Столичната адвокатска колегия постави ултиматум на властта – до 22 януари 2021 г. да вземе конкретни мерки, за да подпомогне адвокатите заради кризата от COVID-19 или те ще предприемат ефективен протест и няма да се явяват по дела.

Искането е заявено в писмо, подписано от председателя на колегията Ивайло Данов до шефката на парламента Цвета Караянчева, правната и бюджетната комисии, Министерския съвет и министъра на финансите Кирил Ананиев (пълния текст на писмото виж в следващите прикачени файлове 1, 234 и 5).

В него адвокатите напомнят, че са сериозно засегнати от кризата от COVID-19, но за разлика от всякакви други сектори, включително и представители на други свободни професии не са получили и елементарна подкрепа от държавата.

„За съжаление, адвокатската дейност като свободна професия е свързана с риска от липса на редовни доходи и е изцяло свързана с икономическата активност на гражданите и търговските дружества. Предвид икономическата стагнация и обективната невъзможност на клиентите ни да искат и получават правна помощ, както и режима на работа на съдебната система, адвокатите масово изпаднаха в тежко икономическо положение. Обективните разходи за адвокатската дейност не могат и не трябва да се покриват с почти липсващите приходи от нея“, пише в писмото.

В него се напомня, че съдилищата не работиха пълноценно два месеца, сега продължават да се отлагат дела заради пандемията, а на това отгоре в момента съдебната система провежда инвентаризация. „В този период разходите на адвокатите не намаляха, а напротив, тъй като продължиха да плащат разходите за своите офиси, както и за заплати на деловодители, секретари, адвокатски сътрудници и друг персонал, включително като самоосигуряващи се лица продължиха да плащат редовно своите осигуровки и данъци“, обясняват адвокатите и напомнят, че тяхната работа обичайно изисква личен контакт с клиентите, което е свързано с допълнителен риск.

Затова още през пролетта Висшият адвокатски съвет поиска нормативно признатите разходи за адвокатите да бъдат увеличени от 25% на 40%. От САК го подкрепиха, а сега заявяват и готовност за протест, след като нямат отговор от властта.

„Обръщаме към Вас с искане за осъществяване на незабавни изменения на нормативната база, като се предприемат мерки за намаляване на данъчната тежест на адвокатите, действащи като самоосигуряващи се физически лица. Настояваме в спешен порядък да се инициират и извършат конкретно промени в данъчния режим на адвокатите, който да позволи икономическото им оцеляване чрез увеличаване на нормативно признатите им разходи от 25% на 40%“, заявяват адвокатите.

И посочват, че действащият режим за данъчно облагане на свободните професии не държи сметка за особеностите, отговорността и тежестите при осъществяване на адвокатската дейност.

„Адвокатите изпълняват публични функции, възложени им със закон, но са поставени в неравноправно положение спрямо други свободни професии, което практически води до завишено и несправедливо данъчно облагане.

Адвокатите попадат в най-ниската категория лица, упражняващи свободни професии с нормативно признати разходи – 25% от приходите, поради което облагането на доходите на лицата, упражняващи самостоятелно професията, е завишено почти двойно в сравнение с редица други свободни професии, поради ниския размер на нормативно признатите разходи.

Изискванията към адвокатите са изключително високи и за разлика от останалите данъчни субекти, които попадат в категорията на чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ и които, ако наемат персонал, могат свободно да се регистрират като търговци по Търговския закон, респ. да се облагат по реда на ЗКПО, за адвокатите подобна възможност не стои“, пишат столичните адвокати до законодателната и изпълнителната власт.

Те заявяват, че ако отново бъдат игнорирани и не бъдат взети ефективни и реални мерки, ще бъдат принудени да изразят гражданската и професионалната си позиция чрез ефективни протестни действия. И дават ясно да се разбере и какви биха били те: „Евентуалното блокиране на осъществяване на правната помощ и неявяване по дела и предварителни производства ще има широк обществен и международен отзвук и ще демонстрира, че имаме решимост да отстояваме правата си“.

Адвокатите дават на властта срок до 22 януари 2021 г., за да предприеме конкретни мерки, като в противен случай ще пристъпят към ефективен протест.

