Заплатите на магистрати да се формират като се отчитат cлoжността нa дeлaтa, paзглeждaни нa cъoтвeтнoтo нивo в съда и прокуратурата, професионалният oпит, прослуженото време, квалификацията и способностите. Предложението е на Съвета за партньорство (СП) към Висшия съдебен съвет и днес беше докладвано на Пленума от Вероника Имова.

Темата е била обсъдена на заседание в началото на март, на която са присъствали всички членове на Съвета за партньорство. Само един от присъстващите се е въздържал при гласуването на тези нови критерии, останалите 12 са ги подкрепили.

Как точно ще се изчисляват заплатите, засега не е ясно. Както и не е ясно дали идеята ще бъде възприета от работната група, която ВСС формира в началото на годината. На 13 февруари кадровиците решиха, че е необходим нов механизъм за определяне на начина на формиране на заплатите на магистратите и съдебните служители. Това е така заради увеличаващата се ножица в размера на възнагражденията на най-ниските и най-високите нива в съдебната система.

По закон младшите магистрати получават по две средномесечни заплати в бюджетната сфера. Нормативно определени са и възнагражденията на председателите на ВКС и ВАС, на главния прокурор и на членовете на ВСС – те са 90% от заплатата на председателя на Конституционния съд. Според данните на Националния статистически институт, от 1 април възнаграждението на шефа на КС е 7540.2 лева. Т.е. би трябвало тримата големи в съдебната система и членовете на съвета да вземат основна заплата от 6786.18 лева като в тази сума не се включат парите за прослужено време, което е по 2% за година, но не повече от 40 на сто. Всички останали възнаграждения в системата се определят според таблица, приета от съвета. Преди малко повече от месец обаче ВСС наложи мораториум върху актуализацията на заплатите в системата до края на годината. Така че на този етап не би следвало да има такова, въпреки данните на НСИ.

Така или иначе при всяка актуализация, се увеличава и разликата в заплатите между най-ниските и най-високите нива. Заради това работната група в състав председателите на комисиите по бюджет и финанси Боян Магдалинчев, на правната Цветинка Пашкунова, съдебна администрация към двете колегии – Боряна Димитрова и Гергана Мутафова, по натовареност – Даниела Марчева и Пламен Найденов, както и Севдалин Мавров от бюджетната комисия ще трябва да изработят нов механизъм за определяне на заплатите. По неофициална информация нагласите са групата да бъде готова с конкретни предложения до септември.

Освен това членовете на Съвета за партньорство имат идеи и за парите за ранг. Според тях „пpи pacтeжa нa мяcтo c пoвишaвaнe в пo-виcoĸ paнг нa мaгиcтpaтa, възнaгpaждeниeтo дa ce фopмиpa ĸaтo ĸъм пoлyчaвaнoтo възнaгpaждeниe, ce дoбaви oпpeдeлeн пpoцeнт oт зaплaтaтa зa cъoтвeтнaтa пo-виcoĸa мaгиcтpaтcĸa длъжнocт“. Това означава, че при повишаване в ранг на място, съдия или прокурор ще получава по-високо възнаграждение, в зависимост от процента, обясни днес Вероника Имова.

Отделно от този механизъм, който се предлага, членовете на Съвета за партньорство са на мнение, че при определяне на допълнителното материално стимулиране трябва да се отчита натовареността на съответния съд и прокуратура.

Друга идея на СП е в наредбата за конкурсите за повишаване и преместване да се въведат дисциплиниращи срокове, както и стриктно спазване на чл. 189 от ЗСВ. Според тази разпоредба конкурсите за по-горестоящите съдилища и прокуратурата се обявяват с решение и се провеждат преди тези за по-ниските по степен органи, като, в случай че конкурсите за по-горестоящите органи не приключат в срок до три месеца, ВСС обявява такъв за по-ниските по степен съдилища и прокуратури.

Решението е провокирано от притесненията на магистратите, че конкурсите се точат с години.

Не на последно място Съветът за партньорство предлага още от сега ВСС да започне процедура по сключване на следващия застрахователен договор, „като създаде работна група и се привлекат възможно най-широк кръг участници – представители на съсловните организации, външни експерти в областта на застраховането и други специалисти по темата, с цел оптимална защита правата на магистратите и съдебните служители при реализиране на застрахователно събитие“.

ЕПЕП се нуждае от надграждане, въпросът е как да стане това

Висшият съдебен съвет засега отложи вземането на решение за надграждане на Единия портал за електронно правосъдие. Това стана след спор, продължил над час и половина, по повод предложението на трима кадровици за въвеждането на портала според законовите изисквания.

Боян Новански, Драгомир Кояджиков и Огнян Дамянов предлагат надграждане на портала така, че той да дава възможност за извършване на удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма и да се развие системата на електронно призоваване. Според тях ЕПЕП трябва да се развие така, че да дава възможност за подаване и получаване по електронен път на всякакви изявления до съда, документи, включително и писмени доказателства и др., както и провеждането на съдебни заседания чрез видеоконфренция (виж повече тук).

В началото на дискусията днес Калина Чапкънова поиска да знае дали предлаганите нови функционалности на портала няма да се припокрият с тези на Единната информационна система на съдилищата, която също се изгражда по европроект. Чапкънова възрази и срещу начина, по който се прави предложението – без необходимото експертно мнение, без техническа документация и т.н. Тя наблегна на факта, че тези неща са важни, за да може членовете на съвета да вземат информирано решение.

