Съдийската колегия най-сетне повиши три съдийки в Гражданската колегия на Върховния касационен съд. Става дума за Десислава Попколева и Таня Орешарова от СГС и Мария Христова от окръжния съд във Варна. Те бяха назначени по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Според тази разпоредба в рамките на 9 месеца след приключване на конкурса и при освободени места, може да бъдат повишени магистрати, които са класирани под чертата.

Решението трябваше да бъде взето още през декември 2019 г. Но тогава стана ясно, че Пленумът на ВКС е прехвърлил три свободни бройки от Гражданската в Търговската колегия. И по предложение на Вероника Имова, колегията реши да поиска информация от ВКС за това от кои съдии са били заемани местата в ГК, прехвърлени в последствие в ТК – дали от Красимир Влахов, дали от Златка Русева и т.н. Преди десетина дни зам.-шефките на ВКС Светла Димитрова и Дария Проданова отговориха, че става дума за местата на Златка Русева, Светла Цачева и това на Стоил Сотиров, което ще бъде освободено в края на месеца, когато той се пенсионира. Така се стигна до повишаването на Попколева, Орешарова и Христова.

Спор обаче възникна около предложението на Комисията за атестирането и конкурсите да се отхвърли молбата на Валентин Бойкинов от СГС също да бъде повишен в ГК на ВКС, после той поискал да бъде прехвърлен в Търговската колегия. Мотивите на КАК бяха, че той не е следващият в класирането и заради това няма как да бъде повишен. Освен това в момента няма и свободни места.

Красимир Шекерджиев остро се обърна към Панов като го държа отговорен за решението на Пленума на ВКС. „Не е много красиво, когато има обявено класиране за Гражданската колегия, местата да бъдат преместени. Не се прави така. Когато има висящ конкурс и обявено класиране, местите бройки, които могат да бъдат заети по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Сега те не могат да бъдат заети нито в едната, нито в другата конкурсна процедура, те са преместени. И как ще преместите бройката на Стоил Сотиров, който все още не е пенсиониран, както и на Розинела Янчева, която вече встъпи в длъжност на мястото на Любка Богданова“, каза Шекерджиев и заключи, че конкурсите в колегиите на ВКС са затруднени.

Даниела Марчева постави под съмнение валидността на решението на Пленума на ВКС. Според нея той може да премести съдии, но не и свободни бройки, това трябвало да направи председателя на съда или Съдийската колегия. Според нея текстовете в ЗСВ за правомощията на Пленума на ВКС не били еднозначни.

Драгомир Кояджиков пък заяви, че „разумът на закона е да се назначат съдиите по висящия конкурс и после живите хора да се прехвърлят по колегиите“.

Според чл. 111, ал. 1, т. 2 от ЗСВ Пленумът на ВКС определя състава на колегиите и броя и съставите на отделенията. А според ал. 7 на същата разпоредба специализацията на отделенията по материя може да се определя от председателя на съда, когато е необходимо да се гарантира разглеждането на делата в разумен срок.

Същевременно конкурсите за повишаване се провеждат по материя. В чл. 189, ал. 5, т. 5 от ЗСВ се казва: „Конкурсът се провежда от петчленни конкурсни комисии, определени според конкурсната материя. Членовете на конкурсната комисия включват един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя с академична длъжност доцент или професор, както и четирима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, определени, както следва: при провеждане на конкурс за повишаване и преместване на съдия във Върховния касационен съд и Върховния административен съд – по конкурсна материя от пленумите на съдиите във Върховния касационен съд и Върховния административен съд чрез жребий измежду тях“.

Преди около две години, при избора на председател на Софийския градски съд кадровици питаха кандидатите как може съдия, класиран в конкурс по конкретна материя, да бъде прехвърлен в друго отделение като имаше схващане в съвета по въпроса, че не е редно. При други дебати, например за натовареността на Софийския апелативен съд, пък кадровици настояваха да се препоръча на общото събрание да прехвърли свободни места от наказателното в другите две отделения.

Атанаска Дишева днес заяви, че решенията на Пленума на ВКС не може да се ревизират от съвета. Не може да се прехвърлят и съдии от едно отделение в друго, при положение че са класирани след конкурс по материя. Наред с това, заяви, че върховните съдии не са посочили в решението си откога влиза в сила преместването на свободните бройки.

