Всички дела в Софийския градски съд, насрочени от 27 октомври до 5 ноември 2021 г. да бъдат отсрочени, разпореди председателят му Алексей Трифонов (пълният текст на заповедта виж тук). Причината е пикът в разпространението на заразата от COVID-19.

Според заповедта на Трифонов, всички дела, които е трябвало да се гледат през следващите 10 дни, трябва да бъдат пренасрочени за „нови дати, възможно най-близки до първоначално определените дати на заседания“.

Заради това, че от утре до 5 ноември няма да има открити заседания, председателят на СГС в заповедта си ограничава достъпа на адвокати, вещи лица и граждани до служба „Съдебно деловодство – Адвокатска стая“, освен по дела по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ.

Освен това справки в деловодствата ще се правят само по телефона, „като се ограничи достъпът на адвокати, вещи лица и граждани до помещенията, ползвани от Софийски градски съд в Съдебната палата“, разпореди Трифонов.

Още преди дни към отсрочване на делата заради пандемията пристъпиха и от Софийския районен съд.