Този законопроект се вкарва в някакъв андрешковски сценарий. С този коментар членът на Висшия съдебен съвет Даниела Марчева обобщи по своеобразен начин дискусията в правната комисия по промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които се въвежда електронизация и централизирано разпределение на заповедните производства. При нея съдии и част от депутатите се усъмниха дали някои от народните представители са прочели законопроекта, който обсъждат.

Дебатът все пак завърши с приемането на измененията в ГПК на първо четене с убедително мнозинство от 16 „за“, един „против“ и четирима „въздържали се“.

Те предвиждат заявленията за издаване на заповеди по чл. 410 и чл. 417 от ГПК да може се подават електронно, а разглеждането им да се разпределя между съдиите от цялата страна (пълния текст на законопроекта виж тук).

В измененията е заложено заявлението и приложенията към него се подават по електронен път чрез електронен формуляр, достъпен в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). Електронното подаване на заявлението е само възможност за гражданите, които ако предпочетат могат да го направят и на хартия. За всеки, представляван от адвокат, търговците, държавата и общините обаче е предвидено само е-подаване. Започне ли производството с подаване на заявление чрез ЕПЕП, ще продължава изцяло по електронен път, като при посочен имейл, съдът ще изпраща на него и издадената заповед. Освен това се предвижда издаване на изпълнителен лист в електронна форма.

Измененията в ГПК са дългочакани от съдиите, тъй като ще допринесат значително за решаване на проблема с неравномерната им натовареност. Това ще се постигне с централизираното разпределение на заявленията, които така няма да се концентрират в столицата и големите градове, а ще се разпределят равномерно между всички районни съдии в страната.

Промените бяха внесени в този парламент от бившия министър на правосъдието Надежда Йорданова и нейни колеги от „Демократична България“, но на практика бяха разработени от съдии и адвокати по проект на Висшия съдебен съвет.

Дискусията започна с изразяване на подкрепа от Министерството на правосъдието за законопроекта.

След това съдия Светлана Калинова от Върховния касационен съд изказа резерви по някои положения в него. „ВКС адмирира идеята да се електронизира заповедното производство, така ще се постигне не само бързина, но преди всичко ще бъде преодолян проблемът с неравномерната натовареност. Принципно идеята е прекрасна. ВКС обаче има известни възражения по част от предложените текстове – те са принципни“, каза тя.

Един от проблемите, които изложи тя, е свързан със задължението търговците да подават заявления само по електронен път, като изтъкна, че такива са и ЕТ. „Установяването на подобно изискване към този широк кръг субекти би предпоставило спрямо тях да разполагат със съответната техника и с квалифициран е-подпис. Във всички случаи допусната грешка при отправяне на е-изявление според действащата уредба е на риск на заявителя. Много по-удачен вариант е да се ограничи кръгът от субекти, които задължително подават заявления до вече предвидените в ГПК – държавата, общините и кредитните и финансови институции – както е по чл. 50, ал. 5 и чл. 52, ал. 2 ГПК“, каза съдия Калинова.

Тя изрази възражения и срещу възможността да се издава изпълнителен лист в електронна форма. „Изпълнителният лист не е съдебен акт, той е процесуална ценна книга. Подобно приравняване под общ знаменател считаме за неособено удачно. Основен белег на ценната книга е, че тя трябва да бъде в държане на лицето, чиито права обективира и то в оригинал. На негов риск е погиването на тази ценна книга. С предложението излиза, че съдът, който ще съхранява оригинала на електронния изпълнителен лист, той ще отговаря да не бъде унищожен той по някакъв начин. Отговорността ще бъде прехвърлена върху съда“, посочи върховният съдия.

Юрисконсултът на Асоциацията на банките Елеонора Христофорова изрази опасения дали ЕПЕП ще бъде доработен до 1 януари 2023 г., за когато е предвидено да влязат в сила измененията в ГПК.

Мая Димитрова от БСП и Милен Матеев от ПП заявиха подкрепа за законопроекта, като той го определи като „същинска съдебна реформа“.

Тогава думата взе Бранимир Балачев от ГЕРБ, който заяви, че не всички адвокати имат имейл и не може да им се вменява задължение за електронно подаване на заявленията. По думите му законопроектът е в полза на „по-силната страна“ – кредиторът, а подсъдността не е уредена в полза на длъжника, като нарече заповедното производство спорно. Всъщност в чл. 414а ГПК се предвижда, че длъжникът може да подаде възражението си срещу издадената заповед за изпълнение в който и да е районен съд, т.е. където му е най-удобно. Освен това от 30 юни 2022 г. е в сила задължение за всеки адвокат да се регистрира и да поддържа профил в ЕПЕП (чл. 50а от Закона за адвокатурата).

Последва реплика на председателя на комисията Радомир Чолаков от ГЕРБ: „Според мен, колега Балачев, вие не разбирате цялостната концепция – електронизацията е неизбежна и трябва да стане силово. Махаме хартията и който не е електронизиран, не е човек. Изглежда, че се шегувам, но вече почвам да не се шегувам“.