В крайна сметка колегията реши да отхвърли на този етап заявлението на Валентин Бойкинов да бъде повишен във ВКС като няма пречка, при освободено място в рамките на 9-месечния срок, той отново да подаде такова.

За пореден път ВСС отказа да назначи „външни“ кандидати за апелативни съдии

За пореден път Съдийската колегия отказа да назначи трима души, явили се на външен конкурс за апелативните съдилища, обявен през 2016 г. Тогава шестима души се явиха в конкурс за първоначално назначаване, но всички те получиха оценка под 4.50 на устния изпит, което не отговаряше на изискването на тогавашните правила на ВСС. Заради това кадровият орган прекрати конкурса. Кандидатите обжалваха. А ВАС отмени решението за прекратяване, защото към онзи момент в ЗСВ нямаше изискване за минимални оценки от устния изпит.

Така казусът отново се върна в кадровия орган. Междувременно двама от тези кандидати – Свилена Давчева и Надя Митева, вече бяха постъпили на работа в съдебната система. Първата в Районния съд в Сливен, а втората – в Районната прокуратура в Свиленград. Затова и колегията отказа да ги назначи в апелативни съдилища.

Но останаха другите четирима кандидати – Благой Потеров, който поиска да работи в АС-Бургас, Стоян Германов и Стефка Котрулева – желаещи да станат съдии в АС-Пловдив и Ивайло Николов – кандидат за апелативния съд във Варна. През лятото на 2018 г. колегията не ги назначи, като констатира, че те нямат необходимите професионални качества.

Четиримата обжалваха, ВАС отмени отказа да бъдат назначени, като изтъкна, че формално мотиви липсват. Само по отношение на Потеров заяви, че няма формирана воля на кадровия орган, защото дори и при отказ даден кандидат да бъде назначен, са необходими осем гласа.

През лятото на 2019 г. Съдийската колегия отново обсъди качествата на кандидатите и отказа да ги назначи. Последва нова отмяна на решението от страна на Върховния административен съд.

Днес този казус отново влезе в дневния ред на съвета като сред имената на кандидатите липсваше това на Якимова. Затова СК се занима само с Потеров, Германов и Ивайло Николов.

Даниела Марчева беше категорично против тяхното назначаване. Тя заяви, че най-високата оценка от конкурса имал Потеров и тя е 4.50, което не е достатъчно.

Боян Магдалинчев обяви, че в едно свое решение ВАС е казал, че само оценката от конкурса не е основание да се приеме, че не притежават необходимите качества да бъдат назначени.

Председателят на ВАС Георги Чолаков призова колегите си да дадат нови аргументи, защото реално това следвало от решенията на съда.

Атанаска Дишева отбеляза, че ще си направи отвод от гласуването за Ивайло Николов, защото е участвала като докладчик по дело във ВАС, в което съдът отказал да уважи молбата му за отмяна на решение на ВСС, с което не е назначен за прокурор в районната прокуратура във Видин. Към онзи момент той бил разследващ полицай. Мотивът на върховните съдии бил, че има отрицателно становище на етичната комисия, заради наложени на Ивайло Николов наказания през 2010 г. и 2011 г. за неспазване на указания, дадени от наблюдаващи прокурори към него.

Севдалин Мавров защити Благой Потеров. Заяви, че преди години той е бил съдия и то добър, а сега е много добър наказателен адвокат.

Георги Чолаков на свой ред заяви, че в своите решения ВАС казва две ясни неща – че оценките не са достатъчен аргумент за незначаване на кандидатите, както и че върховните съдии искат други аргументи и мотиви защо ВСС не назначава тези хора. Шефът на ВАС поясни, че не вижда никакви аргументи да не подкрепи назначаването на Потеров и Германов, но е твърдо против Ивайло Николов.

Боряна Димитрова на свой ред заяви, че няма да подкрепи Потеров, но не защото не го уважава като адвокат, напротив, бил перфектен. Няма да гласува за него, защото „е житейски оправдано да се смята, че са създадени връзки и обвързаности, които ще му пречат да работи като съдия с нужната безпристрастност“.

В крайна сметка колегията отново отказа да назначи тримата като апелативни съдии.

