Един от кандидатите в процедурата за подбор на трима български кандидати за европейски прокурор се е отказал от участие в публичното изслушване, което се провежда днес. Става дума за Дария Христова, следовател в следствения отдел към Пловдивската окръжна прокуратура.

Останалите седем кандидати – Божидар Джамбазов и Сава Петров (ВКП), Бойко Атанасов (ОС към СГП), Десислава Пиронева, Елка Ваклинова и Светлана Шопова-Колева от СГП, както и Теодора Георгиева (АССГ), се явиха в сградата на Висшия съдебен съвет.

Членове на комисията са заместник-правосъдният министър Евгени Стоянов, шефката на НИП Миглена Тачева, членовете на ВСС Вероника Имова, Драгомир Кояджиков, Георги Кузманов и Гергана Мутафова, както и проф. Маргарита Чинова.

Зам.-министърът обяви, че утре комисията ще е готова с резултатите от събеседването, а до 13 март Министерският съвет трябва да изпрати трите кандидатури в Брюксел. Вероятно тримата ще бъдат изслушани и там преди да бъде взето окончателно решение.

Всеки кандидат имаше по 10 минути, за да изложи своя опит в областта на финансовите разследвания, а после отговаря на въпроси и прочете и преведе текст от английски на български езикт. И именно тази част спъна част от кандидатите.

Изслушването започна със спор за въведеното у нас задължително владеене на английски език. Въпросът беше поставен от Божидар Джамбазов. Той обяви, че според регламента няма изискване за владеене именно на английски език, изискването е да се владее задълбочено един от езиците на съюза и задоволително друг от тях. Самият той владее перфектно френски език. Според Джамбазов какъв ще бъде езиковият режим ще бъде определен след конституирането на Европейската прокуратура. Самият той заяви, че няма проблем да комуникира разговорно на английски език, но няма претенции, че ще се справи със сложната юридическа терминология.

Джамбазов поиска комисията да вземе решение още сега, за да е наясно дали ще продължи участието си в процедурата вече по другите въпроси. И добави, че за него въвеждането на задължително изискване на владеене на английски език е дискриминационно и че не може да се ангажира с ниво на владеене на този език, което да позволи свободна комуникация в работата.

Георги Кузманов го попита как ще се справи, ако събеседването в Брюксел е на английски език, каквото е в процедурата за избор на европейски главен прокурор.

„Изхождайки от това, което пише в регламента, събеседването трябва да бъде на един от трите основни езика в европейските органи. Става въпрос за съдебни органи. От опита ми, който имам в комуникацията с ОЛАФ, винаги се използва един от тези три езика – английски, френски или немски“, каза Джамбазов.

След съвещание председателят на комисията Евгени Стоянов обяви, че комисията не може да променя правилата в хода на процедурата. Все пак Божидар Джамбазов продължава участието си, но няма да може да бъде активен в частта, в която събеседването ще се проведе на английски език.

Иначе по време на изслушването Божидар Джамбазов обясни, че от 2006 г. се занимава с финансови измами като е участвал в редица съвместни разследвания с ОЛАФ.

По отношение на Европейската прокуратура обясни, че е запознат с идеите от самото им зараждане за създаването на такъв европейски орган. Напомни, че първоначално е имало четири модела, но на финала е утвърден такъв, който е по подобие на Евроджъст. По този модел се дава възможност за колективни решения и съответното им придвижване към националните прокуратури без да се засяга наказателният процес в държавите членки, каза още Джамбазов. Добави, че е запознат много добре с българската правна система и моделите за борба с финансови измами и в тази връзка напомни, че е временен преподавател в НИП именно в областта на измамите с европейски средства.

Въпросът, който му се падна от конспекта бе „Съдебен контрол на прекратяване на актовете на европейските прокурори“.

Той обясни, че има такава уредена процедура, но трябва да се прави разлика. Дело се възобновява от камарата на ЕП когато не е осъществен съдебен контрол, а когато такъв е имало, то тогава това става от националните правни органи за възобновяване на дело.