„Иронията надхвърли границите на уместното. Не знам кое налага извода за принудителна цифровизация. Да си припомним, че сме в 21 век и с разум да търсим добрите темпове за модернизация на страната“, намеси се Надежда Йорданова.

Тезата, че промените в ГПК облагодетелстват „по-силната страна“ – кредиторът, застъпи и Петър Петров от „Възраждане“. „Единственият ефект на заповедното производство е удобство на по-силната страна, длъжникът ще е принуден да си купи е- подпис за 36 лева. Това ще се промени за длъжника. Тези промени ще обслужват само кредитора. Ние ще се въздържим от подкрепа сега и ще предложим промени, които да направят законопроекта по-благоприятен и за двете страни в правния спор“, каза той.

„Говорим като че ли без да сме прочели законопроекта“, репликира Милен Матеев и напомни, че длъжникът може да подаде възражение и на хартия, а и освен това може да го направи във всеки районен съд в страната. „Не виждам какъв е проблемът“, каза той.

Последваха коментари сред депутатите за големите заявители, които ще са най-доволни, защото няма да носят огромните папки със заявления до съда и заповедите ще им се издават по-бързо. „Бързо ще излиза изпълнителен лист и ще се налагат запори“, каза Петър Петров, изтъквайки това като проблем.

Александър Николов от „Български възход“ се включи в дискусията, за да напомни, че всъщност заповедното производство не е състезателно, а става такова след възражението. Освен това, посочи, че е нормално адвокатите и търговците, които извършват дейност по занятие, да могат да изпълнят задължение за електронно подаване. „Единствената разлика ще е във времето, защото сега е необходимо повече време за обработка на документи и ако приемаме актуалната бавност за защита на длъжника… не това е смисълът на заповедното производство“, каза той. И посочи, че като се разпределят централизирано заповедните производства, ще се осигури работа на районни съдилища, които са ниско натоварени.

„Как баба Гуна от село ще направи възражение. Новият ГПК цели единствено да се улеснят монополите и картелите и новопоявилата се каста от ЧСИ“, изказа се Златан Златанов от „Възраждане“

Последваха призиви да се говори по съществото на проекта.

„Бих искала да върна дискусията ви в професионалното русло, защото този законопроект се вкарва в някакъв андрешковски сценарий. Ние целим да дадем възможност на страните, не се накърнява балансът между правата на кредитора и длъжника. Длъжникът всъщност ще плати много по-малко, когато кредиторът се снабдява с изпълнителен лист по електронен път, заради бързината пък няма да се трупат лихви за забава, отделно от това таксите са наполовина“, взе думата Даниела Марчева.

Тя коментира и опасенията на съдия Калинова. И изтъкна, че изпълнителният лист ще се издава в електронната среда на съдебната система. „Там има много по-голяма сигурност и технически гаранции за верността на неговия първообраз. Природата на ценната книга не може да бъде приложена автоматично върху процесуалните ценни книги“, каза Марчева.

Съдия Георги Чехларов от Софийския градски съд отправи молба към депутатите да прочетат внимателно законопроекта, като се усъмни, че са го направили. „Много от нещата, които се казаха, просто не са така. Длъжникът може да продължи да извършва всички процесуални действия и на хартия, съответно да депозира възражение на хартия. Говорите за силната и слабата страна, но недейте винаги да изхождате от презумпцията, че слабият е длъжникът“, каза той. И допълни: „Сроковете за произнасяне на съда си остават същите – 7 дни, не ги променяме. Просто преодоляваме съществуващите забави, които се дължат на дисбаланса в натоварването“. И попита депутатите: „Не е ли по-добре да се даде работа на слабо натоварените районни съдилища, вместо да бъдат закрити?“.

„Така е направен законът, че страната си избира съда. Как ще направите така, че да не си  подава заявленията в София, а в Балчик?“, настоя Балачев. И съдиите му обясниха, че няма значение къде ще бъде подадено заявлението, защото то ще бъде разпределено според натоварването. Т.е. може да е подадено в София, но по него да се произнесе съдия в Силистра.

„Мисля, въпреки всичко, че дискусията беше хубава и полезна. Няма нищо лошо в това да мислим за слабата страна, голяма част от нашите избиратели са на слабата страна, а и животът се обръща. Предлагам работна група, за да огледаме през тази призма какво става със слабата страна и като изсипваме мръсната вода, да не вземем да изсипем и някое бебе от коритото“, беше заключителният коментар на председателя Чолаков.