85
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
само минавам
само минавам
15 януари 2021 0:30
Гост

Аз съм „ЗА“. Обаче само ако не е поредната предизборна партенка! И Данов и с-ие да дадат заден. Или по-лошо, да забравят за това.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2021 10:27
Гост

А за вещите лица?
Купуваме и поддържаме техника (особено при техническите експертизи), специализиран софтуер, консумативи.

Реалността
Реалността
13 януари 2021 23:11
Гост

Реалността е, че клиентът не иска да рискува и да се набутва да плаща авансово държавни такси и адвокатски възнаграждения. Затова трябва да му бъдат обяснени всички възможни последици от водене на дело, вкл. и че ще се плаща отделно и за втора и евентуално и трета инстанция. Както и че ако загуби, ще плаща разноските на другата страна. Поради огромното недоверие към съдебната система /а и към държавните институции като цяло/ клиентите не вярват, че със сигурност ще спечелят делото и че ще си върнат инвестираните средства за такси и разноски. И много от тях се отказват, когато им… Покажи целия коментар »

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
14 януари 2021 9:59
Гост

Не сте попадали на действително сложен казус, за съжаление е паднало много ниско нивото на адвокатите, другите системи нямат значение.

Адвокатът е царят на съдебната система и както и да е. Некачествената работа на съда е благодат за правният мир – сложно е за обяснение – хората не подготвят обезпечения по сделките – разчитат на съда – съда не е пешкир за всеки неудачник, има смисъл понякога – но в повечето случаи разумни хора и здравомислещи се подписват над документи, а след това търсят съда.

Общо-взето съм прав, като си гледам написаното.

льольо
льольо
14 януари 2021 10:21
Гост

„клиентите не вярват, че със сигурност ще спечелят делото и че ще си върнат инвестираните средства за такси и разноски“ – нима някой адвокат би си позволил да твърди пред клиент със 100% сигурност, че той ще спечели делото и още повече – ще събере инвестираните от клиента средства? Ако има такива адвокати, то те са в основата на недоверието на гражданите както в адвокатурата така и в съдебната система. Какво означава да обещава някой на клиента си 100% резултат??? Това е абсурд, и е най-малкото некоректно.

адвокат,реалист
адвокат,реалист
13 януари 2021 21:14
Гост

Който иска да стачкува да си стачкува.Аз обаче няма как да го направя.Клиентите ми няма да проявят разбиране,не мога да им откажа явяване по дела след като съм ангажиран и са ми заплатили поисканото възнаграждение! Още по-зле стои въпроса със служебните защити.Аз и да откажа,все ще се намери кой да се яви! Служебни защитници има в изобилие.Така,че мислете по-реално и без да гледате с розови очилца.

След институционална смърт идва гражданската!
След институционална смърт идва гражданската!
15 януари 2021 0:27
Гост

Да те накажат! Точно за юдите е деветия кръг на Данте.

Carthago delenda est
Carthago delenda est
13 януари 2021 20:15
Гост

Всички пунически подземни божества са извадени очистително във форума … само и само адвокатите да продължат да мизерстват, а адвокатурата – да е бита карта начело със слугинажи на властта, корпорациите или просто чужди (западни) служби. Какъв страх за самото съществуване на финикийския модел общество и „развитие“! И в интерес на КОГО? В интерес на сегашното статукво най-вече в съдебната власт; публично управление и превзета държава! По една проста причина. Адвокатът по логика, дефиниция и призвание е свободен човек с професионална квалификация /по принцип/ и много, силни и обединени такива личности за огромна заплаха за Молох!

Любител
Любител
13 януари 2021 12:24
Гост

Наближават избори в колегията, трябва да се убедят по-скромните адвокати да гласуват правилно. Щото големите кантори отдавна са хванати.
А вместо да се иска да се увеличават нормативно признатите разходи, по добре да се поиска да се даде възможност за избор за облагане- по ЗДДФЛ и или по ЗКПО. То и сега няма пречки двама адвокати да образуват адвокатско дружество, и да се облагат на практика по реда в ЗКПО, но пък някои адвокати в никакъв случай не се доверяват на друг колега.

по-скромния адвокат
по-скромния адвокат
13 януари 2021 15:59
Гост

Ами дайте ни идея кой е правилния човек! Та да гласуваме за него.