Вторият кандидат – Бойко Атанасов, също имаше езикови проблеми. Той получи текст на английски език, който изчете, а след това трябваше да преведе на български език. Но се затрудни. Обясни на комисията, че в момента се обучава в юридически английски, нивото му на владеене е В1. Каза още, че работният език на Европейската прокуратура все още не е определен, това ще стане след нейното конституиране.

Изложението му започна с въпрос как е формирана комисията по подбор и по-специално как са избрани членовете на Прокурорската колегия. Зам.-министър Евгени Стоянов обясни, че комисията е сформирана със заповед на министъра на правосъдието, а кадровиците са избрани от ВСС.

След като се представи, Бойко Атанасов трябваше да отговоря на въпрос „Преследване пред националните съдилища и доказателства“.

Следващият кандидат беше Десислава Пиронева от СГП. На нея ѝ се падна въпрос „Права на обвиняеми и съдебен контрол“.

Но Гергана Мутафова поиска да получи отговор на въпрос, който преди това беше зададен на Бойко Атанасов, като уточни, че предишният кандидат не е отговорил правилно. Въпросът беше може ли постоянната камара на Европейската прокуратура, при положение, че делегираният прокурор представи проект на решение за внасяне на обвинителен акт, да вземе решение за прекратяване на наказателното производство. (По регламент всяка държава излъчва т.нар. делегирани прокурори, които се назначават от колегията по предложенине на европейския главен прокурор. Европейските делегирани прокурори извършват разследвания на ЕП на територията на своята държава, но под наблюдението на наблюдаващ европейски прокурор).

Пиронева заяви, че когато се предлага прекратяване на наказателното производство, единственото ограничение пред камарата е, че тя не изисква доказателства. А на въпроса на Гергана Мутафова заяви, че постоянната камара може да прекрати дело въпреки становището на делегирания прокурор за внасяне на обвинителен акт в съда.

„Според чл. 36, ал. 1 от регламента не може“, поправи я Мутафова.

Следващият кандидат – Елка Ваклинова, също е от СГП. При представянето си тя заяви, че не се е занимавала с разследвания на финансови престъпления у нас, но има опит и той е придобит по време на стажа ѝ в Евроджъст миналата година. Посочи, че има богат опит с европейската заповед на арест и европейската заповед за разследване.

Въпросът, който ѝ се падна, беше: „Правила относно действията по разследването и други действия“. Тя обясни, че правилата са изцяло подчинени на националното законодателство, а разследванията се провеждат под прякото ръководство и наблюдение на европейските делегирани прокурори. Когато се появи противоречие между норми на националното законодателство с изисквания на регламента, те трябва да бъдат докладвани на европейски прокурор, който да ги отнесе към съответната постоянна камара, която да се занимае с конкретния случай и да дадат указания за отстраняване, каза Елка Ваклинова.

„Не твърдя, че още от утре съм готов да работя като европейски прокурор. Регламентът все още се опознава, има неясноти по отношение на темпорално поставени въпроси. Като всеки взискателен човек, ако ме изберете, ще имам време до 2020 г. да поставя фина настройка, да попълня неяснотите, да задълбоча познанията за практиката на ЕС“, започна Сава Петров от ВКП.

Той посочи, че темата за езиковия стандарт е била поставена в началото на изслушването на кандидатите и самият той ще се постарае да се представи добре по английски език, макар да е немски възпитаник.

Петров каза, че няма да се спира много на биографията си, защото комисията е запозната с нея при предходното изслушване, а стартирането на нова процедура приема като сигнал, че може би кандидатите не са се представили добре в първата.

Той обясни, че работи в международния отдел на ВКП, „скромен участник“ е в актове за методическо ръководство, в т.ч. и такива за Националния институт по правосъдието. С финансови разследвания не се е занимавал от 2008 г., но като от европейския прокурор едва ли се очаква да бъде оперативен прокурор в този смисъл и да громи престъпността пред камери, едва ли не в реално време. Очакванията му са свързани със създаването на стратегическа основа за вършене на работа, с укрепване на понятието, че Европейската прокуратура полага легалитетен принцип и равно третиране на хората, замесени в случаите от нейната компетентност. „Като ръководител на отдел „Аналитичен“ във ВКП имах възможност да извършваме анализи и да даваме становища особено по усложнени трансгранични разследвания“, каза още Сава Петров.