 

85
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Някой
Някой
11 декември 2022 8:52
Гост

Колко ще е разтоварването е спорно.Излиза че дела няма да има на хартия.Ще е хаос.Едва ти една задача за издаване на заповед, после че не е намерен длъжника нова задача, накарая че има възражение и да се окаже че се дават указания за иск.Може заявлението да се остави и без движение.В търговския регистър много рядко се стига до ново и ново произнасяне по заявлението.Излиза че за вьсяка задача ще ровиш в електронното дело, за да видиш тук какво е станало, за да знаеш какво правиш.За всяко нещо ще се пише и вкарва разпореждане в програмата, без възможност за ръчни резолюции.… Покажи целия коментар »

Любител
Любител
09 декември 2022 13:29
Гост

Първо , адвокатите вече имаме задължение да регистрираме профил в ЕПЕП и в системата за сигурно електронно връчване. Пък и от повече от 10 години с Търговския регистър се общува електронно, трябва да си някакво изкопаемо, за да отделиш толкова време да отидеш в агенцията. Много електронни услуги и Имотния регистър. С НАП по ревизионни производства се общува електронно. Всякакви книжа до съдът се подават електронно с електронен подпис.
Но ми е интересно, отива заявлението в РС Бяла Слатина, примерно, следва възражение , и пак сме в СРС или СГП. Единственият ефект е, че ще разтоварят СРС от заповедни производства.

Милиционер
Милиционер
08 декември 2022 20:39
Гост

ОЧАКВАМЕ ВКЛЮЧВАНЕ ОТ МАРС!

Милиционер
Милиционер
08 декември 2022 20:38
Гост

А СЕГА И НЕАДЕКВАТЕН ОТГОВОР ОТ КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД ОТГОВОР.jpg
Милиционер
Милиционер
08 декември 2022 20:35
Гост

ПРОДЪЛЖЕНИЕ КЪМ ПИТАНЕ ДО ФИРМА „КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД“

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД 5.jpg
ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД 4.jpg
Милиционер
Милиционер
08 декември 2022 20:34
Гост

А СЕГА И ПИТАНЕ ЗА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД“ РЕГИСТРИРАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА САЩ – СТРАНИЦИ 1,2,3

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД 3.jpg
ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД 2.jpg
ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД 1.jpg
Милиционер
Милиционер
08 декември 2022 20:31
Гост

ВТОРО ИСКАНЕ СТРАНИЦА 8,9

ВТОРО ИСКАНЕ ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД ВХ. 255 ОТ 15.06.2021.pdf_page_9.jpg
ВТОРО ИСКАНЕ ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД ВХ. 255 ОТ 15.06.2021.pdf_page_8.jpg
Милиционер
Милиционер
08 декември 2022 20:30
Гост

ВТОРО ИСКАНЕ СТРАНИЦА 5,6,7

ВТОРО ИСКАНЕ ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД ВХ. 255 ОТ 15.06.2021.pdf_page_7.jpg
ВТОРО ИСКАНЕ ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД ВХ. 255 ОТ 15.06.2021.pdf_page_6.jpg
ВТОРО ИСКАНЕ ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД ВХ. 255 ОТ 15.06.2021.pdf_page_5.jpg
Милиционер
Милиционер
08 декември 2022 20:29
Гост

ВТОРО ИСКАНЕ СТРАНИЦА 2,3,4

ВТОРО ИСКАНЕ ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД ВХ. 255 ОТ 15.06.2021.pdf_page_3.jpg
ВТОРО ИСКАНЕ ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД ВХ. 255 ОТ 15.06.2021.pdf_page_4.jpg
ВТОРО ИСКАНЕ ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД ВХ. 255 ОТ 15.06.2021.pdf_page_2.jpg
Милиционер
Милиционер
08 декември 2022 20:28
Гост

ПЪРВО ИСКАНЕ СТРАНИЦА 14,15,16

ПЪРВО ИСКАНЕ 254 ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД С ВХ. 254 ОТ 15.06.2021.pdf_page_16.jpg
ПЪРВО ИСКАНЕ 254 ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД С ВХ. 254 ОТ 15.06.2021.pdf_page_15.jpg
ПЪРВО ИСКАНЕ 254 ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД С ВХ. 254 ОТ 15.06.2021.pdf_page_14.jpg
Милиционер
Милиционер
08 декември 2022 20:27
Гост

ПЪРВО ИСКАНЕ СТРАНИЦА 11,12,13

ПЪРВО ИСКАНЕ 254 ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД С ВХ. 254 ОТ 15.06.2021.pdf_page_13.jpg
ПЪРВО ИСКАНЕ 254 ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД С ВХ. 254 ОТ 15.06.2021.pdf_page_12.jpg
ПЪРВО ИСКАНЕ 254 ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД С ВХ. 254 ОТ 15.06.2021.pdf_page_11.jpg
Милиционер
Милиционер
08 декември 2022 20:25
Гост

ПЪРВО ИСКАНЕ СТРАНИЦА 8,9,10

ПЪРВО ИСКАНЕ 254 ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД С ВХ. 254 ОТ 15.06.2021.pdf_page_10.jpg
ПЪРВО ИСКАНЕ 254 ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД С ВХ. 254 ОТ 15.06.2021.pdf_page_09.jpg
ПЪРВО ИСКАНЕ 254 ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД С ВХ. 254 ОТ 15.06.2021.pdf_page_08.jpg
Милиционер
Милиционер
08 декември 2022 20:24
Гост

