В сряда – 6 юни, главният прокурор Сотир Цацаров ще предложи кога да започне процедурата за избор на негов наследник.

Като първа точка на заседанието на Прокурорската колегия е предложението на обвинител №1 за приемане на времеви график за провеждане на процедура по чл. 173 от Закона за съдебната власт за избор на главен прокурор.

Преди две седмици, след консултациите при президента Румен Радев, Цацаров заяви, че възможно най-скоро ще внесе проект на хронограма за предстоящия избор в ПК на ВСС, която после ще бъде обсъдена от Пленума на съвета.

По закон процедурата може да започне най-рано шест месеца преди изтичането на мандата на председателите на върховните съдилища и на главния прокурор и не по-късно от четири месеца.

Мандатът на Сотир Цацаров изтича на 10 януари 2020 г., което означава, че процедурата може да бъде открита на 10 юли 2019 г., но не по-късно от 10 септември 2019 г.

Предложения за конкретни кандидати се правят на следващите четири заседания на Пленума на ВСС от поне трима членове на ПК на ВСС и от министъра на правосъдието. Неотдавна Данаил Кирилов обяви, че няма да внася предложения за наследник на Цацаров.

След като станат ясни имената на претендентите, започват да текат срокове за представяне на концепции и изразяване на становища.

Според чл. 170, ал. 5 от ЗСВ за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор се назначава лице, което отговаря на следните изисквания: способност за придържане и налагане на висок етичен стандарт; висока професионална компетентност: да притежава задълбочени знания в областта на правото, богат практически опит в съответната област на правото, ръководни и административни умения, изявени аналитични способности; изявена независимост, воля за налагане на законността, решителност при изпълнение на служебните задължения и с принос за утвърждаването на правовата държава; да притежава развити умения за работа в екип, за мотивиране на колеги, за търсене и носене на отговорност.

За да има избор, са необходими минимум 17 гласа във ВСС.

Наскоро представляващият ВСС Боян Магдалинчев сподели, че по-добрият вариант е процедурата да бъде открита възможно най-рано. Според него би било добре следващият главен прокурор да е човек от съдебната система. Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков беше по-конкретен – най-добре да е от средите на прокуратурата, за да не губи време да опознава ситуацията, а да започне веднага да работи.

Наред с хронограмата, обвинител №1 е внесъл и предложение да се обсъди покана до Съдийската колегия „за провеждане на съвместно работно обсъждане на действия по оптимизиране на съдебната карта“.

Вчера на заседанието на Пленума Сотир Цацаров заяви, че в годишния доклад за дейността на съдилищата вижда същите проблеми с неравномерната натовареност, каквито има и прокуратурата.

Без да се намесвам в работата на съдилищата, отправям призив към ръководството на ВКС и към Съдийската колегия за един разумен, умерен диалог по темата реформа на съдебна карта. Без никой да се намесва в правомощията и в законовата територия на колегиите. Да се дискутира необходими ли са промени в съдебната карта не само за прокурорите, защото у нашите магистрати е формирано много силно убеждение, че обект на реформа са само те. Другата система стои незасегната, а проблемите в съдилищата са същите като нашите“, заяви главният прокурор.

Идеята му за съвместен дебат ще бъде обсъдена и от Прокурорската колегия.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Смешко
Смешко
04 юни 2019 14:26
Гост

Как се тълкува „да притежава развити умения за работа в екип, за мотивиране на колеги, за търсене и носене на отговорност.“ Т.е. какво е развито умение за носене на отговорност? Аз не искам главен прокурор на РБ, който си е развивал носенето на отговорност през годините.

Прокурор
Прокурор
01 юни 2019 12:28
Гост

Съгласен съм с шефа, че съкращения има само при нас. Какво правим с излишните съдилища по села и паланки?

Гражданин
Гражданин
01 юни 2019 12:23
Гост

Чудя се дали е работа на Цацаров да определя процедурата за избор на негов наследник. Това е лост за протакане.

Анонимен
Анонимен
01 юни 2019 12:24
Гост

Във всеки случай не е работа на президента Радев.

Анонимен
Анонимен
01 юни 2019 12:05
Гост

Вече и децата знаят, че при първата процедура никой няма да бъде избран. Чака ни дълго временно управление на лицето Гешев