Общото събрание на следователите от Националната следствена служба (НСлС) единодушно е подкрепило кандидатурата на Борислав Сарафов за втори мандат като директор.

Това означава, че Сарафов се очертава единствен кандидат за поста. Дали това действително ще е така, ще стане ясно окончателно на заседанието на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет утре, когато изтича срокът за номинации.

Борислав Сарафов беше предложен за директор на НСлС за втори мандат от главния прокурор Иван Гешев и членовете на ПК на ВСС Светлана Бошнакова, Огнян Дамянов и Йордан Стоев.

Министърът на правосъдието също има право да издигне кандидат и миналата седмица Крум Зарков заяви, че очаква следователите да посочат свой кандидат. Днес те единодушно подкрепиха Сарафов.

На общото събрание на НСлС са присъствали главният прокурор и зам.-министърът на правосъдието Мария Павлова, която е от редиците на националното следствие.

Иван Гешев е приветствал идеята за провеждането на Общо събрание на НСлС, по аналогия на принципа на съдийското самоуправление. „Аз съм тук от уважение към колегите, от уважение към вас. Оценката на ръководството на прокуратурата е, че когато нещо работи добре, няма смисъл да се променя, може само да се подобрява. Тя се отразява и във внесеното от мен и още трима колеги предложение в ПК на ВСС Борислав Сарафов да бъде предложен за втори мандат като директор на НСлС. Няма пречка да има и други кандидати“, е казал главният прокурор.

В изказванията си следователи са изтъкнали, че Сарафов е допринесъл за подобряване на работата на НСлС. „Преди нашите проблеми се обсъждаха само кулоарно, но обликът на службата изцяло се промени. Сарафов допринесе за издигането на авторитета ѝ“, е посочила Бисерка Стоянова.

Бързото и качествено разследване, което провеждаме, ни дава облик като най-елитната структура за разследване по най-тежките дела, заредени не само с фактическа и правна сложност, но дори с емоционален заряд. Благодаря ви за доверието, колеги. В тази служба намерих не само колеги, намерих и приятели, и съмишленици. Именно затова с вълнение ви благодаря за ежедневния ви професионализъм. Уважавам ви дълбоко“, е изтъкнал на свой ред Борислав Сарафов.