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
14 януари 2021 10:09
Гост

В София плащаме огромен административен персонал – имаме две каси – в Центъра, Търговския дом и на Тодор Александров – 6-7 касиерки – по заплатка и осигуровки на всяка, личен състав, бодигардове – всякакви хрумки, всичко това се вади от джоба на адвокатите, не говорим за командировките и воаяжите по безсмислени конференции – Брюксел, Лион, Франкфурт и Лондон, да изучават международният обмен. Разбира се – който е част от хранителната верига – не се оплаква – но така или иначе е разточително, едва ли няма къде да се подслонят тези излишни хора, на които плащаме двойни и тройни заплати и… Покажи целия коментар »

Малко числа
Малко числа
13 януари 2021 12:06
Гост

Нека да посочим малко цифри. В момента нормативно признатите разходи на свободните професии /вкл. и адвокатите/ са 25 %. Върху разликата между брутния доход (100%) и нормативно признатите разходи (25%) се начисляват осигурителни вноски за ДОО, НЗОК, ДЗПО, т.е. върху 75%. ДОО е 14.8 % (без да смятаме за общо заболяване и майчинство), НЗОК е 8 %, ДЗПО е 5%. Тези суми се начисляват върху 75% от брутния доход, т.е. реално са съответно 11.10 %, 6% и 3.75% от брутния доход, общо 20.85% от брутния доход. След като се приспаднат нормативно признатите разходи (25%) и начислените осигурително вноски (20.85%), разликата… Покажи целия коментар »

Eva
Eva
13 януари 2021 12:05
Гост

Адвокатите криете данъци като луди, не декларирате приходи, гледат да лъжат и мажат навсякъде, огромна част от тези 14 000 са некадърни неможачи, колкото си щеш, АМА виж претенциите до небесата. Намалете данъците, увеличете нормативно признатите разходи, дайте от помощите за пандемията, увеличете възнагражденията за правна помощ, щото инак никой не влиза при нас и какво ли не още? Само още не сте поискали проститутки по офисите всеки ден да ходят и да ви свирят на кавалите. То бива бива наглост и безочие, ама вашетго на нищо не прилича. После се чудите защо нямало уважение към адвокатите и адвокатския труд.… Покажи целия коментар »

адв.
адв.
13 януари 2021 12:30
Гост

По просташки коментар отдавна не бях чела. Това говори много за автора.

Георги
Георги
13 януари 2021 17:53
Гост

Кое му е просташкото? Много от колегията са си селски тарикати и са готови на много селски номера само за да вземат некво хонорарче. Или се излагат да защитават хора като онзи Колев за сексскандала в НСА преди няколко години. Г-н адвпката щял да доказва пред съда, че имало колаж и глас и картина били специално намествани за да излиза така, че злепоставят клетия човечец, който иначе иска да чука студенти за да минат. И не знае как да отговори на журналиста, който му казва, че не е нормално да води такъв разговор с адвокат. Клоун. Въртят си адвокатята селски… Покажи целия коментар »

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
14 януари 2021 10:25
Гост

Мда, доста безсмислено е да се спори, сега е и студено и едно изпотяване е доста рисково. Как си представяте светът без адвокати – няма начин, това е абсурд. Не само това – хората ще се върнат към естествените и приятни удоволствия – общуването един с друг, самоусъвършенстването, приятелството и ред други неизбежни – но добри и благородни явления. Какъв изкуствен интелект, може ли да сравниш човек с машина, нещо съвсем не е наред с мислите на младежта, да бе – удоволствието да прочетеш качествена руска литература – или да изгледаш хубав руски филм – пред взирането в компютъра и… Покажи целия коментар »

д-р ох боли
д-р ох боли
13 януари 2021 17:09
Гост

пиете ли си редовно хапчетата?

Митра
Митра
13 януари 2021 20:18
Гост

Коментарът е на Велзевул!

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
14 януари 2021 10:18
Гост

А като опрощаваме дългове на клиентите и правим чудеса от храброст – никой не писка.

само минавам
само минавам
13 януари 2021 9:50
Гост

Форумът е налазен от един или няколко трола! Представящи се за адвокати и мъчещи се да продават краставици на краставичари. Вероятно на хонорар/и от НПО-тата заинтересовани от запазване на статуквото. Само за сведение: В Германия да се представяш за адвокат и да не си такъв е углавно ЗЕЛЕНО деяние.

