И след последните промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), с които преди повече от година се даде възможност на третите лица, собственици на вещите, които са отнети в полза на държавата, да обжалват наказателните постановления (чл. 59, ал. 2), са останали разпоредби в специални закони, които препятстват тази възможност. Пример в тази насока е Законът за митниците (чл. 232, ал.1), който предвижда незабавно влизане в сила на наказателното постановление за митническо нарушение, ако извършителят е неизвестен. Същевременно с постановлението често се постановява конфискация на превозно средство на трето лице, с което е извършена контрабандата.

Именно заради един такъв случай Административен съд-Хасково преди време сезира Съда на Европейския съюз (СЕС), който днес обяви за недопустимо подобно лишаване от право на обжалване. Казусът е на фирма собственик на тежкотоварен камион с полуремарке, която е обжалвала пред съда в Хасково определение на Районен съд-Свиленград, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалбата ѝ срещу отнемането на ТИР-а ѝ.

Днес СЕС прие, че „наказателно постановление, с което се отнемат превозни средства от трето лице във връзка с административнонаказателно производство за митническа контрабанда, извършена от друг, има характер на „решение“ по смисъла на Митническия кодекс и следва да подлежи на обжалване от лицето, чието имущество е отнето“.

И постанови, че „Член 44 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която не предвижда право на обжалване на наказателно постановление за лице, чието имущество е отнето въз основа на такова постановление, в което обаче това лице не се разглежда като извършител на административното нарушение, свързано с наложената санкция(пълния текст на решението виж тук).

Съдът в Хасково се обърна към СЕС още преди на 23 декември 2021 г. да влязат в сила промените в ЗАНН, но в запитването си обясни, че и след това, по дела срещу неизвестен извършител за митническа контрабанда, когато се конфискува превозното средство на трето лице, в което са били стоките, собственикът му няма да получи възможност да обжалва. „Това е така предвид изричната разпоредба на чл. 232, ал.1 от ЗМ, предвиждаща тогава когато наказателното постановление е издадено срещу неизвестен извършител, същото да влиза в сила веднага. Законът за митниците се явява специален спрямо Закона за административните нарушения и наказания, предвид което разпоредбата на чл. 232 от ЗМ е в съотношение на специална към обща с тази на чл. 59, ал.2 от ЗАНН и се прилага преимуществено пред нея. При това положение дори и след влизане в сила на изменението на чл. 59, ал.2 от ЗАНН, предвиждащо възможност собственикът на отнетите в полза на държавата вещи да оспори наказателното постановление в тази му част, в случаи като процесния собствениците на отнетите на основание чл. 233, ал.8 от ЗМ вещи, в хипотезата на издадено наказателно постановление срещу неизвестен извършител, няма да могат да реализират правото на защита срещу отнетото имущество, предвид преимущественото приложение на специалната разпоредба на чл. 232, ал.1 от ЗМ, предвиждаща изрична необжалваемост на този санкционен акт“, посочиха българските съдии.

В решението си днес СЕС изтъкна, че Митническият кодекс предвижда, че всяко лице има право да обжалва решенията на митническите органи, свързани с прилагането на митническото законодателство, които го засягат пряко и лично. А наказателно постановление, с което се отнемат превозни средства от трето лице във връзка с административнонаказателно производство за митническа контрабанда, извършена от друг, има характер на „решение“ по смисъла на Митническия кодекс и следва да подлежи на обжалване от лицето, чието имущество е отнето.

Освен това СЕС посочи, че Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления е ограничено само до престъпления и то до такива, за които се предвижда наказание лишаване от свобода над една година. От друга страна, съдът в Люксембург пояснява, че понятието „конфискация“ се определя като „окончателно отнемане на имущество, постановено от съд във връзка с престъпление“. В тази връзка, СЕС отбелязва, че в конкретния случай наказателното постановление е издадено от митнически органи, а не от съд, в хода на административно производство, което не се отнася до престъпление. Поради това Съдът приема, че Рамковото решение не е приложимо към случай, в който извършеното деяние не представлява престъпление.

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Иван
Иван
10 март 2023 20:13
Гост

Мислих,мислих, и го измислих. Мислете и вие! Няма само аз – твърде съм малък. А има толкова още за мислене и измисляне. Все пак СЕС е повече от ВКС и дори от КС. Но трябва някой да му подскаже по конкретно дело, че българският НК /и ВЗ, и ЗМ/ са мнооого остарели-като мустака на Сталин, или като каскета на Главния сега., като снимките на предишния, и на по-предишния, и на по-по-предишния ГлавПрокурор, и т.н., които лица още не са въдворени където трябва, а се увековечават от средствата за масова дезинформация.. А какво да кажем за НС- трябва ли адвокатите да… Покажи целия коментар »

Петров
Петров
09 март 2023 15:38
Гост

Крайно време е да си оправим законите. А не само да се кърпят на парче.

Юлиян
Юлиян
09 март 2023 15:23
Гост

Напълно очаквано решение.

Димо
Димо
09 март 2023 15:19
Гост

Добре, че са СЕС.

Заки
Заки
09 март 2023 15:20
Гост

За кой ли път ни оправят бакиите.

Кики
Кики
09 март 2023 15:16
Гост

Aбсурдно е националната ни правна уредба, да не предвижда право на обжалване на наказателно постановление.

Щерев
Щерев
09 март 2023 15:18
Гост

Tака е в Абсурдистан.

Симо
Симо
09 март 2023 15:09
Гост

Не ми се вижда логича конфискацията на превозно средство на трето лице, с което е извършена контрабандата.

Анонимен
Анонимен
09 март 2023 13:48
Гост

Ех, бе, той все шофьорът виновен и избягал, собствениците на ТИРа света вода ненапита

Анонимен
Анонимен
09 март 2023 13:46
Гост

Лека полека се оправят нещата, ама все СЕС, все ЕСПЧ, българският законодател трудно му увира главата. Преди промените в ЗАНН какво чудо беше!

231
231
09 март 2023 13:49
Гост

Koй да ти мисли и за специални закони, като вече се е бил в гърдите със ЗАНН, а то кучето било заровено в митниците.

Анонимен
Анонимен
09 март 2023 13:49
Гост

O, вероятно много повече кучета са заровени

Анонимен
Анонимен
09 март 2023 13:50
Гост

А напоследък и съвсем го няма. Нормален действащ парламент от две години НЯМА. Това е голяма вреда за правовия ред, но кой да ти мисли

Чочо
Чочо
09 март 2023 15:10
Гост

Да, все хората трябва да ни оправят нещата.

DrerD
DrerD
09 март 2023 13:44
Гост

Правим, струваме, все максимум до средата можем да докараме нещата.

Тити
Тити
09 март 2023 15:12
Гост

С нашите нормотворци…