Проточилата се три години сага с периодичната атестация на съдията от Софийския апелативен съд Милен Василев намери своя край в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, като мнозинството в нея гласува тя да бъде прекратена.

На практика обаче тепърва предстои за съдията да започне нова процедура за извънредна атестация, тъй като той участва в два конкурса – за Търговската колегия на Върховния касационен съд, обявен през юни 2019 г., и за Наказателната колегия на ВКС от октомври 2020 г. На предходно заседание на колегията Красимир Шекерджиев заяви, че този на ТК на ВКС чака единствено атестацията на съдия Василев.

След като СК гласува предложението за прекратяване на атестационната процедура, председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков подчерта, че макар новата атестация да трябва да бъде извършена от помощната атестационна комисия на ВКС, на практика това може да стане много бързо, тъй като всички материали за работата на съдия Василев вече са налични.

Процедурата за атестирането на Милен Василев е открита на 14 май 2018 г. Тя няколко пъти беше на вниманието на СК на ВСС, но кадровиците я връщаха на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК). Единият път за изготвяне на ново етично становище, а вторият – за нова преценка по критерия „Спазване на правилата за етично поведение“.

На две заседания през март т.г. в дневния ред на СК на ВСС отново фигурираше атестацията на съдия Василев, като предложението беше той да бъде изслушан по повод възражението му срещу оценката от атестацията му, която е „много добра – 96 точки“. Но и двата пъти въпросът беше отложен по формални причини – първо кадровиците да се запознаят с поредно възражение на съдия Василев, а после – за да се уверят, че е спазена процедурата за отправяне на покана към магистрата за изслушване, независимо че той многократно писмено е заявявал, че не желае да бъде изслушван.

В свое заявление от 22 март т.г. съдия Василев настояваше втората му поред процедура за периодично атестиране да бъде прекратена поради отпадане на законовото основание за нейното провеждане. Това е така заради промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) от началото на 2020 г., според които вече се провежда само една, а не както беше преди две периодични атестации.

Той припомня, че първата му периодична атестация е приета през април 2013 г. и обхваща периода 2008-2012 г. През май 2018 г. е открита процедура за втора периодична атестация по искане на председателя на Софийския апелативен съд.

От февруари 2020 г. обаче са в сила промени в Закона за съдебната власт, с които отпадна задължението за второ периодично атестиране на магистратите. Според чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ атестирането се провежда периодично за 5-годишен период от атестирането за несменяемост на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник-шеф.

Милен Василев отбелязва, че в ЗИД на ЗСВ липсва преходна разпоредба, която да предвижда „преживяване на отпадналите от чл. 196 ЗСВ основания за атестиране“ – второто периодично и предварителното за младши магистрати. Той отбелязва, че единствената преходна разпоредба е §72, ал 2 от ЗСВ, според която: „Разпределените на членовете на КАК преписки по изготвяне на комплексни оценки от атестирането до влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред“. „Видно от буквалния текст разпоредбата касае само и единствено процесуалния ред (процедурата), по която се довършва атестирането, а не материалноправното основание за атестиране, регламентирано в чл. 196 ЗСВ. Това следва и от основната промяна, внесена с посочения ЗИДЗСВ – да възроди помощните атестационни комисии (ПАК), като първо звено в процедурата. Ето защо, единственото предназначение на §72, ал. 2 ЗИДЗСВ е да разпредели функциите по висящите атестации между ПАК и КАК и нищо повече“, изтъква съдия Василев и добавя, че ще атакува решението на СК на ВСС във Върховния административен съд като ще поиска прогласяването на нищожността на акта ѝ (повече виж тук).

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
13 април 2021 18:15
Гост

Цялото оспорване на Василев е да си начеше огромното его. Както е рекъл, така да стане, нищо, че е дребнаво и безсмислено. Малко ли са 96 точки? Не му пука за точките, а да разиграва всички около себе си.

123
123
13 април 2021 20:45
Гост

Е, тогава не си играйте с колегите и закона! Да бяхте приложили закона, нямаше никой да ви разиграва. И аз като атестирания съм „дребнав“!

Анонимен
Анонимен
14 април 2021 10:55
Гост

Не съм от ВСС, че да ме разиграва. Разиграва колегите си. Сега ще разиграва и ПАК, после и КАК за да бави конкурса за ТК. После ще разиграва театър и в конкурса за НК и ще бави и него. Участието му там е за лично забавление на гърба на други съдии.

nnn
nnn
13 април 2021 13:42
Гост

Безумие, безиумие, обаче да ме извинява колегата Василев, ама не ни върви да участваш за конкурс във ВКС през 2020 г. със стара атестация за период от 2008.- 2012 година. Най- вероятно стази атестация е станал и съдия във САС. Като е толкова добър- да го атестрат за работата му през последните години, както правят за всички останали участници в конкурсите. Иначе го поставят в привилегировано положение….

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 13:40
Гост

Този горкия е извадил един късмет…

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 13:39
Гост

Ама и Комисията за атестирането и конкурсите много неглежира нещата.

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 13:36
Гост

Прекратяват стара, почват нова,.. И те не знаят какво правят

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 12:36
Гост

Горкия с тия атестации, да не си на негово място.

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 12:34
Гост

Прекратили едната, само за да започне следваща. Евала.

Гери
Гери
13 април 2021 13:34
Гост

Пълно безхаберие.

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 12:34
Гост

Разгеле. Хубаво, че се събраха и го решиха. Че иначе просто вече излагация.

Drob4ev
Drob4ev
13 април 2021 12:34
Гост

Не му върви

Рени
Рени
13 април 2021 13:34
Гост

С такива некадърници…

Zeta
Zeta
13 април 2021 12:33
Гост

Пичовско

Стамат
Стамат
13 април 2021 12:28
Гост

АЛИЛУЯ! Не мога да повярвам, че в СК на ВСС проявиха здрав разум и прекратиха безумието, което сами забъркаха! Не вярвах на „ушите“ си, когато видях уважаемият Шекерджиев да гласува за прекратяването, макар че си личеше как го прави с ОГРОМНО неудоволствие. Умилих се, когато уважаемият Чолаков поиска да се хванат за ръце и бързо да направят новата атестация. Стана ми и жал за уважаемия Кояджиков, който, за пореден път, стана за смях покрай таз изумителна атестация. Въобще тоз ВСС е твърде богат откъм смях, шеги и закачки – чак да ти втръсне от такива! За сериозна работа обаче не… Покажи целия коментар »

Gerova
Gerova
13 април 2021 12:36
Гост

Понеже уши е в кавички, то на ков не сте вярвал? На нозете си ли?

Temelko
Temelko
13 април 2021 12:37
Гост

Така е. И аз не вярвах. Беше си безумие.

Руменов
Руменов
13 април 2021 12:37
Гост

Не бих си причинил да ги гледам

AnimalMan
AnimalMan
13 април 2021 12:38
Гост

хахахах наистина е страшно нелепо.