Съществувалата повече от 10 години практика от адвокатите да плащат, за да им бъдат обработени най-различни документи от столичната колегия, отива в миналото.

Софийският адвокати съвет е взел решение да отмени всички „суми за разходи за обработка на документи на адвокати, младши адвокати, адвокатски дружества и адвокатски съдружия, вписани в регистрите на САК“. Решението ще влезе в сила от 14 октомври.

Всъщност още миналата съветът отмени таксата, която събираше за вписване на промени в обстоятелствата – например, когато адвокат си смени адреса или има нов телефонен номер. Тогава отпадна и заплащането за вписване и отписване на адвокатските сътрудници.

Остана обаче такса от 15 лв. за обработка на документи за вписване на адвокати и младши адвокати. По 5 лв. се плащаше и за обработване на документи на дружества и съдружия, за отписване от регистъра и за преустановяване и за възобновяване на дейност.

„Обединихме се около принципното решение, че трябва да бъдат отменение всички разходи за обработка на документи“, обясни за „Лекс“ председателят на колегията Ивайло Данов. По думите му болшинството от членовете на съвета са застъпили позицията, че адвокатите така или иначе плащат встъпителни и членски внос и това е достатъчно, за да получат административно обслужване от колегията.

Данов подчерта: „Така облекчаваме работата на колегите. Достатъчно е те да подадат документите онлайн на имеладреса на колегията, а не е необходимо да плащат никакви такси и не на последно място ги облекчава и финансово. Особено като се има предвид, че при продължаващата извънредна епидемична обстановка има чувствително намаляване на работата“.

Председателят на САК посочи, че съветът има още идеи за облекчаване на работата на столичните адвокати, които предстои да бъдат обсъдени на следващото му заседание.

25
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Lexpertuti
Lexpertuti
01 октомври 2020 20:55
Гост

Софийските адвокати неползват презервативи от началото на криминалният преход в Република България…

медик
медик
02 октомври 2020 6:03
Гост

Ами капут като теб няма кой да използва.

беззаконието с незаконната такса за жалбла срещу а
беззаконието с незаконната такса за жалбла срещу а
30 септември 2020 20:42
Гост

Защо не е премахната НЕЗАКОННАТА такса, за подаване на жалба СРЕЩУ адвокат? В Закона за адвокатурата не е предвидена подобна такса, и е незаконно да се отказва образуване на дисциплинарно производство ако гражданинът не е платил незаконната такса.

Адвокатурата е независима, и самоуправляваща се , по отнощение на другите адвокати. но адвокатурата не може да налага такси на граждани, неадвокати. Адвокатурата не е законодателрен орган. Адвокатурата няма право да налага такса, с която са наказвани гражданите , подаващи жалби срещу адвокати! Защото подобна такса не е записана в закона.

допълнение
допълнение
30 септември 2020 20:47
Гост

Адвокатурата-визирам САК незаконно събира такса от граждани , подаващи сигнал срещу адвокати, но изрично са изключили съдилищата и прокуратурите, сезиращи адвокатурата за дисциплинарни нарушения на адвокатите. тоест гражданите са дискриминирани, а съдиите и прокурорите са поставени в условията на по-по-най и могат безплатно да подават сигнали срещу адвокати.

Незаконно е съсловна монополна организация да си позволява да налага такси на неадвокати!

30 лева незаконна такса за кандидат-адвокатите
30 лева незаконна такса за кандидат-адвокатите
30 септември 2020 20:16
Гост

А таксата за обработка на документи за кандадат младши адвокати за изпита ? Плаща се такса към ВАдвС -50 лв, и 30 лева за САК-за „обработка на документи“.
Тази незаконна такса отменена ли е? Или беззаконието ще продължи? Къде в закона е предвидена адвокатските колегии да събират такса за обработка на документи.
30 лева незаконна такса, и после и 50 лева-друга незаконна такса.

Анонимен
Анонимен
01 октомври 2020 15:00
Гост

Аз не съм чула никъде за безплатно явяване на изпит извън учебно заведение – дали ще е кандидатстудентски или друг.

до нечулата
до нечулата
01 октомври 2020 19:44
Гост

Не коментираме таксата за изпит от 50 лева, събирана от ВАдвС(която е също незаконна), а коментираме таксата от 30 лева, събирана от САК, за „посредничеството“ при изпращане на документите на кандидатите до ВАдвС. Такава такса не е предвидена в закона.
Кой ще ги спре утре таксата да стане и 100 лева?
САК нямат право да събират такса за „оБработка на документи“, такса, която е екстра над таксата събирана от ВАдвС.

Анонимен
Анонимен
30 септември 2020 16:23
Гост

Трябва да се помисли в тази насока за всички адвокати от страната. А не само за столицата.

Анонимен
Анонимен
30 септември 2020 16:24
Гост

Е, все от някъде трябва да се почне.

Анонимен
Анонимен
30 септември 2020 16:19
Гост

Много добра инициатива на Софийският адвокати съвет.

Анонимен
Анонимен
30 септември 2020 16:20
Гост

Те винаги са работили за облекчаването на работата на столичните адвокати.

Анонимен
Анонимен
30 септември 2020 16:18
Гост

Данов почна с предизборната кампания, какво се кефите за 5 лева. Хайде стига

Каменов
Каменов
30 септември 2020 16:13
Гост

Най-после. Доживяхме. Излишни такси

Анонимен
Анонимен
30 септември 2020 16:13
Гост

Те промените на адрес и телефон щото се правят всеки месец, та всеки месец по 15 лв ще трябва да дават

Анонимен
Анонимен
30 септември 2020 16:13
Гост

Да бе така и така се плаща внос. Тъпо е сега и за обработка на документи да се дават пари

Анонимен
Анонимен
30 септември 2020 16:12
Гост

Вървим с крачките на охлюв към по-добри бъднини

Анонимен
Анонимен
30 септември 2020 16:12
Гост

Плащат членски внос, ама не всичките. А сега и за тях ще отпаднат таксите.

Филипа
Филипа
30 септември 2020 16:11
Гост

Добро решение

Анонимен
Анонимен
30 септември 2020 16:11
Гост

Няма да им приседнат 15 лв. За всеки тъп документ дето трябва да си изкараш преди да започнеш работа ти искат по 5 – 10 лв. А ако си безработен това са си пари

Анонимен
Анонимен
30 септември 2020 16:12
Гост

Е нали ги знаеш, че са малко по-специални от обикновен безработен

Анонимен
Анонимен
30 септември 2020 16:14
Гост

Не виждам какво им е специалното. Освен вечните претенции естествено.

Knowledgeable
Knowledgeable
02 октомври 2020 20:40
Гост

На чужд гръб и сто тояги са малко, нали?

Проверете колко е встъпителната вноска (за да започнеш да работиш) и колко е месечният членски внос и пак ще си говорим!

Анонимен
Анонимен
30 септември 2020 16:10
Гост

Добро решение. Облекчава изцяло процедурата

Asparuhov
Asparuhov
30 септември 2020 16:10
Гост

Е случва се да си смениш…номера

Ivica
Ivica
30 септември 2020 16:10
Гост

Блазе им