ПЪРВО ИСКАНЕ СТРАНИЦИ 5,6,7

ПЪРВО ИСКАНЕ 254 ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД С ВХ. 254 ОТ 15.06.2021.pdf_page_07.jpg
ПЪРВО ИСКАНЕ 254 ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД С ВХ. 254 ОТ 15.06.2021.pdf_page_06.jpg
ПЪРВО ИСКАНЕ 254 ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД С ВХ. 254 ОТ 15.06.2021.pdf_page_05.jpg
Милиционер
Милиционер
08 декември 2022 20:23
Гост

ПЪРВО ИСКАНЕ СТРАНИЦИ 2,3,4

ПЪРВО ИСКАНЕ 254 ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД С ВХ. 254 ОТ 15.06.2021.pdf_page_03.jpg
ПЪРВО ИСКАНЕ 254 ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД С ВХ. 254 ОТ 15.06.2021.pdf_page_04.jpg
ПЪРВО ИСКАНЕ 254 ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД С ВХ. 254 ОТ 15.06.2021.pdf_page_02.jpg
Милиционер
Милиционер
08 декември 2022 20:15
Гост

Кога влиза в действие определената с Конституцията организация на съдебната власт? Съгласно § 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията на Република България /в сила от 13.07.1991 г./: ”Определената с Конституцията организация на съдебната власт влиза в действие след приемането на новите устройствени и процесуални закони, които трябва да бъдат приети в срока по § 3, ал.2”, а именно:”в едногодишен срок от влизане на Конституцията в сила.” Виж „§ 3. /2/ от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията на Република България. Иначе казано, всички устройствени и процесуални закони, свързани с уредбата на съдебната власт: Закон за съдебната власт, Гражданско… Покажи целия коментар »

Милиционер
Милиционер
08 декември 2022 20:14
Гост

ха сега да видим има ли въобще държавни институции или само американски търговски дружества – агенти?

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД - Дън & Брадстрийт.pdf_page_2.jpg
ВТОРО ИСКАНЕ ДО КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД.pdf_page_11.jpg
ПЪРВО ИСКАНЕ ОТ КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД ВХ. 254 ОТ 15.06.2021.jpg
Милиционер
Милиционер
08 декември 2022 20:02
Гост

АБЕ ИМА ЛИ ТУК ПРАВИСТИ ИЛИ ВСИЧКИ ИЛИ ВСИЧКИ СТЕ ……..? ХАЙДЕ ДАЙТЕ СЪВЕТ КАКВО СЛЕДВА? Кога влиза в действие определената с Конституцията организация на съдебната власт? Съгласно § 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията на Република България /в сила от 13.07.1991 г./: ”Определената с Конституцията организация на съдебната власт влиза в действие след приемането на новите устройствени и процесуални закони, които трябва да бъдат приети в срока по § 3, ал.2”, а именно:”в едногодишен срок от влизане на Конституцията в сила.” Виж „§ 3. /2/ от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията на Република България. Иначе казано,… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
08 декември 2022 19:40
Гост

Всичко, което отделя злокобната роля на съдията в едно исково или изобщо всякакво производство е похвална.

2 години е едно обикновено заповедно, исковото е 3 – ама на кой му пука.

Аз имам да шлякам банкери, ама те хартиени бюлетини.

Един вид – съдиите са излишно звено.

Прокурора
Прокурора
08 декември 2022 19:30
Гост

Вие сте абсолютни Престъпници за разстрел!!!! Цитат: „Александър Николов от „Български възход“ се включи в дискусията, за да напомни, че всъщност заповедното производство не е състезателно, а става такова след възражението.“ По Правото на ЕС, е точно обратното – ДА ИМЕННО И ЗАПОВЕДНОТО Е СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС! Заповед се издава СЛЕД призоваване на „Длъжника“ в открито заседание, където той или оспорва вземането или го признава. Съответно за целта на „длъжника“ се връчват ВСИЧКИ КНИЖА, ДОГОВОРИ, ФАКТУРИ, СМЕТКИ! Ако не смятате така, защо правите електронно заявление за издаване на заповед за изпълнение? Направете електронно попълване на Заповед за изпълнение, или още по-оптимално… Покажи целия коментар »

Шерифът е съдебния изпълнител в САЩ
Шерифът е съдебния изпълнител в САЩ
08 декември 2022 10:19
Гост

В САЩ шерифът събира дълговете: The Sheriff’s Office can attempt to collect outstanding Small Claims Judgments on your behalf if the defendant does not pay within thirty (30) days of the judgment. If the defendant does not pay after the thirty day period, you may bring or mail your judgment to us and we will attempt to collect the amount of the judgment plus interest and any fees. The fee for this is $35.00. What you need to bring/send us: -Copy of the Judgment -Completed Request for an Execution -Completed Creditor’s Advisory -Check or Money Order for $35.00 made out… Покажи целия коментар »

От 70 до 100 лв окочателната такса
От 70 до 100 лв окочателната такса
08 декември 2022 10:21
Гост

Таксата събирана при принудително изпълнение от държавния съдебен изпълнител-шерифът в САЩ е според зависи -35 долара или 50 долара. Тоест от 70 до 100 лв. Окончателна такса.