ДА.
ДА.
13 януари 2021 9:54
Гост

Същата работа като във форума за оспорваната Наредба за заплащането на правната помощ.

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
14 януари 2021 10:37
Гост

Адвокат е призвание и затова е и забранено да се дават консултации от не-адвокати – имайте предвид, че това е сериозна работа и се плющят едни сериозни съдби и – това е което привлича като магнит младите специалисти-юристи да станат адвокати – че си нещо като началник на съдбите на хората – с една дума отправяш човека или на бунището – или на върха, както и фирмените адвокати – потапяш кораба – или изплуват съдружниците. Глоба към КАТ или пък спор със съсобственик, трудов спор, проблем – погледнете само какво диво време е настанало всъщност, макар да се регулират нещата.… Покажи целия коментар »

Хахаха
Хахаха
13 януари 2021 9:04
Гост

Адвокатите са единственото съсловие, което е оставено на честна дума да декларира приходи. Я кажете, колко адвоката имат касов апарат или банкова сметка ? Всички декларират по договор за представителство и правна помощ примерно 1000 лева на дело, за една инстанция, а клиента е заплатил реално да речем 600 лева. Плащат осигуровките върху 1000, което е около 300 лева грубо, и остават чисти 300 лева, като се надат ответната страна при загуба да им изплати, всъщност незаплатен хонорар. Така адвокатите взимат не 1000 лева-300 осигуровки = 700 лева, а взимат 1600 лева, или чисти 1300, преди облагане с данък печалба,… Покажи целия коментар »

Хахаха
Хахаха
13 януари 2021 9:29
Гост

Ето и една игра … 😉

Видя ли десет минуса … пускам сигнал до НАП, как да направят данъчни ревизии на адвокатите, като да установят неправомерно задържани суми по изплатени разходи по делото и невъзстановени суми на доверители.
Тези суми не са възстановени, нито са отчетени, като приходи, за да са платени осигуровки и данъци.
А, трябва да са луди да ги декларират по вре е на ревизията, като приходи, следователно остават, като невъзстановени суми.
А са похарчениииииии.
Който и адвокат го напънат да възстанови за 5 години назад суми по изплатени от ответната страна възнаграждения ще види зор, а някои и ще баталясат.

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
13 януари 2021 9:56
Гост

Абсолютно е така, но – в най-бедната държава на Европа, какво да се направи. Впрочем аз си декларирам чинно всичко и така.
Но една стачка няма да е лошо – да се види, че има нужда от адвокати.

Хахаха
Хахаха
13 януари 2021 10:14
Гост

Може да сте анонимен, но честен!!!!!!
Вижте си кривиците в съсловието първо, а после изисквайте от другите.
Когато правите нередни неща, винаги могат да ви изнудват, като съсловие. А има много нередни неща.
Ралица Негенцова ще бъде запомнена, като една от
най-разрушителните фигури по върховете на ВАдС.

Анонимен
Анонимен
13 януари 2021 12:30
Гост

„Така адвокатите взимат не 1000 лева-300 осигуровки = 700 лева,
а взимат 1600 лева, или чисти 1300, преди облагане с данък печалба, защото при спечелване на делото не връщат парите дадени за хонорар на клиента, а те ги прибират.“

Нещо не ти излизат сметките. Явно си мислиш че всичко минава по сметка на адвоката, а реално той ще си остане с 300-те лева за които говориш и ще чака остатъка на части от клиента, понеже същия работи в Кауфланд примерно и няма как да ги даде накуп, разчитайки на добросъвестния си адвокат.

Анонимен
Анонимен
13 януари 2021 12:32
Гост

Докато накрая не чуеш, „е че кво толкова, нали имаш и други клиенти“.

льольо
льольо
13 януари 2021 9:00
Гост

Ако ние не бяхме от трите държави, които не направиха абсолютно нищо за свободните професии (не само адвокатурата) може би не бих подкрепил подобен ултиматум. Но предвид това, че държавата показа нагледно (и го каза – нарече ги маргинали), че изобщо не и пука от свободните професии (артисти, занаятчии, адвокати и тн.) подкрепям!

DDD
DDD
13 януари 2021 8:28
Гост

Адвокатското съсловие е малко нагло – били засегнати от кризата…Я, стига. И без това хонорарите ви са изключително високи. Как изобщо може да се сравнявате с хора в неплатен отпуск, ресторантьорски и хотелиерски бизнес….

льольо
льольо
13 януари 2021 9:02
Гост

Една смяна на масло на автомобил в сервиза е минумум 200 лв. а вие искате едно дело да ви е 50 лв. Хонорарите не могат да са по-ниски, а труда на адвоката е асолютно неоценен.

Един млад адвокат
Един млад адвокат
13 януари 2021 9:43
Гост

Да питаш как може адвокаттската професия да се сравнява с ресторантьорския и хотелиерския бизнес е направо комично. Не може. Както например квалификацията, уменията, отговорността и обществената важност на лекарската професия не може да се сравнява с тази на монтажниците на дограма. Всеки аналфабет може за месец да се научи да реди плочки, да сервира коктейли и т.н. Да си адвокат, от друга страна, изисква образование, стаж, опит, инвестиция на огромни усилия и време, ежедневно четене дори и след като вече практикуваш от немалко време. За съжаление манталитета на българина е такъв, че не му идва на ум да се пазари… Покажи целия коментар »

Джони
Джони
13 януари 2021 10:02
Гост

Ашколсун, Ефенди! По-добре от това, не може да се каже!

Анонимен
Анонимен
13 януари 2021 11:19
Гост

Браво, Колега! Това е чистата истина…

Хахаха
Хахаха
13 януари 2021 11:34
Гост

Млади колега …
Съжденията са правилни, НО … както няма лекар по всичко, така не може да има адвокат по всичко!
Като видя табела: Практикувам публично, гражданско, наказателно и международно частно право, ми иде … да му вкара два … въпроса, а ма пред клиента …

Един съвет … истинските пари не идват от делата, а от работата ПРЕДИ делата.
Не бъди като 80% от адвокатите -обратното на умното; и да вкарват клиента в съда, за да си вземат парите.
Истинските пари са преди въобще да има дело!

Желая здраве и успех!

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
14 януари 2021 12:32
Гост

Как без съдебно дело – нотариусите са частни, ако се опиташ да изповядаш сделка пред тях е невъзможно, налага се на адвоката да прави хиляди монтажи и демонтажи, обезателно пред съд се минава, то ако можеше със слюнки и плюнки да убедиш особено враждебна страна. Всъщност – аз някак успявам да предотвратя съдебните дела – ама – на какво съм се нагледал, нотариални покани, срещи, прокурорски преписки, плезеници, в крайна сметка всичко отива на съдебно дело. Впрочем – комедията има и име – медиация, това ли е бъдещето – да срещнем овцата с вълка – мирни и ползотворни преговори. Честно… Покажи целия коментар »

DDD
DDD
13 януари 2021 14:10
Гост

Явно и четене с разбиране не умеете.
Хората в ресторантьорския и хотелиерския бизнес изобщо не работят и не получават заплата. Вие продължавате да работите, изобщо няма забрани и мерки във вашата сфера. Продължвате да имате клиенти и да работите, обаче поставяте някакви ултиматуми, иначе нямало да се явявате по дела…
Вие сте едно от най-малко засегнатите съсловия.
Какво щяхте да правите, ако сте собственици на ресторанти и хотели…..

И не, не всеки аналфабет може да се научи точно пък плочки да лепи. И не, не се занимавам с лепене на плочки.

Младия адвокат
Младия адвокат
13 януари 2021 16:12
Гост

Четенето с разбиране го умеем, но избирателното четене никога не е с разбиране. Доказателство за последното сте вие. Нормативно признатите разходи са изключително важни за свободните професии. Смятам, че същите следва да бъдат повишени не само за адвокати, но и за стоматолози и други свободни професии. Регистрираните земеделски производители на непреработена продукция например ползват 60% НПР. Зъболекарите пък, въпреки сериозните си разходи за апаратура, консумативи, дезинфекция и т.н. са в „общия кюп“ на 25% НПР. Виждате ли тук справедливост? Ако да, моля посочете я. И не излизайте с аргумента „да, ама зъболекарите яко укриват приходи“. Следва да се съобрази и… Покажи целия коментар »

Адвокат въздържател
Адвокат въздържател
13 януари 2021 22:30
Гост

Не е задължително да се ходи по кръчми !

