Светлозар Костов може да се върне на работа в съдебната система като магистрат. Петчленен състав на Върховния административен съд окончателно потвърди решението, с което бе отменено неговото уволнение като прокурор.

През 2014 г. 11 от членовете на ВСС внесоха предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Светлозар Костов, като поискаха уволнението му. Искането им беше следствие от медийни изяви на Костов, който, недоволен от това, че не беше избран за шеф на Апелативната специализирана прокуратура, заяви, че е жертва на смяната на политическата конюнктура. Обясни и че срещу кандидатурата му били впрегнати много лобита и интереси, а спецпрокуратурата не се справяла с финансовите и данъчни дела заради неопитността на колегите му.

Последва реакция на прокурорите от специализираните прокуратури, които изпратиха писма до ВСС. След като научи за тях, Костов започна „вътрешно разследване“, за да установи авторите. В ново писмо прокурорите заявиха, че са подложени на недопустим психологически натиск и се оплакаха от „лов на вещици“.

В последствие двама от вносителите на предложението за дисциплинарно производство – Ясен Тодоров и Милка Итова, бяха избрани и за членове на дисциплинарния състав.

Междувременно, през 2015 г. пред Общото събрание на Първа и Втора колегия на ВАС бяха поставени няколко важни въпроса по отношение на дисциплинарната практика. Две години по-късно излезе и Тълкувателно решение №7 по т.д. 7 от 2015 г. Върховните съдии сложиха край на практиката ВАС да връща на Висшия съдебен съвет преписките по дисциплинарни производства, за да може кадровият орган да се поправи. И освен това постановиха, че вносителите на предложения за образуване на дисциплинарка не могат да участват в дисциплинарния състав, защото там изпълняват несъвместими функции в една състезателна процедура, а по редица дела Европейският съд по правата на човека квалифицира съвместяването на такива функции като нарушение на правото на справедлив процес.

След публикуването на тълкувателното решение, ВАС възобнови редица спрени дела за наложени дисциплинарни наказания на съдии и прокурори, сред които и тези по жалби на Светлозар Костов.

На 17 октомври 2017 г. тричленен състав на Върховния административен съд отмени уволнението му заради незаконен дисциплинарен състав. Това бе и първото решение на ВАС след публикуването на тълкувателното решение на съда, свързано с дисциплинарните производства срещу съдии и прокурори.

Сега петчленен състав на съда с председател Надежда Джелепова и членове Таня Радкова, Захаринка Тодорова, Севдалина Червенкова и Любомира Мотова, която е и докладчик, потвърждава решението на първата инстанция.

От доказателствата в дисциплинарното производство се установява, че то е образувано по предложение на единадесет членове на ВСС, като част от членовете, които са го подписали са и членове на дисциплинарния състав, който е взел решението, с което предлага на Прокурорската колегия на ВСС да наложи дисциплинарното наказание. Верен е изводът на решаващия състав, че в случая е приложимо постановеното Тълкувателно решение №7 от 30.06.2017 г. по тълк. дело № 7/2015 г., на Общото събрание на съдиите на Върховен административен съд, І и ІІ колегия. Налице е хипотезата по т.2 от това решение, в която е постановено, че участието на членовете на Висшия съдебен съвет в дисциплинарния състав, когато същите са и вносители на предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 312, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 311, т. 2, б. „в“ и чл. 307, ал. 2 от Закона за съдебната власт за изборните членове на Висшия съдебен съвет, и по чл. 312, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт за налагане на дисциплинарно наказание на съдия, прокурор, следовател, на административен ръководител или заместник на административния ръководител е съществено нарушение на административно производствените правила“, казват в мотивите си върховните съдии.

Те отхвърлят аргументите на юрисконсултите на ВСС, че тълкувателното решение няма обратна сила.

Тълкувателната дейност на Върховния административен съд не е нормотворческа дейност, а тълкувателните решения не са източник на правото. Целта на тълкувателната дейност е да уеднакви противоречивата съдебна практика за еднакво решаване на сходни правни спорове. С това решение не се създава нова правна норма, нито се изменя съществуваща такава, а само се тълкува съдържанието на действаща правна норма. Разтълкуваната правна норма е имала същото съдържание и преди приемане на тълкувателното решение, но е била тълкувана и прилагана неправилно от част от съдебните състави, което от своя страна е довело до постановяването на тълкувателното решение. Разтълкуваните правни норми се прилагат по висящите дела със съдържанието, което са имали при приемането си, тълкувани съгласно указанията, дадени в тълкувателното решение.
Като е отменил незаконосъобразното решение на Прокурорската колегия на ВСС тричленният състав на ВАС – шесто отделение е постановил правилно решение, което не страда от релевираните в касационната жалба пороци и следва да остане в сила“, сочи петчленният състав на ВАС.

И тъй като решението е окончателно, сега Светлозар Костов може да се върне на работа в съдебната система.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви