Продажбата на ЧЕЗ на „Инерком България“ на Гинка Върбакова е първият казус по Закона за защита на конкуренцията (КЗК), по който се произнесе Административният съд София-област (АССО) след като съдебният контрол на актовете по него му беше възложен с последните изменения в Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Промените в АПК влязоха в сила от 1 януари 2019 г. и дори жалбите, които днес отхвърли АССО, отначало погрешно са били внесени от фирмата на Върбакова и чешката ЧЕЗ във Върховния административен съд (ВАС).

Съдия Полина Богданова-Кучева всъщност се произнася по жалби на двете дружества срещу определението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което тя спира производството по второто искане на чешката компания и „Инерком“ да разреши сделката за българското електроразпределително дружество. То е внесено в КЗК през септември 2018 г.

На 19 юли миналата година обаче антимонополният орган взе решение по първото искане за одобрение на продажбата, като забрани концентрацията чрез придобиване на контрол от страна на „Инерком България“ ЕАД върху предприятията от групата на ЧЕЗ в България. Това решение на КЗК беше оспорено във ВАС и казусът още е висящ.

Съответно, когато „Инерком“ внася второто уведомление, комисията установява, че става въпрос за същата сделка, между същите страни, със същия предмет и цел и спира произнасянето си докато не приключи делото във ВАС.

„Това съдебно производство (делото във ВАС – бел. ред.) се явява преюдициално“, приема и АССО и обяснява , че това обосновава спирането на административното производство пред КЗК. „Всъщност без яснота относно структурата на пазара, КЗК не може да се произнесе обосновано, а тази структура зависи и от съдебното решение относно законосъобразността на решение № 805/19.07.2018 г. на КЗК“, пише съдия Богданова-Кучева в определението си.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
21 февруари 2019 15:50
Гост

Върховният административен съд не биваше да отменя повторния отказ на Комисията за защита на конкуренцията да разреши придобиването на активите на ЧЕЗ в България от „Инерком“.

Симеон
Симеон
21 февруари 2019 15:46
Гост

Нещата май отиват към Страсбург.

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2019 15:01
Гост

Тези промени в АПК са изключетолно полезни, но ще отворят много работа на административните съдилища.

Пич
Пич
21 февруари 2019 17:29
Гост

Не може всичко да се трупа във ВАС и да чакаме с години решенията.

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2019 18:36
Гост

Надявам се сега, след като реформата вече започна, нещата са се уталожат.