Анонимна
Анонимна
13 януари 2021 9:46
Гост

Ами стани адвокат, усети професията и тогава коментирай!

беззаконие: 50 лева такса за сигнал срещу адвокат
беззаконие: 50 лева такса за сигнал срещу адвокат
13 януари 2021 6:24
Гост

А защо САК въведе незаконна такса за гледане на сигнал срещу адвокат. В закона за адвокатурата такава такса няма предвидена. Значи, ако гражданин иска да се оплаче от адвоката си -трябва да плати, за да се гледа сигналът му.- Това е хипер -мега-гига-незаконно. САК над закона ли е? Къде в закона за адвокатурата пише,че АК може да налага такса за подаване на сигнал срещу адвокат? Колко адвокати изразиха обструкции против тази такса. Самата адвокатура има интерес да се изчисти от некоректни адвокати, които разбира се-са много малко. Поправете ме ако греша за сумата, но таксата за гледане на сигнал срещу… Покажи целия коментар »

държавата да организира атестационен изпит за адво
държавата да организира атестационен изпит за адво
13 януари 2021 6:11
Гост

Данъкът, който плащат адвокатите, е 7,5 процента(следкато се вземе предвид облекчението)-за сравнение-в Швеция данъкът достига до около 50-60 процента. Колко по-ниско да е? Още малко ще поискат и държавата да им изплаща и пари за дрехи? Преди претенции-да видим качеството на услугата. На конкурса за съдии по вписванията 80 процента от явилите се адвокати са с двойки и тройки. Или този конкурс и изпит са били нагласени? Двойкаджиите , провалили се на този изпит по вещно право имат право да дават консултации-вклч и по вещно право. Сами преценете качеството на съвет, даден от двойкаджия-оценен на обективен изпит, организиран от държавата-че… Покажи целия коментар »

Митко добрев
Митко добрев
13 януари 2021 10:41
Гост

Примерът Ви с конкурса за съдии по вписванията не е съвсем коректен.Моля вижте кои спечелиха този конкурс, организиран и проведен от Министерство на правосъдието – министър Барни назначи синове и дъщери на на герберски депутати , синове и дъщери на действащи прокурори.Например проверете Елхово , Харманли и др.РС

Анонимен
Анонимен
13 януари 2021 10:51
Гост

Добрев е абсолютно прав. Публична тайна е как се провеждат и печелят конкурсите за държавни длъжности, включително за съдии. Основно перо на корупцията по всички нива е шуробаджанащината, която е изключително вредна за държавния апарат и обществото като цяло. „Нашите хора“ са доволни, но за всички останали е налице шамар с мокър парцал и напомняне, че на баницата мекото не е за хора без връзки.

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
14 януари 2021 12:44
Гост

Ще спечеля всеки един изпит – просто не си представяте какво е практика и теория. Практика – лихвар прилапва имот с фидуциарна сделка (дълг – собственост – чл. 152 ЗЗД, забранен резултат), теория – сделката е нищожна, практика – всички документи са в полза на лихваря, теория – пишем жалба след жалба, практика – търсим най-слабото място и там атакуваме, теория – продължаваме да пишем жалба след жалба, практика – нищо не става от знанията ни по вещно право. Решаваме казуса с усмивка и реторика – овладяваме аудиторията в съдебната зала – евентуално печелим и делото. Какви атестации и шменти-капели… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
12 януари 2021 21:34
Гост

На адв.Данов и този адвокатски съвет му остава има няма месец.А що се отнася до делата никой колега не би си позволил глупост да не се явява! Най-малкото ,че съда не би отлагал дела заради неявяване на адвокат!

Шоп, бистришки тигър
Шоп, бистришки тигър
12 януари 2021 22:11
Гост

Ти не си адвокат, а трол, джендър и катунар!

Адвокат
Адвокат
12 януари 2021 23:07
Гост

А ти си Бистришко боклук

Решетников
Решетников
12 януари 2021 22:53
Гост

Месец казваш. А ако са поне четири? А? Много ти се иска … ми се струва!

братовчеда на тиквата
братовчеда на тиквата
13 януари 2021 4:36
Гост

Ясно е, че си един от султанските ибрикчии, а не адвокат.