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 10:21
Гост

Системата се капсулова и става все по страшно. Пълно е с долни, продажни и завистливи кадри за съжаление.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2020 22:16
Гост

Аз, честно, не разбирам изказването на Шекердижев, адресирано към Панов. Последният не е взел решение. Взел го е пленумът. Какво се пъне коридорният лъв тогава, че и поучава?! Смешник.
На колегите -честито от сърце! На онези в съвета, на които за пореден път не им харесва нещо, да помнят, че всички сме смъртни, а те нищо особено не са. Даже хич. И да се смирят малко, че стават нетърпими тея посредственици

страхилов
страхилов
28 януари 2020 15:24
Гост

Честито на колегите. Дано са достойни!

другари
другари
28 януари 2020 15:11
Гост

Този Потеров, не го познавам, но явно Мавров го познава. Какво да правиш, другарства 😉

каша
каша
28 януари 2020 15:09
Гост

Стана страшна каша, но големите брожения и бавеници са, за да не назначат Попколева и Орешарова. Но няма мърдане и ги „пуснаха“. Просто насред конкурс не се местят бройки, защото се получават ей такива неща

безобразие е най-слабата дума за кашата, сътворена
безобразие е най-слабата дума за кашата, сътворена
28 януари 2020 14:55
Гост

Прехвърлянето на бройки от ГК в ТК на ВКС в условията на висящ конкурс за едната колегия и при възможности за назначаване по реда на чл.193 ал.6 ЗСВ в другата, е незаконосъобразно и съставлява опит в ТК да бъдат назначени неправомерно още двама любимци за сметка на поредните в класирането за ГК.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2020 14:50
Гост

Поредният цирк във ВСС. Когато не им изнася кандидатът веднага му намират цаката с липса на необходимите професионални качества.

Boyan
Boyan
28 януари 2020 14:48
Гост

Аз, честно, не схващам защо е житейски оправдано да се смята, че са създадени връзки и обвързаности, които да пречат на Потеров да работи като съдия с нужната безпристрастност.

Гост
Гост
28 януари 2020 17:34
Гост

Със сигурност Марчева може да бъде осъдена за думите си“все едно да вземеш някой от улицата и да го направиш Апелативен съдия“ Но и Димитрова я чака същото, ако Потеров реши да я съди за това, че според нея „нямал нужния интегритет за съдия“, защото бил адвокат и това предполагало създаване на зависимости?!

Мими
Мими
28 януари 2020 19:02
Гост

Че кое е невярното в тези думи?
Нима Потеров идва от системата?
А това за съденето са пълни глупости.

Гост
Гост
28 януари 2020 19:37
Гост

Потеров идва от системата, защото 10 години е бил съдия, който е преминал през всички стъпала на съдебната йерархия от младши съдия, до зам. Председател на Окръжен съд Бургас. А относно осъждането за обидни и клеветнически квалификации или завеждането на граждански иск за непозволено увреждане е въпрос на избор от засегнато то лице, тъй като членовете та ВСС носят отговорност за дейстнията си, съставляващи престъпление или деликт.

Magda
Magda
29 януари 2020 7:55
Гост

Бил е, но отдавна не е част от системата. Интегритетът му липсва. В Бургас достатъчно добре го знаем що за стока е и с кого дружи.

Гост
Гост
29 януари 2020 13:01
Гост

Магда, интересно на какво основание смятате, че Потеров е по различен от другите адвокати, които защитават клиентите си? Разликата е, че може би е доста по ерудиран и успешен, а това създава врагове. Всъщност как адвокат Дичев стана апелативен прокурор?

Георги
Георги
28 януари 2020 14:47
Гост

Красимир Шекерджиев e напълно прав. Нека Панов да отговори защо наистина затруднява конкурса във ВКС.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2020 14:42
Гост

Предложението на Вероника Имова е абсурдно. Не виждам какво значение има от кого за били заемани местата във ВКС.

Делянов
Делянов
28 януари 2020 14:44
Гост

Никакво! Отново проява на субективизъм. Защо да делят колегите на „външни“ и „вътрешни“?

karma si a bitch
karma si a bitch
28 януари 2020 15:16
Гост

Ами няма, защото са свободни. Т.е. в момента не са заети от никого. Може би едно е да седнеш на стола на Влахов, друго на – Златка Русев. В единия случай след това отиваш в КС, а в другия – да отговаряш за затворите. Нещо като проверка на кармата…