Шерифът е съдебен изпълнител и в Англия.

Що да е сложно, като може да е просто направено
Що да е сложно, като може да е просто направено
08 декември 2022 10:32
Гост

А ето и бланка за изгонване на наемател от шерифът.
Такса -140 долара, прилага се съдебното решение и докумвент за таксата.
https://www.nyc.gov/assets/finance/downloads/pdf/sheriff/eviction_intake.pdf

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 11:47
Гост

и срещу него действал Робин Худ щото много евтино и хуманно било принудителното изпълнение на шерифа, пу Андрешковщина

Пухкавото Наде
Пухкавото Наде
08 декември 2022 10:00
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
хан Омуртаг
хан Омуртаг
08 декември 2022 9:54
Гост

Не на електронното заповедно! Искаме си хартията!

Златоград и Разград люпилните
Златоград и Разград люпилните
08 декември 2022 9:48
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
анонимен
анонимен
08 декември 2022 9:19
Гост

Супер! Дано оправят ЕПЕП, има сериозни проблеми с първоначалната регистрация, а някои съдилища (АССГ) въобще не поддържат ел. дела.

Майка ми е възрастен адвокат и ако не бях аз да й направя ЕПЕП (с 10 агресивни мейла), нямаше да има. Системата трябва да е интуитивна и да се работи лесно с нея, тя е по-зле от старата пларформа на Търговския регистър.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 10:35
Гост

Интересно заключение. Според мен, ако има нещо по-зле от старата платформа на ТР, то това е новата платформа на ТР.

Зa протокола Иуди
Зa протокола Иуди
08 декември 2022 9:04
Гост

Задължително електронно мислене.

Даниела Марчева от Златоград.

Член на ВСС от парламентарната квота.

Предложена от дуото Крум Зарков и Корнелия Нинова. И подкрепена на „разменни начала“ от Баце и co.

Зa протокола
Зa протокола
08 декември 2022 8:25
Гост

Това е събрание на дяволи!

Тия са луди.

Адвокат
Адвокат
08 декември 2022 0:15
Гост

Австрия и Чехословакия и Скалистите планини казаха не на ЧСИ, но те лобират, ли лобират.

Очите на трупа бяха дълбоко замислени – цитат от полицейски протокол.

Разбира се винаги има Павлов отменителен – споко, бейби, стига цигулката да не се скъса.

Нямате шанс, ако ще всички магураджии да се съберете.

ЧСИ дори и в САЩ няма
ЧСИ дори и в САЩ няма
08 декември 2022 5:42
Гост

ЧСИ-та дори в най-либералната и пазарна икономика на света-САЩ няма. Там принудителното изпълнение е:
-държавно. Шефът на полицията-шерифът е орган по принудително изпълнение. Не знам как в България бихте приели милицията да събира дълговете, но в САЩ е така.
-напълно безплатно, никакви такси няма за длъжника.

Pencho
Pencho
08 декември 2022 9:58
Гост

Изпитвам силни съмнения, че местния шериф събира просрочените кредити на банките, по скоро оказва съдейства на органа нотаварен да ги събира принудително и за страничния наблюдател без правно образование може да изглежда, че шерифа ги събира.
В България също полицията оказва при нужда съдействие на съдебния изпънител.

Подкрепете местния шериф-филмът
Подкрепете местния шериф-филмът
08 декември 2022 10:15
Гост

Не само в САЩ, но и в АНглия шерифът върши принудително изпълнение. Ето за САЩ-оказва се,че все пак такса в полицията (шерифството)имало-35 долара при малките дългове. https://www.nyc.gov/site/finance/sheriff-courts/sheriff-collecting-judgments.page The Sheriff’s Office can attempt to collect outstanding Small Claims Judgments on your behalf if the defendant does not pay within thirty (30) days of the judgment. If the defendant does not pay after the thirty day period, you may bring or mail your judgment to us and we will attempt to collect the amount of the judgment plus interest and any fees. The fee for this is $35.00. What you need to… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 10:28
Гост

Ето и бланката на заявление към шерифа, към която прилагаш съдебното решение. Изглежда,че изпълнителни листове в САЩ нямат-процесуални ценни книги алабала -ница, дрън-дрън ярина- целта е гражданите да са максимално улеснени-и изпълнителни листове нямат, в съдебно решение с печат ,че е влязло в сила какво ще се плаща и на кого е ясно изяснено. Значи бланка, съдебно решение, таксата от 35 или 50 долара, и шерифът събира дълга https://www.nyc.gov/assets/finance/downloads/pdf/sheriff/service_intake.pdf

За ню йорските шерифи
За ню йорските шерифи
08 декември 2022 10:24
Гост

Редуцирай си съмненията от силни в слаби. Имаш интернет и провери дали шерифът събира дълговете лично . Не е асистент, а лично събира дълговете в САЩ, и то срещу мижава такса.

Сайт на шерифът на ню йорк https://www.nyc.gov/site/finance/sheriff-courts/sheriff-courts.page

Pencho
Pencho
08 декември 2022 10:41
Гост

Шерифа продава ли движими и недвижими вещи на длъжника при неплащане, налага ли запори, възбрани? Шерифа събира ли дълговете между търговци и на банки? Какви точно правомощия има шерифа за принудителни действия? Има ли друг орган освен шерифа, който може да събира принудително? „The Sheriff’s Office can attempt to collect“ не звучи нито като да е единствения орган, който събира, нито като да може да извършва всички изпълнителни действия. На мен ми звучи като като първоначален помощен орган във връзка със събирането да ходи да плаши длъжниците да си платят и да им обясни последствията. Стана ми интересно можеш ли… Покажи целия коментар »

Pencho
Pencho
08 декември 2022 12:01
Гост

Всъщност шерифа нищо не събира. Събира кредитора, който следва да посочи движими, недвижими вещи пари сметки и да организира продажбата ако е необходимо. Шерифа оказва съдействие на кредитора при извършване на тези му действия. Шерифа нито налага запори на банкови сметки, нито продава вещи нито събира информация за имуществото на длъжника. Кредитора се оправя сам с това. В тяхната система въобще липсва съдебен изпълнител изпълнителен лист, съдебния изпълнител е кредитора. Шерифа върши почти същото което нашата полиция по искане на съдебния изпълнител. По евтино е за кредитора и длъжника, но изиска сериозна активност от кредитора и доста проучване и време,… Покажи целия коментар »

обективно
обективно
08 декември 2022 13:19
Гост

ти да не си министъл на икономиката или на правосъдието в сащ?И в кой точно щат?!

Pencho
Pencho
08 декември 2022 14:46
Гост

Щех да съм Министър на труда ма ме мързи

електронизация и цифровизация
електронизация и цифровизация
07 декември 2022 22:39
Гост

А така, сега ще си събираме делата из цялата страна… Не е ясно къде се внася държавната такса, как я проверяваш и дали с едно плащане няма да ти заведат няколко дела. Как ще проверяваш документите по чл.417 от ГПК в оригинал и как и къде ще се извършва отбелязването върху тях също не е ясно. Ще се пуска възражение от Горно нанадолнище, написано на ръка, и ти от Каспичан започваш да питаш бай ти Ганя какво точно оспорва и дали въобще оспорва нещо по електронен път. После даваш указания да се заведе установителен иск, който се води някъде в… Покажи целия коментар »

Аноним
Аноним
07 декември 2022 23:12
Гост

Явно и Вие, подобно на депутатите, не сте чели проекта.

даже нямам намерение да го чета
даже нямам намерение да го чета
08 декември 2022 2:40
Гост

и се надявам тази простотия да не се приеме

Re:
Re:
08 декември 2022 8:34
Гост

Анонимнико, съвсем скоро като изскочи Путин на Дунава ще прочетеш Историята и ще опознаете Истината и тя ще ви направи свободни! От власт, от живота, от интереса и феса, кинтите, от ПУЦ-а, от недържалите кандидатстудентски изпит по история.

И ще осъзнаете смисъла на предходния Народен съд и още по-предходния Държавен съд!

Pencho
Pencho
08 декември 2022 11:13
Гост

Могат да открият сметка по която се плаща държ. такса. Или да посочат някоя сметка на който и да е съд и без това всичко се превежда п осметките на ВСС. Всяко платежно може да се асоциира със заявлението, така няма да е възможно да се иска втори път издаване на заповед със същото платежно. Документи в оригинал и сега не езадължително да се представят има обилна практика на ВКС. Отбелязване върху оригиналния документ може да се прави във всеки съд като се предвиди задължение на кредитора да представи оригинала за отбелязване, което ще е видимо в електронната система за… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
08 декември 2022 19:45
Гост

Водили ли сте дело за загубена диплома при напускане на нает имот – просто хазяинът не дава обратно вещта и това изисква или кварталният или свидетели на правосъдието и така.

Както и да е – не сме на един и същи език.

Анонимен
Анонимен
07 декември 2022 20:54
Гост

Златанчо, Възраждане май са по-новопоявила се каста от ЧСИтата…

Чичо Гошо
Чичо Гошо
07 декември 2022 19:50
Гост

Интересно е да се отбележи за пореден път, че колкото повече един човек остарява, толкова повече забравя какво е учил в университета. Ако Калинова като студентка, беше казала на изпита по граждански процес, че ИЛ не е съдебен акт, а само процесуална ценна книга, щеше да се наложи да се яви на поправителен. Да видим какво пише Ж. Сталев по този въпрос на стр. 1021 от последното издание на курса си от 2020 г.: „Изпълнителният лист е СЪДЕБЕН АКТ, който удостоверява право за принудително изпълнение и разрешава то да бъде упражнено, като задължава и овластява изпълнителния орган да пристъпи по… Покажи целия коментар »

.......
.......
07 декември 2022 20:50
Гост

Браво, колега!
Точно се канех да цитирам и аз Сталев по темата.