Гергана Мутафова, която е ръководител на проекта за изграждане на ЕИСС, обясни, че до няколко месеца системата ще бъде пилотно въведена и тествана. Тя добави, че няма припокриване на дейности и съответно евентуално финансиране. Поясни, че действително в ЕИСС ще бъдат изградени всички необходими функационалности за предоставяне на електронни услуги на адвокати, граждани и т.н. Но тази информация трябва да бъде достъпна чрез Единния портал за електронно правосъдие за адвокати, граждани и други оторизирани лица. Така че е необходимо надграждане на портала, обясни Мутафова.

Олга Керелска, която пък беше ръководител на проекта за доработка на портала, поиска да знае дали не трябва първо да са готови всички функционалности на Единната информационна система на съдилищата и после да се надгражда ЕПЕП. Тя попита дали функционалностите в чл. 360в от ЗСВ са заложени в техническото задание на ЕИСС. Във въпросната разпоредба, която влиза в сила от 1 януари 2021 г., се казва, че Единният портал за електронно правосъдие трябва да осигурява следното: заявяване на извършването на удостоверителни изявления в електронна форма; извършване на процесуални действия в електронна форма; връчване на съобщения и призовки; достъп до поддържаните от органите на съдебната власт електронни дела и публични регистри.

Даниела Марчева призова въпросът да не се отлага, защото 1 януари 2021 г. наближава и спешно трябва да се реагира.

В крайна сметка ВСС се обедини около мнението, че порталът трябва да бъде надграден, но решението за това ще бъде взето, след като следващата седмица екипите по двата проекта – за ЕИСС и за ЕПЕП се съберат с експерти и с всеки член на съвета, който иска, за да обсъдят по-подробно тънкостите и на 18 юни съветът отново ще обсъди въпроса.

11 млн. лева по-малко приходи отчете ВСС

Над 11 млн. лева е неизпълнението в бюджета на съдебната власт за първите четири месеца на годината при заложени приходи от близо 38.5 млн. лева. Това докладва председателят на бюджетната комисия Боян Магдалинчев на днешното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.

По-малкият размер на приходи се дължи на извънредното положение и въведените строги ограничения в работата на съдилищата.

В плана на ВСС до 30 април са били заложени 38 467 000 лв. приходи, но изпълнението е в размер на 27 515 000 лева. Основна част е по отношение на съдебните такси. За първите четири месеца са били заложени 33 333 000 лв. приходи от съдебни такси, но те са 21 180 000 лева.

До 30 април са изплатени 151 млн. лева за заплати при заложени 158 202 000 лева. Същевременно разходите за облекло и обезщетения по ЗСВ и Кодекса по труда са по-големи за първото четиримесечие. При план от 21 323 000 лева, изпълнението е в размер на 46 252 000 лева. Магдалинчев обясни, че 36 115 000 лева са изплатени за облекло.

Днес стана ясно, че до момента са дадени 443 698 лева за превантивни дейности и мерки с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, като се търсят още 705 240 лева. Те ще бъдат осигурени от сметката за наличности от предходни години в съдебния бюджет.

Същевременно бюджетът на Върховния административен съд беше актуализиран с 15 000 лева. Средствата са необходими за  мерките срещу коронавируса в почивните бази на съда.

 

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
05 юни 2020 11:39
Гост

като се погледне статистика в един съд и се установи, че един състав е с 30 дела, а друг със 200, като съставът с 30 дела е обявил 2 дела през извънредното положение, а съставът с 200- 30 дела, е пределно ясно, че не е редно да получат едно и също възнаграждение. Щом някои съдии са привилигировани да вършат по-малко работа, следва да получат и по-малко възнаграждение.

Сиси
Сиси
04 юни 2020 14:53
Гост

Със сигурност е необходим нов механизъм за определяне на начина на формиране на заплатите. Иначе разликата е много голяма.

Ники
Ники
04 юни 2020 14:51
Гост

Изключително разумно е предложението на Съвета за партньорство.

Мила
Мила
04 юни 2020 14:49
Гост

И как така правят предложение без необходимото експертно мнение?

Лили
Лили
04 юни 2020 14:49
Гост

Удобно! Ще си вкарат техни хора. Това надграждане ще е маса пари.

Боби Босов
Боби Босов
04 юни 2020 14:40
Гост

Много се надявам да се реализира това надграждане пусто.

Лимоновски
Лимоновски
04 юни 2020 14:40
Гост

Успех с предложението. Дано стане.

Мавродиева
Мавродиева
04 юни 2020 14:39
Гост

Да им съчувства човек. Ами те нямат пари бе.

Неман
Неман
04 юни 2020 14:39
Гост

Супер. Дано се реализира.

Запетуйка
Запетуйка
04 юни 2020 14:39
Гост

Да кандидатстват за 60 на 40

Стаматова
Стаматова
04 юни 2020 14:38
Гост

Супер прдложение.

Kalinka
Kalinka
04 юни 2020 14:38
Гост

Като са им по-малко приходите да се обадят на Горанов. Той пари е взел от Божков явно. Може да удари едни рамо .

Мишо
Мишо
04 юни 2020 14:46
Гост

Te парите сигурно не са му за такива цели 🙂

Гаверон
Гаверон
04 юни 2020 14:37
Гост

Еми няма как. Пандемията бе ясно, че ще удари по джоба и по приходите на всички

Коко
Коко
04 юни 2020 14:47
Гост

Най-вече на данъкоплатеца. А да не говорим за хората, които останаха без работа.

Pavleta
Pavleta
04 юни 2020 14:36
Гост

Предложението е добро. Не знам как ще се реализира само

Manoleva
Manoleva
04 юни 2020 14:36
Гост

Добра идея.