Хахаха
Хахаха
12 януари 2021 20:48
Гост

Викате … свободна професия е адвокатската … добре, но защо има минимални ставки на заплащане. Що за свобода е това ? Да питам … на какво основание адвокатските колегии събират втора такса от нови членове, като нормативно се дължи само една и то на ВАдС ? Справедливостта е принцип, а не по усмотрение или гледна точка. Вижте си кривиците, изправете ги и… о , чудо, ще видите, че от 14 000 адвоката, 5000 ще умрат от глад, щото са некадърни. Ако се подложат всички адвокати на изпит през 5 години, както е при лекари, съдии, прокурори и следователи, дали ще… Покажи целия коментар »

Наредба номер 1 е правно нищо
Наредба номер 1 е правно нищо
13 януари 2021 6:14
Гост

Няма минимална ставка. Наредба номер 1 е правно нищо-не може съсловна монополна организация да самоопределя минимални цени-Общностнотоп конкуретно право е брулано нарушено с тази наредба. Изяснено и по ноторното дело в Люксембург. Съдът на Съюза се произнесе ,че тази наредба нарушава конкурентното право на Съюза* .

*за завършилите Симеоново-не става дума за Съветския съюз…

Хахаха
Хахаха
13 януари 2021 9:12
Гост

Обясни го това на съдиите !!!
Винаги го прилагат това животно (Наредба 1), дори днес !

Адвокатче
Адвокатче
12 януари 2021 20:47
Гост

„..тъй като продължиха да плащат разходите за своите офиси, както и за заплати на деловодители, секретари, адвокатски сътрудници и друг персонал..“ Евалла, колеги, с деловодители, секретари, помощници и друг персонал.. Дай боже всекиму. Да, трябва да има помощ от държавата и за нашето съсловие, да, вярно е, че на всички са спаднали доходите, но сега да се загрижим за заплатите на деловодителите в най-намазаните адвокатски кантори ли? В моя офис сме двама колеги, без друг персонал. На кого е по-необходима помощ, на офисите със сътрудници и т.н., или на малките, като мен? САК преливат от мисъл. Все едно чета герберастия-… Покажи целия коментар »

ADVOKAT
ADVOKAT
12 януари 2021 19:34
Гост

Поредната предизборна акция на Данов. Най-много да доведе данъчни проверки на самостоятелно практикуващите адвокати, за да се видят доходи, имущества и присъщи разходи или държавата да си направи правната помощ без адвокати, а с юрисконсулти, та адвокатите да нямат доходи и по тази линия. Трябва да се направи друго-еднолично адвокатски дружество, за да могат всички разходи и то реални да се отчитат. Това се предлага в концепцията за нов ЗА, но може да се направи спешно и сега и това е смислената стъпка от страна на ВАдвС, а не стачки и протести.

злопаметен
злопаметен
13 януари 2021 4:38
Гост

Още един ибрикчия.

адв.
адв.
13 януари 2021 12:44
Гост

А да ти е ясно, че адвокатът не може да е управител на собственото си еднолично дружество?

доктор
доктор
12 януари 2021 19:01
Гост

Предлагам всички доктори да се обединим да не лекуваме адвокати-щом те няма да се явяват по дела и няма да защитават гражданите, които са в нужда, ние пък няма да ги лекуваме. Егати интересчиите- точно в тази криза ще откажат защита и то по линия на правната помощ, където са най-нуждаещите се хора и то за да защитят себе си и да изнудват държавата в такъв тежък момент. За сетен път доказват, че ги интересува само възнаграждението и нищо друго.

Един
Един
12 януари 2021 18:44
Гост

Гладни кокошки просо сънуват. Ма няма да стане. А Данов се скара с всички, накрая май само жена му няма да е против него

Daniel
Daniel
12 януари 2021 18:40
Гост

Искат да притиснат властИМАЩИТЕ! Ах как искам и аз да съм ИМАЩ!

Манолева
Манолева
12 януари 2021 18:39
Гост

А така

Неман
Неман
12 януари 2021 18:39
Гост

Е ужас беее

Анонимен
Анонимен
12 януари 2021 18:38
Гост

Абсурдно е хората от тази гилдия да бъдат пренебрегвани, обиждани и унижавани.