Андрешко
Андрешко
07 декември 2022 21:51
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
до изказалите се тук "специалисти"
до изказалите се тук "специалисти"
07 декември 2022 22:26
Гост

Вие виждали ли сте изпълнителен лист някога?! А знаете ли, че върху изпълнителния лист се отбелязват извършените плащания по дълга от съдебния изпълнител?! Знаете ли, че ИЛ може да е само в един екземпляр и ако бъде изгубен или унищожен, се провежда нарочно производство по издаване на дубликат, в което длъжникът може да прави възражения… и т. н. Т. е., изпълнителният лист освен, че е съдебен акт и че е „процесуална ценна книга“, трябва да е само в един екземпляр и на хартиен носител. Та и кучето гледало пред кланицата, ама не е станало месар…

Аноним
Аноним
07 декември 2022 23:09
Гост

Предвижда се ИЛ да се изпраща служебно на ЧСИ в ел. варинт. Хартиен ИЛ няма да има, тоест няма да стои изобщо въпроса за неговото изгубване. За един ИЛ има една ел. папка, в която се отразяват плащанията

Айти
Айти
08 декември 2022 0:35
Гост

Потресаващо е каква част от юристите не разбират елементарни IT концепции. ЕИЛ е нещо, което ако се приеме ще спести куп време, както на съда, така и на кредитора.

до ай-тъпито
до ай-тъпито
08 декември 2022 2:27
Гост

И ако някой хакне „великите“ е-системи, до които достъп ще имат всякакви видове „йористи“ и „ай“-тъписти, както се случва често в нашата държава, предложителите на това ел. „чудо“ на съвременната юриспруденция ще мигат като мишки в трици… Т. е. могат да изчезнат всички тези електронни дела, изпълнителни листи, папки, подпапки и всякакви други щуротии. Отделно от това, много неща могат да бъдат манипулирани и върви доказвай какво се е случило… А написаното на хартия остава. Дори и нещо да бъде унищожено, си има процедури за възстановяването му, включително и като се ползват електронните записи.

Pencho
Pencho
08 декември 2022 10:04
Гост

А ако някой запали хартиения архив на съда или стане наводнение?
А кое е по-лесно да направиш копие на електронния архив, което да се съхранява на отделен сървър и при нужда да се възстанови архива или да направиш копие на хартиения архив?

...#
...#
10 декември 2022 21:14
Гост

Scripta manent

Зa протокола
Зa протокола
08 декември 2022 8:43
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Пенчо
Пенчо
08 декември 2022 10:47
Гост

Досега нищо, което са въвели айтитата в съдебната система не ни е облекчило и не ни е спестило време. Факт е че всеки съдия първо си пише решенията в отделни файлове и тогава почва да си ги „качва“ в глупавата ЕИСС. Дори форматирането им е проблемно. Да не ти казвам колко време отнема въвеждането на решенията по няколко дела, а пък да не говорим, ако някой съдия посмее да напише особено мнение какво качване пада и колко системни администратора се налага да участват в това подписване. това нещо преди електронизацията ни отнемаше няколко минути да се открием по кабинетите и… Покажи целия коментар »

аха
аха
08 декември 2022 2:36
Гост

И на кой ЧСИ се изпраща служебно ИЛ – по избор на съдията или на взискателя? Защо да не е на ДСИ? А после, ако се прехвърлят изпълнителни дела, ЧСИ да си ги препращат ли ИЛ?! А ако има перемпция ЧСИ връща на взискателя изпълнителния лист на флашка ли? И да не пропуснем промените в ЗСВ, с които всички софийски съдилища да се приравнят на останалите съдилища в страната и да им отпаднат привилегиите, защото отдавна не са най-натоварените. То бива, бива, ама да ос€р€ш целия процес, заради мързела на софийските лентяи, не бива…

Pencho
Pencho
08 декември 2022 10:12
Гост

Вие работили ли сте с електронна система? А знаете ли, че е възможно в електронната система да са правят отбелязвания към електронно издадения изпълнителен лист? Знаете ли че електронния изпълнителен лист може да спести производството по издаване на дубликат, защото много по-трудно може да бъде изгубен или унищожен? А знаете ли може да се предвиди да бъде издаден и на друг носител освен хартия? Сигурен съм, че подобни аргументи са били развити и при прехода от каменни надписи към хартиен носител. Смисъла на това изпълнителния лист да е само в едни екземпляр и да съществува производството за издаване на дубликат… Покажи целия коментар »

Петко Славейков
Петко Славейков
08 декември 2022 11:47
Гост

Малък електронен софийски Пенчо

Пенчо бре, чети!
Пенчо не чете.
Пенчо, работи!
Пенчо пак не ще.

Пенча го мързи,
гледа да лежи,
ходи, та се май,
търси да играй.

Време се мина,
Пенчо порасна,
иска да яде,
няма откъде.

Адвокат
Адвокат
08 декември 2022 19:54
Гост

Какъв е проблема на електрониката, шат и си осъден, церемонията е важна по принцип, сега хората се женят и на Лас Вегас, няма граждански отдел, няма актове.