В изложението си той се фокусира върху темата за независимостта на европейския прокурор. И напомни, че гарантирането на независимостта е задача на самите държави членки, които са длъжни да осигурят независимостта във всички нива и сегменти. Сава Петров добави, че европрокурорите действат от името на Европейския съюз и черпят легитимност от името на ЕС. Това означава, че не бива да се залага толкова на понятието, че Европейската прокуратура се състои от хора, които представляват държавите си и отиват в ЕП, за да решават техните проблеми.

„Независимостта, за която би трябвало да претендира един европейски прокурор, не е в състояние да се изроди в нещо опасно, да се тръгне в конфронтация с местните власти, че ще разбива местното статукво и др. Европейската прокуратура не е едноличен орган, прокурорите ще се изявяват в постоянна камара и не виждам рискове за злоупотреба с тази независимост“, каза още Сава Петров.

По думите му през първите години ЕП ще изгражда своя капацитет, ще приема правилник, с важни насоки в работата с националните структури. Според него Европейската прокуратура може да повлияе върху модернизирането на концепцията за събиране на доказателствата.

Той изрази притеснения и че някои от текстовете в регламента са неясни и може да възникнат проблеми, като например доказателства да се събират в една юрисдикция, а делото да отиде в друга, което може да провокира съмнения за избор на по-благоприятен съд, например.

Друго притеснение е, че все още у нас законодателно не е уредено, че на обвинителите, които бъдат избрани за европрокурори, им се пазят местата в органите, в които работят.

Въпросът, на който трябваше да отговаря, беше „Предаване и препращане на производства на национални органи, приключване на разследването“.

Той обясни, че въпросът има две насоки. По думите му Европейската прокуратура и националните органи имат споделена компетентност, ЕП няма изключителна такава. Ако национален орган установи, че делото е от компетентността на европрокуратурата, той е длъжен веднага да я сигнализира и е редно да преустанови работа, докато ЕП не вземе решение дали да приеме едно дело. Това е така, защото ако действията по разследването в дадена държава продължат, може да се блокира пък работата на ЕП. Самата тя има срок, в който да каже дали приема едно дело или не, ако националните органи са образували вече досъдебно производство. Ако не го приеме, то уведомява веднага съответната държава, за да може тя да продължи разследването.

А представянето „на езика на Шекспир“, както сам се изрази, той първи премина гладко.

Следващият кандидат беше Светлана Шопова-Колева, прокурор в СГП. Тя е дъщеря на бившия член на ВСС Георги Шопов. Кандидатката каза, че има опит в разследването на финансови престъпления.

Въпросът, който ѝ се падна, беше: „Европейските прокурори и европейските делегирани прокурори“. Обясни за мандатите, правомощията и взимането на решения. Но когато получи въпроси по темата, се притесни, което бе отчетено от комисията. Светлана Шопова каза, че напрежението си казва думата като призна, че това не бива да е така.

При теста за определяне на нивото на владеене на английски език, тя се представи много добре като уточни, че владее и френски език.

Последният кандидат бе Теодора Георгиева от Административен съд София-град. И тя обяви, че има опит в разследване на финансови престъпления докато е била прокурор. И Георгиева говори за независимостта на европейските прокурори като разясни, че те действат в защита финансовите интереси на ЕС и никой от тях не може да иска указания от институции на държави членки и на Съюза, а решенията се взимат от камарата на ЕП. С частта по отношение на езика се справи без забележки.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
18 февруари 2019 12:29
Гост

Интересно, за що Дария Христова се отказа. За мен тя беше много подходяща за това място.

Анонимен
Анонимен
18 февруари 2019 11:42
Гост

Много сериозни кандидатури.

Анонимен
Анонимен
18 февруари 2019 11:08
Гост

Съгласен съм с мотивите на Джамбазов. Колкото и добре да владееш, който и да е чужд език, трябва да боравиш свободно със специфичната терминология.

Анонимен
Анонимен
18 февруари 2019 11:12
Гост

Но не можа да отговори адекватно на Георги Кузманов. Според мен няма да стигне до финала