Сашо
Сашо
12 януари 2021 18:56
Гост

Естествено. Трябва да бранят авторитета си.

Кики
Кики
12 януари 2021 18:32
Гост

Много сериозен ултиматум. Да видим дали ще се съобразят с него.

Анонимен
Анонимен
12 януари 2021 20:48
Гост

Не ще се съобразят.

Анонимен
Анонимен
12 януари 2021 18:10
Гост

Адвокатите дадоха срок от 10 дни, т.е. до следващия петък. ГЕРБ разбира само от такъв натиск и сигурно сега ще започнат едни сувалки да успокоят нещата, щото идат и избори.

OMG
OMG
12 януари 2021 18:13
Гост

Естествено, сега е моментът да се искат пари. Стойките са само за самочувствие.

Джанго
Джанго
12 януари 2021 18:08
Гост

Малко грозни са заплахите. Не съм чул лекарите все пак да заплашват, че няма да лекуват болни. Иначе съм съгласен с исканията.

стачка!!!!!
стачка!!!!!
12 януари 2021 18:12
Гост

А бе лекари напускаха болници, подаваха колективни оставки, какви глупости пишеш?
Френските адвокати стачкуваха ефективно, хвърлиха си тогите, не влизаха по дела, окупираха съдебни палати и ти ми говориш за грозно. Грозно е тяхното отношение към една от ключовите професии за демокрацията!

Лозан
Лозан
12 януари 2021 18:33
Гост

Обаче те не спряха със своите искания и претенции.

Адвокат
Адвокат
12 януари 2021 19:12
Гост

Лекарите по стара традиция винаги пренасят проблема върху пациента. Не стигат пори – плащайте допълнително. Свърши пътеката – ходете в частна болница. Не ви харесват условията – платете ВИП стая. Затова не сравнявайте двете професии. За разлика от лекарите, адвокатите не получават заплати, не им се осигурява нито кабинет, нито бюро, нито компютър.

обективен
обективен
13 януари 2021 4:41
Гост

А случайно да ти прави впечатление, че вредното за българите герберастко статукво е от грозно по-грозно ?

Човек
Човек
12 януари 2021 18:08
Гост

И като не се явят не дело, нали съдът ще ги глоби, а и отделно ще загубят хонорари? Странно ми е.

Анонимен
Анонимен
12 януари 2021 18:10
Гост

Споко, ще го калкулират на клиентите, минималните хонорари също са достатъчно високи.

ехиден
ехиден
13 януари 2021 4:45
Гост

Очевидно проумяваш, че в крайна сметка данъкоплатеца-клиент заплаща за овчедушието си към властите.

Хари
Хари
12 януари 2021 18:35
Гост

Длъжни са да се пробват.

От село
От село
12 януари 2021 18:05
Гост

ВАдС няма ли да ги подкрепи? Иначе ще изглежда странно.

Анонимен
Анонимен
12 януари 2021 18:01
Гост

Често обвиняват адвокатите в алчност и често тези обвинения са основателни. Но в сегашната ситуация държавата наистина ги изостави и им е длъжник

Анонимен
Анонимен
12 януари 2021 18:05
Гост

Ще има по-голяма тежест ако и останалите адвокатски съвети се присъединят към софийските. Висшият адвокатски съвет нищо не направи, за да помогне. Негенцова пи едно кафе при Бойко и си мисли, че ще го очарова. Ама той по млади си пада… Да бяха пратили някоя засукана мома

123
123
12 януари 2021 18:09
Гост

Aбе, учат се в движение.

Симо
Симо
12 януари 2021 18:36
Гост

Добър похват.

цирк
цирк
12 януари 2021 17:59
Гост

Искаме протест, искаме протест!

Агент 008
Агент 008
13 януари 2021 10:43
Гост

А кога ще се постави ултиматум да се промени Закона за здравното осигуряване и да се премахне плащането на здравни осигуровки от самоосигуряващите се пенсионери. Веднъж ги осигурява държавата и втори път самите те? Да не би да получават двойно обслужване като постъпят в болница, или две медицински сестри и т.н. По този начин втората осигуровка се превръща в данък-плащаш, но не получаваш здравно обслужване.

Азис
Азис
13 януари 2021 11:41
Гост

Към всички тези искания, трябва да се присъединят и вещите лица, защото и те са на същото положение.