесения лично от председателката на Народното събрание Цвета Караянчева и още 19 депутати от ГЕРБ Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на парламента (пълния му текст виж тук).

С него се прекратяват всички обявени процедури по публична продан и въвод във владение при държавните и частните съдебни изпълнители. И се регламентира, че след прекратяване на извънредното положение тези производства ще се образуват и обявяват отново.

Законът ограничава и нотариалните удостоверявания до спешните и неотложни заверки. И разпорежда, че Нотариалната камара осигурява поне един дежурен за съответния район при спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Прочитът на така написаните разпоредби поставя някои въпроси, като например дали с формулировката, че се спират процесуалните срокове по административни производства, се цели действително да не текат срокове за цялата дейност на администрацията, или само по административните дела в съдилищата.

Освен това излиза, че по време на извънредното положение няма да могат да се изповядват нотариални сделки, въпреки че нотариусите и съдиите по вписванията ще работят.

В законопроекта се възпроизвежда вече известната заповед на здравния министър Кирил Ананиев за затварянето на някои търговски обекти. И тя със задна дата придобива силата на закон.

Освен това се изменят 13 закона, включително и Наказателният кодекс.

До 1000 лева глоба или пробация за лекари, ако откажат да лекуват при епидемия

Проектът предвижда промени в Наказателния кодекс (НК), според които лекари и медицински лица, които не окажат помощ на болен по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, ще се наказват с пробация до една година или с глоба от 300 до 1000 лева.

В момента чл. 141 от НК предвижда пробация или глоба до 300 лева на медицински лица, които не се притекат на помощ на болен или родилка, когато са били поканени.

По-рано днес главният прокурор призова за промени в НК, свързани с увеличение на наказанието при разпространяването на фалшиви новини, които всяват паника в обществото. Сега текстът на чл. 326 от НК предвижда до 2 години затвор, а управляващите предлагат наказанието да е до 3 години лишаване от свобода, както и глоба от 1000 до 10 000 лева.

Ако от деянието обаче са настъпили значителни вредни последици, извършителите са заплашени от много по-тежки глоби. В момента наказанието в такива тежки случаи е до 5 години затвор и глоба от 500 до 2000 лева. Депутатите предлагат глобата да бъде увеличена на от 10 000 до 50 000 лева.

Работникът получава брутната си заплата, ако предприятието затвори заради извънредно положение

Със закона се създават серия от нови разпоредби в Кодекса на труда, аналогични на вече съществуващи, които се явяват специални при извънредно положение. Така с нов чл. 218а КТ се регламентира, че както при бедствие (чл. 218 КТ), за времето на преустановяване на работа на предприятието или на част от него със заповед на държавен орган поради обявено извънредно положение, работникът или служителят има право на обезщетение в размер 50 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата.

Както и че при обявено извънредно положение работодателят може да възлага без съгласие на служителя да извършва временно надомна или работа от разстояние. Като се посочва, че това става със заповед на работодателя.

Има и нова разпоредба (чл. 120в), която урежда, че при обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от него или на отделни служители. Като се предвижда (в нов чл. 267а), че за времето на преустановяване на работата работникът има право на брутното си трудово възнаграждение.

Освен това проектът предвижда, че „когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за целия период на извънредното положение“.

Освен това в КТ се записва, че работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на такъв, който не е придобил осем месеца трудов стаж. Ако човекът вече няма платен отпуск, излиза в неплатен.

Ако пък бременна, кърмачка, самотен родител, служител с 50 и повече процента неработоспособност или друг защитен по КТ, сам поиска да излезе в отпуск при извънредно положение, шефът е длъжен да го разреши.

Удължават се най-различни срокове – от тези за издаване на лични документи и на решенията на ТЕЛК, до този за внсянето на докладите за предстоящите читалищни дейности.