Фрас и плащаш. Ще те чакам на старозагорската гара.

Адвокат
Адвокат
08 декември 2022 19:51
Гост

Живко Сталев бил ли е адвокат човекът изобщо е ценен кадър, но нека не абсолютизираме, има ли вписана искова молба, правил ли е наследство под опис, въвод, смисъл – проверил ли е написаното на практика.

Казвам го с искрена злоба, щото майсторите на клона станахме много.

Дайте ми , дело със страни – Живко Сталев и ответник, никой не руши авторитети, просто общи приказки.

В момента трябва да изпъдим съдиите от съдебната система, ако това стане – аз ще си отдъхна.

Илън Мъск не е невъзможно да състави алгоритъм.

Адвокат
Адвокат
07 декември 2022 19:18
Гост

Андрешко е измислен от Елин Пелин, в момента има – град Елин Пелин, улица Елин Пелин и най-вероятно – училище – Елин Пелин. Творецът е заслужил, най-малкото заради Андрешко и описва бирниците.

Аз живея на християнски начала, разбира се – ад има, египтяните са го усетили най-добре, древните пирамиди, лутането на душата и другите подробности, както и да е – има кръг на ада и за мен сигурно.

Но специално Андрешко е положителен образ, не е комунист, Елин Пелин е бил приятел на Царя, едва ли си спомняме подробности съвременните хора, но сме имали истински Цар, като в приказките.

Зa протокола Айдукате!
Зa протокола Айдукате!
08 декември 2022 8:46
Гост

Не си никакъв адвокат а обикновен трол. Това си ти!

Село, село … амбициозни лелки
Село, село … амбициозни лелки
07 декември 2022 19:03
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Кольо
Кольо
07 декември 2022 18:12
Гост

Въпбще не се учудвам, че някои от народните представители не са прочели законопроекта, който обсъждат.

.......
.......
07 декември 2022 18:08
Гост

Вопиюща некомпетентност от страна на народните представители… А динозаврите от ВКС е крайно времеда спрат да се месят в теми, които не ги засягат. Какъв им е проблема с ЕИЛ при условие, че те никога през живота си не са гледали заповедни дела и те не стигат до ВКС. Да не говорим за опитите да бъдат оригинални с термина „процесуална ценна книга“. Хайде пак да отворят СТалев и да си припомнят за какво иде реч.

Щерев
Щерев
07 декември 2022 18:15
Гост

Динозаврите лежат на стари лаври и за пореден път се излагат.

анонимен
анонимен
07 декември 2022 21:40
Гост

Светла Калинова да не се бута в теми, които не са й ясни.

Re:
Re:
08 декември 2022 8:50
Гост

Некомпетентен тролещ за пари мръсник си ти!

И да слагате и да не слагате „+“ отдолу сами на себе си, ще свършите демократично и по български с Трибунал!

За национални предатели. Иуди.

На сметката на А за Б.

Александър Дачев частен съдебен изпълнител
Александър Дачев частен съдебен изпълнител
07 декември 2022 17:50
Регистриран

Все си мислех, че ГЕРБ по-голяма правна карикатура от Дани Кирилов не могат да извадят, но този Чолаков, с празните си приказки и пълна безполезност, ме опроверга.

.......
.......
07 декември 2022 18:45
Гост

Кирилов поне беше маниерен, учеше бързо, докато този е просто….неспасяем.

Кира
Кира
07 декември 2022 17:46
Гост

Излагация

Занев
Занев
07 декември 2022 17:46
Гост

Поредната драма

Надежда
Надежда
07 декември 2022 17:46
Гост

Да, явно пак е имало могъщи спорове

Шункова
Шункова
07 декември 2022 17:46
Гост

Еми разправяли са се

Рики
Рики
07 декември 2022 18:19
Гост

Цоркът отново е пълен.

Никифор
Никифор
07 декември 2022 17:45
Гост

И аз изразявам резерви по него

Бисер
Бисер
07 декември 2022 18:23
Гост

И с право.

Данила
Данила
07 декември 2022 17:44
Гост

Страх ме хвана за Данила Христофанова. Толкова много да прилича името и на Елеонора Митрофанова!

Хамилана
Хамилана
07 декември 2022 17:44
Гост

Абе спрете да ги отразявате тези нещастници. Че и какъв чаршаф сте изписали. Да, изписали сте го. Да.

ПИ ПЯ ЗА
ПИ ПЯ ЗА
07 декември 2022 17:43
Гост

Хахах ама как така да се усъмниш, че не са прочели закона, който се обсъжда

Страшнаа
Страшнаа
07 декември 2022 17:43
Гост

Ами често народните представители НЕ са прочели законопроекта, който обсъждат.

Зa протокола Иуди
Зa протокола Иуди
08 декември 2022 8:56
Гост

Лобистите – вносители на сметката на А за Б е хубаво да прочетат „Венецианският търговец“. Английска и световна класика.

И ако разберат нещо … да си дръпнат „законопроектчето“. Понеже падне ли един ЕИЛ …