Софийският адвокатски съвет откри дарителска сметка с цел подпомагане на адвокати, засегнати от пандемията COVID-19.

Даренията ще са за адвокати от колегията, които нямат задължения към нея и към Висшия адвокатски съвет.

Те ще се предоставят на заболели от коронавирусна инфекция адвокати от САК, намиращи се в тежко здравословно състояние (приети за болнично лечение в ковид отделение или реанимация) и едновременно с това в тежко финансово състояние.

„Тези обстоятелства се установяват чрез заявление от лицето, от член на неговото семейство или от колега- адвокат от САК, придружено от медицински документи и декларация за гражданско и имуществено състояние, подписана лично от адвоката. Прилага се и документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидата за финансова помощ, по която следва да се преведат отпуснатите средства“, обясняват от САК.

Получателите на финансови помощи ще се определят с решение на Софийския адвокатски съвет, след доклад на Комисията му за социално подпомагане.

Сметката на САК за набиране на дарения е в „ОББ“ АД

IBAN: BG97 UBBS 8888 5000 6723 40

BIC: UBBSBGSF