39
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
ДТК
ДТК
25 март 2020 14:29
Гост

„Във връзка с Ваше запитване, с настоящото Ви уведомявам, че разпоредбата на чл.5 (2) от Зaкoна зa мeркитe и дeйcтвиятa пo врeмe нa извънрeднoтo пoлoжeниe, oбявeнo c рeшeниe нa Нaрoднoтo cъбрaниe oт 13 мaрт 2020г. и §52 от Преходните и заключителни разпоредби към същия Закон, oбнaрoдвaн в извънрeдeн брoй № 28 от 24.03.2020г. нa „Държaвeн вecтник“, се отнася само за запори, които ще бъдат бъдат наложени, след 24.03.2020г.“

Отговорите на почти всички ЧСИ са тези. Няма ли някой да ги вразуми?
Поговорката:“Царят дава, падарят – не.“, важи с пълна сила в случая.

Ивет
Ивет
26 март 2020 9:18
Гост

Да трябва някой да им го прочете по бавно този закон защото тези чси си правят каквото искат с парите на хората ,но също и банките

Гост
Гост
30 март 2020 12:19
Гост

И аз имам съществуващ запор върху трудово възнаграждение и банкови сметки. На сайта на банката, към която ми е задължението изрично са записали, че запори от преди 25.03. остават в сила ?! Не съм съгласна, че е справедливо !

Ирина Димитрова
Ирина Димитрова
25 март 2020 14:10
Гост

Днес ми бе отказано вдигане на запор върху трудовото ми възнаграждение наложен от ЧСИ-Сия Халаджова.Изпратих имейл до кантората,че във връзка с извънредното положение в страната законът е обнародван в държавен вестник от 24.03.20г. и влиза в сила от 13.03.Госпожа Балчева ми отговори,че така са решили и няма намерение да дискутира с мен това.Питам се колко хорица,които не са наясно с правата си ще пострадат.Ще се свържа с медиите и ще попитам-законът не важи ли за всички!

Ивет
Ивет
26 март 2020 9:10
Гост

Аз също искам да попитам компетентен орган защото законът гласи ,,ВСИЧКИ ЗАПОРИ А НЕ НАСТОЯЩИ,,

Ирина Димитрова
Ирина Димитрова
24 март 2020 18:27
Гост

Днес се обадих в УниКредит -запорите не са вдигнати!

Гост
Гост
23 март 2020 11:32
Гост

Здравейте,някой знаели дали са вдигнали запорите

АAa
АAa
20 март 2020 20:36
Гост

След като го гласуваТ днес.. би трябвало след обнародване в държавен вестник до приключване на извънредното положение да вдигнат запорите. Ще си проличи.

Еви
Еви
20 март 2020 15:40
Гост

здравейте,
имам въпрос, аз имам запор от преди това и въпреки всичко ми взимат парите, това времмено спиране на запорите не важи ли за всички или само за новите запори?

Анонимен
Анонимен
18 март 2020 16:51
Гост

Е нали щеше да се удължи срока за фирмите за подаване на декларации и плащане на данъци по ЗКПО до 30. юни? Не го видях като текст?

Анонимен
Анонимен
16 март 2020 23:57
Гост

Още веднъж адмирации към всички лекари, които жертват живота си.за нас!

Анонимен
Анонимен
16 март 2020 23:48
Гост

Поздравления за Цвета Караянчева! Това наистина е разумно решение.

Анонимен
Анонимен
16 март 2020 23:27
Гост

А, сетиха се за промените в Наказателния кодекс. След дъжд качулка#

Аз ли не разбирам?
Аз ли не разбирам?
16 март 2020 21:59
Гост

Има нещо сбъркано в КТ май.
Досега при престой ти плащат всичко (267), а ако поради бедствие не може да стигнеш – половината (218).
С проекта предлагат, ако спре работа по нареждане на държавата, да се плаща половината (218а), а когато престоят е по решение на работодателя се плаща всичко (267а); но може да те изпратят в платен отпуск (173а, ал. 1 изр.1). Дотук добре, но работодателят може да те изпрати и в неплатен отпуск, ако си изчерпал платения – и това обезсмисля предходната уредба (173а, ал. 1, изр. 2).

Анонимен
Анонимен
17 март 2020 14:14
Гост

Както винаги- спорно написани текстове. Сега трябва тълкувателно решение на ВКС, за да разберем какво са искали да кажат…

Мда
Мда
16 март 2020 19:15
Гост

Добре, че задължиха нотариусите милионери да не хлопват всички кепенците, щото на тях не им дреме, че няма да работят месец, два.

Митко
Митко
16 март 2020 23:16
Гост

Да, те са финансово обезпечени от всякъде. Могат и повече време да изкарат.

Знам си аз
Знам си аз
16 март 2020 19:11
Гост

Мен ме притесняват всички злоупотреби, които ще бъдат измислени. Това са хора, които не спазват карантина, какво остава да спазват закони и правила когато им се дава възможност да не го правят.

Фико
Фико
16 март 2020 19:13
Гост

Някак между другото мина, че правителството ще може да харчи европари за коронавируса. Нека краденето да започне сега.

чочо
чочо
16 март 2020 23:50
Гост

А, сефте Минке.

Анонимен
Анонимен
16 март 2020 23:19
Гост

Учудва ме фактът, че у хората няма никакво чувство за съмосъхранение.

Киро
Киро
16 март 2020 19:08
Гост

Много работодатели сега ще се възползват да съкратят хора, за които е било много по-сложно преди.

Потърпевш
Потърпевш
16 март 2020 18:52
Гост

Какви запори на заплати, като доста хора вече не получават такива – готвачи, сервитьори, продавачи…

Анонимен гост
Анонимен гост
17 март 2020 20:53
Гост

Тези който получават какво ,запорите си стоят и чакаме по един час ,за да ни освободят сметката

Човек
Човек
16 март 2020 18:50
Гост

Текстът за фалшивите новини ще върши работа и след края на извънредното положение.

Коста
Коста
16 март 2020 18:49
Гост

До тук изглеждат адекватни законодателните мерки.

милия ми
милия ми
16 март 2020 18:44
Гост

Най-важното е, че тестът на нашия Бащица е отрицателен. Къде без него – да е начело, в тези времена

ясно
ясно
16 март 2020 18:45
Гост

Той затова ли е толкова блед през последните дни – защото са му взимали кръв 🙂

положителна новина
положителна новина
16 март 2020 18:42
Гост

Едно обаче трябва да се каже – коронавирусът свали Радостта от сцената. Тя се опитва пак да се качи, но прожекторите са насочени в друга посока. Това е единствената положителна новина в иначе ужасяващото положение

Ивайло
Ивайло
16 март 2020 18:43
Гост

Хаха, ама Гешев ще пребори битовата престъпност с помощта на коронавируса, а не МВР и ДАНС 🙂

123
123
16 март 2020 18:50
Гост

Може и да не е в епицентъра на събитията, но виждаш – пак се съобразяват с него. Увеличават наказанията за разпространението на фалшиви новини, както той поиска.

987
987
16 март 2020 18:51
Гост

Голяма работа. Важното е, че спря да изскача иззад всеки ъгъл. Писма ми да му гледам физиономията, кошмари започнах да сънувам.

Анонимен
Анонимен
16 март 2020 23:55
Гост

Слънцето знае кога да изгрее.

ужасен
ужасен
16 март 2020 18:41
Гост

Гледах тазвечерния брифинг на шефа на щаба и се изумих на лекаря от Лом, който изпратил в София доказано болен с коронавирус. Как може такава небрежност, покъртително просто. Дано лекарите като този да са единици, че иначе майка плаче е положението

анонимен
анонимен
16 март 2020 18:37
Гост

Положението в Европа се влошава. Силно се надявам българите поне сега да бъдат разумни и да помогнат в ограничаването на инфекцията

анонимен
анонимен
16 март 2020 18:39
Гост

И аз се моля (без да ходя на църква) за някакво чудо и коронавирусът да не ни засегне чак толкова. Но като виждам какво е около нас, надеждите ми бавно се стопяват

киселец
киселец
16 март 2020 18:47
Гост

Не ми говори за църквата. Ще видиш, накрая ще се окаже, че те са основният развъдник на короната. Добре, че никой в семейството не е вярващ

Анонимен
Анонимен
16 март 2020 23:24
Гост

Пълни глупости! Историята сочи, че в най-тежките ни моменти вярата ни е била упование и ни е спасявала. А относно корупцията по върховете на управата им, това е друг въпрос.

Анонимен
Анонимен
16 март 2020 23:54
Гост

Надеждата крепи човека. Не бива да губим вяра. А и в случая е особено важно да се спазва забраната